Sunteți pe pagina 1din 33

CAIET DE PRACTICA

ANUL DE STAGIU I

DISCIPLINA

CONTABILITATE FINANCIARA
ASPECTE GENERALE

PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALA “AGROCRISS” SRL

In cursul lunii ianuarie 2020 se constituie societatea “AGROCRISS” SRL, persoana


juridica romana, cu capital integral privat. Obiectul de activitate principal este Cultivarea
legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor, cod CAEN 0113

Societatea are sediul in Bucuresti, sector 1, str. Fericirii, nr. 7, este inregistrata la Oficiul
National al Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. J40/115/2020, cod fiscal 12351919.
Capitalul social este de 44.000 lei. Are 2 asociati, persoane fizice romane care, conform act
constitutiv, au urmatoarea participare la infiintarea societatii:

1.D-nul POPESCU ION detine 20 parti sociale, aferente valorii de 8800 lei aport in
numerar

2. D-nul IONESCU VASILE detine 80 parti sociale, aferente valorii de 35200 lei, aport
in natura reprezentat de un teren in suprafata de 2000 mp.

Societatea deschide primul punct de lucru in localitatea Capsunesti, jud. Ilfov unde se
desfasoara activitatea de productie agricola. Al doilea punct de lucru este deschis in Bucuresti,
Str. Sperantei, nr. 1, unde functioneaza un magazin vanzari cu amanuntul marfuri alimentare si
nealimentare.

Societatea angajeaza, imediat dupa infiintare, 5 salariati.

La infiintare, societatea este neplatitoare de TVA si platitoare de impozit pe venitul


microintreprinderilor in procent de 1%.

Urmatoarele operatiuni au loc la infiintarea societatii:

1.Subscriere si varsare capital social la data de 03.01.2020

a) Subscriere asociat Popescu Ion :

 456.POPESCU = 1011 8800 LEI

b) Subscriere asociat Ionescu Vasile:

 456.IONESCU = 1011 35200 LEI

c) Varsare capital social

 5121.01 = 456.POPESCU 8800 LEI


 2111.01 = 456.IONESCU 35200 LEI
d) Concomitent cu varsarea capitalului social :

 1011 = 1012 44000 LEI

2. Operatiuni efectuate dupa infiintarea societatii

a) Transfer capital social din contul provizoriu in contul curent al societatii:

 581 = 5121.01 8800 lei


 5121.02 = 581 8800 lei

b) Ridicare numerar din contul curent si depunere in casierie pentru plati

 581 = 5121.02 3000 lei


 5311.01 = 581 3000 lei

c) Inregistrare cheltuieli de constituire:

 ONRC Bucuresti emite factura nr. 789/06.01.2020, contravaloare servicii inregistrare


firma, in valoare de 488 lei si chitanta pt plata numerar nr. 456/06.01.2020

201 = 401.ONRC 488 lei


401.ONRC = 5311.01 488 lei

 Cabinetul de avocatura „DOGA ALIN” emite factura nr . 1/20.01.2020, in valoare de


1000 lei si chitanta pt plata numerar nr. 18/20.01.2020

201 = 401.DOGA 1000 LEI


401.DOGA = 5311.01 1000 LEI

 Cheltuielile de constituire vor fi amortizate intr-o perioada de 12 luni, incepand cu luna


februarie 2020. Total valoare cheltuieli: 488 + 1000 = 1488 lei; 1488 / 12 luni = 124 lei

6811 = 2801 124 LEI

d) Inregistrare achizitii:

 Registru unic de control este achizitionat de la DGFP BUCURESTI cu factura nr.


2/15.01.2020, achitata cu chitanta nr. 1122/15.01.2020, valoare 35 lei. Se dau in consum.

303 = 401.DGFP 35 LEI

401.DGFP = 5311.01 35 LEI


603 = 303 35 LEI

 Sunt achizitionate produse de papetarie si accesorii de birou de la DACRIS IMPEX SRL


cu factura nr. 45/15.01.2020, valoare 500 lei. Se dau in consum.

3028 = 401.DACRIS 500

6028 = 3028 500

e) Societatea angajeaza 5 persoane:

Popescu Ion - Administrator – 2350 lei

Loghin Rodica - Contabil-sef – 2350 lei

Dobre Aurel - Muncitor necalificat – 2230 lei – are o persoana in intretinere

Filip Emil – Muncitor necalificat – 2230 lei

Stan Marian – Muncitor necalificat – 2230 lei

In contractul de munca individual este prevazut faptul ca firma va acorda lunar


salariatilor tichete de masa, ocazional cadouri, tichete culturale si vouchere de vacanta. Salariatii
beneficiaza de sporuri la salariu, astfel:

- 75 % - Spor pentru ore suplimentare aplicat la numarul de ore lucrate

- 10% - Spor pentru lucrul in zi de weekend aplicat la numarul de ore lucrate

 In vederea acordarii tichetelor de masa, societatea achizitioneaza de la SODEX PASS


ROMANIA SRL tichete pentru lunile ianuarie si februarie.

5328 = 401.SODEX

628 = 401.SODEX

401.SODEX = 5121.02

 La angajare se distribuie salariatilor tichetele de masa aferente lunii ianuarie pentru 13


zile lucratoare: 5 salariati x 13 tichete x 15.18 lei = 986.70 lei

642 = 5328 986.70

 Statul de plata pentru luna ianuarie:

641 = 421 7406 lei

421 = 444 309 lei


421 = 4315 1853 lei

421 = 4316 741 lei

646 = 436 167 lei

3. Desfasurarea activitatii

FEBRUARIE 2020

 Inchiriere spatiu comercial pentru un magazin, durata contract 1 an, chirie 1000 lei/luna.
Se achita o garantie de 3000 lei, convenita la semnarea contractului. Factura nr.
5/01.02.2020, contravaloare garantie, se achita in data de 10.02.2020 cu ordin de plata.

2678 = 401.SARBU 3000

401.SARBU = 5121.02 3000

Lunar, pe data de 15, se primeste factura de chirie pt luna curenta.

612 = 401.SARBU 1000

Asociatul IONESCU VASILE imprumuta societatea cu suma de 60.000 lei, cu contract


de creditare care prevede rambursarea creditului in maxim 12 luni. Suma nu este purtatoare de
dobanda.

5121.02 = 4551.IONESCU 60.000 LEI

Se achizitioneaza de la CERTSIGN SA certificat calificat de semnatura electronica. Se


depune D150 la ANAF.

628 = 401.CERT 265

401.CERT = 5121.02 265

Achizitie tractor din Ungaria, furnizor platitor de TVA, cota de TVA 27%, pret de
achizitie tractor 4000 euro +TVA. Curs euro la data achizitiei 4.80 lei. Se achita cu OP.

Calcul pret de achizitie tractor : 4000 (pret) + 1080 (TVA 4000 x 27%) = 5080 euro x 4.8 lei =
24384 lei. Se amortizeaza liniar pe durata a 4 ani.

2131.01 = 404 24384

404 = 5121.02 24384

Lunar, incepand cu 01.03.2020 se inregistreaza amortizarea: 24384 / 48 = 508 lei/luna


6811 = 2813 508

Se importa din SUA o combina, pret de achizitie 5000 dolari, taxe vamale 10%, curs de
schimb la data achizitiei 4.3 lei/dolar. Combina este pusa in functiune la data achizitiei,
amortizare liniara, pe o perioada de 8 ani .

Achizitie furnizor : 2131.03 = 404 21500 (5000 $ x 4.3 lei)

Taxare vama : 2131.03 = 446 2150 (500 $ x 10%)

Plata furnizor : 404 = 5124 5000 $

Plata taxe vamale: 446 = 5121.02 2150

Calcul pret achizitie: 5000 +500 = 5500 dolari x 4.3 = 23650 lei

Lunar, incepand cu 01.03.2020 se inregistreaza amortizarea: 23650 / 96 = 246.35 lei/luna

6811 = 2813 246.35

Se achizitioneaza casa de marcat de la RelSysPro SRL, persoana juridica platitoare de


TVA, se pune in functiune la data achizitiei. Casa de marcat are valoarea de 3000 lei, a fost
incadrata ca mijloc fix, amortizarea este liniara pe parcursul a 2 ani.

2132.01 = 404.REL 3000

404.REL = 5121.02 3000

Incepand cu luna martie se inregistreaza amortizarea: 3000 / 24 = 125 lei/luna

6811 = 2813 125

Asociatul POPESCU ION imprumuta societatea cu suma de 60.000 lei, cu contract de


creditare care prevede rambursarea creditului in maxim 12 luni. Suma nu este purtatoare de
dobanda.

5121.02 = 4551.POPESCU 60.000 LEI

Se achizitioneaza de la furnizorul ALBATROS, persoana juridica romana inregistrata in


scopuri de TVA, un laptop. Odata cu laptopul se achizitioneaza si sistemul de operare si o licenta
antivirus valabila 1 an. Valorile inscrise pe factura sunt :

- Laptop – 2600 lei


- Windows 10 – 500 lei
- Licenta antivirus Avast – 100 lei
Deoarece laptopul si sistemul de operare nu pot functiona independent, ele sunt tratate ca un
singur activ, cu valoarea cumulata. Amortizare liniara pe o perioada de 24 luni.Licenta antivirus
este tratata separat, amortizata liniar pe o perioada de 12 luni conform valabilitatii acesteia.

Achizitia: 2132.02 = 404.ALBATROS 3100

205 = 404.ALBATROS 100

Plata: 404.ALBATROS = 5121.02 3200

Amortizarea se face lunar, incepand cu luna martie, in distinct pentru laptop+ sistem operare si
licenta

6811 = 2813 129,66

6811 = 2805 8.33

Se achizitioneaza de la furnizorul Ototex SRL, din Ungaria un alt tractor, curs valutar la
data achizitiei, 4.9 lei/euro. Cota TVA 27 %. Valoarea tractorului este de 12.000 euro. Deoarece
se depaseste plafonul de 34.000 lei se obtine cod special de TVA. Se depune D091 pt obtinere
cod special de TVA, se declara taxa cu D301 si achizitia cu D390.

2131.02 = 404.OTOTEX 58800 (12000 euro x 4.9 lei)

404.OTOTEX = 5121.02 58800

Plata TVA si includerea acesteia in valoarea de achizitie a tractorului

2131.02 = 446 11172 (58800 x 19%)

446 = 5121.02 11172

Amortizarea, incepand cu luna martie, pe durata a 4 ani:

Cost de achizitie: 58800 + 11172 = 69972; Calcul amortizare: 69972 /48 luni = 1457. 57

6811 = 2813 1457.75

Se contracteaza firma UTIL SRL pentru constructia unui solar.Se primeste o factura de
avans de 5000 lei+tva, plata cu OP.

4092 = 401.UTIL 5950 LEI

401.UTIL = 5121.02 5950 LEI


In vederea amenajarii magazinului se achizitioneaza de la un furnizor inregistrat in scop
de TVA etajere pt flori, bunurile fiind insotite de aviz de insotire a marfurilor, valoare 1000 lei
fara TVA. Etajerele sunt date in folosinta la data achizitiei si sunt clasificate ca obiecte de
inventar. Factura finala este emisa peste o saptamana si are valoarea de 1200 lei fara TVA. Peste
3 zile se primeste de la furnizorul etajerelor o reducere comerciala acordata printr-o factura
ulterioara.

Achizitia pe baza de aviz si darea in consum:

303 = 408 1190

603 = 303 1190

8035 = 1190 lei

Primirea facturii:

408 = 401.DONA 1190

303 = 401.DONA 238

603 = 303 238

8035 = 238 lei

Primirea reducerii.

609 = 401.DONA (238)

Se finalizeaza solariile . Se storneaza avansul acordat pentru constructia solariilor si se


primeste factura finala. Se receptioneaza solariile care vor fi date in folosinta la data receptiei.

212.01 = 401.UTIL 23800

4092 = 401.UTIL (5950)

401.UTIL = 5121.02 17850

Amortizarea este liniara pe parcursul a 2 ani, incepand cu luna martie: 23800/24 = 991.67

6811 = 21812 991.67

Infiinteaza in solarii, culturile de legume- rosii, ardei si vinete. In acest scop se efectueaza
urmatoarele tranzactii:

Se achizitioneaza un sistem de irigatii. Pentru aceasta achizitie firma a primit din partea
furnizorului o reducere de 100%. Sistemul de irigatii este pus in functiune la data achizitiei.
Factura de achizitie cuprinde contravaloarea sistemului de irigatii, 20.000 lei si reducerea de
100% din partea furnizorului. Perioada de amortizare este de 8 ani, reducerea se reia lunar pe
venituri pe toata perioada de amortizare.

Achizitie : 2131.04 = 404.IZOVEN 0

Recunoastere la valoare justa : 2131.04 = 4758 20.000

Amortizare lunara : 6811 = 2813 208.33

si concomitent: 4758 = 7584 208.33

Se achizitioneaza 2 motocultoare de la DEDEMAN SRL, cu o valoare de 6000 lei


inclusiv TVA fiecare. Motocultoarele sunt puse in functiune la data achizitiei. Perioada de
amortizare este de 8 ani. Plata se face prin banca.

2131.05 = 404.DEDEMAN 12000 LEI

404.DEDEMAN = 5121.02 12000 LEI

Amortizarea se face incepand cu luna martie: 12000 / 96 luni = 125 lei

6811 = 2813 125 lei

Societatea obtine un credit bancar pe termen lung in suma de 500.000 lei pentru a finanta
cheltuielile societatii. Imprumutul este cu dobanda 5% si rambursabil anual in 5 transe egale, la
fiecare 01.12, cand se plateste si dobanda anuala.

Primire imprumut : 5121.02 = 1621 500.000

Dobanda pt anul 2020 este 500.000 x 5% x 10luni/12luni = 20833.33 lei

666 = 1682 20833.33 lei

Se platesc salariile pentru luna ianuarie:

5121.02 = 421 4503 lei

Se achizitioneaza de la o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA, seminte si rasaduri:


separat pentru rosii, ardei si vinete. Se achita prin banca.

3025 = 401.HORT 4500 LEI

401.HORT = 5121.02 4500 LEI

Se achizitioneaza de la o persoana juridica romana platitoare de TVA, pesticide,


ierbicide si ingrasaminte. Se achita prin banca.

3028 = 401.CERES 2079 LEI


401.CERES = 5121.02 2079 LEI

Are loc activitatea de plantare unde se consuma jumatate din cantitatea de seminte si rasaduri si
1/3 din pesticie, ierbicide si ingrasaminte.

6025 = 3025 2250 lei

6028 = 3028 693 lei

Se inregistreaza consumul de apa pentru irigat pe baza facturii primite de la o persoana juridica
platitoare de TVA. Valoare 2000 lei+TVA

605 = 401.RAJA 2180 LEI

Se inregistreaza consumul de motorina aferent utilajelor agricole pe baza facturii primite de la


Rompetsan SRL, persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA.

3022 = 401.ROMPET 4500 lei

6022 = 3022 4500 lei

Se inregistreaza cheltuielile cu salariile personalului direct productiv:

641 = 421 8292

646 = 436 187

La sfarsitul lunii februarie se inregistreaza productia in curs. Alocarea cheltuielilor comune


inregistrate pe fiecare tip de cultura se face in functie de suprafata alocata fiecarei culturi. Rosiile
ocupa 25 % din total cultura, ardeii 40% din total cultura iar vinetele 35% din total cultura.

Calcul cheltuieli:

- rasaduri – 2250 lei;


- ierbicide, pesticide – 693 lei;
- apa – 2180 lei
- motorina – 4500 lei
- salarii – 8479 lei
Total 18102 lei
Alocare cheltuieli:
- Rosii – 18102 x 25% = 4525,50 lei
- Ardei – 18102 x 40% = 7240 80 lei
- Vinete – 18102 x 35% = 6335.70 lei

Inregistrare productie in curs: 331 = 711 18102 lei


La inceputul lunii martie se va redeschide contul 331. 711 = 331 18102 lei

In luna februarie societatea opteaza sa se inregistreze in scop de TVA. Se intocmeste dosarul pt


depunere la ANAF care contine:

- Declaratie 010
- Copie CI administrator

Se anuleaza codul special de TVA.

Societatea devine platitoare de TVA incepand cu data de 01 martie. Firma nu isi exercita dreptul
de a ajusta TVA pentru tranzactiile trecute.

Operatiuni derulate in luna martie

Achizitioneaza de la o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA un teren care in


certificatul de urbanism este clasificat drept construibil. Deoarece este clasificat ca fiind
construibil, cumpararea se face in regim normal de taxare. Cost 45000 plus TVA

Achizitia : 2111.02 = 404.INTER 45000

Operatiunea face parte din tranzactiile pentru care se aplica taxarea inversa, art. 331, alin. 2, lit.g
Codul Fiscal

Taxare inversa : 4426 = 4427 8550

Achitare contravaloare teren : 404.INTER = 5121.02 45000

La inceputul lunii martie achizitioneaza de la o persoana juridica inregistrata in scopuri


de TVA un parfum pe care il va oferi angajatei de 8 martie.

Achizitie : 6458 = 401.DANTE 88.24 LEI

4426 = 401.DANTE 16.76 LEI

Plata : 401.DANTE = 5121.02 105 LEI

Deoarece valoarea cadoului este sub 150 lei, cheltuiala nu se impoziteaza cu taxe si contributii
sociale.

In vederea amenajarii magazinului achizitioneaza de la o societate stabilita si inregistrata


in scopuri de TVA in Turcia, mobila. Mobila este transportata din Turcia in Romania de catre
furnizor. Factura emisa de furnizor cuprinde costul mobilei si cheltuielile de transport pana la
vama si are valoare de 20000 lire turcesti fara TVA. Cota TVA in Turcia este de 18 %. Taxa
vamala reprezinta 10% din valoarea facturii. Cursul de schimb este de 0.7 lei/lira turceasca.
Calcul valoare achizitie: 20.000 lire + 18% TVA= 23600 Lire x 0.7 lei = 16520 lei
Taxe vamale: 16520 x 10% = 1652 lei

Achizitie : 214.01 = 404.ARMO 14000

Comision vamal: 214.01 = 446 1652

si plata 446 = 5121.02 1652

TVA calculat in vama: 4426 = 462 2520

si plata 462 = 5121.02

De la vama pana la sediul magazinului mobila este transportata de catre o alta firma romana
inregistrata in scopuri de TVA. Mobila este pusa in functiune la data achizitiei. Perioada de
amortizare este stabilita la 9 ani, incepand cu luna aprilie.

Transport: % = 401.JTT 1190 LEI

214.01 1000

4426 190

Valoarea de intrare a mobilei cuprinde toate costurile efectuate pentru receptie, mai putin taxele
recuperabile : valoare de achizitie+ taxe vamale+transport. 14000 + 1652 + 1000 = 16652 lei

Amortizare lunara: 6811 = 2814 154.18 lei

Achizitioneaza de la MARA, persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA o cladire


veche. Furnizorul a aplicat optiunea de taxare din punctul de vedere TVA. Cladirea este pusa in
functiune la data achizitiei. Factura de achizitie are valoarea de 100.000 lei fara TVA si, conform
contractului de vanzare –cumparare, plata se va face in 4 transe: 25.000 lei la data achizitiei,
25.000 lei la 01.06.2020, 25.000 lei la 01.09.2020, 25.000 lei la 01.12.2020.

Achizitia cladirii : 215 = 404.MARA 100.000 LEI

Operatiunea face parte din tranzactiile pentru care se aplica taxarea inversa, art. 331, alin. 2, lit.g
Codul Fiscal

Taxare inversa: 4426 = 4427 19.000 lei

Plata primei transe : 404.MARA = 5121.02 25.000 lei

Amortizarea a fost stabilita pentru 32 ani : 100000 / 384 luni = 260.42 lei

Amortizarea incepand cu luna aprilie : 6811 = 2815 260.42

Achizitioneaza de la furnizorul MARUL DE AUR, persoana juridica inregistrata in


scopuri de TVA, 3000 de sticle de bauturi racoritoare livrate in 150 navete care circula in regim
de restituire. Din totalul sticlelor, 1500 sunt bauturi racoritoare calitatea II la pretul de 1 lei/sticla,
restul calitatea a II a la pretul de 1.5 lei/sticla. Pana la restituirea ambalajelor se retine o valoare
de 10 lei pt fiecare naveta.

Achizitie sucuri: % = 401.MAR 5587.50

371 3750

4426 337.50

4091 1500

Punere in vanzare in magazin- Adaosul comercial practicat de unitate este de 20 % pentru


sucurile cal. II si de 30% pentru sucurile cal. I. Prin urmare, preturile de vanzare sunt astfel:

Suc cal I – 2.12 lei

Suc cal II – 1.31 lei

Societatea evidentiaza ambalajele pastrate extrabilantier in contul 8033 „Valori materiale primite
în păstrare sau custodie”. 150 navete x 10 lei = 1500 lei.

8033 = Ambalaje Marul de aur 1500 lei

Achizitioneaza de la firma MERISORUL SANATOS, persoana juridica inregistrata in


scopuri de TVA 4000 de sticle de bauturi racoritoare livrate in 200 navete care circula in regim
de facturare. Costul unei navete este de 15 lei cu posibilitatea de returnare. Din totalul sticlelor,
2000 sunt bauturi racoritoare calitatea II la pretul de 2 lei/sticla, restul calitatea a I a la pretul de 3
lei/sticla.

Achizitie : % = 401.SANO 14470

371 10.000

381 3.000

4426 1470

Se instaleaza un POS la magazin pentru vanzarea cu cardul. Pe baza avizului deinsotire a


marfii se inregistreaza extrabilantier in contul 8033.

Incepand cu data de 15 martie societatea vinde sucurile in magazin. Vanzarea se face atat
numerar cat si cu cardul.

Vanzare numerar : 5311 = % 5150

707 4724.77
4427 425.23

Vanzare cu card : 5125.01 = % 13735

707 12600.90

4427 1134.10

Decontare card prin banca: 5121.02 = 5125.01 13735

Din cele 150 de navete primite de la furnizorul Marul de aur se restituie 75, restul fiind
deteriorate. Navetele deteriorate sunt facturate ulterior de catre furnizor.

Restituire navete : Cost = 75 x 10 lei = 750 lei,

4091 = 401.MAR (750)

si concomitent se crediteaza contul 8033 cu valoarea ambalajelor returnate.

Facturarea ambalajelor nerestituite (75 navete x 10 lei/navetă):

% = 401.MAR 892.80

608 750

4426 142.50

si concomitent se crediteaza contul 8033 cu valoarea ambalajelor deteriorate.

Deducerea valorii percepute inițial:

4091 = 401.MAR (750)

Din totalul navetelor primite de la MERISORUL SANATOS sunt restituite 100 navete:

% = 401.MAR (1785)

381 (1500)

4426 (285)

Pentru activitatea din solarii, la final de martie, societatea inregistreaza urmatoarele cheltuieli:

- se consuma restul de pesticide : 6028 = 3028 1386


- se inregistreaza consumul de apa: 605 = 401.RAJA 1376, 15
- se inregistreaza consumul de combustibil: 6022 = 3022 3600
- se inregistreaza cheltuielile cu salarii personal direct productiv : 641 = 421 7692
- se inregistreaza CAM aferenta salarii: 646 = 436 173.07
- Se inregistreaza amortizarea utilajelor care au fost folosite in mod direct pt productie:
tractoare, sistem de irigatii, motocultoare: 6811 = 2813 2298,90

Inregistrare productie in curs: 1386 + 1376,15 + 3600 + 7692 + 173.07 + 2298.90 = 16526.12 lei

331 = 711 16526.12

Societatea achizitioneaza tichete de masa pentru a le distribui salariatilor in luna aprilie.


Valoarea tichetelor de masa este, incepand cu 1 aprilie, de 20 lei.

Se calculeaza impozitul pe venit si se depune la ANAF declaratia 100 “Declaratie privind


obligatiile de plata la Bugetul de Stat”

Deoarece societatea are 5 angajati, cota de impozit pe venit este de 1%. Total venituri realizate in
primul trimestru: 17325.69 lei. Impozit : 17325.69 x 1% = 173.26 lei. Pentru plata la termen,
conform OUG 33/2020, societatea beneficiaza de bonificatie de 10 % din cuantumul de plata.

698 = 4418 156 lei

Deoarece societatea a devenit platitoare de TVA incepand cu 01.03, exista obligatia de a depune
declaratiile 300 si 394.

Operatiuni derulate in luna aprilie

Societatea doreste sa devina platitoare de impozit pe profit. Isi majoreaza capitalul social
pana la valoarea de 45.000 lei. Majorarea capitalului social se va face prin emisiune de noi parti
sociale la un pret de emisiune mai mare decat valoarea nominala. Pretul de emisiune este de 500
lei/parte sociala. Cel de-al treilea asociat elibereaza aportul in numerar, contravaloare a 3 parti
sociale.

456.TOMA = %

1011 1320 lei

1041 180 LEI

5121.02 = 456.TOMA 1500 LEI

1011 = 1012 1320 LEI

Se inregistreaza la ONRC cooptarea celui de-al treilea asociat prin depunerea hotararii
AGA , a noului act constitutiv si a declaratiei noului asociat.

Conform noii hotarari AGA, asociatii detin capitalul social astfel:


POPESCU ION – 20 parti sociale, participare la profit si pierderi – 19.42%

IONESCU VASILE - 80 parti sociale, participare la profit si pierderi-77.67 %

TOMA GHEORGHE – 3 parti sociale, participare la profit si pierderi- 2.91 %

La 01.04.2020 societatea devine platitoare de impozit pe profit. Pentru imobilizarile


detinute, amortizarea contabila este egala cu amortizarea fiscala, deoarece, la calculul amortizarii
au fost respectate duratele normale de functionare ale cladirilor si utilajelor conform Catalog
Mijloace Fixe, HG 2139/2004.

Achizitioneaza un autoturism de la o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA


care va fi folosit partial in scop economic. Autoturismul este pus in functiune la data achizitiei.
Costul autoturismului este de 72.000 lei fata TVA

% = 404.TIRIAC 85680

2133.01 20520

4426 13680

Conform art. 25, alin.3, litera l) din Codul Fiscal, cheltuielile autoturismului sunt 50%
deductibile la calculul rezultatului fiscal.

Conform art. 298, alin 1 din Codul Fiscal, deductibilitatea TVA este limitata la 50% pentru
achizitia de autoturisme care nu sunt folosite exclusiv in interesul societatii. Partea nedeductibila
de TVA se include in cheltuielile deductibile limitat.

Conform ordin 1802/2014, pct. 8, definitia 6, costul de achizitie ale unui activ include si taxele
nerecuperabile. Prin urmare, valoarea nedeductibia a TVA se include in costul autoturismului:

2133.01 = 4426 6840 lei

Perioada de amortizare aleasa este de 5 ani, iar amortizarea se inregistreaza incepand cu luna mai

72000 + 6840 = 78840; 78840 / 60 luni = 1314 lei/lunar

6811 = 2813 1314 lei

Se achizitioneaza benzina pentru autoturism. Combustibilul este cheltuiala deductibila 50%.

% = 401.ROMPET 224.91

6022 189

4426 35.91

6022 = 4426 17.96


___

Achizitioneaza cu plata ulterioara de pe piata reglementata 5000 de actiuni ale societatii


AGRICOLA SA la pretul de 20 lei/actiune. Actiunile sunt clasificate ca imobilizari financiare,
Ord. 1802/2014, art. 264, alin.1. Peste 3 zile se platesc actiunile achizitionate.

261 = 2691 100.000 lei

2691 = 5121.02 100.000 lei

____

Achizitioneaza de la CASA DE VIS persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA o


cladire noua. Cladirea este pusa in functiune la data achizitiei. Plata se face in 3 transe anual
egale, pana la data de 31 decembrie.

212.03 = 404.CASA 300.000

Operatiunea face parte din tranzactiile pentru care se aplica taxarea inversa, art. 331, alin. 2, lit.g
Codul Fiscal

4426 = 4427 57.000

Conform art. 139, alin. 3, lit a din ordinul 1802/2014, societatea a considerat perioada de
utilizare ca fiind de 25 ani. Conform HG 2139/2004, durata normala de functionare a unei cladiri
este cuprinsa intre 32-40 ani. Prin urmare, amortizarea contabila va fi diferita de amortizarea
fiscala.

Amortizarea contabila : 300000 / 300 luni = 1000 lei/luna

6811 = 2812 1000 lei

În vederea determinării amortizării fiscale, managementul entității decide utilizarea unei durate
normale de funcționare de 32 ani.

Amortizarea fiscala: 300000 / 384 luni = 781.25 lei/luna

La calculul impozitului pe profit, diferenta dintre amortizarea contabila si cea fiscala va fi


incadrata cheltuiala nedeductibila.

1000 – 781.25 = 218.75

______

Pentru activitatea din solarii, la final de aprilie, societatea inregistreaza urmatoarele


cheltuieli:
- se inregistreaza consumul de apa: 605 = 401.RAJA 1000
- se inregistreaza consumul de combustibil: 6022 = 3022 1350
- se inregistreaza cheltuielile cu salarii personal direct productiv : 641 = 421 7890
- se inregistreaza CAM aferenta salarii: 646 = 436 177.53
- amortizari : 2298.90

Inregistrare productie in curs aprilie: 1000 + 1350 + 7890 + 177.53 + 2298.90 = 12716.43 lei

Total cheltuieli cu productia in curs : 18102( februarie) + 16526.12 (martie) + 12716.43(aprilie)


= 47344.55

Repartizare cheltuieli :

25% rosii = 11836.14 lei,

40% ardei = 18937.82 lei

35% vinete = 16570.59 lei

Se constata ca 20% din cultura de ardei este compromisa din cauza unor daunatori.
Pentru inregistrarea minusului aferent culturii se efectueaza inventarierea  in urma careia se
incheie un proces verbal de inventariere prin care se constata distrugerea unei parti din cultura
de ardei.

Scaderea din gestiune precum si ajustarea TVA aferenta sunt inregistrate pe baza
procesului verbal de inventariere.

Art. 25, alin 4, lit c din Codul Fiscal prevede faptul ca in situatia in care cultura nu a fost
asigurata, zona nu a fost declarata calamitata si nu se face dovada distrugerii bunurilor,
cheltuielile inregistrate la scoaterea din gestiune a productiei in curs, sunt cheltuieli
nedeductibile.

- inregistrarea productiei deteriorate si scoase din gestiune

Din totalul cheltuielilor, culturii de ardei ii revine o proportie de 40% conform suprafetei
cultivate. Cultura deteriorata : 18937.82 x 20% = 3787.56 lei

6588.neded. = 331 3787.56 

Ajustare TVA : Cheltuielile purtatoare de TVA sunt cele cu apa si motorina .

Cheltuieli cu apa : 2376.15, tva 213.85

Cheltuieli cu motorina: 3806.96, tva 723.32

TVA de ajustat: 40 % x (213.85 + 723.32) = 374.87


6588.neded. = 4426 374.87

_____

La inchiderea trimestrului I, societatea a realizat un profit de 14179 lei. AGA hotaraste


distribuirea de dividende interimare . Procedura de distribuire dividende in timpul anului fiscal
presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

-inventariere;

-intocmire situatii financiare interimare;

-înregistrarea în contabilitate a dividendelor acordate în baza situațiilor financiare


interimare din rezultatul înregistrat în primele trimestre ale anului 2020

Asociat Popescu Ion 5000 lei 463 = 456. POPESCU 5000

-depunere anaf situatii financiare interimare

-retinere si plata impozit dividende

456 = 446 250

446 = 5121.02 250

-achitare dividende

456=5121.02 4750

______

Operatiuni derulate in luna mai

Societatea AGRICOLA SA ii comunica firmei faptul ca, in conformitate cu hotararea


adunarii generale a asociatilor si-a majorat capitalul social prin incorporarea unei parti de profit.
Majorarea s-a facut prin emiterea de actiuni noi, firma primind fara plata 1500 de actiuni la
valoarea nominala de 15 lei. Agrocriss SRL ajunge sa detina in acest moment 5% din actiunile
societatii AGRICOLA.

261.AGRICOLA = 768 22500 lei

______

Achizitioneaza de la o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA 1000 kg rosii in


scop de revanzare. Pret 3 lei/kg. fara TVA. Rosiile sunt depozitate in ladite in depozitul
magazinului. Cota de TVA este 9%.
371 = 401 3000

4426 = 401 270

La momentul scoaterii rosiilor din depozit pentru a fi introduse in magazin in vederea


comercializarii se constata ca acestea cantaresc mai putin. Pentru lipsa societatea face un referat
in vederea trecerii lor la perisabilitati ca urmare a diminuarii cantitatii de rosii in urma uscarii lor
naturale. Limita maxima a perisabilitatii acceptata de lege la depozitarea legumelor proaspete
este depasita astfel:

Diminuarea constatata prin referat este de 10 kg ceea ce reprezinta un procent de 1 % din


intreaga cantitate.

Conform HG 831/2004, art. 13,pct. 29 limita maxima de perisabilitati acceptata este 0.7 %

Valoarea minusului este mai mare decat valoarea perisabilitatilor, in contabilitate se va evidentia
scaderea marfii cu intreaga valoare a minusului, dar deductibila va fi doar cheltuiala aferenta
valorii perisabilitatilor. Pentru diferenta, cheltuiala este nedeductibila si se ajusteaza TVA. De
asemenea, cheltuiala cu TVA este nedeductibila. Art. 25, alin.4, lit.c din Codul fiscal.

Scoatere din gestiune perisabilitati:

% = 371 30 lei ( 10kg x 3 lei)

607.ded 21 lei ( 1000 kg x 3 lei x 0.7%)

607.neded 9 lei

635.neded = 4426 0.81 (9 LEI x 9%)

Restul rosiilor sunt transferate in magazin in vederea vanzarii. Adaosul comercial


practicat de societate pentru rosiile proaspete este de 15%.

Toate rosiile sunt vandute in 2 zile.

5311.01 = % 3722.40

707.10 3415.05

4427.10 307.35

__________

Se primeste de la societatea ALFREDO cu titlu gratuit un utilaj pentru administrarea


ingrasamintelor care va fi contabilizat la valoarea justa. Utilajul este incadrat ca imobilizare
corporala si este pus in functiune la data primirii lui. Conform art. 75, alin1, lit.d, utilajul se
inregistreaza in contabilitate la valoarea justa. Valoarea justa de 10.000 lei a fost stabilita prin
cercetarea pietei cu privire la utilaje similare.

2131.06 = 404.ALFREDO 0 LEI

Recunoastere utilaj la valoare justa

2131.06 = 4758 10.000 lei

Deoarece garantia utilajului este de 2 ani zile, s-a luat decizia ca si amortizarea sa fie pe
parcursul a 2 ani. Durata economica de functionare este diferita de durata normala de functionare
stabilita in Catalogul Mijloacelor Fixe, HG 2139/2004 si care stipuleaza o amortizare cuprinsa
intre 4-8 ani.

În vederea determinării amortizării fiscale, managementul entității decide utilizarea unei durate
normale de funcționare de 4 ani.

Amortizare contabila : 6811 = 2813 416.67

Reluare pe venituri valoare justa: 4758 = 7584 416.67

Amortizarea fiscala are valoarea : 10000 / 48 luni = 208.33

Diferenta de valoare este cheltuiala nedeductibila : 416.67 – 208.33 = 208.34

___________

Pentru activitatea din solarii, la final de mai, societatea inregistreaza urmatoarele cheltuieli:

- se inregistreaza consumul de apa: 605 = 401.RAJA 545


- se inregistreaza consumul de combustibil: 6022 = 3022 1350
- se inregistreaza cheltuielile cu salarii personal direct productiv : 641 = 421 7890
- se inregistreaza CAM aferenta salarii: 646 = 436 177.53
- se inregistreaza amortizarea utilajelor: 6811 = 2813 2298.90

Inregistrare productie in curs: 545 + 1350 + 7890 + 177.53 + 2298.90 = 12261.43 lei

_________

Operatiuni derulate in luna iunie


In vederea recoltarii productiei se apeleaza la o firma specializata inregistrata in scopuri
de TVA cu care societatea incheie un contract de prestari servicii. Se contabilizeaza cheltuielile
de recoltare.

% = 401.AGROVENA 3570

628 3000

4426 570

401.AGROVENA = 5121.02 3570

Recoltarea se finalizeaza in data de 08.06.2020. Se inregistreaza cota de cheltuieli


aferenta perioadei pentru:

- amortizari: 2298.90 x 8/30 = 613.04


- salarii muncitori direct productivi 8067.53 x 8/30 = 2151.34
- factura de apa : 200
- recoltare firma specializata 3000 lei
Total = 5964.38

Se inregistreaza productia de rosii, ardei si vinete la costul de productie. Prin cantarire, se


determina cantitatile produse, respectiv, kg rosii, kg ardei, kg vinete. Conform raport productie,
s-au recoltat :

PRODUCTIA REALIZATA
NR VALOARE
CR PRODUSUL (ACTIVITATEA) U.M. CANT PRET DE LA PRET
T I- PRODUCT DE
TATE IE PRODUCT
IE
0 1 2 3 4 5=3X4
1 ROSII KG 60000 0.2574 15445.70
2 ARDEI KG 50000 0.4943 24713.12
3 VINETE KG 43750 0.4959 21623.98
15375
  TOTAL   0   61782.80
Inregistrare legume ca produse finite : 361 = 331 61782.80

Rosiile sunt vandute astfel:

1/3 din cantitate unei societati stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Turcia. Marfa este
transportata din Romania in Turcia existand dovada transportului in afara Romaniei.

60000 kg x 1/3 = 20000 kg


pret de vanzare 0.50 lei/kg

curs valutar 4.8 lei/euro

Conform art. 294, alin. 1, livrarile de bunuri in afara UE sunt scutite de TVA. Societatea
indeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de scutire.

Transfer productie agricola la marfuri:

371 = 361 15444 lei ( 60000 kg x 0.2574 lei/kg)

Vanzare

4111 = 707 10.000 lei (2084 EUR)

Incasarea se face in data de 17.06 la un curs valutar de 4.84, rezultand o diferenta favorabila de
curs.

2084 EURO X 0.04 = 83.36 LEI

5121.02 = % 10083.36 LEI

4111 10.000

7651 83.36

2/3 din productia de rosii sunt vandute unei societati stabilita si inregistrata in scopuri de TVA
in Franta. Curs valutar la data vanzarii 4.80 lei/euro

4111.FRANTA - 707.20 20.000 LEI (4168 EURO)

Descarcare de gestiune

607 = 371 15444

Clientul este incasat peste 2 saptamani cand cursul euro este de 4.78 lei. Rezulta o diferenta
nefavorabila de curs valutar.

% = 4111.FRANTA 20.0000

5121.02 19916.64

6651 83.36

Ardeii sunt vanduti la pretul de 1 leu/kg astfel:


½ din cantitate unei persoane juridice romane inregistrata in scopuri de TVA. Ulterior, deoarece
aceasta plateste in cateva zile, societatea ii acorda un scont de decontare de 3%.

50% x 50.000 kg = 25.000 kg ardei x 1 leu/kg = 25.000 lei

4111 = % 27250

707.20 25.000

4427 2250

667 = 4111 750

4111.APROZAR = 4427 (67.50)

5121.01 = 4111 26432.50

Pentru cealalta jumatate de cantitate ofertele de achizitie intarzie sa apara. In cateva zile
societatea vinde ardeii clientului SARA, persoane juridice romane neinregistrata in scopuri de
TVA. Intrucat calitatea ardeilor nu pare a fi cea asteptata, doua zile mai tarziu, se acorda
clientului o reducere comerciala de 5% din valoarea achizitiei. Acest client ramane neincasat
pana la finalul anului.

Vanzare: 4111 = % 27250

707.20 25.000

4427 2250

Acordare reducere: 709 = 4111 1250

4111 = 4427 (112.50)

Descarcare de gestiune : 607 = 371 24713.12

______________

Vinetele sunt transferate in magazin in vederea vanzarii. Adaosul comercial practicat de


societate pentru vinetele proaspete este de 15%. Toate vinetele se vand in 2 zile.

Pretul de vanzare : 0.4959 + 15 % + 9% = 0.62 lei/kg

Valoare la pret de vanzare : 43750 kg x 0.62 lei = 27125 lei

Transfer in categoria marfuri: 371 = 361 21623.98

Intocmire NIR magazin:


371 = % 5501.02

367 3261.34

4428 2239.68

Vanzare:

5311.01 = % 27125

707.30 24882.32

4427 2239.68

Descarcare de gestiune

% = 371 27125

607 21623.98

367 3261.34

4428 2239.68

______

Operatiuni derulate in trimestrul III

Pe data de 1 iulie societatea primeste o finantare nerambursabila in vederea construirii


unei hale agricole pentru depozitarea legumelor. La inaugurare, societatea va prezenta o
expozitie de legume. Proiectul se deruleaza timp de 3 luni, din luna iulie pana la final de
septembrie. Fondurile sunt destinate sa acopere 80% din valoarea cheltuielilor eligibile din
bugetul aprobat si sunt incasate 50% in luna iulie si 50% in luna august.

In bugetul aprobat figureaza urmatoarele cheltuieli eligibile:

In vederea realizarii halei, societatea apeleaza la o firma specializata inregistrata in scop de


TVA. Valoarea contractului incheiat este de 450.000 lei fara TVA. Constructorul va emite 2
facturi, prima in luna august si cea de-a doua in luna septembrie cand hala este receptionata.

Din fondurile nerambursabile primite, societatea a mai platit:

Mobilier achizitionat de la o societate inregistrata in scopuri de TVA pus in functiune in


septembrie. Pret 100.000 lei fara TVA

Materiale consumabile achizitionate lunar pe perioada derularii proiectului de la o societate


inregistrata in scopuri de TVA, pret 50.000 lei fara TVA.
Salarii lunare pentru personalul aferent proiectului : 9202.50 lei.

Total cheltuieli : 450.000 + 100.000 + 50.000 + 27607.50 lei = 627607.50 lei

Cuantum fonduri nerambursabile: 627607.50 lei x 80% = 502086 lei

Aprobare fonduri: 4452 = 4752 502086 lei

Decontare fonduri : 5121.02 = 4452 251043 – luna iulie

5121.02 = 4452 251043 – luna august

Inregistrare factura primita de la constructor hala luna august si septembrie:

231.10 = 404 250.000

231.10 = 404 200.000

Inregistrare alte cheltuieli direct atribuibile cladirii, salarii personal direct productiv si
consumabile: 27607.50 + 50.000 = 77607.50

231.10 = 722 77607.50

Cladirea a fost finalizata la 25.09.2020 si s-a facut receptia:

212.04 = 231.10 527607.50 (450.000+77607.50)

Cladirea a fost incadrata in cf hg 2139/2004, cod 1.5.3. “Constructii pentru depozitarea


....produselor agricole”, amortizarea se face pe 24 ani. 527607.50 lei / 288 luni = 1831.97 lei

6811 = 2812 1831.97lei

Pe masura amortizarii, se inregistreaza transferul la venituri a fondurilor nerambursabile primite.

502086 lei / 288 luni = 1743.35 lei

4752 = 7584 1743.35 lei

Mobilierul achizitionat a fost incadrat cf. HG 2139/2004, cod 3.1.1. “Mobilier”, durata de
amortizare 9 ani : 100.000 / 108 luni = 925.93 lei

6811 = 2814 925.93

_________

In ultima zi a lunii septembrie se decide casarea utilajului primit de la ALFREDO,


respectiv scoaterea din folosinta, urmata de dezmembrare si valorificarea partilor componente
rezultate. Cheltuielile cu dezmembrarea sunt reprezentate doar de salariile celor care efectueaza
operatiunea. Partile componente rezultate din dezmembrare se vand catre o unitate colectoare de
deseuri reciclabile, persoana inregistrata in scopuri de TVA. Se incaseaza contravaloarea facturii
primita de la unitate colectoare de deseuri reciclabile mai putin cota de 2 % reprezentand
contributia la Fondul de Mediu.

Casarea: % = 2131.06 10000

2813 1666.68

6583 8333.32

Anulare subventie pt investitii : 7584 = 4758 8333.32

Componente rezultate din dezmembrare:

346 = 711 720 lei

Facturarea deseurilor se face fara TVA, deoarece operatiunea se incadreaza la art. 331, alin. 1 si
alin.2, lit. a din Codul Fiscal.

Valorificare: 4111 = 703 3000 LEI

Descarcare din gestiune : 711 = 346 720 lei

Incasarea facturii, mai putin contributia la Fd de mediu retinuta la sursa: 3000 lei x 2% = 60 lei

% = 4111 3000 lei

5121.02 2940

635 60

________

Operatiuni derulate in trimestrul IV

Cladirea achizitionata de la MARA este inchiriata unei alte entitati inregistrata in scopuri
de TVA. Durata contractului de inchiriere este de 2 ani. Societatea noastra nu a aplicat optiunea
de taxare dpdv al TVA pentru sumele aferente chiriilor facturate. Se depune in acest sens la
ANAF “Notificare privind anularea opţiunii de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 292 alin.
(2) lit. e) din Codul fiscal”. Chiria este facturata si incasata lunar.

4111 = 706 5000

5121.02 = 4111 5000

La achizitia cladirii s-a dedus TVA. Prin urmare, aceasta se ajusteaza cf. art. 305, alin. 2, lit.b.
TVA dedus : 19000 lei, perioada de ajustare 20 ani. 19000 / 20 ani = 950 lei.

Societatea ajusteaza TVA pentru fiecare din cei doi ani aferenti contractului de inchiriere semnat.

635 = 4426 950

_____________

In luna octombrie, o fabrica de zacusca se arata interesata sa achizitioneze toata productia


viitoare de rosii, ardei si vinete. In vederea unor discutii preliminare, administratorul societatii
invita conducerea facbriciide zacusca la restaurant:

- achizitioneaza o mapa cu o valoare mai mica de 100 lei


- achizitioneaza un cos de flori cu valoare mai mare de 100 lei

Ambele cadouri au fost achizitionate de la o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA si


vor fi oferite viitorului partener de afaceri. Firma a intocmit referatul de protocol, nota interna
privind cheltuielile de protocol.

Achizitie mapa:

% = 401 95.20

623 80

4426 15.20

Achizitie cos de flori:

% = 401 178.50

623 150

4426 28.50

Masa la restaurant- nu cuprinde bauturi alcoolice, cota TVA 5%:

% = 401 472.50

623 450

4426 22.50

Societatea nu realizeaza profit, astfel ca suma cheltuielilor de protocol este nedeductibila,


inclusiv TVA-ul aferent acestora.

623 = 4426 66.20


______________

In luna decembrie achizitioneaza pentru o actiune de sponsorizare a unei asociatii sportive:

mere – de la o societate neinregistrata in scopuri de TVA

3028 = 401 240

portocale – de la o societate inregistrata in scopuri de TVA

% = 401 163.5

3028 150

4426 13.5

TVA-ul este deductibil intrucat cheltuiala se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri.
Art. 270, alin.8, lit. c din Codul Fiscal

CA = 280000 x 3/1000 = 840 lei

Acordare bunuri in baza contractului de sponsorizare:

6582 = 3028 390

Acordare suma de bani in baza contractului de sponsorizare:

6582 = 5121.02 5000

Cheltuielile sunt nedeductibile insa se scad din valoarea impozitului pe profit. Art. 25, alin. 4, lit.
i, pct. 2. Avand in vedere ca societatea nu inregistreaza profit in anul curent, suma se va reporta
pentru anii urmatori.

__________

Cu ocazia inventarierii s-a constatat disparitia unui stoc de materii prime. Stocurile de
materii prime nu fusesera asigurate. In urma cercetarilor efectuate organele de politie nu au emis
dovada furtului. Societatea considera lipsa neimputabila.

6025 = 3025 2250

Cheltuiala este nedeductibila cf art. 25, alin , lit. c din Codul Fiscal.

________

Tot cu ocazia inventarierii firma constata ca probabilitatea de neincasare a clientului SARA, este
de 45%. Creantele nu sunt garantate de alta persoana si nici nu este o persoana afiliata
contribuabilului.
Trecerea client SARA la clienti incerti se face cu valoarea integrala de recuperat, inclusiv TVA:

4111 = 4118 25887.50

Potrivit pct. 332 alin. (2) din ordinul 1802/2014, atunci când se estimează că o creanță nu se va
încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul
sumei care nu se mai poate recupera.

25887.50 x 45% = 11649.38 lei

6814 = 491 11649.38

Cheltuiala este integral nedeductibila deoarece nu indeplineste conditia de a avea peste 270 zile
de la scadenta, cf. art. 26, alin.1, lit. c din Codul Fiscal.

___________-

Se reevalueaza cladirile. Valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat va conduce la


recunoasterea:

- unui plus de valoare in cazul cladirii de la MARA

VCN = 97656.22 LEI

VJ = 100.000

Rezulta un plus din reevaluare: 100.000 – 97656.22 = 2343.78

Anulare amortizare cumulata: 2815 = 215 2343.78

Inregistrare plus din reevaluare: 215 = 105 2343.78

-unui minus de valoare in cazul cladirii achizitionate de la CASA DE VIS

VCN = 292.000

VJ = 285.000

Anulare amortizare cumulata: 2812 = 212.03 8000

Inregistrare minus din reevaluare: 655 = 212.03 7000

Cheltuiala este nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

_______

Pentru actiunile detinute la AGRICOLA SA, la sfarsitul exercitiului financiar, comisia de


inventariere constata ca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila.
VNC = 122500

VI = 100.000 lei

se constituie o ajustare pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate în


sumă de 22500 lei.

6863 = 2961 22500

_______

Societatea incheie anul 2020 cu o pierdere de 140190.26 lei. Dividendele repartizate in


trimestrul I vor fi returnate de catre asociatul beneficiar in termen de 60 de zile de la aprobarea
situatiilor financiare anuale.

Extras din “Manualul de politici contabile al societatii”

Stocuri

Stocurile reprezintă active:

- care sunt deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a


activităţii;
- în curs de producţie în vederea unei vânzări pe parcursul desfăşurării normale a
activităţii;
- sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi
folosite în procesul de producţie sau prestarea de servicii.
Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului
permanent. Gestiunile de vanzare cu amanuntul se tin numai valoric cu efectuarea inventarierii la
finele fiecarei perioade fiscale.

Stocurile trebuie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.

Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi
alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent.

Costurile de achiziţie a stocurilor cuprind preţurile de cumpărare, taxe de import şi alte taxe (cu
excepţia acelora pe care entitatea le poate recupera de la autorităţile fiscale), costuri de transport,
manipulare şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite, materiale şi
servicii.

Capitaluri proprii

Capitalul şi rezervele (capitalurile proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor


entităţii, după deducerea tuturor datorilor.

Capitalurile proprii cuprind:


- aporturile de capital
- primele de capital
- rezervele
- rezultatul reportat
- rezultatul exerciţiului financiar.

Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de


constituire a persoanei juridice şi a documentelor jusrificatie privind vărsămintele de capital.

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale trebuie reflectat în debitul
sau creditul contului “ Rezerve din reevaluare “după caz, cu respectarea prevederilor privind
reevaluarea imobilizărilor corporale.

Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve:

- rezerve legale;
- rezerve statutare sau contractuale;
- alte rezerve.
Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii.

Acestea pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.