Sunteți pe pagina 1din 5

Cardurile metaforice de asociere

Cardurile metaforice de asociere reprezintă un instrument de lucru care a câ știgat popularitate în


întreaga lume, mai ales în Canada, Germania, Israel, Rusia, Ukraina unde se organizează cursuri,
ateliere de lucru, conferințe și chiar festivaluri cu această tematică . Cardurile metaforice de asociere
sunt deseori folosite în activitatea de psihoterapie, coaching, sunt utilizate de că tre traineri, medici,
asistenți sociali, educatori, responsabili HR etc. Deci, ce reprezintă cardurile metaforice de asociere?

Cardurile metaforice sunt un set de carduri de mă rimea unei că rți de joc sau a unei că rți poștale. Un
card reprezintă , de fapt, o imagine care poate fi descrisă . Un card poate reprezenta un desen,
fotografie sau o abstractizare; acolo putem vedea oameni, peisaje, animale, personaje de basm -
imagini complet diferite ca stil și conținut, uneori descrise printr-un cuvâ nt sau frază scurtă . Cel mai
important lucru nu este imaginea de pe card, ci modul în care acea imaginea este percepută și ceea
ce trezește în noi.

Cardurile în sine prezintă o invitație, pretextul unei călă torii interioare prin galeria amintirilor,
nevoilor, așteptă rilor, fantasmelor, fricilor, speranțelor, resurselor noastre etc. De exemplu,
imaginea unui copil care plâ nge poate trezi în noi amintiri - aceasta poate fi o situație din copilă rie
în care am fost nedreptă țiți sau poate fi vorba despre o situație la care am fost martori sau poate fi
vorba despre o situație din experiența noastră ca pă rinte. Cu ajutorul cardurilor ne putem aminti
situații de mult uitate și de care nu eram conștienți. Cu ajutorul cardurilor metaforice se pot stabili
anumite coordonate, se poate construi o hartă a lumii noastre interioare.

Denumiri alternative

Cardurile metaforice de asociere se pot gă si sub diverse denumiri, fiecare dintre ele avâ nd dreptul
să existe:
 Carduri de asociere – carduri care trezesc diverse asocieri din viața, experiența personală și
care actualizează sau scot la iveală sentimente și anumite probleme;
 Carduri proiective – interpretarea cardului este întotdeauna individuală, fiecare persoană
vede exact ceea ce într-un fel rezonează cu sentimentele sale interioare;
 Carduri psihologice sau carduri terapeutice – carduri care reprezintă un instrument de lucru
în lucrul psihologilor și al psihoterapeuților;

Cardurile metaforice de asociere (se mai numesc și CMA pe scurt) nu sunt o nouă orientare în
psihologie, nu sunt o tehnică proiectivă , ci este un instrument eficient, versatil, de suport și de
ajutor în practica psihoterapeutică.
Cardurile metaforice de asociere și grupele de vârstă

Lucrul cu cardurile presupune un anumit nivel de dezvoltare a gâ ndirii abstracte, abilitatea de a se


raport la imagini. În principiu, cardurile se pot folosi în lucrul cu copiii începâ nd cu vâ rsta de 5 ani.
Recomand seturile de carduri și jocurile DIXIT (în total sunt 10 seturi de carduri DIXIT) care pot fi
folosite pentru jocuri în familie, jocuri pentru copii.

Prin urmare, în ceea ce privește acest instrument de lucru, există doar o limită inferioară de vâ rstă .
În rest, nu există restricții – cardurile metaforice, fiind potrivite în lucrul cu copii, adolescenți,
adulți, indiferent de sex, statut social sau alți factori. Cardurile metaforice pot fi folosite în
consiliere, terapia de grup sau individuală , în coaching etc.

Ce probleme pot fi rezolvate cu ajutorul cardurilor metaforice de asociere


Toate! De la probleme raționale pâ nă la interpretarea viselor și fantasmelor, de la probleme cu
greutatea pâ nă la atitudinea față de bani, de la identificarea arhetipurilor sufletești pâ nă la
conștientizarea feminită ții/masculinită ții, de la conștientizarea resurselor interne pâ nă la
integrarea unor evenimente din copilă rie, de la cercetarea sensului în viață pâ nă la identificarea
semnificației, de la elaborarea rolurilor pâ nă la identificarea soluțiilor pentru o problemă urgentă .
Scopul cardurilor metaforice de asociere

Metafora ne permite să aducem mai multă lumină, conștientizare și resurse în noastră interioară .
Ne ajută să vedem problema din alte puncte de vedere și să ne disociem de ea, să o vedem separată
de noi. Ne ajută să vedem perspectiva depă șirii unei probleme ca pe un drum în care există
obstacole, dar nu suntem lipsiți de resurse. Aceasta sunt doar unele dintre darurile prețioase ale
metaforei.

Cardurile metaforice sunt utile în diferite etape ale activită ții psihoterapeutice

1. Sprijin în stabilirea contactului cu clientul. Pentru anumite persoane poate fi o adevă rată
provocare să povestească despre sine, să povestească în detaliu despre sentimentele și experiențele
sale (anxietate, autoprotecție, negare - pot exista multe motive). De asemenea, nu este ușor în
cadrul sesiunii de psihoterapie să atragi atenția unui copil. Cadrurile sunt foarte utile la această
etapă inițială. Pentru un copil, cardurile devin un „joc” incitant, pentru adulți, un „joc” cu imagini
care permite să se relaxeze și crează un sentiment de siguranță . Astfel, cadrurile - metafora vizuală -
fac posibilă stabilirea contactului și introducerea problematicii clienților într-o formă destul de
sigură și „jucăușă ”. Câ nd se lucrează în grup, acest lucru permite, de asemenea, începerea lucrului
creâ nd un cadru sigur, confortabil și plin de că ldură .

2. Îndepărtarea barierelor și a rezistențelor. Este adesea dificil pentru o persoană să vorbească


direct despre probleme. Atunci câ nd nu vorbim despre noi, ci descriem ceea ce vedem în imagine,
barierele sunt eliminate. Cu ajutorul cardurilor, o persoană reușește să se deschidă cu o mai mare
ușurință și reușește să abordeze subiecte ce țin de rușine, tabuuri, că ci gheața deja s-a topit.

3. Apel la subconștient. Multe mesaje sunt criptate în imaginile cardurilor. Prin examinarea,
descrierea cardului, putem înțelege ceea ce nu ne-a fost accesibil și ceea ce nu am înțeles înainte.
Ț inta procesului nostru de percepție este mult lă rgit.

4. Conștientizarea problemelor. Cardurile ne permit să înțelegem, să simțiți și să verbaliză m


conflicte, tră iri și probleme interioare. În ciuda faptului că imaginea de pe card conține diverse
lucruri mici, detalii, noi reușim să vedem acolo ceea ce corespunde stă rii noastre actuale.

5. Conștientizarea resurselor. Fiind preocupați de o anumită problemă câ mpul conștiinței noastre


este foarte mult îngustat din cauza stresului, anxietă ții, încordă rii corpului etc. Cu ajutorul
cardurilor metaforice reușim să conștientiză m propriile atuuri, resurse și puteri interioare care
pâ nă atunci erau invizibile.

6. Găsirea unor soluții noi. Privind și descriind cardurile, o persoană reușește să acceseze nivele și
alte nivele psihice înafară de cel rațional. Metaforele, fantasmele, asocierile sunt capabile să lanseze
mecanism care ne pot conduce spre cele mai neașteptate decizii, puncte de vedere și descoperiri!
Modalitatea de lucru cu cardurile metaforice

În funcție de modul de alegere al cardurilor, există 2 strategii de lucru cu cardurile metaforice de


asociere:
 Alegerea deschisă a cardurilor - persoana alege singură imaginile. Aceasta este o opțiune
potrivită atunci câ nd, de exemplu, avem o problemă de care suntem conștienți. Aceasta este
o metodă sigură și mai puțin deranjantă .
 Selecție închisă , selecție oarbă a cardurilor - clientul un card la întâ mplare fă ră a vedea
imaginea. Pe de o parte, această opțiune este mai complicată și necesită o muncă mai
profundă de interpretare, iar pe de altă parte, se evită mecanismele de apă rare și
raționaliză rile. Această metodă se recomandă atunci câ nd căută m soluții, dorim să ne
conștientiză m resursele etc.

În funcție de conținutul cardurilor, de asemenea, există 2 strategii de lucru:


• lucrul cu imaginile;
• lucrul cu cuvintele.

Există clienți că rora le este mai ușor să lucreze cu imagini vizuale, sunt cei care gă sesc mai ușor să
lucreze cu cuvinte, să spună lucrurilor pe nume. Ambele strategii se pot combine și poate lucra cu
două seturi de că rți în același timp.

În funcție de strategia de lucru există cel puțin 3 tehnici de lucru cu cardurile metaforice de
asociere:
• Inspirație – alegem un card care personifică problema noastră și purtă m un dialog
despre aceasta;
• Zoom – conținutul imaginii se poate „mă ri” și „împă rți” în câ teva sub-imagini, idei,
scene. De exemplu, „împă rțim” o imagine în pă rți mai mici și le putem examina mai
detaliat. Sau, dimpotrivă , alegem carduri suplimentare pe care le așeză m în jurul
cardului principal la o anumită distanță în funcție de câ t de mult se apropie de ideea
cardului principal. O asemenea abordare ne poate permite să vedem o anumită
problemă în ansamblu;
• Ochelari – putem încerca să privim problema din diferite unghiuri, din diferite
perspective.