Sunteți pe pagina 1din 4

Argument

Motivarea ca în orice domeniu de activitate cu atât mai mult in domeniul


turismului este esențială deoarece datorită ei personalul poate obține performanță la
locul de muncă și de asemenea poate determina ca acesta sa fie permanent în cadrul
unității, conducând în acest fel la diminuarea fluctuației de personal.
Am ales aceasta temă ,,Motivarea resurselor umane” cu exemplu pe Hotelul
MON JARDIN deoarece consider că motivarea personalului ce activează în domeniul
turismului este importantă în dezvoltarea unui turism de calitate și deoarece noțiunea
de motivare nu este la fel percepută de către manageri și personal. De asemenea un
alt  element ce m-a determinat să aleg aceasta temă este faptul că imi doresc să lucrez
în acest domeniu, iar prin intermediul acestei lucrări am reușit să-mi aprofundez
anumite cunoștințe. Dacă în schema tradițională resursele umane erau privite prin
prisma modului în care acestea executau in mod ,, disciplinat” anumite operații
prestabilite sau indeplineau anumite activități, reflectând obiectul preponderent al
conducerii unității clasice: amplificarea productiei și a productivității, iar în  unitatea
modernă fiecare salariat este privit ca o individualitate distinctă, cu caracteristici
specifice a căror rezultate sunt urmărite și apreciate printr-un sistem de evaluare a
performanțelor. Eforturile fiecărui angajat sunt stimulate și recompensate printr-un
sistem propriu, care urmarește să motiveze acțiunile fiecăruia și să le canalizeze în
direcția unor rezultate profitabile pentru unitate. Astfel managementul hotelui  trebuie
sa sprijine angajații in realizarea unei munci cu eficacitate maximă și să-i
recompenseze pentru eforturile depuse de acestia.
 Lucrarea se prezintă pe urmatoarele capitole: în primul capitol am vorbit
despre noțiunile teoretice privind motivarea pentru a face cât mai bine cunoscut și
înteles acest termen, am vorbit despre clasificarea motivării și despre ceea ce poate
face un manager pentru a motiva personalul ce îi este in subordine. Motivarea poate
lua forme diferite și de asemenea aceasta oscilează de la o unitate la alta. Formele pe
care aceasta le poate imbraca sunt: motivarea pozitivă; motivarea negativă; motivarea
cognitivă; motivarea afectivă; motivarea intrinsecă; motivarea extrinsecă; motivarea
economică și motivarea moral-spirituală.
In al doilea capitol am făcut o descriere  în linii mari  a hotelului „Mon Jardin”
cu facilitățile pe care le oferă, vorbind despre resursa materială, cea umană deținută de
unitatea hotelieră  și despre comunicarea ce are loc în cadrul hotelului și relațiile ce
sunt stabilite în cadrul acestuia. Hotelul „Mon Jardin” dispune de un personal
permanent bine instruit și calificat, acesta fiind componența esențială în reușita
afacerii.Nu m-am rezumat la a face cunoscută unitatea hotelieră și mai ales personalul
acesteia ci am realizat și un bilanț al punctelor tari si slabe ale resursei umane ce
activează în cadrul hotelului.
În ultimul capitol am vorbit despre cum poate motivarea influența fluctuația de
personal, pentru că poate duce atât la accentuarea ei cât și la diminuarea fluctuației.
Hotelul „Mon Jardin” are o rată destul de ridicată a fluctuației de personal ceea ce
duce la anumite avantaje și dezavantaje ale unității.
De asemenea am mai prezentat instrumentele cu ajutorul cărora se poate face
motivarea. Unele din aceste instrumente pe care le poate folosi managerul în
motivarea personalului sunt: plata ca recompensă; implicarea angajaților  în luare de
decizii; relațiile personale; competiția; sporurile; îmbogățirea postului; și anumite
avantaje financiare.
Motivația este un factor important in cadrul oricărei firme, iar în cazul de față,
fiind vorba și de o unitate hotelieră este cu mult mai importantă deoarece factorul
uman duce la satisfacerea în mare parte a clienților.

CAPITOLUL I

MOTIVAREA-FACTOR ESENȚIAL AL SERVICIILOR DE


CALITATE
Motivarea vine din interiorul fiecăruia, din cele mai lăuntrice ascunzișuri ale ființei
umane și este adânc înrădăcinată în dorințele și nevoile noastre. Ceea ce poate să facă un
manager de resurse umane este să creeze mediul ideal în care fiecare angajat se simte
motivat și atunci  productivitatea, eficiența și performanțele sale vor fi maxime. Motivarea
se regasește în corelarea necesităților, aspirațiilor și intereselor personalului din cadrul
firmei cu realizarea obiectivelor și exercitarea sarcinilor, competențelor și
responsabilitățlor atribuite.

1.1. Noțiuni de definire a motivării

Motivarea are ca scop stimularea angajatilor in obtinerea de performante prin


recompense financiare si nonfinanciare consistente si motivante. Personalul nu poate
lucra la capacitatea maxima fara sa fie stimulat in vreun fel de conducerea
interprinderii. Cele mai cunoscute tipuri de recompense includ: banii, beneficiile,
gratuitatile, premiile si participarea salariatilor la beneficiile intreprinderii.
Motivatia pozitivă constă în punerea in legatură directă și proporțională a
rezultatelor obținute cu satisfacțiile personale. Satisfacția este însă percepută diferit de
la persoana la persoană, și implicit de la grup la grup. Din aceste motive, managerul
trebuie să-și construiască o adevarătă structură a motivației pozitive care să ofere
fiecărui angajat sau grup tipul de satisfacție la care este sensibil, care îl
impulsionează. Motivarea pozitivă, prin numeroasele satisfacții pe care le generează,
contribuie, în mod cert, la instaurarea unui moral ridicat și la dezvoltarea individuală a
salariaților, precum și la conturarea unui climat organizațional propice muncii ăi
performanțelor ridicate în organizație.
Motivatia negativă este generată de factorii motivaționali aversivi. Deși
reprezintă un tip primitiv de motivație, bazat pe amenințare sau pedeapsă, aceasta
trebuie totuți inclusă, cu anumite amendamente, în instrumentarul motivațional al
managerului unității hoteliere.
Există mai multe tipuri de motivare: pozitivă (mariri de salariu, prime, cote
parti din profit, multumiri, laude, ceremonii, acordarea de titluri,
promovari), negativă (reduceri de salariu, amenzi, retrogradari, amenintari verbale,
mustrari), cognitivă (are in vedere latura, dimensiunea intelectuala a
salariatului), afectivă (are in vedere ca salariatul sa se simta bine la locul de munca si
in cadrul firmei, sa fie apreciat si simpatizat de colegi, sefi, subordonati, sa se
manifeste fata de el simpatie si consideratie), intrinsecă (determinarea salariatului sa
se implice, să depună efort și să obțină rezultate în cadrul firmei, întrucât din aceste
procese el obține satisfacții ce țin de personalitatea lui), extrinsecă (determinarea
salariatului sa se implice, să depună efort și să obțină rezultate in firma pentru ca
acestea vor genera din partea organizației anumite reacții formale și informale,
economice și moral-spirituale care ii vor produce satisfacții), economică (salarii,
prime, gratificații, penalizări la salarii, imputari financiare în caz de erori), moral-
spirituală (acordarea de către manageri a încrederii in salariați, exprimarea de
multumiri și laude, lansarea de avertismente, mustrări, acordarea de titluri onorifice).
            Pentru motivarea angajaților se mai pot stabili anumite caracteristici ale
programelor de lucru. Programul de lucru tradițional(cinci zile pe săptămâna, opt ore
pe zi) a început sa fie înlocuit adesea de programe alternative, care încearcă sî
satisfacă nevoile unei forțe de muncă foarte diverse și să promoveze satisfacția în
muncă, cu reducerea absenteismului și a fluctuației de personal.

1.2. Perfecționarea personalului

În ziua de azi exigențele unui turism modern, de o buna calitate nu mai poate fi
făcut de personal necalificat, dupa metode si norme invechite sau dupa bunul plac al
prestatorului.
În condițiile în care turismul românesc trebuie să se alinieze legislației
europene, iar calitatea pachetelor de servicii turistice trebuie să crească este normal să
avem în vedere factorul uman, care este hotărâtor în asigurarea calității serviciilor în
domeniul turismului.
Oamenii tind să fie mai motivați dacă sunt interesati de munca prestată, daca se
simt respectați, dacă agreează oamenii cu care lucrează, au un anumit statut și
posibilitatea unor promovări viitoare prin programe, cursuri, stagii de pregatire ale
căror structură și conținut trebuie să asigure cunoștințele utile atât managerilor, cât și
specialiștilor ce activează într-un anumit domeniu, pentru ca aceștia să fie capabili să
transforme propria organizație încât aceasta să poată să răspundă presiunilor
exercitate de factorii de mediu asupra sa.
Tipurile de pregătire pot fi: trainingul bazat pe transmiterea cunoștințelor de la
cadrul didactic către manageri și specialiști și trainingul bazat pe studii de caz,
simulări, analize concrete. Mare parte din angajatori încep să ofere training gratuit
angajaților, bonusuri pentru atingerea sau depășirea obiectivelor și organizează
excursii, jocuri de grup în locații diferite de locul de muncă, pentru dezvoltarea
spiritului de echipa.
Un bun manager trebuie să aibă în vedere anumite lucruri esențiale pentru ca
angajații acestuia să fie cât mai bine motivați:
 Să lucreze împreună cu angajații pentru a introduce factorii lor motivaționali
în sistemul de recompensare;
 Să se intâlnească regulat cu fiecare angajat;
 Să explice cum rezultatele angajatilor contribuie la rezultatele organizaționale;
 Să implice angajații in procesul de luare a deciziilor;
Fluctuația mare de personal și slaba pregatire riscă să se acutizeze, chiar în
condițiile în care salariile cresc. Operatorii își îndreaptă atenția spre cursuri de
calificare la locul de muncă, importul de personal din alte țări și creșteri salariale pe
masura posibilităților. Fluctuația anuală de personal calificat merge si până la 80%,
chiar și la unității care nu sunt afectate de o sezonalitate accentuată.
            Motivarea poate oferi o alternativă la rezolvarea multor probleme cu care se
confruntă managerii organizațiilor în prezent, dar ea nu trebuie abordată în sine, ci
integrata în procesele și relațiile manageriale. Performanțele organizațiilor sunt
condiționate de stimularea, implicarea și integrarea personalului (și a celui non-
managerial), iar motivarea devine o problematică a unității, care trebuie să o
descopere și valorifice în funcție de trăsăturile colectivului social care o
caracterizează, trebuie să identifice mijloacele prin care membrii ei sunt determinați
să acționeze în vederea realizării obiectivelor personale și organizaționale.
Mulți manageri consideră ca se poate realiza o creștere a productivității în
urma investițiilor în sisteme informaționale, roboți, sau modernizarea proceselor de
producție.
Cu toate acestea, Adrian Gozzard susține cu claritate: „În companie există o
singură resursă: oamenii și conducerea acestor oameni diferența dintre mediocritate și
excelență este rezultat al motivației (acestor oameni). Motivația este liantul ce leagă
laolaltă obiectivele si strategiile organizației “.
Citându-l pe Adair, acesta afirma anumite elemente privind managerii cum ar
fi:

       „Cele mai importante sase cuvinte ale unui manager sunt: Admit ca am comis o


greseala;
       Cele mai importante cinci cuvinte sunt: Sunt foarte mandru de voi;

S-ar putea să vă placă și