Sunteți pe pagina 1din 1

SUBTRAVERSARI DN;DJ

SECTIUNE TRANSVERSALA

min 1,0 m Ampriza drumului min 1,0 m


3

min 1.50 m

1.00
80
1

d
2

D
Etansare elastica
Vedere in plan

1 2

min 1,0 m Ampriza drumului min 1,0 m

LEGENDA
AUTORITATE CONTRACTANTĂ :
1- Conducta sub presiune PEID, diametru Dn SC Compania de Apa Oltenia SA
2- Tub de protectie, diametrul Dn + 200mm BENEFICIAR FINAL:
SC Compania de Apa Oltenia SA
3- Camin de vana
Phoenicia Business Center Proiect: PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A
NOTA: Strada Turturelelor, nr.11A, et.4 INFRASTRUCTURII DE
Tel: +4021 321 22 74
Fax: +4021 321 22 78
- In conformitate cu STAS 4273/83, Clasa de importanţă pentru alimentare cu apa: II e-mail: office@fichtner.ro DJ-CL-02 "Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona Vest in
- In conformitate cu STAS 4273/83, Clasa de importanţă pentru canalizare este: III Municipiul Craiova"

Nume Semnatura Scara: Titlu plansa:


- In conformitate cu normativul P 100_1_2006, Clasa de importanţă este: III
A3 1:50
- In conformitate cu HG 766/1997, Categoria de importanţă: C Proiectat Ing. Andreea Matache Faza de Subtraversare drum national
proiectare: PT/DL

- Exigenţa de performanţă: B9; Is Desenat Ing. Andreea Matache


Data
Verificat Ing. Sorin Zbarcea Aprilie 2016 PLANSA Nr. DJ/PT/DL/CR-V/705