Sunteți pe pagina 1din 14

înscrierea online pentru admitere la

Instituții de învățământ profesional tehnice


eadmitere.sime.md
Trimiți
Selectezi Completezi
Accesezi dosarul
Creezi un Selectezi opțiunile online Fișa
portalul pentru
cont instituția de concurs de înscriere
eAdmitere validare
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

Accesezi pagina web: eAdmitere.sime.md

Îți creezi un cont de acces în aplicație, prin tastarea


butonului

Numai utilizatorii care și-au creat un cont pe portalul


eAdmitere vor putea accesa și depune dosare online

Completezi datele solicitate, apoi tastezi butonul

Linkul de activare a contului va fi trimis pe e-mailul indicat


în forma de înregistrare

Intră în contul tău de e-mail, citește mesajul primit de


la adresa eAdmitere@sime.md și dă click pe linkul care
activează contul creat
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

După activarea contului, se cere autentificarea în aplicație


pentru depunerea dosarelor la Concursul de admitere.

Introdu adresa de e-mail și parola indicate la crearea


contului și tastezi butonul

Ai uitat parola?

Introdu adresa de e-mail inclusă la


crearea contului și tastează butonul
Confirmare

Intră în contul tău de e-mail, citește mesajul primit de


la adresa eAdmitere@sime.md și urmează pașii propuși
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

Meniul principal:
 Dosare – lista dosarelor create de către Candidat
 Documente – lista documentelor anexate la dosarul
candidatului
 Mesaje – cuprinde mesajele parvenite din partea
instituției de învățământ. Aceste mesaje se vor regăsi și
în e-mailul candidatului
 Setări – modificarea parolei contului Candidatului

Candidatul poate crea numai un dosar pentru o singură


instituție de învățământ
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

Lista instituțiilor:
1) Chișinău, Centrul de excelenţă în energetică şi electronică
2) Chișinău, Centrul de excelenţă în transporturi
3) Chișinău, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” Dosar nou, pașii de urmat:
4) Bălți, Colegiul Politehnic
5) Bălți, Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 1) Selectați instituția de învățământ, unde veți depune dosarul
6) Cahul, Colegiul „Iulia Haşdeu”
7) Dondușeni, Centrul de excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
2) Selectați programele de formare profesională tehnică din
opțiunile de concurs propuse. Ele sunt grupate pe secțiuni
de concurs. Numărul maxim de programe la care puteți
aplica este trei. Fiecare instituție decide numărul
Concursul de admitere pe bază de contract cu taxă de studii se
efectuează după aceleași criterii ca și admiterea pe locurile cu
finanțare din bugetul de stat.
3) Selectați prioritatea opțiunilor de concurs
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

4) Date personale
Completați primul set de date ce conține următoarele
câmpuri:
 Date despre candidat: Prenume, Nume de
familie, Genul, Data nașterii
 Prenume, Nume de familie tata candidatului
 Prenume, Nume de familie mama candidatului

Câmpurile indicate cu asterisc roșu (*) – reprezintă câmpuri


obligatorii de completat

Fiecare câmp conține ajutor contextual și/sau ca exemplu


Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

5) Visa permanentă: Raion/Municipiu/UTA, Localitatea,


Adresa
Candidații care nu au atins vârsta de 16 ani vor indica viza
de reședință a unui părinte
Cetățenii străini completează numai câmpul Adresa
6) Date de contact: Telefon domiciliu, Telefon GSM,
E-mail
7) Actul de identitate: Tipul actului de identitate, Seria
și numărul actului de identitate, Eliberat de of., Data
eliberării, IDNP (dacă este cazul), Cetățenia,
Naționalitatea. Obligatoriu se anexează actul de
identitate indicat (format pdf, jpg, jpeg, png)

Câmpurile indicate cu asterisc roșu (*) – reprezintă câmpuri


obligatorii de completat
Fiecare câmp conține ajutor contextual și/sau ca exemplu
și/sau formatul
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

8) Educație și muncă: Țara, Raion/Municipiu/UTA,


Localitate, Tipul instituției, Instituția absolvită, Tipul
actului de studii, Seria și numărul actului de studii,
Necesitatea cazării în cămin. Obligatoriu se anexează
actul de studii cu anexa indicat în Fișa de înscriere
(format pdf, jpg, jpeg, png)
Candidații străini nu vor completa câmpurile
Raion/Municipiu/UTA și Localitate

Dacă careva câmp nu este completat corect și în formatul


necesar, sistemul la tastarea butonului de salvare va afișa
mesaj informativ cu descrierea erorii
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

9) Categorii speciale
 Înscrierea la concursul pentru cota de 15 %
 Înscrierea la concurs pentru cota de 25%, locurile
prevăzute la specialitățile Domeniului de educație 11.
Pedagogie și știința educației
 Înscrierea la concurs pentru cota de 25%, locurile
prevăzute la specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea
Asistent medical din cadrul Domeniului de educație 91.
Sănătate
 Înscrierea la concurs pentru locurile prevăzute
absolvenților școlilor din raioanele de Est ale Republicii
Moldova și din mun. Bender, care au studiat după
programele de învățământ aprobate de MECC

Cotele de 25% vor fi vizibile candidatului numai dacă specialitățile/meseriile


selectate ca opțiuni de concurs fac parte din Domeniul de educație 11 și 91.
Cota pentru absolvenții din raioanele de Est și mun.Bender va fi vizibilă
candidaților, numai dacă este prevăzută în Planul de admitere.
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

9) Media de concurs
 Notele la disciplinele de profil pentru opțiunile de
concurs selectate
 Media notelor de la examenele de absolvire (MNEA)
 Media generală a notelor din actul de studii (MNG)

Pentru domeniul de formare profesională 1014. Sport se vor admite doar


candidații cu nota medie de cel puțin 8.00 / calificativele „B – bine” și „FB –
foarte bine” la disciplina Educația fizică
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

10) Premiant al olimpiadelor


 Tipul olimpiadei
 Gradul diplomei
 Disciplina
 Anul participării
 Diplomele de gradele I-III, obținute de către
candidați la concursurile școlare republicane și
internaționale

Pentru fiecare tip de olimpiadă introdus, anexați documentul confirmativ.


Excluderea unui tip de olimpiadă introdus, tastați butonul Ștergeți.
Mărimea fișierelor anexate - până la 1 MB, în format: .pdf, .png, .jpg)
Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

11) Documente anexate/Informații suplimentare


Documente obligatorii:
 Fotografia candidatului, color
 Dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se
aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească)
Documente suplimentare, la necesitate
Achitarea taxei de înscriere poate fi efectuată prin 2
metode: în casieria instituției sau prin intermediul
sistemei MPay. Linkul de accesare este indicat lîngă
butonul de anexare a recipisei.

Mărimea fișierelor anexate - până la 1 MB, în format: .pdf, .png, .jpg)


Completarea
ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE Crearea
contului
Accesarea
contului
Fișei de
Atașarea
documentelor
Trimitere
dosar
înscriere

12) Depunerea dosarului


Dacă ați verificat toate datele completate în dosar,
atunci tastați butonul Depuneți dosarul pentru a fi
depus la Comisia de admitere

În cazul când careva date completate sau documente anexate nu au fost


completate/anexate corect, sistemul va afișa mesaj de eroare cu
descrierea motivului și nu vă va permite trimiterea dosarului.