Sunteți pe pagina 1din 17

SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Evenimentul Compe- Conţinut instructiv - educativ STRATEGII DIDACTICE Evaluare


didactic tenţe Metode şi Mijloace Forme de (metode şi
procedee de înv. organizare indicatori)
1Momentul  Se amenajează spaţiul clasei într-o manieră optimă
desfăşurării activităţilor propuse, mobilierul e aranjat pe
organizatoric patru grupe. Frontal

2.Captarea  Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.


atentiei CLR Fiecare elev primeşte câte un ecuson si se salută:
3.Titlul / ob. „LA MULTI ANI !”
2.3  Învăţătoarea concluzionează: Conversaţia Frontal Observare
Toţi copiii au venit,
sistematică
Frumos noi ne salutăm
Și de treabă ne-apucăm!
 Se notează data, se punctează activitatea ca fiind și o
sărbătoare a clasei ALBINUTELOR, marcând Centenarul. Conversatia Pe grupe
 Copiii primesc literele ce compun cuvântul
„Substantivul” și trebuie să îl descopere printr-o ordonare
corectă. Elevii, grupați în patru echipe, vor ordona cât mai
rapid. Echipa care descoperă prima fixează titlul lecției:
” SUBSTANTIVUL” ( Anexa 1), ( Anexa 2)

 Se solicită elevilor să completeze ciorchinele pe fise /


tablă , care conține: definiția, felul, genul, numărul
4. CLR substantivului. ( Anexa 3 ) Planşa Frontal Observare
Sistematizarea, 2.5; Conversaţia sistematică

consolidarea, 3.1;3.4;  Demonstraţia


Elevii, împărțiți în patru echipe, vor lucra în cadrul
fixarea unei activități pe grupe, trei probe în sarcini didactice care
cunoştinţelor să curpindă aspecte legate de felul, numărul și genul
substantivelor. Tema exercițiilor propuse este legată de
asimilate
Ziua Națională a României, elementele cuprinse în fișele
anterior de lucru includ harta României, românașii, nume Conversația
românești, elemente ale portului național, cuvinte extrase
dintr-un text despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918.
Explicaţia

Proba 1 – fiecare echipă poate obține 6 puncte – Anexa 4


Exercițiul

Problematiza- rea

Proba 2 – fiecare echipă poate obține 10 puncte – Anexa 5


Fișe de Activitate pe Evaluare
lucru pe grupe
echipă

Aprecieri

Activitat
e pe
grupe
Conversația

 Explicația

Exercițiul

Proba 3 – fiecare echipă poate obține 14 puncte – (Anexa 6)

Se totalizează punctele, se apreciază echipele și se stabilesc


câștigătorii.
Conversația Explicația Exercițiul Fișe de Activitate Evaluare cu
lucru pe pe grupe punctaj pe
grupe echipă

Aprecieri
verbale

Stimulente

Activitate Observația
Fișa de
lucru este frontală sistematică
lipită pe
Aprecieri
caietul verbale
elevului
matematica și situațiile din viața reală, elevii fiind solicitați
să socotească valoarea costumului de românaș, a
Observația
costumului româncuței și valoarea totală a acestora. Exercițiul Activitate sistematică
Fișa de
Problematizarea lucru este frontală Aprecieri verbale
lipită pe
caietul
elevului
( Anexa 7)
5.
Obţinerea  Acest moment al lecției își propune o activitate Conversaţia Fișă de Activitate Evaluare cu
performanţei şi CLR independentă pe fișă de lucru care va fi lipită pe o Explicaţia lucru independentă calificative
foaie dintr-un block-poster cu harta României. Am folosit Exercițiul – Aprecieri verbale
realizarea feed- 2.3, Block
ca simbol ulciorul de lut pentru că este inclus în cu la nivelul clasei
back-ului 3.3; elementele tradiționale românești. Sarcina cere alegerea poster
harta
României
unor substantive dintr-un text dat.

Fișele se vor ordona pentru realizarea posterului


cu harta României. În final va fi și o evaluare de ansamblu
a notelor primite de elevi. ( Anexa 8)
6. DP  Evaluarea s-a făcut pe tot parcursul orei.
Încheierea Elemente
activităţii 2.1  Se vor face aprecieri generale și individuale asupra Explicaţia surpriză Frontal Aprecieri verbale
3.1 participării elevilor la lecție, precum și asupra Calificative
comportamentului lor pe parcursul orei.
Reflecția zilei:
Ce te-a surprins?
Ce ai învățat?
Ce dorești să repeți după ziua de astăzi?
 3Se transmite elevilor următorul mesaj :
Anexa 1
Anexa 2

SUBSTANTIVUL

Anexa 3
Exerciţii aplicative
Partea de vorbire care denumeşte fiinţe,
lucruri, fenomene ale naturii, însușiri, stări Definiţie
sufletești, acțiuni.
masculin M
SUBSTANTI
VUL UN .......... DOI ...........
Felul
substantivului feminin F
Genul
O .......... DOUĂ...........
substantivului

Comun neutru N
Propriu

UN .......... DOUĂ..........

Denumeşte Denumeşte anumite


Numarul
lucruri, fiinţe, lucruri, fiinţe, fenomene
fenomene ale ale naturii, spre a le substantivului
naturii de acelaşi deosebi de celelalte de
fel. acelaşi fel. Singular Plural

Denumeşte un singur Denumeşte mai multe


lucru, o singură fiinţă, lucruri, mai multe
un singur fenomen al fiinţe, mai multe
naturii. fenomene al naturii.
Anexa 4 Vorbim românește prin substantive proprii

Nume de țară Nume de oraș românesc

________________________ ________________________

Nume de românaș Nume de româncuță

________________________ ________________________

Nume de sărbătoare Nume de scriitor român

________________________ ________________________
Anexa 5

Românașilor noștri le plac substantivele

Românașului îi plac substantivele la numărul singular. Româncuței îi plac substantivele la numărul plural.

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

(stegar, eroi, dorință, mulțime, oameni, țărani, port, turte, avalanșă, vatră)
Anexa 6
Românașii știu genul substantivelor

țară
M
împărat

N F lupte

rochii

port

genunchi

cozi

bărbați

teritoriu

legenda

munte

jurământ

Află genul substantivelor scrise în caseta din dreapta și scrie-le în spațiul potrivit. Traian
Sub M- substantivele la genul masculin, sub N – substantivele la genul neutru,
sub F – substantivele la genul feminin. român
Anexa 7

Românașii la cumpărături pentru Ziua Națională

1. Află valoarea costumului pentru fiecare din cei doi românași, apoi valoarea totală a acestora.

Căciulă 45 Batic 30
Cămașă 79 Ie 82
Cingătoare 35 Brâu 35
Ițari 51 Fustă 41
Cojoc 125 Fotă 85
Șosete 35 Șosete 35
Opinci 85 Opinci 85
Anexa 8

„Iată că eu denumesc,

Orice lucru pământesc!

Sunt lucru, fiinţă, obiect,

Sunt nume pentru orice-ntâlnesc!


Alege din textul dat:
Sunt munte, pădure şi floare,

Sunt nor, sunt ploaie, sunt soare,


a) Un substantiv comun, numărul singular
____________________________
Sunt om, fluturaş, rândunică,
b) Un substantiv propriu
Carpaţi, Bucureşti, Iepurică,
____________________________
În dragoste şi ură, tristeţe, bucurie,
c) Un substantiv comun, genul feminin.
Pe toate le ai datorită mie.
________________________
Sunt necesar în orice spui

Şi de folos sunt eu oricui.

Mai îndrăzneţ, mai emotiv,

Sunt cunoscutul …………… .”