Sunteți pe pagina 1din 16

TEMĂ DE PROIECT

Transformatorul trifazat

Coordonator:
...............................

Student : ..............
An... Grupa :...
Electromecanica
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

Problemă :
I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere în ulei, de tip
exterior pentru reţele de 50Hz caracterizat de datele nominale :

1. putere nominală, Sn=160KVA;


2. raportul Ui/Uj=6kv/0,4kv;
3. schema şi grupa de conexiuni : ` Yy 6;
4. reglajul tensiunilor ±5%;
5. tensiunea de scurtcircuit, Uk=6%;
6. pierderile de scurtcircuit, Pk=3120 W;
7. pierderile la funcţionarea în gol, P0=475 W;
8. curentul la funcţionarea în gol, i0=3,2%;
9. serviciu de funcţionare, S1 ;
10. înfăşurările se realizează din cupru;
11. circuitul magnetic se realizează din tablă laminată la rece cu
cristale orientate.

II. Proiectul va cuprinde :

1. Calculul mărimilor de bază ;


2. Determinarea dimensiunilor principale orientative ;
3. Alegerea şi dimensionarea înfăşurărilor ;
4. Calculul parametrilor de scurtcircuit ;
5. Calculul parametrilor la funcţionarea în gol şi dimensioarea
circuitului magnetic;
6. Caracteristicile de funcţionare în sarcină;

III. Material dat :

1. Schema electrică corespunzătoare grupei de conexiuni;


2. Caracteristica de funcţionare.

2
Il

If

Uf Ul
Fig. 1. Schema conexiunii stea

1. Calculul mărimilor de bază


1
Uf = *U l
Conexiune Y - 3
Il = I f

S n = 3 * U nfI * I nfI
Rezultatul
Calculul tensiunii de fază pe Î.t.(înaltă tensiune)- mărimilor:
U 6kV
U nfI = nI = = 3,464 kV UfI = 3,464kV
3 3

Calculul curetului de fază pe Î.t.-


1
S n = 3 * U nf * I nf = *U n * I n
3
de unde:
Sn 160 kVA
I nfI = = = 15,39 A IfI = 15,39A
3 *U nfI 3 * 3,464 kV

Calculul tensiunii de fază pe j.t.(joasă tensiune)-


U nJ 0,4kV
U nfJ = = = 0,230 kV UfJ = 0,230kV
3 3

Calculul curetului de fază pe j.t.-


Sn 160 kVA
I nfJ = = = 231,88 A IfJ = 231,88A
3 *U nfJ 3 * 0,230 kV
S1=puterea pe coloana-
S n 160
S1 = = = 53,33kVA S1 = 53,33kVA
3 3

2. Determinarea dimensiunilor principale orientative

-înfăşurarea
de joasă
tensiune
loj loi

3
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

- înfăşurarea
de înaltă
aoj aij aii tensiune
-date de catalog:
aoj = 5 mm
aij = 12 mm
aii = 10 mm
aj ai loj = 30 mm
loi = 30 mm
- diametrul coloanei
aσ * k R * S1
D=4 β
k * Bc2 * f * U kR
2
m

β = factor de supleţe-pt. ; β=[1,8-2,4]; adopt β = 1,8


ai + a j
aσ = a ij + ≅ 1,2 + 1,75 = 2,95 cm
3
a j + ai
= k a * 4 S1 = 0,65 * 2.706 ≅ 1,75 cm
3
Bc = inducţia in coloană = 1,65T
km = factorul deumplere =kFe*kg=0,95*0,92=0,874
kR = factorul Rogovscki = 0,95
ukR = componenta reactivă a tensiunii de scurtcircuit.
2
 Pk  3120 2
u kR = u − u2
k
2
ka = u − 
2
k
 = 6 2 − = 5,67 % ukR=5,67%
 10 * S n  1600 2
2,95 * 0,95 * 53,33
D = 16 * 4 1,8 = 16 * 0,82 = 13 ,15 cm adopt :
0,874 2 * 1,65 2 * 50 * 5,67
Din datele de catalog se alege o valoare standard : D =14cm
- aria coloanei
πD 2 π * 0,14 2
AC = k m * = 0,874 * = 0,01345 m2 AC=0,01345m2
4 4
- diametrul mediu al înfăşurărilor:
Dm = D+2*aoj+aij+(aj+ai) =
= 14+2*0,5+1,2+3*1,75 21,5 cm Dm =21,5cm

- înălţimea bobinei
πDm π * 21,5
HB = = = 37 ,52 cm HB =37,52cm
β 1,8
3. Alegerea şi dimensionarea înfăşurărilor

4
Determinarea numerelor de spire

Uw =π* 2 *f*AC*BC =π* 2 *50*0,0134*1,68 = 5,02V Uw =5,02V


U jf 231
wj = = ≈ 46 spire adopt-wj = 46spire
Uw 5,02
a. Verificarea inducţiei în coloană:
U if 231
Uw = = = 5,02V ;
wj 46
Uw 5,02
Bc = = ≅ 1,68T
2 ⋅ π ⋅ f ⋅ Ac 2 ⋅ π ⋅ 50 ⋅ 0,0134
Bc=1,68T
U if 3464
Wi = = ≅ 690 spire
Uw 5,02
∆w1 = numărul de spire de reglaj
5
∆w1 = * 690 ≈ 34 spire
100
wit = 690 + 34 = 724spire wit = 724spire

Secţiunile conductoarelor

J = densitatea medie de curent


Pk U w 3120 5,02
J = ks * kw = 0,95 * 0,746 * * = 3,22 A/m2 J = 3,22 A/m2
S n Dm 160 21,5
I jf 231,88
Sj = = ≈ 72 mm2 Sj=72mm2
J 3,22
I if 15,39
Si = = ≈ 4,77 mm2 Si=4,77mm2
J 3,22

b. Alegerea tipului de înfăşurări

• pe joasă tensiune – înfăşurare cilindrică


• pe înaltă tensiune – înfăşurare stratificată

Dimensionarea înfăşurărilor

5
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

- înfăşurarea de joasă tensiune


- o alegem în două straturi, cu un canal de răcire ⇒ m=2

wj 46
ws = = = 23 spire /strat ws=23spire/strat
2 2
hs = înăţimea unei spire
HB 375 ,2
hs = = ≈ 15,63 mm hs=15,63mm
ws + 1 23 + 1
Sj 72
 grosimea unui strat = h = 15,63 ≈ 4,6 mm grosimes =4,6mm
s

Aleg următoarea aranjare a conductoarelor în spiră :

- înfăşurare cu 2 conductoare în paralel


izolate cu hârtie, suprapuse axial.
b
conform tabelului 5-I- din „Îndrumar de proiectare” a
I.Cioc;N.Bichir;N.Cristea ;-aleg (a şi b)funcţie de
Sj=72 mm2 şi nc=2
La S=36,8mm2 corespunde a=5,3mm şi b=7,1mm
Respectiv: a’=5,6mm b’=7,4mm
b b’
a ×b 5,3 × 7,1
nC * = 2* ; căruia îi corespunde
a′ × b′ 5,6 × 7,4
secţiunea: S j = 2 ×36 ,8 mm2
recalculez densitatea de curent J a
I jf 231,88
Jj = = = 3,15 A/m2 a’
Sj 2 * 36 ,8
Se impune condiţia: HB HBj
- calculăm înăţimea reală a bobinei : Sj=2*36,8mm2
HBj = (ws+1)*nC*b’ = (23+1)*2 *7,4 = 355,2mm HBj = 355,2mm
Condiţie îndeplinită: 375,2>355,2

- aleg lăţimea canalului de răcire : hC = 8mm


aj = 2*a’+hC = 2*5,6+8 =19,2mm aj = 19,2 mm
a) Calculul diametrelor de joasă tensiune:
Dj1 = D+2*a0j = 140+2*5 = 150 mm aoj = 5 mm
Djm = Dj1+aj = 150+19,2= 169,2 mm
Dj2 = Djm+aj = 170+19,2 = 189,2 mm Dj2 = 18,92cm

6
înfăşurarea de înaltă tensiune
Aleg un conductor rotund:
π *d2 4S i 4 ∗ 4,77
Si = ⇒d= = = 2,46mm Si=4,77mm2
4 π π
d=2,5mm d’= 2,8 mm
izolat cu hârtie: d’= 2,8 mm
- Densitatea de curent pentru secţiunea corespunzătoare:
I if 15,39
Ji = = ≈ 3,22 A/m2
Si 4,77
Presupunem :HBi ≅ HBj = 35,52 cm
H Bi 355 ,2
ws = = = 126 ,8 ≅ 127 spire/strat d
d′ 2,8
d’

wit 724
ns = = = 5,7 ≈ 6 straturi Ji=3,22A/m2
ws 127
w 724
ws = it = ≈ 121 spire/strat ws=121sp/strat
ns 6
c. Înălţimea reală (HBi) a bobinei:
HBi = (ws+1)*d’ = (121 + 1)*2,8= 341,6 HBi = 34,16cm
Hx = HBj - HBi =355,2-341,6 ≅ 14 mm Hx=14mm

Înfăşurarea de înaltă tensiune se divide în două bobine


pentru a asigura o mai bună răcire:
-prima bobină cu 2 straturi către interior
-a doua bobină cu 3 straturi către exterior.
Obs.ele sunt separate printr-un canal de răcire hci = 6 mm.
d. Grosimea înfăşurării de înaltă tensiune ai:
ai = ns*d’+hci+(ns-2)* δ iz =6*2,8+6+4*0,6 ≈ 25, 2 mm ai = 25,2mm
Us = 2*ws*Uw = 2*121*5,02= 1214,84V
-din tabel : δ iz = 5*0,12 = 0,6 mm

e. Diametrele înfăşurării de înaltă tensiune:


Di1 = Dj2+2*aij = 190+ 2*12= 214 mm aij=12mm
Dim = Di1+ai = 214 +25,2= 239,2 mm
Di2 = Dim+ai = 239,2 +25,2= 264,4mm Di2 = 26,44 cm

4. Calculul parametrilor de scurtcircuit

7
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

Masele înfăşurărilor
M wj = c * γ w * π * D jm * S j * w j * 10 −8 =
= 3*8990*16,92* π *(2*36,8)*46*10-8 =48,76 Mwj = 48,53 Kg
M wi = c * γ w * π * Dim * S i * wi *10 −8 =
= 3*8990* π *23,92*4,77*724*10-8 =69,99 Mwi = 69,99Kg

Pierderile de scurtcircuit

pierderile de bază din înfăşurări Jj=3,15A/m2


Pwj = km*J j *Mmj = 2,4 * 3,152 * 48,53 = 1161,17W
2
Ji=3,22 A/m2
Pwi = km*J *Mmi = 2,4 * 3,222 * 69,99= 1741,64W
2
i kmCu=2,4
0 0
km –constanta de material[2,4-2,72]la[75 115 ] Pwj=1155,69W
Pwi=1741,64W

a) factorii de majorarea a pierderilor


b*n 7,1 * (2 * 23)
αp = * kr = * 0,95 = 0,92
H Bj 355 ,2
d *n 2,5 * 121
αR = * kr = * 0,95 = 0,84
H Bi 341,6
k RJ = 1 + 0,095 * α P2 * a 4 * (m 2 − 0,2)
kRJ= 1+0,095*0,922*0,54*(22-0,2) = 1,019 kRJ=1,019
k RI = 1 + 0,044 * α * d * m
2
r
4 2

KRI= 1+0,044*0,842*0,254*62 = 1,004 KRI=1,004


b) pierderile în legături:
lY = 7,5 * HB
lJ 7,5 ∗ 35,52
PJ = PwJ * = 1155 ,69 * = 125 ,9 W Pj=119,09W
π * D Jm * wJ π * 16,92 * 46
li 7,5 ∗ 341,6
PI = PwI * = 1741,64 * = 8,2 W Pi=8,2W
π * Dim * wI π * 239,2 * 724

c) pierderi în cuvă
 Pcv = 10 * k * Sn = 10*0,015*160 = 24 W k = 0,015(tab)
Pcv=24W
d) pierderile totale de scurtcicuit
Pk = kRJ * PwJ + kRI * PwI + PJ + PI + Pcv =
= 1,019*1155,69+1,004*1741,64+125,91+8,2+24 Pk = 3084,36W

8
 Avem din datele inițiale: Pk = 3120 W εr = 1,14
%
Pkd − Pkc 3120 − 3084,36
εr = * 100 = *100 = 1,14% valoarea este
Pkd 3120
e) densitatea de suprafaţă a pierderilor acceptabilă
AwJ = nauj * kp * π * Djm * HBj =
=2 * 0,95 * π * 0,1692* 0,3552 = 0,35 m2
AwI = nauI * kp * π * Dim * HBI =
= 4 * 0,9 * π * 0,2392 * 0,3416 = 0,92 m2
k rJ * PwJ 1,019 * 1155 ,69
qJ = = = 1121,54 W/m2
3 * AwJ 3 * 0,35
k * PwI 1,004 * 1741 ,64
q I = rI = = 633,55 W/m2
3 * AwI 3 * 0,92
- valorile se încadrează în limitele impuse

Tensiunea de scurtcircuit

a. componenta activă
Pk 3018 ,94
U ka = = = 1,88 % Uka = 1,88%
10 * S n 10 *160
b. componenta reactivă Ukr=2,68 %
7,92 * f * S 1 * l m * aσ * h R * k q
U kr = 2
*10 −3 j i
Uw *HB
a =1,92;a =2,52cm
a j + ai
aσ = a ji + = 1,2 + 1,48 ≈ 2,68 cm =2,68cm
3
lm = lungimea medie a spirei
ai + 3 * a j
l m = π * ( D j1 + aij + )=
2
2,39 + 3 * 1,92
lm = 63,69cm
= π * (15 + 1,2 + )=
2
HB 37 ,52 ℵ=4,15
ℵ= = = 3,4
2(aij + a j + ai ) 2(1,2 + 1,92 + 2,39 )

1 1 R
kR =1 − =1 − = 0,953
2 * π *ℵ 2 * π * 3,4 k =0,953
HX 20
x= = = 0,056 ⇒ x 2 = 0,0031
H Bj 355,2

9
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

x 2 * H Bj 0,0031 * 35,52
kq =1 + =1 + = 1,014
r * aσ * k r 3 * 2,68 * 0,953
7,92 * 50 * 53,33 * 63,69 * 2,63 * 0,953 * 1,014
U kr = 2
* 10 −3 ⇒ Ukr = 3,82 %
35 ,52 * 5,02
U k = u ka
2
+ u kr2 = 1,88 2 + 3,82 2 = 4,26 % Uk = 4,26%

5. Calculul parametrilor la funcţionarea în gol şi


dimensionarea circuitului magnetic

Determinarea dimensiunilor circuitului magnetic

Miezul magnetic se realizează din tablă laminată la


rece, cu cristale orientate, de tip ARMCO M5, de 0,30
mm grosime.
 secţiunea coloanei și a jugurilor D = 140 mm
=14cm

cum D = 14 cm ⇒ nt = 6 trepte

 calculul grosimii treptelor


2 2
D 2 a  140   135 
bc1 = ( ) − ( c1 ) 2 =   −  ≈ 19 ,4mm
2 2  2   2 
bci 19 ,4
ntole = = = 65 ,33 ⇒ntole = 64*0,30=19,2mm ⇒ bci=19,2
0,30 0,30
mm
D 2 a 140 2 120 2
bc 2 = ( ) − ( c 2 ) 2 − bc1 = ( ) −( ) −19,2 = 16,85 mm
2 2 2 2

10
b 16 ,85
ntole = 0,30 = 0,30 = 56 ,18 ⇒ntole =56*0,3=16,8mm
ci
⇒ bc2=16,8
D 2 a 140 2 105 2
bc 3 = ( ) − ( c 3 ) 2 − bc1 − bc 2 = ( ) −( ) − 19 ,2 − 16 ,8 =
2 2 2 2
= 10 ,3mm
bci 10 ,3
ntole = 0,30 = = 34 ,33 ⇒ ntole =34*0,3=10,2mm ⇒ bc3=10,2mm
0,30
D 2 a 140 2 95
bc 4 = ( ) − ( c 4 ) 2 − bc1 − bc 2 − bc 3 = ( ) − ( ) 2 −19 ,2 −
2 2 2 2
−16 ,8 −10 ,2 = 7,2mm
bci 7, 2
ntole = 0,30 = 0,30 = 24 ,0 ⇒ ntole =24*0,3=7,2mm ⇒ bc4=7,2mm
D 2 a 140 2 85
bc 5 = ( ) − ( c 5 ) 2 − bc1 − bc 2 − bc 3 − bc 4 = ( ) − ( )2 −
2 2 2 2
−19 ,2 −16 ,8 −10 ,2 − 7,2 = 2,2mm
bci 2,2
ntole = 0,30 = 0,30 = 7,33 ⇒ ntole =10*0,3=3mm ⇒ bc5=3mm
D 2 a 140 2 75
bc 6 = ( ) − ( c 5 ) 2 − bc1 − bc 2 − bc 3 − bc 4 − bc 5 = ( ) − ( )2 −
2 2 2 2
−19 ,2 −16 ,8 −10 ,2 − 7,2 − 3 = 2,86 mm
bci 2,86
ntole = 0,30 = 0,30 = 9,5 ⇒ ntole =8*0,3=2,4mm ⇒ bc6=2,4mm
Obs. - numărul de tole trebuie să fie par
Din tabelul standard rezultă

aci bci Aci aij Aij


nt ntole
mm mm cm2 mm cm2
1 135 64 19,2 25,92 155 29,76
2 120 56 16,8 20,16 135 22,68
3 105 42 12,6 13,23 120 15,12
4 95 26 7,8 7,41 105 8,19
5 85 14 4,2 3,57 95 3,99
6 75 8 2,4 1,8 75 1,8
tot 210 63 72,09 81,54
Aria coloanei:
Ac′ = 2 * ∑ Aci = 2 ∗ 72 ,09 = 144 ,18 cm 2 * 10 −4 = 0,01441 m 2

Aria jugului:
A′j = 2 * ∑A j = 2 ∗76 ,89 =153 ,78 cm 2 *10 −4 = 0,015378 m 2

 Grosimea pachetului de tole:


11
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

b′ = 2 ∗ ∑bi = 2 ∗ 63 = 126 mm ⇒ b′ = 126 mm


ntole suprapuse = 2 * 196 = 392tole
a) aria netă a secţiunii coloanei
6
Aci = 2 ∗ k Fe ∑ ai ∗ bi = 2 ∗ 0,95 * 72,09 * 10 -4 = 0,01369m 2 ⇒ Aci =0,01369m2
1
b) aria netă a jugurilor
6
A j = 2 ∗ k Fe ∑ a j ∗ b j = 2 ∗ 0,95 * 76,89 * 10-4 = 0,0146m 2 ⇒ Aj =0,01461m2
1

c) inducţiile reale
Uw 5,02
BC = = = 1,65 T Bc [1,3 1,7]T
2 ∗ π ∗ f ∗ AC 2 ∗ π ∗ 50 ∗ 0,01369
A 0,01369
B j = BC * C = 1,65 * = 1,546 T
Aj 0,0146
d) dimensiunile miezului magnetic
H = înălţimea coloanei
H = HB + l0i + l0j = 37,52+3+3=43,52cm H=43,52cm

C = distanţa dintre razele coloanelor


C = Di2 + aii =18,92+1=19,92cm C=19,92cm

F = lărgimea ferestrei
F = C – ai = 19,92+2,52=22,44cm F=22,44cm

e) modul de împachetare a miezului


Se utilizează înfăşurări sub un unghi de 900 şi se aleg dimensiunile
tolelor în afara dimensiunilor miezului magnetic.

A. Masa miezului magnetic


a.Masele coloanelor

12
 
M C = 2c Fk∗e γ F ∗e 1 0 H ⋅ a1c ⋅ b1c + ∑ (H + a1 j − an )j⋅ an ⋅cbn c =
−6

 nt 
 4 ,53 ⋅ 12 ,53⋅ 1,9 +2( 4 ,53 +22) ⋅ 1 ⋅ 12,6 + 8( 4 ,53 +23,5) ⋅ 1 ,50⋅ 1,2  6
= 2 ⋅ 3 ⋅ 0,9 ⋅ 57,6 ⋅ 15 − 30 + ( 4 ,53 +25) ⋅ 9,5 ⋅ 0,7 +8( 4 ,53 +26) ⋅ 8,5 ⋅ 0,4 + 2 =

 + ( 4 ,53 +21 ,5 − 7,5) ⋅ 7,5 ⋅ 0,2 4 
= 0,0 4 ⋅ 33 56,1 0≅114 4,8k 3g
Mc =143,8 Kg

b.Masele colţurilor

 1 ,5⋅ 13,9 ⋅ 1 ,25 + 51 ⋅ 1,62 ⋅ 1 ,85+ 3


− 3 
Mc = o 4⋅ c ⋅ kF ⋅ γ eF ⋅ 1e ∑ 0an ⋅ bcn ⋅ acn = j4⋅ 3⋅ 0,9 ⋅ ,7 65 ⋅ 1 5  +01 ,5⋅ 10,2 ⋅ 1 6+ 9,25⋅ 0,7 ⋅ 1 ,85+ 0 =
−6

nt
 + 8,5⋅ 0,4 ⋅ 9,52+ 7,5⋅ 0,2 ⋅ 7,54 
= 0,0 ⋅ 89 ,9 75≅ 8 ,527k3 3 g
Mco =83,5 Kg

c.Masele jugurilor

13
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

M j = 4 ⋅ (c − 1) ⋅ k F e⋅ γ F e⋅ 1 0− 6 ∑ (C − ac i) ⋅ an j⋅ bn j =
nt

[ ]
= 4 ⋅ ( 3 − 1) ⋅ 0,9 5⋅ 7 6 5⋅ 100− 6 ( C − a1c ) a1 jb1 j + ( C − a2c ) a2 jb2 j + . . +. ( C − a6c ) a6 j b6 j =
 ( 1 9,9 2− 1 3,5) 1 5,5 ⋅ 1,9 2+ ( 1 9,9 2− 1 2) 1 3,5 ⋅ 1,6 8+ ( 1 9,9 2− 1 0,5)1 2⋅ 1,2 6+ 
= 0,0 5 8 1 4  =
 + ( 1 9,9 2− 9,5) 1 0,5 ⋅ 0,7 8+ ( 1 9,9 2− 8,5) 9,5 ⋅ 0,4 2+ ( 1 9,9 2− 7,5) 7,5 ⋅ 0,2 4
= 0,0 5 8 ⋅16 46,3 8= 3 8,7 4k g
Mj =38,7 Kg

d.Masa totală a miezului magnetic

Mnr = Mc + Mco + Mj = 143,8+83,5+38,7= 266kg Mnr =266 Kg

B. Calculul pierderilor în fier

Tabla aleasă este de tip ARMCO M5, groasă de 0,30 mm


 pentru BC = 1,65 T, avem poc = 1,63;
 pentru Bj = 1,546 T, avem pj = 1,2;
 pentru Bmed = 1,5 98 T, avem poco = 1,44;

P0c = k0Fe*(poc*Mc + pj*Mj + poco*Mco)=


= 1,17*(1,63*143,8 + 1,2*83,53 + 1,44*38,74)=456,8W P0c = 456,8W
Eroarea relativă:
P0c − Q0 456,8 − 367
εr = = = 0,19%
P0 d 475
C. Curentul la funcţionarea în
gol

i0 = i02a + i02r = 0,28 2 + 0,23 2 = 0,36 % i0=0,36%


P0 c 456,8
i0 a = = = 0,28 % Q0 =367Var
10 ∗ S N 10 *160

14
Q0 367
i0 r = = = 0,23 %
10 ∗ S N 10 * 160
Qo = k 0 µ ( q0 c M c + q0 co M co + q0 j M j ) = 1,12 (1,4 ⋅143 ,8 +1,1 ⋅ 83,53 + 0,9 ⋅ 38 ,74 ) = 367 Va
r

6.Caracteristicile de funcţionare în sarcină:

U1 = Un = ct.
Caracteristica randamentului : η = f (β) f = fn = ct.
cos ϕ 2 = ct .
cos ϕ2 = 0,7
I2
β= - factorul de încărcare β =1
In
β ⋅ S n ⋅ cosϕ 2 1 ⋅ 160 ⋅ 0,7
η= = = 0,969 η = 0,969
β ⋅ S n ⋅ cosϕ 2 + β ⋅ PK + P0 1 ⋅ 160 ⋅ 0,7 + 12 ⋅ 3,084 + 0,4568
2

Randamentul este maxim pentru valoarea :


I P0 456 ,8
βm = = = = 0,384
In PK 3084

Caracteristica externă :
U1 = Un = ct.
f = fn = ct
cos ϕ2 = 0,7 → ct .
cos ϕ2 = sin ϕ2
u 2 = β * (u Ka ⋅ cos ϕ2 + u Kr ⋅ sin ϕ2 ) = 1(1,88 ⋅ 0,7 + 2,68 ⋅ 0,7 ) = 3,192 % β =1
⇒ u2 =3,192 %

U 20 − U 2  u   3,192 
u2 = ⋅100 ⇒ U 2 = U 20 ⋅ 1 − 2  = 381,2 ⋅ 1 − = 370V
U 20  100   100 
w 46
U 20 = 2 ⋅U i = ⋅ 6000 = 381,2V
w1 724

15
Proiect –TRANSFORMATOR TRIFAZAT [160KVA_6/0,4kv]

16