Sunteți pe pagina 1din 3

- efectuarea instruirii personalului privind normele, regulile, și măsurile specifice de

prevenire și stingere a incendiilor, precum și asupra sarcinilor ce le revin din planul de


intervenție
- tratarea sau protejarea elementelor de construcții combustibile cu substanțe de
termoprotecție ori ignifuge, lucrare care se va realiza de fiecare dată doar cu firme
atestate legal
- menținerea în stare de utilizare a căilor de acces și de intervenție pe toată durata zilei și în
orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate și realizate, precum și cunoașterea
operativă a oricăror situații ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în
condiții de siguranță
- Interzicerea folosirii aparatelor electrice de încălzit cu element încălzitor

VARIANTĂ DE INTERVENȚIE
Locul declanșării incendiului: Scoala Gimnaziala “Nicolae Bălcescu” Tg Mures corpul de
clădire C
Timpul de alertare:Pompierii militari 2 min
Vecini 3 min
Timp real de intervenție: 5min
Evacuarea persoane, bunuri: 4min
Limitarea incendiului: 15 min
Personal de intervenție: Luka Dan
Ursache Mihaela
Abram Domokos
Szabo Monica
Grupa de salvare și evacuare constituită va proceda la evacuarea personalului și a
materialelor combustibile din încăperea incendiată și din vecinătăți.
Luka Dan și/sau Ursache Mihaela va întrerupe curentul electric de la tabloul general.
Evacuarea și paza bunurilor se asigură de Abram Domokos sau Szabo Monica.
Concomitent cu cele de mai sus va fi anunțată conducerea școlii, Serviciul Voluntar
pentru situații de urgență, Poliția Tg Mureș.
- Instruirea personalului în sensul interzicerii accesului acestuia în spațiul instituției cu
produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau
explozii (artificii sau petarde)
- efectuarea instruirii personalului privind normele, regulile, și măsurile specifice de
prevenire și stingere a incendiilor, precum și asupra sarcinilor ce le revin din planul de
intervenție
- tratarea sau protejarea elementelor de construcții combustibile cu substanțe de
termoprotecție ori ignifuge, lucrare care se va realiza de fiecare dată doar cu firme
atestate legal
- menținerea în stare de utilizare a căilor de acces și de intervenție pe toată durata zilei și în
orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate și realizate, precum și cunoașterea
operativă a oricăror situații ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în
condiții de siguranță
- Interzicerea folosirii aparatelor electrice de încălzit cu element încălzitor

VARIANTĂ DE INTERVENȚIE
Locul declanșării incendiului: Scoala Gimnaziala “Nicolae Bălcescu” Tg Mures corpul de
clădire B
Timpul de alertare:Pompierii militari 2 min
Vecini 3 min
Timp real de intervenție: 5min
Evacuarea persoane, bunuri: 4min
Limitarea incendiului: 15 min
Personal de intervenție: Cionc Dorel
Goga Minodora
Titi Gheorghe
Bocretas Eudochia
Grupa de salvare și evacuare constituită va proceda la evacuarea personalului și a
materialelor combustibile din încăperea incendiată și din vecinătăți.
Cionc Dorel și/sau Goga Minodora va întrerupe curentul electric de la tabloul general.
Evacuarea și paza bunurilor se asigură de Titi Gheorghe sau Bocretas Eudochia.
Concomitent cu cele de mai sus va fi anunțată conducerea școlii, Serviciul Voluntar
pentru situații de urgență, Poliția Tg Mureș.

VARIANTĂ DE INTERVENȚIE
Locul declanșării incendiului: Scoala Gimnaziala “Nicolae Bălcescu” Tg Mures corpul de
clădire A
Timpul de alertare:Pompierii militari 2 min
Vecini 3 min
Timp real de intervenție: 5min
Evacuarea persoane, bunuri: 4min
Limitarea incendiului: 15 min
Personal de intervenție: Cionc Dorel
Pap Edith
Pogăcean Leonuț
Sipos Katalin
Grupa de salvare și evacuare constituită va proceda la evacuarea personalului și a
materialelor combustibile din încăperea incendiată și din vecinătăți.
Cionc Dorel și/sau Pap Edith va întrerupe curentul electric de la tabloul general.
Evacuarea și paza bunurilor se asigură de Pogăcean Leonuț sau Sipos Katalin.
Concomitent cu cele de mai sus va fi anunțată conducerea școlii, Serviciul Voluntar
pentru situații de urgență, Poliția Tg Mureș.