Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA: Colegiul de Arte Baia Mare

CLASA: a III-a A

PROPUNĂTOR: Moldovanu Diana, Crăciun Carmen

ARIA CURICULARĂ: Științe

DISCIPLINA: Științe ale naturii

UNITATEA TEMATICĂ: Pământul – mediu de viață

SUBIECTUL: Poluarea apei, a solului, a aerului

TIPUL LECȚIEI: mixtă

DURATA: 2h

COMPETENȚE SPECIFICE:

2.3. Reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul investigației realizate după un plan dat, utilizând tabele,
diagrame, formule simple.

2.4 Formularea unor concluzii pe baza rezultatelor investigației.

3.2. Observarea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

1. Să enumere cel puțin două tipuri principale de poluare.


2. Să descrie efectele negative ale acțiunilor omului asupra mediului înconjurător.
3. Să diferențieze stările de agregare.
4. Să numească cel puțin trei exemple de acțiuni de diminuare/stopare a poluării.
5. Să asocieze corect o imagine cu tipul de poluare căreia îi aparține.
6. Să caracterizeze un agent poluant, notând starea de agregare a acestuia, culoarea, dacă are sau nu miros.
7. Să formuleze o concluzie pe baza unui experiment.

Strateg
Timp Ob.
Etapele lecției Desfășurarea activității
alocat Op. Metode M
Se pregătesc materialele necesare și se asigură climatul necesar
începerii orei.
Moment B
8 min Se reașează băncile pentru a facilita lucrul în echipă. Se împart
organizatoric c
elevii în cinci grupe prin extragerea unor bilețele.

Captarea și 10 min O1 Se va realiza prin intermediul unui filmuleț despre cele trei tipuri Explicația
de poluare din lecție: poluarea apei, a aerului și a solului.
Învățătoarea va adresa întrebări pe baza filmulețului:
1. Ce feluri principale de poluare ați observat în filmuleț?
2. De ce credeți că oamenii poluează natura?
orientarea
O4 3. Cum putem evita poluarea? Dezbaterea
atenției P
4. Ce înseamnă produs biodegradabil?
5. Ce înseamnă reciclarea?
6. Ce pot face copiii pentru a evita poluarea mediului?

Se va anunța subiectul lecției și o scurtă descriere a activităților


Anunțarea
2 min care vor urma. Se notează titlul lecției și data pe tablă și în caiete. Conversația
subiectului
1. Ciorchinele poluării
Elevii vor extrage pe rând dintr-un coșuleț câte un
cartonaș cu o imagine reprezentativă pentru unul din cele
trei tipuri de poluare.
Fiecare elev va trebui să își analizaze imaginea și să o
lipească în unul din cele trei pătrate, din figura desenată
pe tablă. (Anexa 1)
După ce toate pozele au fost așezate se va face verificarea
frontal, iar pentru ca toți elevii să poată vedea clar toate
pozele, învățătoarea va proiecta pe rând câte o poză, va
arăta locul unde a fost lipită și îi va întreba pe elevi dacă

Ca
Organizator
Dirijarea O2 apei grafic –
30 min Fiș
învățării O5 Ciorchinele
Rebus
poluarea

aerului solului

locul este cel potrivit. Se vor face corectările necesare.


Elevii vor primi la final fișe individuale cu conturul
ciorchinelui, pe care vor trebui să le completeze cu cel
puțin trei exemple de acțiuni dăunătoare mediului, pentru
fiecare categorie.

2. Rebus* (Anexa 3)
Experimentul 1: Cum detectăm poluarea?
Acest experiment își propune să le demonstreze elevilor cât de
diferiți sunt agenții poluanți, cât de ușor sunt unii de reperat cu
ajutorul unuia sau mai multora dintre simțurile noastre și, din
contră, cât de bine se pot ascunde alții.
Fiecare echipă va primi un pahar cu apă curată, potabilă și
câte un „poluant” dintre următoarele: ulei, oțet, sare,
pungă de plastic tăiată în bucățele, detergent lichid de P
vase.
Fiecare elev va primi câte o fișă de observație, ce va fi tra
completată de comun acord cu toți membrii echipei.
(Anexa

Experimentul 2: Verificarea ph-ului apei P


Elevii vor testa ph-ul apei din amestecurile rezultate în primul
experiment, cât și apă din diferite surse (apă de izvor, apă de la D
robinet, apă plată. Vom compara rezultatele și vom alege apă cea lich
mai bună din acest punct de vedere. De asemenea le vom explica
Fixarea și O3
elevilor cum influențează diferitele valori ale ph-ului calitatea apei. Experimentul o
consolidarea 35 min O6
Fiecare echipă va primi o bandă de hârie de turnesol Dezbaterea
cunoștiințelor O7
pentru a testa apa din amestecul propriu. h
Pentru a testa apa de izvor, de la robinet și cea plată vom
chema pe rând în fața clasei câte un elev. A
Vom încheia experimentul cu o dezbatere din care vom A
extrage câteva concluzii despre cum putem determina
calitatea apei. Ap

Experimentul 3: Filtrarea apei hâ


Pentru a-i face pe elevi să înțeleagă cât de repede și ușor putem
polua mediul înconjurător și cât de greu este uneori să remediem
stricăciunile pe care le promovăm, în cadrul acestui experiment L
vor trebui să încerce să filtreze apa pe care au „poluat-o” la primul
experiment. Pentru a spori dificultatea exercițiului vom adăuga
peste amestecul fiecărei echipe câteva lingurițe de pământ.
Ei vor avea la dispoziție pahare curate de plastic și fitre de
cafea.
Și acest experiment se va finaliza cu o dezbatere.

Jocul „Am
Obținerea Ne vom juca „Am mâncat o portocală”, dar folosind expresii care
14 min mâncat o
performanței reprezintă acțiuni de diminuare/stopare a poluării. (Anexa 4)
protocală” toa
d

P
Se va realiza prin intermediul unor aprecieri verbale.
Evaluarea 1 min
Anexa 1

apei

poluarea

aerului solului
Starea de agregare a agentului poluant
Numele echipei Agentul poluant Culoarea poluantului
Solid Lichid Gaz

Anexa 2

Fișă de
observație

Mirosul amestecului Amestecul este


Culoarea amestecului Nu are miros
Plăcut Neplăcut omogen neomogen
(inodor)

Concluzie:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Anexa 3

REBUS 

1. Compuși chimici cu efect dăunător asupra mediului. (poluanți)


2. Poluarea se datorează în special activităților ... (omului)
3. Deșeurile aruncate la întâmplare poluează ... (solul)
4. Ce pot proteja oamenii prin acțiunile lor pozitive? (mediul)
5. Poluarea aerului se face prin eliminarea în aer a unor ... toxice. (gaze)
6. Incendiile din pădure poluează ... (aerul)
7. Datorită căror îngrășăminte se poluează solul? (chimice)

Pe coloana A-B veți descoperi procesul prin care se contaminează mediul înconjurător
cu materiale ce afectează sănătatea oamenilor și a animalelor. 

             
Anexa 4

Astăzi am ...

1. Mers pe jos la școală 2. Mers pe jos la 3. Luat autobusul spre


cumpărături școală

4. Venit cu bibicleta la 5. Venit cu skateboard- 6. Venit cu trotineta la


școală ul la școală școală

7. Ridicat un ambalaj de 8. Ridicat o sticlă de pe 9. Ridicat o conservă de


pe jos jos pe jos

10. Ridicat niște hârtii 11. Stins becurile în pauză 12.Reciclat pet-uri
de pe jos

13.Reciclat sticle 14.Reciclat aluminiu 15.Reciclat hârtie

16.Dus uleiul alimentar 17.Reutilizat o sticlă de 18. Pus sandwich-ul


folosit la reciclat plastic într-o caserolă

19.Oprit apa cât m-am 20. Folosit prosopul 21.Udat florile cu apă de
spălat pe dinți pentru a-mi usca ploaie
mâinile
22. Plantat un copac 23. Plantat flori 24. Cumpărat legume
crescute local

25. Refuzat paiul de 26. Folosit o plasă de 27. Colectat selectiv


plastic cumpărături deșeurile
reciclabilă
28. Făcut un suport de 29. Redus consumul de 30. Redus consumul de
creioane din tubul de electricitate apă
la hârtie
Mod de joc:

Fiecare elev primește o acțiune.


Învățătoarea spune: Astăzi am ... (de exemplu – 1. mers pe jos la școală)
Cel care are afirmația 1. Trebuie să spună rapid: Am mers pe jos la școală dar puteam să ... (de exemlpu: 22. să plantez un copac)
Cel care are afirmația 22. Continuă: Am plantat un copac dar puteam să...
Și tot așa mai departe. Cel care nu reacționează rapid este eliminat din joc.