Sunteți pe pagina 1din 18

În conformitate cu OMEN nr. 3418 din 19. 03.

2013

SCOALA GIMNAZIALA,,DIMITRIE CANTEMIR’’

 Semestrul I: 17 săptămâni
 Semestrul al II-lea: 17 săptămâni -din care o săptămână
„Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
15-19 aprilie 2019

 Limba şi literatura română -5 ore /săptămână -Grupul Editorial Art


(Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă)
 Matematică -4 ore/săptămână- Editura Aramis (Mihaela – Ada Radu,
Rodica Chiran)
 Ştiinţe ale naturii - 1 oră / săptămână- Grupul Editorial Art (Cleopatra
Mihăilescu, Tudora Piţilă)
 Educaţie civică - 1 oră/ săptămână - Grupul Editorial Art (Cleopatra
Mihăilescu, Tudora Piţilă)
 Arte vizuale şi abilităţi practice -2 ore/săptămâmă - CD PRESS (Mirela Flonta,
Claudia Stupineanu, Simona Dobrescu)
 Joc şi mişcare - 1 oră/săptămână
 Muzică şi mişcare -1 oră/ săptămână - Editura Aramis (Dumitra Radu,
Alina Perţea)
Unitatea tematica/timp Disci- Comp CONŢINUTURI Nr.de ore Obs
Semestrul 1 plina specif
1. Textul. Titlu. Autor. Alineate

Educatie Stiinte ale Matematică Limba si literatura romană


Prezentarea proprie. Formularea unei păreri.

Competenţe spec. clasei a II-a


Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupuri de litere/de sunete.
1. De ce ne Folosirea ghilimelelor. Iniţierea unui jurnal al clasei.
Text suport: Prima zi de şcoală, de Mihaela Deleanu
place la 2. Dialogul. Componentele dialogului. Reguli de vorbire eficientă.
scoală? Formularea de întrebări şi răspunsuri. Propoziţie. Cuvânt. Silabă. Scrierea
corectă a cuvintelor sa/s-a, sau/s-au. Folosirea ghilimelelor. Iniţierea unui 10 ore
jurnal al clasei.
Text suport: La şcoală, dar nu rămânem acolo, după Marin Sorescu
3. Personajele unei întâmplări. Ordinea întâmplărilor într-o povestire.
Povestirea orală. Scrierea corectă cu î/â. Semne de punctuaţie. Înţelesurile
unui cuvânt
spec. clasei a II-a Competenţe
S1 – S2 Text suport: În clasă, după Andrew Clements
4. E timpul pentru LECTURĂ! Scrisoare învăţătorului meu, de Petre
10septembrie Nr.Ghelmez
naturale 0-1000
– Adunarea şi scăderea numerelor 0-1000 cu şi fără trecere
21 septembrie peste ordin Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale în
concentrul 0 -100 Unităţi de măsură 8 ore
Aflarea termenului
necunoscut Ordinea
efectuarii operatiilor
1.1 Evaluarevieţuitoare.
Despre iniţială
1.2 Diversitatea lumii vii: corpuri cu viaţă, corpuri fără viaţă

2 ore

1.1 Noi şi ceilalţi


1.2 Recapitulare

2 ore
civică
1.1 Arta din jurul tău

miscare Muzică si Joc si Arte vizuale si


1.2 Amintiri din vacanţă –
1.3 Recapitulare. Evaluare
initială
Trusa micului artist: identificarea instrumentelor, 4 ore
curiozităţi, Ce este arta: comunicare prin imagini
Cum percepi lumea din jurul tău: instrumente de observare,
iluzii optice Recapitulare
Evaluare: proiect - Cum te comporţi în muzeu

miscare practice
1.3 Stil de viaţă activ
2.2 Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea funcţiilor cardiace şi respiratorii: Acul 2 ore
cu aţă, Automobilele, Calculatoarele
abilitati

1.1 Cântarea vocală - poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului,


1.2 semnal de debut, dicţie, sincronizare cu colegii şi /sau cu acompaniamentul
1.3 Cântarea vocală individuală, în grupuri mici – ascultarea şi preluarea
tonului Cântece: Limba românească, În clasă 2 ore

1.1; 1. Textul literar. Textul narativ. Prezentarea unei cărţi. Formularea unei
romană Limba si literatura

1.4; cereri familiare/unei cereri politicoase. Scrierea corectă a cuvintelor într-


2. Ce stim 1.5; una/întruna Cuvinte cu aceeaşi formă, dar înţeles diferit
despre 2.1; Text suport: Matilda, după Roald Dahl
2.2; 2. Textul în versuri. Părţile componente ale unei cărţi. Tipuri de cărţi.
cărti? 2.3; Formularea unei solicitări. Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai
2.5; Text suport: În bibliotecă (fragment), de Ana Blandiana
3.1; 3. Textul nonliterar. Tipuri de litere. PROIECT: Cum realizez o carte?
3.2; Prezentarea unui produs propriu. Solicitarea de informaţii. Scrierea corectă 15 ore
3.3; a cuvintelor
S3 – S5 3.4; 4. odată/o dată
3.6; Text suport: Povestea cărţii mele, de Mihaela Iordache
24 4.1; 5. E timpul pentru LECTURĂ! Povestea fără sfârşit, după Michael Ende
septembrie 4.4 6. Haideţi să RECAPITULĂM! Cartea fermecată
7. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU?(probă de evaluare sumativă)
1.1 Numerele naturale cuprinse între 0-

Educatie Stiinte ale Matematică


1.2 10 000 Formarea, citirea, scrierea
2.1 numerelor naturale Compararea şi
2.2 ordonarea numerelor naturale
2.3 Rotunjirea numerelor naturale 12 ore
3.1 Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifre
5.1 romane Recapitulare
1.1;1.2 Despre vieţuitoare.
2.1;2.2 O mare diversitate de animale: asemănări, deosebiri
2.3;2.4 Caracteristicile vieţuitoarelor: medii de viaţă, factori care influenţează viaţa 3 ore
2.5

2.1 Lucruri, plante, animale, persoane


2.2 Ce sunt lucrurile?Ce sunt animalele şi plantele?
Ce înseamnă să fim persoane?
3 ore
2.1 Lumea în creion
Arte

2.3 Ce poţi face cu un creion: punctul – element de limbaj


plastic Ritmul liniilor: linia – perspectivă, drum pierdut
Cum desenezi un personaj: 4 ore
Joc sivizuale

portretul Recapitulare.
Evaluare: proiect – carte de colorat
1.2 Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă
2.1 Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mişcare( gesturi, semne,
2.2 semnale) Reguli de interacţiuni într-un grup (respectarea echipei adverse,
recunoaşterea rezultatelor întrecerii în cadrul jocurilor, respectarea regulilor 3 ore
miscare

de către parteneri) Jocuri: Mingea prin tunel, Vizitiul şi căluţul, Vizitiul şi doi
1.1 cai
Cântarea vocală
si

2.1 Legătura dintre text şi


Muzicaă

3.1 melodie Strofa, refrenul


Recap 3 ore
itulare
Evalu
are
3. De unde 1.1 1. Delimitarea textului în fragmente logice. Oferirea de informaţii.

Limba si literatura
1.4 Scrierea corectă a cuvintelor fii/nu fi. Aşezarea unui text narativ în pagina
vine 1.5 caietului
20 ore
toamna? 2.1 Text suport: Un gest nobil, după Alan Alexander Milne

romană
2.2 2. Descrierea unei fiinţe. Aşezarea unui text în versuri în pagina caietului.
2.3 Intonarea propoziţiilor. Punctele de suspensie
2.5 Text suport: Balada unui greier mic, de George Topîrceanu
3.1 3. E timpul pentru LECTURĂ! Puişorii, după Emil Gârleanu
3.3 4. Haideţi să RECAPITULĂM!
S6 – S10 4.1 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM
4.4 ŞTIU? (probă de evaluare
1.2 sumativă)
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
Matematică 2.4
5.1
10000 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul 0 – 1000
15 octombrie
5.3 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000, fără
16
trecere peste ordin
noiembrie Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000, cu trecere 16 ore
peste ordin
Legătura dintre adunare şi
scădere Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde Recapitulare
2.1 Evaluarevieţuitoare.
Despre
Educatie Stiinte ale

2.2 Influenţa mediului asupra plantelor


2.3 Influenţa mediului asupra animalelor şi
2.4 omului Recapitulare
2.5 Evaluare 4 ore

3.2 Lucruri, plante, animale, persoane


Nevoia de lucruri. Nevoia de plante
şi animale. Nevoia de ceilalţi. 4 ore
Recapitulare, evaluare
1.2 Magia culorilor

Joc sivizuale Arte


2.1 Povestea culorilor: culori primare, culori binare
2.3 Forme şi nuanţe: formă spontană, formă elaborată, tehnici de
colorare Tonuri şi nonculori: tonuri de culori, volum 4 ore
Recapitulare
Evaluare: proiect – Sunt român!
1.1 Capacitate psiho-motrică
1.2 Jocuri de mişcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte
1.3 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de alergare ( în zig-zag, cu
ocolire de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport şi punere de 4 ore

miscare Muzicămiscare
obiecte)
Jocuri: Şarpele îşi prinde coada, Transportul rănitului, Semănatul şi culesul
1.1 cartofilor,
Cântarea Salut, prietene!
instrumentală
si
2.1 Percuţia corporală
3.1 diversă Orchestra de
jucării muzicale Cântarea 4 ore
cu acompaniament
Cântece: Barza, Do e-o doamnă prea frumoasă, Dacă vesel se trăieşte,
1.1;1.2 1. Formularea ideii principale corespunzătoare unui fragment. Cuvântul – 25 ore
4. Când
Limba si literatura

1.4;2.1 parte de vorbire. Scrierea corectă a cuvintelor la/l-a. Modalităţi de îmbogăţire


mergem la 2.2;2.3 a vocabularului.Text suport: Când Moş Crăciun a căzut din cer, după Cornelia
colindat 2.4;2.5 Funke
3.1; 2. Planul simplu de idei. Comunicarea prin gesturi şi mimică. Părţile unei
3.3; compuneri. Redactarea unei compuneri. Scrierea corectă a cuvinteloria/i-a şi
3.4; iau/i- au. Text suport: În Ajunul Anului Nou,după Fănuş Neagu
3.6; 3. E timpul pentru LECTURĂ!
4.1; Colinde, colinde, de Mihai
S11 – S15 4.2;
romană

Eminescu PROIECT „E
4.4; vremea colindelor“ Invitaţia
19 noiembrie 4.5; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! O seară minunată
5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
-
1.2 Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 –

Matematică
2.5 10000 Înmulţirea în concentrul 0 – 100. Tabla
5.1 înmulţirii Proprietăţile înmulţirii
5.3 Înmulţirea cu 10, 100
Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră
Înmulţirea unui număr de două sau trei cifre cu un număr de
20 ore
două cifre Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde Recapitulare
Evaluare
1.1;1.2 Omul
 Educatie Stiinte ale 2.1;2.2 Activitatea corpului
2.3;2.4 uman Oboseală şi
2.5;3.2 odihnă 5 ore
Mod de viaţă
sănătos
1.3 Recapitulare
Relaţii, atitudini, comportamente 5 ore
2.3 Lucruri care ne exprimă
Relaţii şi atitudini faţă de lucruri
Prieteni necuvântători
Recapitulare
civică

2.2 La gura
vizuale Arte

2.4 sobei În
2.5 casa
bunicii 10 ore
Atelierul lui Moş
Crăciun Vine Anul
1.1 Capacitate psiho- motrică
miscare Joc si

1.2 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de alergare ( în zig-zag, cu


1.3 ocolire de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport şi punere de
obiecte) 5 ore
Jocuri: Cercurile zburătoare, Îndemânaticii, Naveta spaţială, Batistuţa
1.1 Cântarea instrumentală. Recapitulare. Evaluare

miscare Muzică si
2.1 Mişcarea pe muzică
3.1 Mişcări sugerate de text şi ritm
Mişcări libere
Colindul şi dansul 5 ore
Cântece: Hora Unirii, Iarna veselă, Cât ai spune un doi trei, Steaua sus
răsare, Seară luminată
5. Cum arată 1.1;1.2 1. Dialogul. Iniţierea unui schimb verbal. Transformarea unui dialog în

iarna Limba si literatura 1.4;2.1 povestire. Intuirea claselor morfologice (substantivul). Scrierea corectă a
2.2;2.3 cuvintelor nea/ne-a Text suport: Săniuţa, după Claudia Groza
română 2.4;2.5 2. Povestirea orală a unui fragment. Intuirea numărului şi genului
3.1;3.3 substantivului Scrierea corectă a cuvintelor neam/ne-am. Despărţirea în
3.4;3.6 silabe a cuvintelor care conţin ee, oo, ii, cc. Text suport: Omul de
15 ore
4.1; zăpadă,după Hans Christian Andersen
4.2; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Iarna (fragment), de Nicolae Labiş
4.4; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Sticletele
4.5; 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
S16– S118
1.2 Împărţirea numerelor naturale în
Matematică

14 ianuarie 2.5 concentrul 0 – 100 Tabla împărţirii


5.1 Proba împărţirii. Proba
- 5.3 înmulţirii Probleme
1 februarie Probleme care se rezolvă prin metoda
figurativă Probleme cu suma şi diferenţa
numerelor Probleme cu suma şi câtul 12 ore
numerelor
Probleme cu diferenţa şi câtul numerelor
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde Recapitulare
1.1;1.2 Evaluare
Pămân
Stiinte ale

2.1;2.2 tul (I)


2.3;2.4 Sol,
2.5;3.2 aer,
apă 3 ore
Apa: surse şi
utilizări Apa în
2.1 Relaţii, atitudini, comportamente

Educatie
2.2 Atitudini faţă de plante şi animale
Recapitulare
Evaluare
3 ore

civică
1.1 Lumini şi umbre

Joc si miscarevizuale Arte


1.3 Culori calde,
2.5 culori reci Arta 6 ore
realizării
fotografiei Mari
artişti
1.1 Recapitularepsiho- motrică
Capacitate
1.2 Jocuri de mişcare cuprinzând variante demers, cu purtări de
1.3 obiecte Jocuri: Măsurătorii
2.1 Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă
2.2 Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de sprijin necondiţionat (acţiuni
în perechi, grupuri mici cu schimbarea rolurilor)
Ascultarea şi acceptarea opiniilor
3 ore
celorlalţi Evaluare semestrială
Jocuri: jocuri cunoscute
1.1 Mişcarea pe
miscare Muzică si

2.1 muzică
3.1 Folclorul
Dansuri
populare
3 ore
Valsul
Recapitular
e Evaluare
Unitatea tematica/timp Comp. Conţinuturi Obs.
Semestrul 2
Disc
1. Spre ce . 1.1; 1. Povestirea scrisă a unui fragment. Comunicarea prin imagini.

Limba si literatura
1.2; Despărţirea în silabe la capăt de rând. Redactarea unui dialog. Text suport:
tărâmuri ne 1.3; Jim Năsturel şi Lukas, mecanicul de locomotivă, după Michael Ende
aventurăm? 1.4; 2. Factori care îngreunează comunicarea orală. Utilizarea e-mailului în
1.5; comunicare Scrierea corectă a cuvintelor săi/să-i. Sunetul şi litera. Text
2.2; suport: George şi cheia secretă a Universului, după Lucy şi Stephen
2.5; Hawking
3.1; 3. Cuvinte care înlocuiesc o fiinţă, un lucru, un fenomen (pronumele
3.4; personal). Intuirea claselor morfologice (număr, gen). Adresarea politicoasă. 15 ore
3.5; Pronunţia şi scrierea corectă a pronumelor care încep cu e şi a unor forme
română 4.1; ale verbului a lua. Text suport: Emil şi trenul spre Berlin,după Erich Kästner
4.4; 4. E timpul pentru LECTURĂ! Cartea cu Apolodor (fragment), de Gellu Naum
S1 – S3 4.5; 5. Haideţi să RECAPITULĂM! O călătorie fascinantă
Recapitulare.
Educatie Stiinte ale Matematică

11februarie Evaluare 12 ore


- Matematica prin
joc
1 martie

1.1;1.2 Pamântul(II)
2.1;2.2 Fenomene ale
2.3;2.4 naturii
2.5;3.2 Proprietăţi ale 3 ore
corpurilor Solid,
lichid, gazos
naturii

1.1 Relaţii,
2.3 atitudini,comportame
3.1 nte faţă de oameni
3.2 Încrederea şi lipsa de încredere 3 ore
Respectul şi lipsa de respect
Curajul şi lipsa de curaj
civică
2.2 Viaţa pe

vizuale Arte
2.3 Pământ
Arta plierii
hârtiei 6 ore
Arta rulării
1.1;1.3 Capacitate psiho- motrică

miscare Muzică si Joc si miscare


2.1;2.2 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de aruncare şi prindere
(aruncarea lansată cu două mâini înainte, în sus şi pe deasupra capului,
prinderea cu o mână prin apucare, aruncare azvârlită la distanţă şi la ţintă)
Jocuri: Ancorăm corabia la mal, Ţintaşii iscusiţi
Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi ştafete cuprinzând deprinderi motrice
complexe ( utilitar- aplicative: tracţiune- împingere, căţărare- 3 ore
coborăre,tracţiune) Jocuri: Avionul
1.2 Elemente de limbaj
2.1 muzical Sunete din
3.1 mediul înconjurător
3.2 Sunete muzicale
vocale/instrumentale Timbrul 3 ore
Durata sunetelor (lungi/scurte).
1.1;1.2; 1. Povestirea scrisă a unui text. Cuvinte care arată însuşiri ale fiinţelor,
2. Care e
literatura română

1.3;1.4; obiectelor, fenomenelor (adjectivul). Compunere pe baza unor cuvinte


alaiul 1.5;2.1; de sprijin Text suport: Legenda ghiocelului (după o poveste populară) 12 ore
Limba si

primăverii 2.2;2.3; 2. Textul nonliterar. Prezentarea unei teme după un plan


2.4;2.5; Redactarea unui fluturaş. Modificarea formei unor cuvinte (acordul
? 3.1;3.2; adjectivului cu substantivul determinat). Descrierea unui obiect/a unei fiinţe.
3.3;3.4; Text suport: De unde a apărut prima sămânţă?, de dr. Karen James
3.5;4.1; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Pentru tine, primăvară!, de Otilia Cazimir
S4 – S6 4.2;4.3; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Primăvara
4.4; 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
4 martie
2.1 Fracţii

Matematică
2.2 Noţiunea de fracţie
2.3 Numirea, scrierea şi citirea
2.4 fracţiilor Fracţii subunitare şi
5.1 echiunitare
Compararea, ordonarea fracţiilor subunitare
 12 ore
Adunarea şi scăderea fracţiilor care au acelaşi
numitor Probleme
1.1;1.2 Recapitulare. Evaluare

vizuale Arte Educatie Stiinte ale


2.1;2.2 Pământul
2.3;2.4 (III)
2.5 Resurse
naturale 3 ore
Folosirea responsabilă a resurselor
1.1 Relaţii, atitudini,
2.3 comportamente faţă de
3.1 oameni
3.2 Bunătate şi răutate
Despre adevăr şi 3 ore

1.1 minciună
Viaţa pe
2.3 Pământ Arta
2.4 sculpturii 6 ore
Forme din
plastilină
1.1;1.3; Capacitate psiho- motrică
miscare Joc si

2.1;2.2 Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea calităţilor motrice (viteze de


deplasare în relaţie cu un partener, rezistenţa generală, forţa dinamică a
trunchiului şi abdomenului). Jocuri: Ajută-te singur!, Nu te lăsa, frate! 3 ore
Jocuri pentru orientarea spaţio-temporală (repere stabile,
dinamice; ritm) Jocuri: Crabii şi creveţii
1.3 Recapitulare. Evaluare
Muzică si

2.1 Elemente de limbaj


2.2 muzical Înălţimea 3 ore
3.1 sunetelor muzicale
3.2 Portativul – cheia sol
Limba si
1.1;1.2; 1. Redactarea unei întâmplări trăite. Cuvinte care exprimă acţiunea, starea
3. De ce as vrea 1.3;1.4; sau existenţa unui obiect (verbul). Descrierea unui
să rămân 2.1;2.2; obiect Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai. Text suport: Hoţul, după

română literatura
copil? 2.5;3.1; Tudor Arghezi
3.2;3.3; 2. Modificarea formei unor cuvinte (numărul verbului). Pronunţia şi scrierea
3.4;3.5; corectă a unor forme ale verbelor a fi şi a lua. Descrierea unei fiinţe.
3.6;4.1; Compunerea după un şir de întrebări. Text suport: La Medeleni, după Ionel 15 ore
4.3;4.4; Teodoreanu
3. E timpul pentru LECTURĂ! Zânele nu bat la uşă, după Silvia Kerim
S7 – S9 3.2 Elemente intuitive de geometrie

Matematică
25 martie 5.1 Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă,
- 5.2 segment Unghiuri
5.3 Poligo
12 aprilie
ane
Triung
hiul 12 ore
Dreptu
nghiul
Pătrat
ul
Cercul
Axa de simetrie
Cubul.
1.1;1.2 Paralelipipedul
Poluarea şi protejarea
Educatie Stiinte ale

2.1;2.2 mediului Recapitulare.


2.3;2.4 Evaluare
2.5;3.2 Corpuri
Proprietăţi şi utilizări ale metalelor 3 ore

1.1 Recapitulare. Evaluare - portofoliu


2.3 Oameni împreună
3.1 Acasă
3.2
3 ore
1.1 Viaţa pe

Arte
1.3 Pământ Din
folclorul copiilor 6 ore
Mari artişti

Joc vizuale
Recapitulare.
1.1;1.2 Stil de viaţă activ

si
1.3;2.1 Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea funcţiilor cardiace şi
2.2 respiratorii Jocuri:Figurile geometrice
Jocuri de mişcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând întrecerea
3 ore

miscare
între grupuri. Jocuri: Păsărelele intră-n cuib, Vânătorii şi raţele
si 1.3 Elemente de limbaj
2.1 muzical Sunetul şi nota
Muzică
2.2 SOL Sunetul şi nota MI 3 ore
3.1 Sunetul şi nota LA
3.2
1.1;1.2; 1. Formularea ideilor principale ca întrebări sau titluri. Compunere după un 15 ore
4. Cum
literatura română

1.3;1.4; plan dat Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete cs/gz.
gândesc? Ce 1.5;2.1; Cuvinte cu înţeles opus formate prin derivare cu silabele ne şi in. Text suport:
Limba si

simt? Cum 2.2;2.3; Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu


2.4;2.5; 2. Argumentarea unei păreri, a unei idei. Realizarea unui afiş
mă 3.1;3.2; Scrierea corectă a cuvintelor nu-l, nu-i . Text suport: Fetiţa care l-a luat pe NU
comport? 3.3;3.4;
4.1;4.2;
în braţe, după Octav Pancu-Iaşi
3. E timpul pentru LECTURĂ! Un mic ajutor, după Cleopatra Lorinţiu
4.4;4.5; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Un băiat politicos
5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
4.1 Unităţi şi instrumente de măsură (I)
Matematică

4.2 Metrul. Submultiplii metrului. Multiplii


5.3 metrului Litrul. Submultiplii litrului.
Multiplii litrului 12 ore
S11– S13 Kilogramul. Submultiplii kilogramului. Multiplii
6 mai kilogramului Recapitulare
Evaluare
-
1.1;1.2 Corpuri

Arte vizuale Educatie Stiinte ale


2.1;2.2 Interacţiunea corpurilor
2.3;2.4 Utilizări ale magneţilor.
 2.5;3.2 Busola Mişcare şi repaus
3 ore

1.1 Oameni împreună


2.3 La şcoală
3.1 Prieteni 3 ore
3.2 Drepturi şi îndatoriri

1.1 Şi tu poţi fi
1.3 arhitect! Casa
2.5 de vis
Sate şi oraşe
Castele de
6 ore
poveste Mari
artişti
1.1;1.3; Stil de viaţă activ
Joc si

2.1;2.2 Jocuri de mişcare pentru timpul liber: Şoarecele şi pisica, Suveica


simplă Concursuri şcolare 3 ore
Activităţi turistice
miscare

1.3 Elemente de limbaj


si

2.1 muzical Sunetul si nota


miscare Muzică

2.2 DO1 Sunetul si nota 3 ore


3.1 DO2 Sunetul si nota RE
3.2
Limba si
1.1;1.2; 1. Relatarea unei întâmplări vizionate sau audiate. Realizarea unui proiect
5. Ce prieteni 1.3;1.4; de grup Scrierea corectă a cuvintelor niciun/nicio . Text suport: Tomi, după
necuvântători 1.5;2.1; Adrian Oprescu

română literatura
am? 2.2;2.3; 2. Mesajul textului. Redactarea unei cărţi poştale. Scrierea corectă a
2.4;2.5; cuvintelor n- am, n-ai, n-au . Text suport: Povestea melcului fără casă,după
3.1;3.2; Adina Popescu
3.3;3.4; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Într-o zi pe când lucram, de Ana Blandiana
10 ore
4.1;4.2; 4. Haideţi să RECAPITULĂM!. Prietenie
4.4;4.5; 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
4.1 Unităţi şi instrumente de
vizuale Arte Educatie Stiinte ale Matematică
4.2 măsură (II) Ora. Citirea
5.3 ceasului
S14 – S15 Ziua. Săptămâna.
Anul Unităţi de 8 ore
27 mai măsură monetare
- Recapitulare
7 iunie Recapitulare. Evaluare 2 ore

Recapitulare. Evaluare - portofoliu

2 ore

2.2 Lumea
2.3 copiilor
2.4 Micul croitor
2.5 Atelierul 4 ore
fanteziei
Arta
1.1;1.3; Stil de viaţă activ

si Joc si
2.1;2.2 Jocuri de mişcare pentru timpul liber: Leapşa pe ghemuite

2 ore

miscare
1.3 Elemente de limbaj
2.1 muzical Sunetul şi nota

Muzică
2.2 FA

Limba si
3.1 Sunetul şi nota SI 2 ore
3.2
1.1;1.2; (Sistematizare/recapitulare finală)
6. Cine vine 1.3;1.4; 1. Textul literar – titlu, autor, personaje. Explorarea unui text literar –
odată cu 1.5;2.1; delimitare în fragmente, planul simplu de idei, povestire orală/scrisă. Semne
română literatura

vara? 2.2;3.1; de punctuaţie Text suport: Pădurea fermecată, după Enid Blyton
3.3;3.4; 2. Textul nonliterar. Redactarea unei compuneri. Ce exprimă cuvintele?
3.5;4.1; Noţiuni de fonetică şi vocabular . Text suport: Cum creează scriitorii
10 ore
4.4; personajele din cărţi, după Jacqueline Wilson
RECAPITULARE
FINALĂ EVALUARE
S15 – S16 RECAPITULARE
Stiinte ale Matematică

7iunie FINALĂ
- EVALUARE
FINALĂ
14 iunie
8 ore

RECAPITULARE
FINALĂ EVALUARE
FINALĂ
2 ore
naturii
RECAPITULARE

Educatie
FINALĂ
EVALUARE
 FINALĂ 2 ore

civică
Zmeul – o jucărie veche de

Arte
milenii Recapitulare
Evaluare: proiect - 4 ore
decor

si Joc vizuale
RECAPITULARE
si FINALĂ
1.1;1.3; Stil de viaţă activ
2.1;2.2 Jocuri de mişcare pentru timpul liber: Broscuţele sar în lac
2 ore
miscare

1.3 Gama DO
2.1 RECAPITULARE
Muzică

2.2 FINALĂ 2 ore


3.1 EVALUARE
3.2 FINALĂ