Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureş

PROIECT LA DISCIPLINA
PROIECTAREA SISTEMELOR ECONOMICE

2008-2009

PLAN DE AFACERI
SC„MELCCODOBELC”SRL

Finante si Banci
An1
Hanganu Maricela
Sâmbotelecan Iaona
Cotoi Teodor Ovidiu
Şerban Gheorghe

1
PLAN DE AFACERI
SC.MELCCODOBELC.SRL

2
CUPRINS

Capitolul I
1.DATE GENERALE
1.1 Prezentarea societăţii
1.2Misiunea societăşii si obiectivele majore
1.3 Creşterea melcilor în ziua de azi
1.4 Scurt istoric al domeniului de activitate:

Capitolul II
2.DEFINIREA AFACERI
2.1 Descrierea afacerii
2.1.1 Ideea de afacere
2.1.2 Produsul
2.2 Descrierea firmei
2.2.1 Localizarea fermei

Capitolul III
3.PLANUL DE PRODUCŢIE
3.1 ALEGEREA TERENULUI
3.2 AMENAJAREA FERMEI
3.3 FERTILIZAREA ŞI DEZINFECŢIA TERENULUI
3.4 DURATA DE CREŞTERE A MELCILOR

Capitolul IV
4 PARTEA FINANCIARĂ

Capitolul V
5. PLANUL DE MARKETING
5.1 OBIECTIVE
5.2 PUBLICITATE
5.3.PIAŢA

3
Capitol I

1.DATE GENERALE

1.1 Prezentarea societăţii

Societatea comercială ’’MELCCODOBELC’’ S.R.L, a fost înfiinţată la 01 Martie


2009 la iniţiativa asociaţiilor unici: HANGANU MARICELA;SÎMBOTELECAN
IOANA;COTOI OVIDIU;ŞERBAN GHIORGHE.
Sediul social al societăţii se află în România, TÂRGU MURES, strada Voinicenilor
nr106, judeţul Mureş.
Capitalul social este de 25000 euro, societatea având forma juridică de societate
cu capital integral privat.

Tabelul11 - Date privind organizaţia


Denumirea întreprinderii Societatea Comercială „MELCCODOBELC” S.R.L.

Numărul de înregistrare 20458456841

Organul de înregistrare Camera de Înregistrări de Stat

Telefon +0757633221

Fax +418565

e-mail Melccodobelc@yahoo.com

Web www.melccodobelc.ro

1.2 Misiunea societăţii şi obiectivele majore

Misiunea societăţii SC.MELCCODOBELC. S.R.L este de a înfiinţa o FERMĂ DE


MELCI modernă care să se încadreze în standardele europene.
Vom încerca să ne diferenţiem, de concurenţa prin introducerea
constantă de inovaţii în domeniu şi vom oferii întotdeauna consumatorilor
noştri ceea ce este mai bun.
• Asigurarea unui ritm uniform de producţie
• Ocuparea poziţiei de lider pe piaţa din Transilvania
Adaptarea. Organizaţia trebuie să răspundă la modificările mediului înconjurător.
Independenţa factorilor de influienţă şi modul lor rapid de evoluţie impune monitorizarea
mediului.

4
1.3 Creşterea melcilor in ziua de azi

Marea diferenţă calitativă între melcul născut şi crescut într-o crescătorie controlată
în comparaţie cu melcul cules din natură este că la culegere primul este de vârstă şi
dimensiuni omogene şi mai ales este purgal, asigurând în felul acesta maxima igienă a
produsului ce va fi consumat. Melcii culeşi din natură nu au fost lăsaţi să se cureţe şi calitatea
cărnii se resimte adesea în privinţa gustului prea puţin armonios datorită folosirii de ierburi
amare sau chiar otrăvitoare.
Posibilitatea economică de creştere în ciclul biologic complet, de la naştere până la
îngraşarea finală în natură pe un teren liber se numeşte "metoda italiană" cu utilizarea
aproape integrală a alimentelor vegetale cu cost redus. In mod contrar metodele de creştere în
mediul închis (sere, hambare, etc.) tipice ţărilor reci cu utilizarea de alimentaţie constantă pe
bază de făinuri concentrate au confirmat creşterea evidentă a limitelor unei producţii prea
costisitoare, dificil de gestionat şi în anumite cazuri de neconsiliat.
O piaţă naţională şi mondială a melcului culinar care este în continuă creştere şi cu
o tot mai limitată disponibilitate a produsului provenit din natură. Culegerea din natură a
melcilor a fost o activitate economică pentru multe ţări cu o săracă economie, fie cele din
estul Europei, ale Orientului Mijlociu şi ale ţărilor Mediteraneene Africane. Schimbarea tot
mai rapidă a condiţiilor economice şi politice a acestor state, dezordinea şi dificultăţile civile
pentru transporturi, embargourile comerciale şi sanitare, o agricultură de rotaţie, limilata
perioadă de cules, circumscrierea în nu mai mult de 50/60 de zile, au făcut în anii 90 să
precipite disponibilitatea moluştei în natură.
O creştere a pieţei a fost dată şi de sporirea iniţiativelor industriale pentru pregătirea şi
distribuirea melcului "gata deja pentru gastronomie", de o mai uşoară atitudine într-un
context comercial modern. Ţinând cont de indicaţiile expuse este, deci clar, că tot mai des în
viitor, numai crescătoria în ciclu biologic complet, va putea garanta consumatorului şi
gastronomiei produsul "melc". Va trebui să se găsească o disponibilitate nu numai de sezon,
ca într-o vreme, ci conţinuu în timpul anului, pentru a putea da certitudini industriei de
prelucrare ce trebuie să-şi garanteze posibilitatea de lucru pentru o piaţă cotidiană şi în reţea.

1.4 Scurt istoric al domeniului de activitate:

La începutul anilor `70 s-a nascut "helicicultura" care înseamnă întocmai "cultivarea
elicidelor" nume stiintific folosit pentru a clasifica melcii.
Şi astfel creşterea melcilor a trecut, în aceşti ultimi 30 de ani, de la o activitate
marginală, puţin cunoscută, chiar riscantă din anumite aspecte, datorită cunoştiinţelor
biologice şi zootehnice limitate ale moluştei, la o activitate agricolă propriu-zisă tot mai
răspândită şi practicată.
Datorită mâinii de lucru reduse şi utilizarea de terenuri marginale şi puţin productive, şi mai
ales pentru investiţia scăzută de bani, "helicicultura" a devenit o activitate răspândită, în stare
sa crească venitul crescătorului şi să ofere multora posibilitatea de a evada din cotidianul
citadin pentru a se scufunda într-un mediu agricol, în strânsă legătură cu natura.

5
De la spaţiile improvizate ale culegătorilor şi crescătorilor şi după diferite încercări şi
experimentări efectuate în cele mai diferite condiţii climatice, s-a ajuns la creşterea biologică
completă, reprezentată de sectoare amenajate special pentru reproducere şi altele atribuite
pentru îngrăşare şi finisare.
Cercetarea a avansat pe baze pur ştiinţifice asupra speciei, corelaţiilor genetice, formatului,
asupra alimentaţiei raţionale şi asupra celor mai grave forme patologice şi parazitare,

Corpul melcului este constituit din trei părţi distincte : cap, picior, masă viscerală şi
este protejat la exterior de cochilie.

Cochilia tipică a gasteropodelor este tristratificată, spiralată, conică şi este alcătuită


din anfracte tubulare

6
Capitol II

2.DEFINIREA AFACERII

2.1 Descrierea afacerii

2.1.1 Ideea de afacere


In urma unui studiu de piata realizat de asociatul HANGANU MARICELA s-a ajuns
la concluzia ca helicicultura, in Romania este un domeniu foarte putin exploatat. Cererea
fiind mult mai mare decat oferta plan national si international. Astfel a aparut ideea de a crea
o ferma de melci, luand nastere, societatea comerciala SC.MELCCODOBELC. S.R.L care
are ca scop realizarea unei ferme de melci si comercializarea acestora.
In ultimii ani, consumul de melci s-a marit incet-incet in întreaga lume, iar in zonele
unde acestia traiau in stare de libertate s-a ajuns la o diminuare progresiva a acestor moluste
gustoase. Intre timp, piata mondiala s-a extins si ocupa noi teritorii in care înainte nu se
cunostea gastronomia acestei moluste.
Înainte era suficienta culegerea din aer liber in timpul primaverii pentru a satisface
cererile pietei, iar terenurile prezentau conditi pentru o crescatorie naturala ideala.
Cresterea progresiva a poluarii atmosferice, alaturi de dezvoltarea unei agriculturi tot
mai specializate si mai intensive, cu folosirea de îngrasaminte azotate, a distrus progresiv
acel mediu indispensabil pentru reproducerea libera in natura a melcilor.
Acesti factori, luati in ansamblu cu remarcabila crestere a consumului, a impus
necesitatea obtinerii melcilor din crescatorii organizate de om cu scopul de a obtine o
productie marita in cel mai scurt timp posibil.
Excluzând anul catastrofei Cher-nobyl-ului, s-au înregistrat constant cresteri, atât in
vânzarea produselor proaspete, cat si a celor conservate. In 2004 s-a ajuns la o crestere de
aproape 10% comparativ cu anul precedent, acest lucru ducând inca o data la cresterea im-
porturilor.
In anul 2005, s-au tranzitat pe pietele generale si in industriile de prelucare circa
250.000 chintale de melci Helix (vii, conservati si congelati); din acestia, 40% de provenienta
din crescatorii iar restul de 60% de import.
Ferma de melci poate fi una din cele mai profitabile afaceri din ultimii ani din
România daca sunt respectate toate condiţiile din recomandările specialiştilor.

2.1.2 Produsul

Din aprozimativ 3000 de specii si varietati, helicicultura s-a concentrat exclusiv


asupra speciei HELIX, deoarece reprezinta cel mai mare interes gastronomic si comercial in
intreaga lume. In cadrul crescatoriei cu ciclu biologic complet numarul de specii se restrânge
la trei sau patru; asta si datorita faptului ca în ultimii douazeci de ani s-au eliminat din
productie si de pe piata varietatile de specii care au prezentat caracteristici negative, gustul
amar al carnii, rezistenta redusa în viata dupa recoltare, ritmul încet de crestere, talia mica,
etc.

7
SC.MELCCODOBELC.SRL se va ocupa in special de cresterea speciei HELIX
ASPERSA MULLER.

Denumire produs U.M Pret Euro (aprox)


Helix Pomatia Kg 3.70- 5.20

2.2 Descrierea firmei


Denumirea societatii:
-SC.MELCCODOBELC.S.R.L
Sediul social al societatii:
-Romania, Târgu Mureş,str Voinicenilor nr.106,jud Mureş
Forma Juritica:
-SC.MELCCODOBELC s-a constituit sub forma de S.R.L, avand un capital
social de 25000 Euro. Acesta s-a constiuit astfel:
Teren destinat pt realizarea fermei 8000 Euro
Seminte pentru hrana melcilor 2000 Euro
Disponibilitati banesti 15000 Euro
Din care:
-autofinantare 15000 Euro
-alte surse 10000 Euro

-capitalul social a fost varsat la banca BRD la data de 01 Martie 2009, filiala Târgu Mureş

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conducerea şi administrarea societăţii se realizează de catre asociaţii Hanganu


Maricela;Sîmbotelecan Ioana;Cotoi Ovidiu;Şerban Ghiorghe. Acesta va reprezenta societatea
în relaţiile cu terţele persoane fizice sau juridice în faţa organelor de stat, administraţiei şi
justiţiei.
- Evidenţa contabilă, registrele şi actele societăţii şi întocmirea bilanţului vor respecta
întocmai dispoziţiile legii.
- Societatea comercială MELCCODOBELC se obligă să respecte toate prevederile
legale cu privire la protecţia muncii, protecţia mediului, protecţia consumatorului, normele
sanitare de igienă.

2.2.1 Localizarea fermei


Amplasamentul va fi situat in intravilanul localitatatii Târgu Mureş, comuna
Voiniceni, proprietate private SC.MELCCODOBELC.SRL, cu acces la drumul national
DN12. Aflat în proprietatea S.C MELCCODOBELC.S.R.L. şi aparţine de unitatea
administrativa şi teritorială a comunei Voiniceni, judeţul Mureş.

8
Capitolul III

3.PLANUL DE PRODUCŢIE

SC.MELCCODOBELC.SRL se va ocupa in special de cresterea speciei. HELIX


POMATIA

HELIX POMATIA
Helix Pomatia, Linneo
Este denumită în mod vulgar Vignaiola sau melc cu opercul. în Franţa este numită GROS
BLANC sau Escargot de Bourgogne, deoarece este din regiunea Burgundia.
Este prezentă în toată Europa Centrala şi, probabil datorită omului, şi în Anglia. Zona sa de
origine este lanţul alpin, din care apoi s-a răspândit în Franţa, Germania, Austria, până în
Rusia occidentală.
Caracteristica principală a speciei este
posibilitatea de aclimatizară în crescătorie chiar şi
în zonele cu iarna foarte grea, datorită unui
înveliş calcaros numit opercul.
Melcul de talie foarte mare este dotat cu o
cochilie ce măsoară 30-45 mm diametru; culoarea
cochiliei este maro- roşcat cu benzi spiralate bine
evidenţiate (maxim 5), de multe ori difuze sau
aproape şterse. Spirala cochiliară constă în 4-5
volute cu dezvoltare în jurul axei columelă.
Helix Pomatia este şi astăzi melcul cel mai important pentru piaţa internaţională a
industriei de prelucrare din cauza dimensiunii mari a părţii comestibile. In ceea ce priveşte, în
schimb, răspândi rea în crescătorii, a devenit în anii 90, după o iniţiala supremaţie la locul al
doilea la cultivare şi producţie după Helix Aspersa.
Aceasta s-a întâmplat din cauza limitării zonei geografice în care poate creşte,
datorită încetinelii în creştere şi pentru numărul scăzut de ouă depuse. Rămâne, totuşi, în
ciuda dificultăţilor de producţie, o specie care atrage un număr mare de crescători, datorită
calităţii produsului pe o piaţă interesata în întreaga lume culinară, nu cea legata doar de
tradiţiile locale, ci şi de reţete internaţionale.
Numărul mic de naşteri este compensat în schimb de o greutate destul de mare pentru
fiecare exemplar în parte. O deosebită importanţă îi este dată lui Helix Pomatia Alpina (var.
Pademontana Kobelt), varietate care nu este crescută în ciclul biologic complet, dar care
reprezintă încă, în relaţia culegerii naturale şi operculamentului sau controlat în parcurile de
producţie în ciclu parţial, o importantă, faimoasă şi specializată nişă în comerţ.
De la începutul lunii decembrie şi până la sfârşitul lunii ianuarie există, într-adevăr,
mai ales în Italia, o piaţă a acestui produs operculat, cu cotaţii foarte ridicate (s-au atins la en-
gros chiar şi 13€ pe kg) iar cererea pentru această specialitate este într-o constantă crestere.

9
Imperecherea si depunerea de oua
Desi au atat organe de reproducere masculine cat si feminine,
trebuie sa se imperecheze cu melci din aceeasi specie inainte de
depunerea oualelor.
Unii melci se pot comporta deopotriva ca masculi intr-un sezon
si ca femele in altul. Altii joaca rolul deopotriva fiind fertili in
mod simultan.
Cand melcul este dezvoltat destul, ceea ce poate dura ani de zile,
imperecherea are loc primavara tarziu sau la inceputul verii.
Uneori are loc si o a doua imperechere. In climatul tropical imperecherea poate avea
loc de mai multe ori pe an. In alte climate melcii se pot imperechea in jurul lunii Octombrie
si a doua oara la diferenta de 2 saptamani. Dupa imperechere melcii pot retine sperma pentru
o perioada de pana la 1 an, dar in mod normal depun oua in cateva saptamani. Unii melci nu
sunt interesati in imperecherea cu aceeasi specie chiar daca sunt din zone diferite. De
exemplu, Helix aspersa din Sudul Frantei poate respinge un melc tot Helix aspersa dar din
Nordul Frantei.
Melcii au nevoie de cel putin 5 cm adancime pentru a-si depune ouale.
Pentru Helix pomatia solul ar trebui sa fie cel putin 7,5 cm adancime, tinand daunatorii
precum furnicile si urechelnitele la distanta. Solul uscat nu este bun pentru a-si crea un cuib
la fel cum nu este bun nici solul prea greu.
In solul de lut, care va deveni greu cu timpul, rata reproducerii poate scadea datorita
faptului ca melcii nu au posibilitatea de a-si ingropa ouale, clocirea lor fiind aproape
imposibila.
Clocirea oualor depinde de temperatura solului, de umiditatea si compozitia lui, un
sol bun fiind acela care contine 20-40 % materie organica.
Temperatura trebuie mentinuta la 18-26 °C, cea mai potrivita fiind la 21 oC.
Umiditatea solului trebuie sa fie de 80 %. Cercetatorul muta ouale imediat dupa ce au fost
depuse, le numara, apoi le pune intr-o tesatura din bumbac umed pana cand acestea se crapa
si ies puii. Melcii pierd in greutate substantial dupa depunerea oualor, unii dintre ei
nemairevenindu-si.
Aproape o treime din melci mor dupa sezonul de imperechere. Ouale melcului Helix
pomatia masoara 3 mm in diametru si au o cochilie calcaroasa si un continut bogat de
galbenus.
Helix pomatia depune ouale in iulie sau august la 2-8 saptamani de la imperechere, in
orificii facute in pamant.
Melcul isi baga capul in gaura sau se poate tari in ea ramanand afara doar cochilia, apoi prin
orificiul genital din partea posterioara a capului depune ouale. Are nevoie de 1-2 zile pentru
a depune 30-50 de oua. Ocazional melcul poate depune inca o serie de oua la cateva
saptamani diferenta. Dupa depunerea oualor, melcul va acoperi gaura cu un amestec de
secretie si noroi. Puii vor aparea la 3-4 saptamani dupa depunerea oualor.
Acest interval difera in functie de temperatura si umiditate. Pasarile, insectele,
soarecii, broastele si alti pradatori reprezinta un pericol pentru melcii tineri. Puii mananca si
cresc pana la racirea vremii. Apoi sapa o gaura adanca, se baga in ea si se inchid in cochilii,
hibernand pe timpul iernii. Primavara cand pamantul se incalzeste, apar si melcii dornici sa
manance hrana proaspata. Helix Aspersa are ouale albe, sferice si cu un diametru de 3mm.

10
Acest melc isi depune ouale la un interval de la 5 zile la 3 saptamani de la
imperechere,
acest interval variaza in functie de diferentele climaterice si de habitat. Helix aspersa depune
in medie 85 de oua in cuibul adanc de 1-1,5 inch.
Numarul oualor variaza de la 30 la 120 fiind influentat de faptul ca mai multi melci
isi pot depune ouale in acelasi cuib. In zonele cu o clima calda si umeda Helix aspersa poate
depune oua incepand din februarie si pana in octombrie, o data pe luna, in functie de vreme si
regiune. Imperecherea si depunerea oualor incepe din momentul in care ziua are cel putin 8
ore de lumina. Daca este caldura suficienta, ouale pot cloci in 2 saptamani.
Puiului ii va lua cateva zile ca sa paraseasca cuibul si sa ajunga la suprafata.
In Europa, Helix aspersa cloceste si iese la suprafata de regula toamna. Daca sunt bine hraniti
si nu sunt ingramaditi acesti melci care au iesit la inceputul sezonului vor ajunge la
maturitate si vor forma buza de la marginea cochiliei pana in luna iunie.
Daca poti manipula mediul de clocire mai devreme, marimea si numarul melcilor care se vor
maturiza anul viitor va creste.
Activitatea de reproducere a melcilor Helix aspersa incepe in al doilea an de viata.
In comparatie, un melc gigant african, depune intre 100 si 400 de oua care masoara fiecare
5mm lungime. Fiecare melc poate depune cateva serii de oua in fiecare an, in special in
sezonul umed.
Acestia pot depune ouale la fel ca Helix pomatia in cuiburi, sau la suprafata pe un sol
stancos, intr-o materie organica, ori la radacina plantelor. In 10-30 de zile ouale clocesc dand
nastere unor melci de 4 mm lungime. Acestia pot creste pana la 10 mm pe luna, dupa 6 luni
avand aproximativ 35 mm, fiind maturi din punct de vedere sexual. Maturitatea sexuala poate
dura intre 6 si 16 luni in functie de vreme si de cantitatea de calciu asimilata. Acesti melci
traiesc 5-6 ani, unii putand ajunge chiar la 9 ani.
Este interzisa recoltarea melcilor din zonele declarate Monumente naturale!!!

CAND SE CULEG ?
Perioada de recoltare este primavara-vara, in lunile aprilie-iunie, iar in unele situatii,
cand clima permite, se pot gasi de la sfarsitul lunii martie.
Cantitati mai mari se pot recolta dupa ploi si in diminetile in care iarba este înrourata.
Melcii alesi se vor culege avand grija sa nu li se zdrobeasca cochilia si sa nu se adune
împreuna cu pamant sau cu resturi vegetale.
Se vor culege numai melcii vii, maturi, care au dimensiunea cochiliei cuprinsa între
28 mm si 36 mm.

3.1 ALEGEREA TERENULUI

Alegerea poziţiei în care se va construi ferma şi calitatea terenului sunt factori


importanţi care trebuie să garanteze condiţii cel puţin acceptabile pentru a da startul
activităţii; ţinând cont că melcul trăieşte în strânsă legătură cu mediul care-l înconjoară,
ambientul ales, temperatura, prezenţa sau absenţa vânturilor şi a depunerii de rouă, cantitatea
anuală de precipaţii, structura fizică şi chimică a terenului, prezenţa şi accesibilitaea unei
surse de apă, toate trebuie să corespundă cât mai mult posibil condiţiilor cerute de melc.
Aslfel in unrma analizelor,asupra terenului situat in localitateaTg Mureş, am
considerat ca acesta indeplineste toate conditiile necesare.

11
-pH-ul este neutru 5.8
-%Ca este ridicat, acesta are un rol essential in viata melcilor.
-incarcarea cu materie organica este aproximatix de 30%, acesta fiind un sol fertil
similar cu cel din grădinile în care "prosperă" plantele familiei Cruciferae şi alte specii cu
suprafaţă foliară mare.
-umiditatea solului este de aproximativ 60-70 % acesta fiind optim pt ouale de melci.
-absenţa de copacior este favorabila
-disponibilitatea de apa pentru irigarea estivală
-este expus la soare

3.2 AMENAJAREA FERMEI

Următorul pas este amenajarea propriu-zisă a fermei de creştere a melcilor. În acest


sens se preveni evadarea melcilor, lucru care se realizează prin delimitarea perimetrului
exterior printr-un gard de tablă zincată şi amenajarea unor ţarcuri interioare cu ajutorul plasei
Helitex.
Perimetrul exterior se realizează din coli de tablă zincată ondulată, cu dimensiunea de
2x1m, având grosimea de 0,5 mm
Tabla se îngroapă în pământ la o adâncime de minim 30 cm, iar restul (70 cm)
rămâne deasupra acestuia. Gardul se consolidează prin implantarea la distanţa de 1,90 m unor
stâlpi din fier în partea sa interioară, pentru a preveni accesul rozătoarelor în fermă.
Materialul folosit este neted, fără asperităţi pentru a nu permite accesul insectelor dăunătoare
şi a rozătoarelor, rezistent la condiţiile climatice cele mai nefavorabile şi avand o capacitate
electrolitică ridicată.
Uşa de acces în fermă se realiza tot din tablă de 0.5. Pe întreaga circumferinţă a
fermei se pune plasă de sârmă şi sârmă ghimpată la extremitatea superioară până la înălţimea
de 1,8 m, pntru o mai bună protecţie generală deasupra tablei.
La intrarea în ferma de melci se va amplasa dezinfectorul, bariera de dezinfecţie. În
acest scop se sapă o groapă cu adâncimea de 35 cm, lungimea de 2 m şi lăţimea de 1,5 m, în
care se toarnă un strat de beton gros de 10 cm. În dezinfector se pune un burete gros de 15
cm înmuiat în hidroxid de natriu, care serveşte la dezinfectarea încălţămintei şi a roţilor
frezei. La intrarea în fermă, lângă poartă, se va pune un lighean cu soluţie de hidroxid de
sodiu pentru dezinfectarea mâinilor.
Implantarea stâlpilor de lemn la distanţa de 5 m între ei şi la fixarea gardului
interior pentru separarea straturilor. Stâlpii de lemn au diametrul de 5 cm şi rămân 100 cm
deasupra solului. Atât straturile de reproducţie cât şi cele pentru creştere se înconjoară cu
plasă Helitex, care este rezistentă la secreţia acidă a melcilor şi este prevăzută, pentru a
împiedica evadarea melcilor, cu două opritoare.
Montarea plasei Helitex.
-se va sapa un canal dinspre interior spre exterior adânc de 10 cm pe toată
circumferinţa stratului, astfel încât stâlpii de lemn să rămână pe partea exterioară a plasei.
-se desface plasa Helitex pe întreaga lungime a gardului şi se întinde pe pământ. Prin
deschizătura din partea de sus se trage sârma de fier, cu diametrul de 3 mm până ce va
cuprinde în întregime plasa de Helitex.
-se îngroapă în pământ plasa circa 10 cm şi se acoperă cu pământul scos din canalul
săpat. Se ridică plasa şi se fixează pe stâlpii de lemn prin intermediul unor scoabe din fier.

12
3.3 Fertilizarea şi Dezinsecţia Terenului

După ce terenul este arat, prelucrat cu freza şi îngrădit va fi fertilizat cu îngrăşăminte


organice cu azot, într-o doză de 50 kg/2000 m2. În straturile organizate pentru reproducere se
face fertilizarea organică cu gunoi de taurine, cabaline sau suine, în cantitate de 100 kg
gunoi/strat. După fertilizarea organică se face ultima arătură a straturilor delimitate.
În speranţa de a crea un mediu ideal pentru melci se realizeaza o dezinsecţie totală în
scopul combaterii eficiente a prădătorilor, cu ajutorul cianamidei calcice.
Amenajarea fermei se fa face pe o suprafata de 10000 mp, teren apartinand societatii
SC.MELCCODOBELC.SRL. cu titlu juritic de cumparare sub nr. 14178/2009.

3.4 Durata de Crestere a melcilor

Durata unui ciclu de productie este de un an, la specia Helix Aspersa Muller.
Perioadele de populare, hibernare si culegerea melcilor difera in functie de clima.
Asadar in:

LUNA MARTIE-APRILIE-MAI-IUNIE
- Semanatul hranei complementare
- Se pregateste hrana uscata
- Se introduce hrana complementara
- Se introduc melcii nascuti anul trecut in straturi pentru rarificare
- Incepe imperecherea
- Se curata trecerile dintre straturi si se taie ierbaria

LUNA IULIE-AUGUST-SEPTEMBRIE
- Se aduna indivizii maturi
- Se continua activitatea din luna trecuta
- Incepe reproductia din anul doi

LUNILE OCTOMBRIE-NOIEMBRIE-DECEMBRIE-IANUARIE-FEBRUARIE
-Se fac pregatirile pentru hibernarea melcilor.

13
Capitolul IV

PARTEA FINANCIARĂ
Cheltuieli si previziuni, infiintare ferma 10000 mp
Ferma 100x100 m, 36 straturi 45x4 m
Cheltuieli pt. dotarea fermei u.m. Cant. Euro/u. Suma
m. (euro)
Cultivare teren(arat,prelucrare cu freza,sapare mp 8.000 150
canale pentru scurgerea apei)
Dezinsectie Kg 20 100
Deratizare (Soritox) kg 10 5 50
Gardul exterior de tabla zincata, grosime 3/10,2x1; buc 180 5 900
m(180)
Montarea stalpilor pentru gardul extern buc 180 0.50 90
Aplicarea ingrasamintelor anorganice de azot Kg 200 0.35 70
12/12/12(15/15/15)
Montarea stalpilor pt. ingradirea straturilor buc 900 0.50 450
interioare(plasa helitex)
Gunoi organic kg 4000 0.02 80
Seminte pt. straturile de reproductie din primul an kg 203

-Beta Vulgaris- Cienopodiacee = (0,700 kg pentru 1


strat) x 20 = 14 kg x 8 € - salata mixta = (0,800 kg
pentru 1 strat) x 20= 16 kg x 2 €

-trifoi = (0,400 kg pentru 1 strat) x 20= 8,0 kg x 2 €

-floarea soarelui = (0,400 kg pentru 1 strat) x 20 =


8,0 kg x 3,5 €

-floarea soarelui pentru alimentaţia complementara


= 1 kg/400mq =6 kg x 2,5 €/kg
Gardul interior de plasa helitex m 2800 2 5.600
Folie agryl+Sistem de irigatii+system impotriva 3.000
pasarilor+altele
Teren extravilan ,agricol 8.000
Poarta pe cadru metallic buc 1 40
Dezinfector buc 1 40 40
Motocultor buc 1 900 900
Alte materiale (cuie, suruburi autofiletante,etc.) buc 200
Total cheltuieli primul an 19.873

14
Materialele sunt furnizate de SC Prohelix SRL dupa cum urmeaza:
-plasa helitex 1 rola 100x1 m-pret 2,5 euro/mp
-TNT 1 rola 250x5 m-pret 0,28euro/mp
-lot matca –pret 0.234 euro/buc
-material semicer format din
-an I -11,5 kg sfecla, 11,5 salata amestecata, 37,0 kg rapita, 7 kg trifoi pitic si
respective 2,5 floarea soarelui
-calculat la un volum de 1300 ore de munca an I si respective 1500 ore de munca in
anul II si anul III.
S-a luat in calcul pretul de 3,2 euro/kg reprezentand pretul net minim in varianta in
care in ultimii 10 ani pretul minim nu a scazut sub 3.8 euro/kg melci.
Productiile au fost calculate pornind de la datele date de Institutul de Cresterea
Melcilor din Creasco 1 kg melc/mp ferma, considerand in anul II o produuctie de 0.65kg/mp
iar in anul III productie de 0.90kg/mp.
Dupa cum se poate observa amortizarea fermei are loc in anul III, cand in mod
normal au fost depasite problemele de adaptare a melcilor la noile conditii de mediu, iar
ferma intra in regim normal de productie.
Preturile luate in considerare contin TVA 19%.

15
Capitolul V

5. PLANUL DE MARKETING

5.1 OBIECTIVE
Principalul nostru obiectiv este să oferim consumatorilor noştri produse de calitate
superioară pe care să le poată găsi oricând în magazine într-o prezentare adecvată exigenţelor
impuse de standardele internaţionale. Conceptul modern de asigurare a calităţii se bazează pe
principiul organizării unui sistem bine ordonat
Obiective pe termen scurt
-orientarea către satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor
- asigurarea unei comunicări reale şi a muncii în echipă
- promovarea unui sistem de valori în care primează calitatea
Obiective pe termen lung
-In urmatorii 5 ani ne dorim sa extindem afacerea.
-Creare unui renume firmei atat pe plan national.
-Atingerea unei cote de piata de 75% pe plan regional si 30% pe plan national.
5.2 PUBLICITATE
SC. MELCCODOBELC.SRL va face publicitate deoarece:
-doreste sa incurazeze consumul de melci.
-pt a aferi oamenilor informatii despre produsele noastre
Se vor utiliza urmatoarele cai de comunicare:
-panouri publicitare
-ziare locale
-pliante si brosuri

SC. MELCCODOBELC.SRL va investii în promovarea produselor sale. Pentru publicitate


se vor face următoarele cheltuieli:

Anul I
0.5 % din cifra de afaceri

5.3.PIATA
Produsele oferite de societatea comerciala SC.MELCCODOBELC.SRL se adreseaza tuturor
categoriilor de consumatori.

Dintre potentiali clienti amintim:


-retelele si lantulurile de magazine BILA si METRO
Pentru inceput se va utiliza reteaua en-gros.

PERSONALUL FIRMEI

16
Compozitia echipei este urmatoarea:
Personalul de conducere:
-Director general -1
Personalul productiv:
-muncitori calificati -1
-muncitori necalificati - 2
____________________________________
TOTAL PERSONAL -4

Fluxul de numerar
Intrari de numerar Iesiri de numerar

Aport asociat 15000


Plan ferma 100
Alte surse 10000 Materiale, utilaje si instalatii 11220
Materii prime 8503
Dezinsectie si deratizare 150
Forta de munca 700

Total intrari 25000 Total iesiri 20673

17
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

EURO
an 1 an 2 an 3
Vanzari 0 24760 34280
TOTAL VANZARI 0 24760 34280

Costuri si cheltuieli
Materii prime 11300 2230 2230
Instalatii si utilaje 24110 0 0
Servicii terti 640 0 0
Salarii 700 810 810
Altele 430 890 890

COST TOTAL AL BUNURILOR VANDUTE 37180 3930 3930

TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE 38868.33 5618.33 5618.33

Profit brut 0 24760 34280

IMPOZITUL PE PROFIT (16%) 0 3961.6 5484.8

PROFIT NET 0 27980.4 28795.2

18
19