Sunteți pe pagina 1din 26

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ

SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI- a


PROBA SCRISĂ

VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 90 de minute.

SUBIECTUL I (48 de puncte) Ȋncercuiți răspunsul corect:


𝟕 𝟒 𝟓
5p 1. Rezultatul calculului − 𝟑 + (−𝟏 𝟓) ∙ 𝟗
𝟏𝟎 𝟒 𝟕 𝟏𝟎
a) − b) 𝟓 c) 𝟑 d) −
𝟑 𝟗

5p 2. Din 25% din 400 este:


a) 120 b) 50 c) 130 d) 100
5p 3. Fie ∆𝑨𝑩𝑪 dreptunghic, cu unghiul drept ȋn A, iar 𝒎(∢𝑪) = 𝟑𝟎𝒐 , AB = 6cm.
Atunci BC are lungimea de:
a) 3 b) 12 c) 18 d) 24
𝟓 𝟑
5p 4. Soluția rațională a ecuației −𝟑𝒙 + 𝟒 = 𝟐 este:
𝟏 𝟕
a) − 𝟏𝟐 b) 𝟑 c) -1,2 d) 3

5p 5. Un unghi al unui triunghi echilateral are măsura de :


a) 𝟑𝟎𝒐 b) 𝟒𝟓𝒐 c) 𝟔𝟎𝒐 d) 𝟗𝟎𝒐
5p 6. Fie ∆𝑨𝑩𝑪 dreptunghic, cu unghiul drept ȋn A, iar M este mijlocul ipotenuzei
BC, BC= 10cm. Atunci AM are lungimea de:
a) 5cm b) 20cm c) 12cm d) 18cm

SUBIECTUL al II - lea . (42 de puncte) Pe foaie treceți rezolvările complete:


1. Calculați:
7p a) – 12∙[– 3∙(17 – 25 + 4) – 15]
𝟓 𝟑 𝟕 𝟐 −𝟐
7p b) |𝟏𝟐| + |− 𝟒| − |+ 𝟑| − (− 𝟑)

7p 2. Un obiect costă 100 lei . Care va fi prețul obiectului după o scumpire cu 10 %?


3. Fie ∆𝑨𝑩𝑪 echilateral, cu latura de 10 cm, D mijlocul laturii BC.
7p a) Aflați măsura ∢𝑩𝑨𝑫
7p b) Determinați perimetrul triunghiului ABC.
7p c) Dacă prin D ducem o paralelă la AC , care intersectează latura AB in punctul
E, atunci aflați măsura ∢𝑩𝑬𝑫

Profesori examinatori, Director,


BAREM
EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.
SUBIECTUL I ( 48 PUNCTE)
1 2 3 4 5 6
8p 8p 8p 8p 8p 8p
a d b a c a

SUBIECTUL al II - lea ( 42 puncte)


Nr. REZOLVARE PUNCTAJ
crt.
1a. -12∙[-3∙(-4) - 15 ] 2p
- 12 ∙ ( 12 - 15) 2p
-12 ∙ ( - 3 ) 2p
36 1p
1b. 𝟓 𝟑 𝟕 𝟗 3p
+ − −
𝟏𝟐 𝟒 𝟑 𝟒
𝟓 𝟗 𝟐𝟖 𝟐𝟕 2p
+ − −
𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐
𝟒𝟏 2p

𝟏𝟐
2. 10% ∙ 100 = 10 lei 4p
100 + 10 = 110 lei 3p
3a AD mediană => AD bisectoare => 𝒎(∢𝑩𝑨𝑫) = 𝟑𝟎𝒐 7p
3b 𝑷∆𝑨𝑩𝑪 = 𝟑𝑨𝑩 = 𝟑 ∙ 𝟏𝟎 = 𝟑𝟎 𝒄𝒎 7p
3c DE || AC , AB secantă => 𝒎(∢𝑩𝑬𝑫) = 𝒎(∢𝑩𝑨𝑪) = 𝟔𝟎𝒐 7p

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 2
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 90 de minute.

SUBIECTUL I. (48 de puncte) Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele:


8p 1. Dintre numerele -240 și -345 mai mare este …
𝟗
8p 2. Inversul numărul rațional − 𝟓 este …

8p 3. Punctul de intersecție al ȋnălțimilor se numește …


8p 4. Rezultatul calculului | - 12-5 | este …
8p 5. Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 7 cm este …
8p 6. Desenați un triunghi dreptunghic.

SUBIECTUL al II - lea . (30 de puncte) Pe foaie treceți rezolvările complete:


1. Calculați:
5p a) – 12∙[– 3∙(17 – 25 + 4) – 15]
𝟓 𝟑 𝟕 𝟐 −𝟐
5p b) |𝟏𝟐| + |− 𝟒| − |+ 𝟑| − (− 𝟑)

5p 2. Un obiect costă 200 lei . Care va fi prețul obiectului după o scumpire cu 10 %?


3. Fie ∆𝑨𝑩𝑪 echilateral, cu latura de 7 cm, D mijlocul laturii BC.
5p a) Aflați măsura ∢𝑩𝑨𝑫
5p b) Determinați perimetrul triunghiului ABC.
5p c) Dacă prin D ducem o paralelă la AC , care intersectează latura AB in punctul
E, atunci aflați măsura ∢𝑩𝑫𝑬
Profesori examinatori, Director,
BAREM
EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 2
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.
SUBIECTUL I ( 48 PUNCTE)
1 2 3 4 5 6
8p 8p 8p 8p 8p 8p
-240 𝟓 ortocentru 17 21 desen

𝟗

SUBIECTUL al II - lea ( 42 puncte)


Nr. REZOLVARE PUNCTAJ
crt.
1a. -12∙[-3∙(-4) - 15 ] 2p
- 12 ∙ ( 12 - 15) 2p
-12 ∙ ( - 3 ) 2p
36 1p
1b. 𝟓 𝟑 𝟕 𝟗 3p
+ − −
𝟏𝟐 𝟒 𝟑 𝟒
𝟓 𝟗 𝟐𝟖 𝟐𝟕 2p
+ − −
𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐
𝟒𝟏 2p

𝟏𝟐
2. 10% ∙ 200 = 20 lei 4p
100 + 20 = 120 lei 3p
3a AD mediană => AD bisectoare => 𝒎(∢𝑩𝑨𝑫) = 𝟑𝟎𝒐 7p
3b 𝑷∆𝑨𝑩𝑪 = 𝟑𝑨𝑩 = 𝟑 ∙ 𝟕 = 𝟐𝟏 𝒄𝒎 7p
3c DE || AC , AB secantă => 𝒎(∢𝑩𝑫𝑬) = 𝒎(∢𝑩𝑪𝑨) = 𝟔𝟎𝒐 7p

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VIi- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.

SUBIECTUL I. (40 de puncte) Pe foaia de examen completați cu răspunsul corect:


10p 1. Soluția ecuației: 4x - 5 = 3 este …
10p 2. Aria cercului cu raza de 3cm este …
10p 3. Fie ∆𝑨𝑩𝑪 dreptunghic, cu unghiul drept ȋn A, iar 𝒎(∢𝑪) = 𝟔𝟎𝒐 , AC = 6cm.
Atunci BC are lungimea de …
𝟓 𝟑
10p 4. Soluția reală a ecuației −√𝟑𝒙 ∙ 𝟒 = 𝟐 este …

SUBIECTUL al III - lea . (45 de puncte) Pe foaie treceți rezolvările complete:

𝟑𝒙 − 𝒚 = 𝟐
5p 1. Determinați soluția sistemului: {
𝟒𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏
5p 2. a) Reprezentați ȋntr-un sistem de axe de coordonate punctele: A(1,1), B(2,-1),
C(-2,2), D(-1,3) .
5p b) Calculați distanțele AC și BD.
3. Rezultatele elevilor clasei a VII - a B la sfȃrșitul anului școlar au fost
următoarele:

Medii 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10


Nr elevi 2 5 4 3 6 2

5p a) Reprezentați datele din tabel ȋntr-un grafic cu bare.


5p b) Aflați numărul elevilor cu note cel putin 8.
4. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC, cu ∢𝑨 = 𝟗𝟎𝒐 . Se notează cu D
proiecția punctului A pe BC. Stiind că AC=30cm, AB=𝟑𝟎√𝟑, calculați :
5p a) Lungimea ipotenuzei BC
5p b) sin ∢𝑩
10p c) Perimetrul ∆𝑨𝑩𝑫.

Profesori examinatori, Director,


BAREM
EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.
SUBIECTUL I ( 48 PUNCTE)
1 2 3 4
10p 10p 10p 10p
2 𝟗𝝅 𝟒√𝟑 𝟐√𝟑

𝟓

SUBIECTUL al II - lea ( 42 puncte)


Nr. crt. REZOLVARE PUNCTAJ
1 𝟔𝒙 − 𝟐𝒚 = 𝟒 𝟏 3p
< = > 𝟏𝟎𝒙 = 𝟓 => 𝒙 =
𝟒𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏 𝟐
{
𝟏 𝟏 𝟏
𝒚= −𝟐∙ =− 2p
𝟐 𝟐 𝟐
2a Reprezentarea punctelor 5p
2b AC = √(−𝟐 − 𝟏)𝟐 + (𝟐 − 𝟏)𝟐 = √𝟗 + 𝟏 = √𝟏𝟎𝒄𝒎 2p
3p
BD = √(−𝟐 − 𝟏)𝟐 + (𝟑 + 𝟏)𝟐 = √𝟗 + 𝟏𝟔 = 𝟓 𝒄𝒎
3a Reprezentare grafic 5p
3b 3+ 6 +2 = 11 5p
4a 𝑩𝑪𝟐 = 𝑨𝑪𝟐 + 𝑨𝑩𝟐 2p
𝑩𝑪𝟐 = 𝟑𝟎𝟐 + 𝟑𝟎𝟐 ∙ 𝟑 2p
BC = 60 cm 1p
4b 𝑨𝑪 𝟑𝟎 𝟏 5p
𝒔𝒊𝒏(∢𝑩) = = =
𝑩𝑪 𝟔𝟎 𝟐
4c 𝑨𝑫 𝟏 𝑨𝑫 3p
𝒔𝒊𝒏(∢𝑩) = => = => 𝑨𝑫 = 𝟏𝟓√𝟑 𝒄𝒎
𝑨𝑩 𝟐 𝟑𝟎√𝟑
𝟐
𝑨𝑩𝟐 𝟗𝟎𝟎 ∙ 𝟑 3p
𝑨𝑩 = 𝑩𝑫 ∙ 𝑩𝑪 = > 𝑩𝑫 = = = 𝟒𝟓
𝑩𝑪 𝟔𝟎
𝑷∆𝑨𝑩𝑫 = 𝑨𝑩 + 𝑩𝑫 + 𝑨𝑫 = 𝟏𝟓√𝟑 + 𝟒𝟓 + 𝟑𝟎√𝟑 4p
= 𝟒𝟓 + 𝟒𝟓√𝟑

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 2
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.

SUBIECTUL I ( 45 de puncte) . Incercuiți răspunsul corect:


9p 1. Lungimea segmentului determinat de punctele A(-3,5) și B(1,-2) este :

a) √𝟔𝟓 b) √𝟒𝟓 c) √𝟑𝟓 d) √𝟕𝟓


9p 2. Inălțimea unui triunghi echilateral cu latura de 4cm este:

a) 𝟑√𝟑 b) 𝟐√𝟑 c) 𝟓√𝟑 d) 4√𝟑


9p 3. Raza cercului circumscris unui hexagon regulat cu latura de 6 cm este :
a) 3cm b) 12cm c) 6cm d) 8cm
9p 4. Fie triunghiul ABC cu laturile AB = 8cm, BC = 6cm, CA = 10cm, și punctele D
și E situate pe laturile AB , respectiv BC, astfel ȋncȃt DE || AC și AD=3cm.
Atunci lungimea segmentului DE este:
a) 50cm b) 40cm c) 20cm d) 15cm
𝒙−𝟓
9p 5. In mulțimea numerelor naturale soluțiile inecuției −𝟔
> 𝟎 sunt :

a){1,2,3,4,5} b){0,1,2,3,4} c) {0,1,2} d){1,2,3}

SUBIECTUL al II- lea . (45 de puncte) Pe foaie treceți rezolvările complete:

−𝟑𝒙 + 𝒚 = 𝟐
5p 1. Determinați soluția sistemului: {
𝟔𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏
5p 2. a) Reprezentați ȋntr-un sistem de axe de coordonate punctele: A(1,1), B(2,-1),
C(-2,2), D(-1,3) .
5p b) Calculați distanțele AC și BD.
3. Rezultatele elevilor clasei a VII - a B la sfȃrșitul anului școlar au fost
următoarele:
Medii 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Nr elevi 2 5 4 3 6 2

5p a) Reprezentați datele din tabel ȋntr-un grafic cu bare.


5p b) Aflați numărul elevilor cu note cel mult 8.
4. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC, cu ∢𝑨 = 𝟗𝟎𝒐 . Se notează cu D
proiecția punctului A pe BC. Stiind că AC=20cm, AB=𝟐𝟎√𝟑, calculați :
5p a) Lungimea ipotenuzei BC
5p b) tg ∢𝑪
5p c) Perimetrul ∆𝑨𝑪𝑫.

Profesori examinatori, Director,


BAREM
EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 2
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.
SUBIECTUL I ( 48 PUNCTE)
1 2 3 4 5
9p 9p 9p 9p 9p
a b c a b

SUBIECTUL al II - lea ( 42 puncte)


Nr. crt. REZOLVARE PUNCTAJ
1 −𝟔𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟒 𝟓 3p
< = > 𝟒𝒚 = 𝟓 => 𝒚 =
𝟔𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏 𝟒
{
𝒚−𝟐 𝟑 𝟏 𝟏
𝒙= =− ∙ =− 2p
𝟑 𝟒 𝟑 𝟒
2a Reprezentarea punctelor 5p
2b AC = √(−𝟐 − 𝟏)𝟐 + (𝟐 − 𝟏)𝟐 = √𝟗 + 𝟏 = √𝟏𝟎𝒄𝒎 2p
3p
BD = √(−𝟐 − 𝟏)𝟐 + (𝟑 + 𝟏)𝟐 = √𝟗 + 𝟏𝟔 = 𝟓 𝒄𝒎
3a Reprezentare grafic 5p
3b 2+5+4+3=14 5p
4a 𝑩𝑪𝟐 = 𝑨𝑪𝟐 + 𝑨𝑩𝟐 2p
𝑩𝑪𝟐 = 𝟐𝟎𝟐 + 𝟐𝟎𝟐 ∙ 𝟑 2p
BC = 40 cm 1p
4b 𝑨𝑩 𝟐𝟎√𝟑 5p
𝒕𝒈(∢𝑪) = = = √𝟑
𝑨𝑪 𝟐𝟎
4c 𝑨𝑫 √𝟑 𝑨𝑫 3p
𝒔𝒊𝒏(∢𝑪) = => = => 𝑨𝑫 = 𝟏𝟎√𝟑 𝒄𝒎
𝑨𝑪 𝟐 𝟐𝟎
𝑫𝑪 𝟏 𝑪𝑫 3p
𝒄𝒐𝒔(∢𝑪) = => = => 𝑪𝑫 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎
𝑨𝑪 𝟐 𝟐𝟎
𝑷∆𝑨𝑪𝑫 = 𝑨𝑪 + 𝑪𝑫 + 𝑨𝑫 = 𝟏𝟎√𝟑 + 𝟏𝟎 + 𝟐𝟎√𝟑 4p
= 𝟏𝟎 + 𝟑𝟎√𝟑

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VIII- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.

SUBIECTUL I ( 45 puncte) . Incercuiți răspunsul corect :


10p 1. Soluția reală a inecuației 5x-7<13 este :
a) (𝟒, +∞) b) [4,+∞) c) (−∞, 𝟒] d) (−∞, 𝟒)
10p 2. Rădăcina naturală a ecuației 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟏𝟐 = 𝟎 este:
a) -4 b) 3 c) 4 d) -3
10p 3. Numărul real m pentru care punctul A(2,-3) aparține graficului funcției
𝒇: ℝ−> ℝ, 𝒇(𝒙) = (𝒎 − 𝟓)𝒙 + 𝟏𝟏 este:
a) -2 b) 3 c) 2 d) 1
5p 4. Aria cubului cu latura 5 cm este:
a) 150 cm2 b) 50 cm2 c) 75 cm2 d) 250 cm2
5p 5. Volumul paralelipipedului cu dimendiunile 3,4, și respectiv 5 este :
a) 15 cm3 b) 20 cm3 c) 60 cm3 d) 55 cm3
5p 6. Raza sferei cu aria de 𝟏𝟒𝟒𝝅 𝒄𝒎𝟐 este :
a) 6cm b) 12cm c) 4cm d) 16cm
SUBIECTUL al II - lea ( 45 puncte) Pe foaie treceți rezolvările complete:
1. Fie funcția 𝒇: ℝ−> ℝ, 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 − 𝟑
5p a) Reprezentați grafic funcția ȋntr-un sistem de axe ortogonale.
5p b) Verificați dacă punctul P(1,-1) aparține reprezentării grafice a funcției f.
5p c) Determinați lungimea distanței de la origine la graficul funcției.

2. Fie expresia 𝑬(𝒙) = (𝒙 − 𝟐)𝟐 + (𝒙 + 𝟑)𝟐 − 𝟐𝒙 − 𝟐𝒙𝟐


5p a) Arătați că E(5) = 13
5p b) Rezolvați ecuația ȋn mulțimea numerelor reale 𝒙 − 𝑬(𝒙) < −𝟑
3. Fie ABCDA'B'C'D' un cub, iar M și N mijloacele muchiilor AB, respectiv BC,
iar 𝑴𝑵 = 𝟏𝟎√𝟐 cm. Aflați:
5p a) Lungimea muchiei cubului
10p b) Aria triunghiului ACD'
5p c) Lungimea diagonalei cubului.

Profesori examinatori, Director,


BAREM
EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VIII- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.

SUBIECTUL I ( 45 PUNCTE)
1 2 3 4 5 6
10p 10p 10p 5p 5p 5p
d b a a c a

SUBIECTUL al II - lea ( 42 puncte)


Nr. crt. REZOLVARE PUNCTAJ
1a Reprezentare un punct 2p
Reprezentare al doilea punct 2p
Trasare grafic 1p
1b f(1)=-1 2p
2∙1 - 3 = - 1 2p
-1 = - 1 . Adevarat 1p
1c 𝟑 1p
𝑮𝒇 ∩ 𝑶𝒙 : 𝑨 (𝟐 , 𝟎) , 𝑮𝒇 ∩ 𝑶𝒚 : 𝑩(𝟎, −𝟑)
∆𝑨𝑶𝑩 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒏𝒈𝒉𝒊𝒄, 𝒎∢(𝑶) = 𝟗𝟎𝒐 , OT ȋnălțime ȋn 1p
∆𝑨𝑶𝑩 ,
𝟑√𝟓
𝑨𝑩𝟐 = 𝑨𝑶𝟐 + 𝑩𝑶𝟐 => 𝑨𝑩 = 1p
𝟐
𝑨𝑶∙𝑶𝑩 𝟑√𝟓
OT = = 2p
𝑨𝑩 𝟓

2a 𝑬(𝟓) = (𝟓 − 𝟐)𝟐 + (𝟓 + 𝟑)𝟐 − 𝟐 ∙ 𝟓 − 𝟐 ∙ 𝟓𝟐 = 𝟏𝟑 5p


2b (𝒙 − 𝟐)𝟐 = 𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟒 1p
(𝒙 + 𝟑)𝟐 = 𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟗 1p
E(x) = 13 2p
x-13<-3=>x<10=>𝒙 ∈ (−∞, 𝟏𝟎) 1p
3a ∆𝑴𝑵𝑩 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒏𝒈𝒉𝒊𝒄, 2p
𝑴𝑵𝟐 = 𝟐𝑴𝑩𝟐 => 𝑴𝑩 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 2p
=> 𝑨𝑩 = 𝟐𝟎𝒄𝒎 1p
3b 𝑨𝑪 = 𝟐𝟎√𝟐 3p
∆𝑨𝑪𝑫′ 𝒆𝒄𝒉𝒊𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 3p
𝑪𝑨𝟐 √𝟑 4p
𝑨∆𝑨𝑪𝑫′ = 𝟒 =𝟐𝟎𝟎√𝟑𝒄𝒎𝟐
3c 𝑨𝑩 ⊥ (𝑨𝑫𝑫′ ), 𝑨𝑫′ ⊂ (𝑨𝑫𝑫′ ) => 𝑨𝑩 ⊥ 𝑨𝑫′ 2p
=> ∆𝑩𝑨𝑫′ 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒏𝒈𝒉𝒊𝒄, 𝒎(∢𝑨) = 𝟗𝟎𝒐 => 1p
𝑫′ 𝑩 = √𝑨𝑫′ 𝟐 + 𝑨𝑩𝟐 = 𝟏𝟎√𝟑cm 2p

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VIII- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 2
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.

SUBIECTUL I ( 45 puncte) . Incercuiți răspunsul corect :


10p 1. Soluția reală a inecuației -5x+7<-13 este :
a) (𝟒, +∞) b) [4,+∞) c) (−∞, 𝟒] d) (−∞, 𝟒)
10p 2. Rădăcina ȋntreagă negativă a ecuației 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟏𝟐 = 𝟎 este:
a) -4 b) 3 c) 4 d) -3
10p 3. Numărul real a pentru care punctul A(-2,-3) aparține graficului funcției
𝒇: ℝ−> ℝ, 𝒇(𝒙) = (𝒂 − 𝟐)𝒙 + 𝟕 este:
a) 5 b) 6 c) 8 d) 7
5p 4. Volumul cubului cu latura 5 cm este:
a) 25 cm3 b) 125 cm3 c) 225 cm3 d) 50 cm3
5p 5. Diagonala paralelipipedului cu dimendiunile 3,4, și respectiv 5 este :

a) 𝟑√𝟓𝒄𝒎 b) 𝟓√𝟐𝒄𝒎 c) 𝟑√𝟐𝒄𝒎 d) 𝟐√𝟓𝒄𝒎


5p 6. Raza sferei cu aria de 𝟏𝟒𝟒𝝅 𝒄𝒎𝟐 este :
a) 6cm b) 12cm c) 4cm d) 16cm

SUBIECTUL al II - lea ( 45 puncte) Pe foaie treceți rezolvările complete:


1. Fie funcția 𝒇: ℝ−> ℝ, 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 − 𝟑
5p a) Reprezentați grafic funcția ȋntr-un sistem de axe ortogonale.
5p b) Verificați dacă punctul P(3,3) aparține reprezentării grafice a funcției f.
5p c) Determinați lungimea distanței de la origine la graficul funcției.

2. Fie expresia 𝑬(𝒙) = (𝒙 − 𝟐)𝟐 + (𝒙 + 𝟑)𝟐 − 𝟐𝒙 − 𝟐𝒙𝟐


5p a) Arătați că E(-2) = 13
5p b) Rezolvați ecuația ȋn mulțimea numerelor reale 𝟑𝒙 − 𝑬(𝒙) < 𝟓
3. Fie ABCDA'B'C'D' un cub, iar M și N mijloacele muchiilor AB, respectiv BC,
iar 𝑴𝑵 = 𝟏𝟎√𝟐 cm. Aflați:
5p a) Volumul cubului
10p b) Aria triunghiului ACD'
5p c) Lungimea diagonalei cubului.

Profesori examinatori, Director,


BAREM
EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VIII- a
PROBA SCRISĂ

VARIANTA 2
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 60 de minute.

SUBIECTUL I ( 45 PUNCTE)
1 2 3 4 5 6
10p 10p 10p 5p 5p 5p
a a d b b a

SUBIECTUL al II - lea ( 45 puncte)


Nr. crt. REZOLVARE PUNCTAJ
1a Reprezentare un punct 2p
Reprezentare al doilea punct 2p
Trasare grafic 1p
1b f(3) = 3 2p
2∙3 - 3 = 3 2p
3 = 3 . Adevarat 1p
1c 𝟑 1p
𝑮𝒇 ∩ 𝑶𝒙 : 𝑨 (𝟐 , 𝟎) , 𝑮𝒇 ∩ 𝑶𝒚 : 𝑩(𝟎, −𝟑)
∆𝑨𝑶𝑩 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒏𝒈𝒉𝒊𝒄, 𝒎∢(𝑶) = 𝟗𝟎𝒐 , OT ȋnălțime ȋn 1p
∆𝑨𝑶𝑩 ,
𝟑√𝟓
𝑨𝑩𝟐 = 𝑨𝑶𝟐 + 𝑩𝑶𝟐 => 𝑨𝑩 = 1p
𝟐
𝑨𝑶∙𝑶𝑩 𝟑√𝟓
OT = = 2p
𝑨𝑩 𝟓

2a 𝑬(𝟓) = (−𝟐 − 𝟐)𝟐 + (−𝟐 + 𝟑)𝟐 − 𝟐 ∙ (−𝟐) − 𝟐 ∙ (−𝟐)𝟐 = 𝟏𝟑 5p


2b (𝒙 − 𝟐)𝟐 = 𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟒 1p
(𝒙 + 𝟑)𝟐 = 𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟗 1p
E(x) = 13 2p
3x-13<5=>3x<18=>𝒙 ∈ (−∞, 𝟔) 1p
3a ∆𝑴𝑵𝑩 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒏𝒈𝒉𝒊𝒄, 2p
𝑴𝑵𝟐 = 𝟐𝑴𝑩𝟐 => 𝑴𝑩 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 2p
=> 𝑨𝑩 = 𝟐𝟎𝒄𝒎 => V = 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟑 𝒄𝒎𝟑 1p
3b 𝑨𝑪 = 𝟐𝟎√𝟐 3p
∆𝑨𝑪𝑫′ 𝒆𝒄𝒉𝒊𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 3p
𝑪𝑨𝟐 √𝟑 4p
𝑨∆𝑨𝑪𝑫′ = 𝟒 =𝟐𝟎𝟎√𝟑𝒄𝒎𝟐
3c 𝑨𝑩 ⊥ (𝑨𝑫𝑫′ ), 𝑨𝑫′ ⊂ (𝑨𝑫𝑫′ ) => 𝑨𝑩 ⊥ 𝑨𝑫′ 2p
=> ∆𝑩𝑨𝑫′ 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒏𝒈𝒉𝒊𝒄, 𝒎(∢𝑨) = 𝟗𝟎𝒐 => 1p
𝑫′ 𝑩 = √𝑨𝑫′ 𝟐 + 𝑨𝑩𝟐 = 𝟏𝟎√𝟑cm 2p

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI - a
PROBA ORALĂ

Biletul nr. 1

𝟏
1. Calculați: (−𝟑) + (−𝟑)𝟐 + (− 𝟑)−𝟏

2. Aflați ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor egale cu 6cm,


respectiv 8 cm.

Profesori examinatori, Director,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ


SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI - a
PROBA ORALĂ

Biletul nr. 2

𝟒 𝟑 𝟑
1. Efectuați : (− 𝟓): (− 𝟓) ∙ 𝟒

2. Intr-un triunghi isoscel , măsura unuia dintre unghiurile de la bază este de 𝟒𝟎𝒐 . Aflați
măsurile celorlalte unghiuri.

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI - a
PROBA ORALĂ

Biletul nr. 3

1. Calculați : |-5| + (-3) - (+14) : (-2)


2. Fie ABC un triunghi dreptunghic cu ∢𝑨 = 𝟗𝟎𝒐 , ∢𝑪=𝟑𝟎𝒐 , AB = 5cm. Aflați măsura
unghiului B și lungimea ipotenuzei BC.

Profesori examinatori, Director,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ


SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VI - a
PROBA ORALĂ

Biletul nr. 4

𝟔 𝟑 𝟐 𝟏
1. Determinați necunoascuta x din ecuația : − 𝟕 𝒙 + 𝟏𝟐 = 𝟏𝟒 𝒙 − 𝟒

2. Fie ABC un triunghi isoscel, iar M este mijlocul laturii BC. Să se demonstreze că
𝒎(∢𝑨𝑴𝑩) = 𝟗𝟎𝒐

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr 1.
1. Determinați lungimea segmentului determinat de punctele M( 0, -5) și N ( 6,0)
2. Fie triunghiul ABC dreptunghic ȋn A, și D este proiecția punctului A pe ipotenuza
BC. Se știe că AB = 5cm, și BC = 10cm. Aflați BD.

Profesori examinatori, Director,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ


SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr 2.
𝟒𝒙 − 𝟑 = 𝟓
1. rezolvați sistemul: {
−𝟐𝒙 + 𝟔 = −𝟔
2. Fie triunghiul ABC dreptunghic ȋn A, și D este proiecția punctului A pe ipotenuza
BC. Se știe că AB = 5cm, și BC = 10cm. Aflați CD.

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr 3.
1. Aflați coordonatele mijlocului segmentului determinat de punctele A(6,-2) și B(3,1)
2. Fie triunghiul ABC dreptunghic ȋn A, și D este proiecția punctului A pe ipotenuza
BC. Se știe că AB = 5cm, și BC = 10cm. Aflați sin (∢𝑪)

Profesori examinatori, Director,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ


SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr 4
𝒙−𝟐 𝟐𝒙+𝟑 𝒙 𝟑 𝟕
1. Rezolvați ȋn mulțimea numerelor reale ecuația: − + 𝟐 − 𝟏𝟓 = − 𝟑𝟎
𝟓 𝟔

2. Fie triunghiul ABCD un dreptunghi, cu dimensiunile de 4cm și 6cm , și 𝑨𝑬 ⊥


𝑩𝑫. Aflați lungimea segmentului AE.

Profesori examinatori, Director,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VIII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr 1 .

1. Reprezentați grafic funcția 𝒇: 𝑹−> 𝑹, 𝒇(𝒙) = −𝟓𝒙 + 𝟏


2. Aflați aria totală a unui tetraedru regulat cu aria de 5cm .

Profesori examinatori, Director,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ


SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr 2.

1. Rezolvați ȋn multimea numerelor reale ecuația :


𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 + 𝟑 = 𝟎
2. Aflați volumul și lungimea diagonalei unei prisme patrulatere regulate cu muchia
bazei de 4cm, iar muchia laterală 6cm
Profesori examinatori, Director,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ


SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr 3.

1. Determinați coordonatele punctului de pe graficul funcției f:R->R, f(x) = 2x - 5 , care


are abscisa egală cu ordonata.
2. Determinați aria laterală și volumul unui cilindru circular drept, cu raza 8 cm și
ȋnălțimea de 6 cm

Profesori examinatori, Director,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA MATEMATICĂ


SESIUNEA IULIE 2021 / CLASA a VII- a
PROBA ORALĂ

Biletul nr. 4

1. Fie funcția f:R->R, f(x) = 2x -3 . Aflați f(-5) +f(2) - f(-3)


2. Aflați volumul și aria totală a unui con circular drept cu raza de 3cm și inălțimea de 4
cm .

Profesori examinatori, Director,