Sunteți pe pagina 1din 27

4.8.

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnǎvire


profesionalǎ pentru locul de muncă

Fierar - betonist
1. Procesul de muncă

Personalul din cadrul locului de muncă fierar - betonist execută lucrări din fier beton,
comenzi pentru structura de rezistenţă a construcţiilor, subordonându-se maistrului de şantier.

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

● truse de scule cu ciocane, dălţi, chei diferite, cleşti şi patente, bomfaier, etc.
● fierăstrău electric;
● prese şi menghine;
● diverse scule electrice de mână pentru şlefuit, tăiat, găurit, etc.
● echipament individual de protecţie;
● compresor aer;
● pistol pneumatic;
● lampa portabilă ;
● maşina de găurit;

2.2. Sarcina de muncă


● îşi desfăşoară activitatea în atelierul confecţii metalice sau execută confecţii de fier beton
în şantiere;
● măsoară, debitează, finisează, montează structurile metalice pentru armarea betonului;
● foloseşte sculele şi utilajele doar în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
● are relaţii de colaborare cu personalul din şantier;
● răspunde de calitatea şi cantitatea lucrărilor efectuate;
● respectă normele ssm şi de psi conform normativelor în vigoare;
● răspunde de sculele necesare desfăşurării activităţii specifice;
● are ca obiectiv îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, informând periodic conducerea societăţii
referitor la buna desfăşurare a activităţii;
● poate primi şi alte munci din partea maistrului de şantier, dacă are calificarea necesară;
● păstrează ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

2.3. Mediul de muncă

Fierar betonistul îşi desfăşoară activitatea atât în incintă închisă cât şi în aer liber, unde
mediul de muncă este caracterizat de:

● iluminat natural si artificial;


● temperatura scazută în anotimpul rece;
● curenţi de aer naturali şi artificiali;
● diverse câmpuri electrostatice şi electromagnetice de la aparatura utilizată;
● solvenţi organici la operaţiunile de vopsire;
● diverse particule în suspensie rezultate în urma activităţilor de şlefuire, tăiere şi lustruire;
● gaze, vapori, aerosoli (eşapamente);
● gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi);

3. Factori de risc identificaţi

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic


1. Organe de maşini în mişcare - prindere, lovire, strivire (prinderea
membrelor superioare sau a vestimentaţiei la utilajele de lucru - fierăstrău
circular, burghiu;

2. Mişcări periculoase - defecţiuni ale echipamentelor tehnice;

3. Curgeri de fluide - diluanţi, solvenţi, vopseluri, var, apă sub presiune;

4. Deplasări ale mijloacelor de transport - prindere, lovire, strivire(din curtea


societăţii);

5. Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale


echipamentelor tehnice sau ale fluidelor(blocarea ,apoi pornirea bruscă a
maşinii de găurit, sau a flexului) ;

6. Căderi de obiecte, amplasate necorespunzător;

7. Alunecare materiale de construcţii, scule şi utilaje pe suprafeţe înclinate -


prindere, lovire, strivire;

8. Rostogolire materiale de construcţii, scule şi utilaje pe suprafeţe înclinate -


prindere, lovire, strivire;

9. Rulare pe roţi - lovire la manevrare de către muncitori necalificaţi a


roabelor;

10. Răsturnare materiale de construcţii, scule şi utilaje - prindere, lovire,


strivire;

11. Cădere liberă materiale de construcţii, scule şi utilaje de pe schele -


prindere, lovire, strivire;

12. Scurgere liberă lichide (ciment în stare lichidă, bitum topit);

13. Prăbuşire stivă datorită greutăţii materialelor şi echipamentelor tehnice -


prindere, lovire, strivire;

14. Proiectare de corpuri sau particule - de la operaţiile de tăiere, găurire,


polizare etc.;
15. Jet de fluid tehnic la fisurarea accidentală a unor circuite cu fluide
(furtune de presiune ale utilajelor);

16. Contact direct cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăioase,


abrazive)- suprafeţe nedebavurate;

17. Recipiente sub presiune (stingătoare, butelii);

18. Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice;

Factori de risc termic

19. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor - suprafeţe proaspăt


sudate;

20. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor - anotimp rece;

21. Flăcări, flame - de la sudarea electrică sau autogenă;

Factori de risc electric

22. Electrocutare prin atingere directă - tablouri electrice deschise,


improvizaţii la realizarea legăturilor electrice, legături la centura de
împământare discontinuă.

23. Electrocutare prin atingere indirectă - cabluri electrice deteriorate şi


umede, care trec prin bălţi- tensiune de pas.

Factori de risc chimic

24. Contactul accidental cu substanţe periculoase;

25. Contactul cu substanţe de decapare ;

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc fizic


26. Temperatura aerului ridicată/scăzută;

27. Umiditatea aerului ridicată/scăzută;

28. Curenţi de aer datoraţi neeşanteităţii încăperilor;

29. Zgomot datorat funcţionării echipamentelor tehnice;

30. Nivel de iluminare artificială scăzut;

31. Radiaţii infraroşii datorate activităţi de sudare electrică;

32. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări,


surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.)

33. Pulberi pneumoconiogene.

34. Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice;

Factori de risc chimic

35. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici;

36. Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi;

Factori de risc biologic

37. Microorganisme în suspensie (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete,


ciuperci etc);

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

Conţinut necorespunzător
38. Operaţii, reguli, procedee greşite (neinstruirea personalului la noile locaţii
de lucru asupra particularităţilor specifice);

Absenţe operaţii

39. Absenţa unor operaţii (neinstruirea SSM şi PSI);

Conţinut necorespunzător

40. Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor);

Solicitare fizică

41. Poziţii de lucru forţate sau vicioase (lucrul aplecat, sau întins);

42. Efort dinamic (ridicare de greutăţi);

Solicitare psihică

43. Solicitare psihicǎ la ritm de muncă mare;

44. Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex (tăiatul cu


bomfaierul);

3.4. Factori de risc proprii executantului

Acţiuni greşite

45. Executare defectuoasă de operaţii (comenzi, manevre, utilizare greşită a


mijloacelor de protecţie - nelegarea şireturilor la bocanci, neîncheiatul
nasturilor la EIP);

46. Nesincronizări prin întârzierea sau devansarea unor operaţii;

47. Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă

48. Pornirea arbitrară a echipamentelor tehnice;


49. Întreruperea arbitrară a funcţionării echipamentelor tehnice;

50. Alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide


energetice etc.), fără respectarea normelor de securitate a muncii ;

51. Deplasări, staţionări în zone periculoase;

52. Deplasări cu pericol de cădere (de la acelaşi nivel - prin dezechilibrare,


alunecare, împiedicare);

53. Deplasări cu pericol de cădere (de la înălţime - prin pǎşire în gol, prin
dezechilibrare, prin alunecare);

Comunicări accidentogene

54. Comunicări accidentogene, prin sustragerea atenţiei de la activitate;

Omisiuni

55. Omiterea unor operaţii: nemontarea a unor elemente de continuitate a


schelelor sau planuri înclinate (balustrade, podeţe)

56. Neutilizarea mijloacelor de protecţie;


NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
UNITATEA :
DURATA EXPUNERII: 8 h
ECHIPA DE EVALUARE :

4. Fişa de evaluare a locului de


muncă
LOCUL DE MUNCĂ :
Fierar - betonist

NIVEL
COMPONENŢA FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA CLASA CLASA DE
PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI DE RISC PREVIZIBILĂ GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6
Mijloace de Factori de risc 1. Organe de maşini în mişcare - INV GR III 4 2 3
producţie mecanic prindere, lovire, strivire (prinderea
membrelor superioare sau a
vestimentaţiei la utilajele de lucru -
fierăstrău circular, burghiu;
    2. Mişcări periculoase - defecţiuni ale DECES 7 1 3
echipamentelor tehnice;
    3. Curgeri de fluide - diluanţi, ITM 45-180 3 2 2
solvenţi, vopseluri, var, apă sub zile
presiune;
    4. Deplasări ale mijloacelor de DECES 7 2 4
transport - prindere, lovire, strivire(din
curtea societăţii);
0 1 2 3 4 5 6
    5. Autodeclanşări sau autoblocări INV GR III 4 2 3
contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor tehnice
sau ale fluidelor(blocarea ,apoi
pornirea bruscă a maşinii de găurit,
sau a flexului) ;

    6. Căderi de obiecte, amplasate INV GR III 4 2 3


necorespunzător;
    7. Alunecare materiale de construcţii, DECES 7 1 3
scule şi utilaje pe suprafeţe înclinate -
prindere, lovire, strivire;
    8. Rostogolire materiale de DECES 7 1 3
construcţii, scule şi utilaje pe suprafeţe
înclinate - prindere, lovire, strivire;
    9. Rulare pe roţi - lovire la manevrare DECES 7 1 3
de către muncitori necalificaţi a
roabelor;
    10. Răsturnare materiale de DECES 7 1 3
construcţii, scule şi utilaje - prindere,
lovire, strivire;
    11. Cădere liberă materiale de DECES 7 3 5
construcţii, scule şi utilaje de pe schele
- prindere, lovire, strivire;
    12. Scurgere liberă lichide (ciment în INV GR II 5 2 4
stare lichidă, bitum topit);
    13. Prăbuşire stivă datorită greutăţii DECES 7 1 3
materialelor şi echipamentelor tehnice
- prindere, lovire, strivire;
0 1 2 3 4 5 6
    14. Proiectare de corpuri sau particule INV GR III 4 2 3
- de la operaţiile de tăiere, găurire,
polizare etc.;
    15. Jet de fluid tehnic la fisurarea ITM 45-180 3 3 3
accidentală a unor circuite cu fluide zile
(furtune de presiune ale utilajelor);
    16. Contact direct cu suprafeţe sau ITM 45-180 3 3 3
contururi periculoase (înţepătoare, zile
tăioase, abrazive)- suprafeţe
nedebavurate;
    17. Recipiente sub presiune DECES 7 1 3
(stingătoare, butelii);
    18. Vibraţii excesive ale ITM 3-45 zile 2 2 2
echipamentelor tehnice;
  Factori de risc 19. Temperatura ridicată a obiectelor ITM 3-45 zile 2 4 2
termic sau suprafeţelor - suprafeţe proaspăt
sudate;
    20. Temperatura coborâtă a obiectelor ITM 3-45 zile 2 4 2
sau suprafeţelor - anotimp rece;

    21. Flăcări, flame - de la sudarea ITM 3-45 zile 2 2 2


electrică sau autogenă;
  Factori de risc 22. Electrocutare prin atingere directă DECES 7 2 4
electric - tablouri electrice deschise,
improvizaţii la realizarea legăturilor
electrice, legături la centura de
împământare discontinuă.
0 1 2 3 4 5 6
    23. Electrocutare prin atingere DECES 7 2 4
indirectă - cabluri electrice deteriorate
şi umede, care trec prin bălţi- tensiune
de pas.
  Factori de risc 24. Contactul accidental cu substanţe ITM 3-45 zile 2 2 2
chimic periculoase;
    25. Contactul cu substanţe de ITM 3-45 zile 2 2 2
decapare ;
Mediu de Muncă Factori de risc fizic 26. Temperatura aerului ITM 3-45 zile 2 5 3
ridicată/scăzută;
    27. Umiditatea aerului ITM 3-45 zile 2 5 3
ridicată/scăzută;
    28. Curenţi de aer datoraţi ITM 3-45 zile 2 5 3
neeşanteităţii încăperilor;
    29. Zgomot datorat funcţionării INV GR II 5 1 3
echipamentelor tehnice;
    30. Nivel de iluminare artificială DECES 7 1 3
scăzut;
    31. Radiaţii infraroşii datorate ITM 3-45 zile 2 5 3
activităţi de sudare electrică;
    32. Calamităţi naturale (trăsnet, DECES 7 1 3
inundaţie, vânt, grindină, viscol,
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren
sau copaci, avalanşe, seisme etc.)
    33. Pulberi pneumoconiogene. ITM 3-45 zile 2 5 3
    34. Vibraţii excesive ale INV GR II 5 1 3
echipamentelor tehnice;
0 1 2 3 4 5 6
  Factori de risc 35. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau ITM 3-45 zile 2 5 3
chimic caustici;
    36. Pulberi în suspensie în aer, gaze ITM 3-45 zile 2 5 3
sau vapori inflamabili sau explozivi;
  Factori de risc 37. Microorganisme în suspensie ITM 3-45 zile 2 5 3
biologic (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete,
ciuperci etc);
Sarcina de Muncă Conţinut 38. Operaţii, reguli, procedee greşite DECES 7 2 4
necorespunzător (neinstruirea personalului la noile
locaţii de lucru asupra
particularităţilor specifice);
  Absenţe operaţii 39. Absenţa unor operaţii DECES 7 2 4
(neinstruirea SSM şi PSI);
  Conţinut 40. Metode de muncă DECES 7 1 3
necorespunzător necorespunzătoare (succesiune greşită
a operaţiilor);
  Solicitare fizică 41. Poziţii de lucru forţate sau INV GR II 5 1 3
vicioase (lucrul aplecat, sau întins);
    42. Efort dinamic (ridicare de INV GR II 5 1 3
greutăţi);
  Solicitare psihică 43. Solicitare psihicǎ la ritm de INV GR II 5 1 3
muncă mare;
    44. Operaţii repetitive de ciclu scurt INV GR II 5 1 3
sau extrem de complex (tăiatul cu
bomfaierul);
0 1 2 3 4 5 6
Executant Acţiuni greşite 45. Executare defectuoasă de operaţii DECES 7 1 3
(comenzi, manevre, utilizare greşită a
mijloacelor de protecţie - nelegarea
şireturilor la bocanci, neîncheiatul
nasturilor la EIP);
    46. Nesincronizări prin întârzierea sau DECES 7 1 3
devansarea unor operaţii;
    47. Efectuare de operaţii neprevăzute DECES 7 2 4
prin sarcina de muncă
    48. Pornirea arbitrară a DECES 7 1 3
echipamentelor tehnice;
    49. Întreruperea arbitrară a DECES 7 1 3
funcţionării echipamentelor tehnice;
    50. Alimentarea sau oprirea DECES 7 1 3
alimentării cu energie (curent electric,
fluide energetice etc.), fără respectarea
normelor de securitate a muncii ;
    51. Deplasări, staţionări în zone DECES 7 1 3
periculoase;
    52. Deplasări cu pericol de cădere (de DECES 7 1 3
la acelaşi nivel - prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare);
    53. Deplasări cu pericol de cădere (de DECES 7 3 5
la înălţime - prin pǎşire în gol, prin
dezechilibrare, prin alunecare);
  Comunicări 54. Comunicări accidentogene, prin DECES 7 1 3
accidentogene sustragerea atenţiei de la activitate;
0 1 2 3 4 5 6
  Omisiuni 55. Omiterea unor operaţii: DECES 7 2 4
nemontarea a unor elemente de
continuitate a schelelor sau planuri
înclinate (balustrade, podeţe)
    56. Neutilizarea mijloacelor de DECES 7 2 4
protecţie;
Locul de muncă: Fierar - betonist
Nivel global de risc: 3,24

56

Σ Ri xri
i=1 0 x(7x7) + 0 x(6x6) + 2 x(5x5) + 9 x(4x4) + 38 x(3x3) + 7 x(2x2) + 0 x(1x1) 564

Nrg = --------- = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= --- = 3,24


56 0 x7 + 0 x6 + 2 x5 + 9 x4 + 38 x 3 + 7 x2 + 0 x1 174

Σ ri
i=1
6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc

Locul de muncă: Fierar - betonist


Nivel global de risc: 3,24
N IV E L U R I P A R Ţ IA L E D E R IS C

0
F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31 F34 F37 F40 F43 F46 F49 F52 F55
FACTORI DE RISC
7. LEGENDĂ

F1 Organe de maşini în mişcare - prindere, lovire, strivire (prinderea membrelor


superioare sau a vestimentaţiei la utilajele de lucru - fierăstrău circular, burghiu;
F2 Mişcări periculoase - defecţiuni ale echipamentelor tehnice;
F3 Curgeri de fluide - diluanţi, solvenţi, vopseluri, var, apă sub presiune;
F4 Deplasări ale mijloacelor de transport - prindere, lovire, strivire(din curtea
societăţii);
F5 Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor tehnice sau ale fluidelor(blocarea ,apoi pornirea bruscă a maşinii de
găurit, sau a flexului) ;
F6 Căderi de obiecte, amplasate necorespunzător;
F7 Alunecare materiale de construcţii, scule şi utilaje pe suprafeţe înclinate - prindere,
lovire, strivire;
F8 Rostogolire materiale de construcţii, scule şi utilaje pe suprafeţe înclinate - prindere,
lovire, strivire;
F9 Rulare pe roţi - lovire la manevrare de către muncitori necalificaţi a roabelor;
F10 Răsturnare materiale de construcţii, scule şi utilaje - prindere, lovire, strivire;
F11 Cădere liberă materiale de construcţii, scule şi utilaje de pe schele - prindere, lovire,
strivire;
F12 Scurgere liberă lichide (ciment în stare lichidă, bitum topit);
F13 Prăbuşire stivă datorită greutăţii materialelor şi echipamentelor tehnice - prindere,
lovire, strivire;
F14 Proiectare de corpuri sau particule - de la operaţiile de tăiere, găurire, polizare etc.;
F15 Jet de fluid tehnic la fisurarea accidentală a unor circuite cu fluide (furtune de
presiune ale utilajelor);
F16 Contact direct cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăioase, abrazive)-
suprafeţe nedebavurate;
F17 Recipiente sub presiune (stingătoare, butelii);
F18 Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice;
F19 Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor - suprafeţe proaspăt sudate;
F20 Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor - anotimp rece;
F21 Flăcări, flame - de la sudarea electrică sau autogenă;
F22 Electrocutare prin atingere directă - tablouri electrice deschise, improvizaţii la
realizarea legăturilor electrice, legături la centura de împământare discontinuă.
F23 Electrocutare prin atingere indirectă - cabluri electrice deteriorate şi umede, care
trec prin bălţi- tensiune de pas.
F24 Contactul accidental cu substanţe periculoase;
F25 Contactul cu substanţe de decapare ;
F26 Temperatura aerului ridicată/scăzută;
F27 Umiditatea aerului ridicată/scăzută;
F28 Curenţi de aer datoraţi neeşanteităţii încăperilor;
F29 Zgomot datorat funcţionării echipamentelor tehnice;
F30 Nivel de iluminare artificială scăzut;
F31 Radiaţii infraroşii datorate activităţi de sudare electrică;
F32 Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.)
F33 Pulberi pneumoconiogene.
F34 Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice;
F35 Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici;
F36 Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi;
F37 Microorganisme în suspensie (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete, ciuperci etc);
F38 Operaţii, reguli, procedee greşite (neinstruirea personalului la noile locaţii de lucru
asupra particularităţilor specifice);
F39 Absenţa unor operaţii (neinstruirea SSM şi PSI);
F40 Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor);
F41 Poziţii de lucru forţate sau vicioase (lucrul aplecat, sau întins);
F42 Efort dinamic (ridicare de greutăţi);
F43 Solicitare psihicǎ la ritm de muncă mare;
F44 Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex (tăiatul cu bomfaierul);
F45 Executare defectuoasă de operaţii (comenzi, manevre, utilizare greşită a mijloacelor
de protecţie - nelegarea şireturilor la bocanci, neîncheiatul nasturilor la EIP);
F46 Nesincronizări prin întârzierea sau devansarea unor operaţii;
F47 Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă
F48 Pornirea arbitrară a echipamentelor tehnice;
F49 Întreruperea arbitrară a funcţionării echipamentelor tehnice;
F50 Alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice
etc.), fără respectarea normelor de securitate a muncii ;
F51 Deplasări, staţionări în zone periculoase;
F52 Deplasări cu pericol de cădere (de la acelaşi nivel - prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare);
F53 Deplasări cu pericol de cădere (de la înălţime - prin pǎşire în gol, prin dezechilibrare,
prin alunecare);
F54 Comunicări accidentogene, prin sustragerea atenţiei de la activitate;
F55 Omiterea unor operaţii: nemontarea a unor elemente de continuitate a schelelor sau
planuri înclinate (balustrade, podeţe)
F56 Neutilizarea mijloacelor de protecţie;
8. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
I

Fierar - betonist
MASURA PROPUSĂ

Nr. NIVELE COMPETENŢE


LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC Măsuri Măsuri de
Crt RISC Măsuri tehnice ŞI TERMENE
organizatorice altă natură
RĂSPUNDERI

0   1 2 3 4 5 6 7
1 F11 Cădere liberă materiale de construcţii, scule 5 Alcătuire Instruire din Indicatoare Administrator Permanent,
şi utilaje de pe schele - prindere, lovire, traseelor în HG 300/2006; de restricţie
strivire; organizarea de L319/2006+N. a accesului
şantier. M.A. în zona de
Dotarea cu lucru a
plase de reţinere persoanelor
şi scule cu neautorizate
siguranţă. ,
obligativitat
ea purtării
căştii de
protecţie a
întregului
personal din
şantier.
0   1 2 3 4 5 6 7
2 F53 Deplasări cu pericol de cădere (de la 5 Verificarea prin Instruire Control Administrator, Permanent,
înălţime - prin pǎşire în gol, prin sondaj a specifică pentru medical medic medicina
dezechilibrare, prin alunecare); organizării de lucrul la periodic, muncii.
şantier. înălţime, avizul
Montarea de instruire din HG medicului
elemente 300/2006; HG pentru lucru
antiderapante şi 1091/2006, la înălţime.
de curăţire la instruire pentru
baza scărilor, conştientizarea
schelelor, riscului,
montarea de completarea
balustrăzi, fişei postului cu
cârlige de sarcini
ancorare, specifice.
conforme.

3 F12 Scurgere liberă lichide (ciment în stare 4 Îngrădirea Instruire din Montarea de Administrator Permanent,
lichidă, bitum topit); zonelor de lucru HG 300/2006; indicatoare
cu materiale L319/2006+N. de
periculoase şi M.A. avertizare
accesul în HG300/2006. asupra
interior doar a riscului.
personalului
autorizat.
0   1 2 3 4 5 6 7
4 F22 Electrocutare prin atingere directă - tablouri 4 Se va utiliza Efectuarea Achiziţionar Administrator Permanent,
electrice deschise, improvizaţii la realizarea numai aparatură instruirii S.S.M. e imediat.
legăturilor electrice, legături la centura de electrică şi şi P.S.I. indicatoare
împământare discontinuă. electronică cu Interzicerea de
marca CE în categorică a interzicere
stare corectă de improvizaţiilor Afişare
funcţionare. electrice. instrucţiuni
Reparaţii numai NU
în ateliere IMPROVIZ
specializate cu AŢIILOR
certificat de ELECTRIC
calitate E.

5 F23 Electrocutare prin atingere indirectă - 4 Respectarea Efectuarea Afişare Administrator Permanent,
cabluri electrice deteriorate şi umede, care cablurilor cu instruirii instrucţiuni imediat.
trec prin bălţi- tensiune de pas. împământare. S.S.M .şi P.SI.. NU
Reducerea Interzicerea IMPROVIZ
lucrărilor pe categorică a AŢIILOR
timp umed, improvizaţiilor ELECTRIC
verificarea electrice. E.
periodică a
împământărilor.

6 F38 Operaţii, reguli, procedee greşite 4 Instruirea de Rinstruire SSM.   Administrator Înainte de
(neinstruirea personalului la noile locaţii de către şeful de începerea
lucru asupra particularităţilor specifice); şantier înainte lucrului, de
de executarea câte ori este
lucrărilor din nevoie.
noile locaţii.
0   1 2 3 4 5 6 7
7 F39 Absenţa unor operaţii (neinstruirea SSM şi 4 Instruirea SSM Instruire din   Administrator Periodic.
PSI); şi PSI se va HG 300/2006.
executa
respectând
prevederile legii
300/2006.
Schelele vor fi
montate doar de
personal
autorizat în
acest scop.
8 F47 Efectuare de operaţii neprevăzute prin 4 Refacerea şi Efectuarea Administrator Permanent
sarcina de muncă completarea instruirii S.S.M.
fişelor de post Delimitarea
la timpul clară a
prezent şi cu competenţelor
interdicţiile în caz de
postului. defecţiuni.
9 F55 Omiterea unor operaţii: nemontarea a unor 4 Asigurarea Verificare prin   Administrator Periodic.
elemente de continuitate a schelelor sau completă a sondaj.
planuri înclinate (balustrade, podeţe) materialelor
pentru schele şi
podeţe
0   1 2 3 4 5 6 7
10 F56 Neutilizarea mijloacelor de protecţie; 4 Verificarea prin Verificare prin   Administrator Periodic.
sondaj a purtării sondaj.
echipamentului
individual şi
colectiv de
protecţie şi
sancţionarea
disciplinară a
neconformării.

11 F4 Deplasări ale mijloacelor de transport - 4 Păstrarea Instruire pentru Amplasarea Administrator Permanent
prindere, lovire, strivire(din curtea distanțelor de conștientizarea de indicator
societăţii); siguranță atunci riscului limitare
când se lucrează viteză la
în paralel, max 10
delimitarea km/h
clară a zonelor
de acces
pedestră,
trasarea
marcajelor
pentru accesul
auto.
9. Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Fierar - betonist


este de 3,24 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel
de risc mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
56 factori de risc identificaţi, 11 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

     9 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)


     2 încadrându-se în categoria de risc mare(5)
     0
     0

Cei 11 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F4. Deplasări ale mijloacelor de transport - prindere, lovire, strivire(din curtea


societăţii); (nivel parţial de risc 4)

F11. Cădere liberă materiale de construcţii, scule şi utilaje de pe schele - prindere,


lovire, strivire; (nivel parţial de risc 5)

F12. Scurgere liberă lichide (ciment în stare lichidă, bitum topit); (nivel parţial de risc 4)

F22. Electrocutare prin atingere directă - tablouri electrice deschise, improvizaţii la


realizarea legăturilor electrice, legături la centura de împământare discontinuă. (nivel
parţial de risc 4)
F23. Electrocutare prin atingere indirectă - cabluri electrice deteriorate şi umede, care
trec prin bălţi- tensiune de pas. (nivel parţial de risc 4)

F38. Operaţii, reguli, procedee greşite (neinstruirea personalului la noile locaţii de lucru
asupra particularităţilor specifice); (nivel parţial de risc 4)

F39. Absenţa unor operaţii (neinstruirea SSM şi PSI); (nivel parţial de risc 4)

F47. Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă (nivel parţial de risc 4)

F53. Deplasări cu pericol de cădere (de la înălţime - prin pǎşire în gol, prin
dezechilibrare, prin alunecare); (nivel parţial de risc 5)
F55. Omiterea unor operaţii: nemontarea a unor elemente de continuitate a schelelor sau
planuri înclinate (balustrade, podeţe) (nivel parţial de risc 4)

F56. Neutilizarea mijloacelor de protecţie; (nivel parţial de risc 4)

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 11 factori de risc care se situează în


domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se prezintă


după cum
urmează:

    44,64% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


    21,43% - factori de risc proprii mediului de muncă;
    12,50% - factori de risc proprii sarcinii de muncă;
    21,43% - factori risc proprii executantului.

Din analiza fişei de evaluare se constată că 39 respectiv, 69,64%


dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(invaliditate şi deces), ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică, după gravitate, locul de
muncă prezintă pericol ridicat de accidentare.
10. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă

Locul de muncă: Fierar - betonist


Nivel global de risc: 3,24

Factori de risc proprii mijloacelor


de producţie Factori de risc proprii mediului de
44,64% muncă
21,43%

Factori de risc proprii


executantului Factori de risc proprii sarcinii de
21,43% muncă
12,50%

S-ar putea să vă placă și