Sunteți pe pagina 1din 3

CLINICA SANTE Anexa 1 PL-5.5.

2
LAM BUC
RAPORT DE VALIDARE SI INCERTUTUDINE
I . DATE GENERALE
Denumire metoda: ELISA
Masurand HSV Ig M
Unitatea de măsură
Sursa metodei: Prospect reactiv – HSV Ig M
Scop: Validarea metodei specificate mai sus, in vederea utilizării în cadrul
laboratorului Clinicii Sante din Bucuresti
Reactiv:  Denumire: HSV Ig M
 Lot nr: CM0250-042.
 EXP.: 03.2011
Echipament:  Tip/Model: CITITOR DE MICROSTRIPURI STAT FAX 303
 Producator: AWARENESS TECHNOLOGY
 Seria nr: 303-7909/06
 Certificat de etalonare nr.: 08.01-430/2008
 Etalonat de:INM
 Domeniu de masurare: 405-630 nm
Materiale utilizate
 Denumire: HSV Ig M
 Control CUT-OFF  Lot nr: CM0250-042.
 EXP.: 03.2011

Calibrare aparat

Conditii de mediu  Temperatura: 18 - 32 0C


 Umiditate: 40 - 85%
Perioada de determinare  01.09.2010-31.10.2010
II. VALIDARE
Descriere metodă validare :
Parametrii urmăriţi în cadrul laboratoarelor Clinicii Sante pentru validarea metodelor sunt: repetabilitatea,
reproductibilitatea si exactitatea utilizand materiale de referinţă.
Criterii de validare:
1. Intervalul de liniaritate al reactivului declarat de producător trebuie să includă intervalul de referinţă.
2. SD calculate pentru testările efectuate pe materialul de referinţă să fie mai mici decat SD “intra- “şi
“inter-run “date de producator;
3. Coeficientul de variatie obtinut pentru testările efectuate pe materialul de referinţă să nu
depăşească coeficienţii de variaţie biologică “intra- “şi ‘inter-run”.

Limita minima de detectie


 Este limita inferioara a intervalului dat de producator: 0.150;

Limita maxima de detectie


 Este limita superioara a intervalului dat de producator:1.300;

Precizie (fidelitate):

Pag. 1 din 3
CLINICA SANTE Anexa 1 PL-5.5.2
LAM BUC
RAPORT DE VALIDARE SI INCERTUTUDINE
 Repetabilitate ( precizia intrametodă)
Control Nivel / Media SD CV %
10 determinări
CUT-OFF 0.305 0.03 9.8
Concluzie: se incadreaza in limitele date de producator

 Reproductibilitate (precizia intermetoda) – se ia in calculul incertitudinii


CUT-OFF Tinta/Media SD CV %

Conform calculelor 0.73 0.29 39.72


Rezultat intern/20 determinări 0.74 0.02 2.7

Concluzie: metoda prezinta reproductibilitate ,valorile obtinute fiind apropiate de cea recomandata de
producator.
Acuratetea (Exactitate)
 Biasul calculat este de  :1.37

III. ESTIMAREA INCERTITUDINII


Factorii care influenteaza rezultatul analizei:
- modul de recoltare (nu poate fi cuantificabil);
- transportul (nu poate fi cuantificabil);
- etalonarea echipamentelor si functionalitatea acestora;
- etalonarea si functionalitatea pipetei (incertitudinea este neglijabila);
- componentele kit-ului de calibratori, reactivi, controale (calitatea si conditiile de utilizare);
- conditiile de mediu (incertitudinea acestora este neglijabila);

Pag. 2 din 3
CLINICA SANTE Anexa 1 PL-5.5.2
LAM BUC
RAPORT DE VALIDARE SI INCERTUTUDINE
- modul de transmitere, validare,interpretare, raportare a rezultatelor (nu poate fi cuantificabil);
- modul in care se respecta procedura de lucru (operarea-factorul uman);

Material Control cut-off


Tip de incertitudine Simbol Valoare

Incertitudinea aferentă reproductibilităţii UA 0.138


Incertitudine echipament
UB1 0
( conform CE al analizorului)
Incertitudinea asociată materialului de
UB2 0.332
referinţă
Incertitudinea standard compusă
UC 0.360
( combinată )
Incertitudinea extinsă ( pentru k=2 )
Ue 0.719
nivel de încredere 95%

Formulele de calcul:
1. medie ( Xmed) = ΣXn ( val. măsurată pe materialul de referintă ) / n ( nr. de determinări );
n

2. deviaţia standard – x k  x


2

U A  SD  k 1

n 1
3. Coeficientul de variaţie – CV% = SD x 100 / Xmed
4. UB1 = Ue ( incertitudinea extinsă din CE ) / K cerificat ( K = 2 )
5. UB2 = ( Limita sup. material de referinţă – Limita inf. material de referinţă ) / 12
6. UC  U U
2
A
2
B1 U 2
B2

7. Ue = kUc
Concluzii :
 Domeniul de masurare include atat domeniul de referinta biologic cat si valorile patologice
corespunzatoare populatiei de pacienti care se adreseaza laboratorului
 Avand in vedere ca parametrii urmariti in validarea metodei indica faptul ca metoda este
adaptata scopului propus si anume determinarea calitativa a anticorpilor HSV Ig M.

 SE VALIDEAZA METODA PROPUSA


Elaborat, Verificat, RMC Aprobat, Sef
Bucur Camelia Neculaita Catalina Demetrescu Elena

Pag. 3 din 3