Sunteți pe pagina 1din 4

ŞTIINŢELE NATURII

Clasa a III-a
Numele şi prenumele elevului
______________________________________

0,7p 1. Competează spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare:


Corpurile sunt de două feluri: corpuri cu ............................şi corpuri ..................
Corpurile fără viaţă se găsesc în stare ...................................., ..................................
şi ...............................................................
Corpurile care se nasc, respiră, se hrănesc, se dezvoltă, se înmulţesc şi mor se numesc
corpuri ...........................................
Materialele din care sunt alcătuite corpurile pot fi ................................. şi ......................
O plantă este alcătuită din .............................................., ........................................,..............
........................., .................................. ,......................................... şi ....................................

1p 2. Scrie în dreptul enunţurilor adevărate A şi F în dreptul celor false.

 Câinele este corp cu viaţă.


 Fântâna este un corp lichid.
 Pietrele de la fântână sunt materiale naturale.
 Ursul este un mamifer.
 Dinozaurii nu erau nişte reptile uriaşe.
 Rădăcinile plantelor nu pot fi consumate de oamneni.
 Rădăcina fixează planta în pământ.
 Rădăcinile plantelor nu pot fi consumate de oameni.
 Grâul, orzul şi porumbul au rădăcini firoase şi subţiri.
 Rădăcina absoarbe din pământ apa cu substanţele minerale.
0,3p 3.Alege varianta corectă, bifând căsuţa corespunzătoare:
 Lutul cu care fata moşneagului a lipit cuptorul este material:
natural
prelucrat
 Norul la care a juns cu crengile părul îngrijit de fată este corp:
gazos
lichid
 Pomul este un corp:
cu viaţă
fără viaţă
0,4p 4.Scrie ordinea corectă a imaginilor, pentru a reda formarea fructelor şi
seminţelor unei plante.

0,6p 5.Completează tabelul cu informaţii potrivite :

PARTEA PLANTEI ROLUL EI PENTRU PLANTĂ


frunza
Conţine seminţele plantei
rădăcina
Din ea se formează fructul
tulpina
Asigură înmulţirea plantei

0,9p 6.Denumiţi câte două animale care au :

a)bot :……………………………………………………….
b)cioc :………………………………………………………
c)patru membre:.....................................................................
d) aripi:....................................................................................
e)înotătoare:............................................................................
f)dinţi de carnivor:................................................................
g)corpul acoperit cu păr:........................................................
h)corpul acoperit cu pene:......................................................
i)corpul acoperit cu o piele solzoasă.............................................................

0,4p 7.Alege hrana pentru fiecare animal de mai jos:

pelican iarbă
barză boabe de porumb
raţă peştişori
vacă broaşte
1p 8. Grupează următoarele plante după partea consumată: ceapă, varză, măr, spanac,
usturoi, fasole, floarea-soarelui, pătlăgeaua roşie, vânăta, nucul:
rădăcina Tulpina frunzele fructele sămânţa floarea
subpământean
ă

0,6p 9. Completează rebusul şi vei obţine pe verticala A-B denumirea unor corpuri cu
viaţă:

A
1 X X X
2 X X X
3 X X
4 X
5 X X X X
6 X X
B
1. ...................... susţine frunzele, florile şi fructele.
2. ...................... produc fructe cu seminţe.
3. ...................... fixează planta în sol.
4. ...................... dau naştere la noi plante.
5. Majoritatea plantelor au rădăcina în ................... .
6. ........................pregătesc hrana plantei.

0,5p 10. Uneşte organul potrivit de cuvântul corespunzător simţului :

VĂZ AUZ GUST PIPĂIT MIROS

S-ar putea să vă placă și