Sunteți pe pagina 1din 16

Inv.

Lodin Cristina PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 1

Clasa a IV – a D
Perioada: 2 săptămâni (S1 – S2)

Ziua/ data Disciplina Comp. Detalieri de Activități integrate/ pe discipline Resurse Evaluare
specific conținut
e
Luni Matematică 1.1.;2.1. REPETĂM - aflarea diferenței / sumei / produsului / câtului Resurse materiale: Evaluare după
09.09.2019 ; Operații cu unor numere date; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.2.; numere - reprezentarea unor fracții date, prin desen; Resurse sarcinilor de
2.3. - exerciții de aflare a unor numere necunoscute; procedurale: lucru
LLR - rezolvare de probleme; conversația euristică,
AVAP - exerciții de scriere a unor expresii matematice explicația, exercițiul,
2.5. sub forma unor exerciții și rezolvarea lor; problematizarea
1.2. - scrierea unor numere pare, impare, consecutive
după criterii date.

Lb. și lit. 1.1.; Textul literar în - citirea individuală, în gând, a textului suport ; Resurse materiale:  Temă de lucru
română 1.2. versuri - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute manual, fișe de lucru în clasă
1.4.; prin Resurse -formulare de
1.5. Text suport raportare la contextul în care apar; procedurale: răspunsuri la
2.5.;3.1. ,,Scrisoare” - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri conversația întrebări
3.2.; de Ana Blandiana proprii; euristică, explicația,
3.4. 3.6. - citirea în forme variate a poeziei; procedee de citire
- formulare de răspunsuri la întrebările date; activă, Jurnalul cu
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text dublă intrare
a
unor cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează
Ed. civică sau
3.1. produc anumite emoții sau reacții, asocierea

1
acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în
Matematică propriul semafor (care va avea 3 culori) ;
5.2. - discutarea rolului unor cuvinte din text de a
crea
/ sugera anumite imagini vizuale/auditive /
olfactive de a induce emoții și de a provoca
reacții

Geografie 2.1.;2.2. Clasa, școala, . măsurarea distanțelor în clasă, școală, în Materiale:  Evaluare
; cartierul, orizontul apropiat cu instrumente de măsură Geografie, clasa a după
3.2.;4.1. localitatea. adecvate IV-a, Caiet de lucru,  rezolvarea
Orientarea și (rigla, ruleta, compas); manual, harta sarcinilor de
LLR distanțele din -citirea și înțelegerea semnelor convenționale orizontului local învățare
3.6.; orizontul apropiat utilizate pe hărți ale orizontului local; Procedurale:
Științe ale naturii 4.5. -identificarea poziției unor obiecte din explicația,
orizontul apropiat; exercițiul,
Matematică 2.1. -identificarea un or caracteristici ale conversația, RAI,
elementelor ce compun orizontul apropiat; ciorchinele, exerciții
4.1. -explorarea unor surse de informare și de scriere creativă
alternative pentru lărgirea orizontului de
cunoaștere;
-aplicarea unor cunoștințe dobândite la alte
discipline( științe ale naturii);
-completrea unui ciorchine pornind de la
cuvântul ,,Localitate”;
-realizarea un ui desen al școlii și al
împrejurimilor acesteia.
Ed. Civicâ 2.1; 2.2; Ne amintim din -identificarea si descrierea persoanelor şi a Materiale :manual,  Evaluare
A.VAP 2.3. clasa a III-a lucrurilor din imagine; caiete, fișe de lucru reciprocă
M.M. -precizarea importanţei fiecărui lucru pentru Procedurale:
1.1. om, conversația
- discuţii despre grija acordată lucrurilor euristică,

2
1.1. ilustrate, problematizarea,
- identificarea lucrurilor create de natura şi a diagrama Venn,
lucrurilor create de om;
-ex. de grupare a denumirilor în tabel,

Joc si miscare 1.3.; Deprinderi de Elevii sunt organizați în trei echipe, dispuse în Resurse materiale
coloană  Observarea
câte unul, înapoia unei linii de pleca
2.1.; comunicare și fanioane, cartofi
plasează(trasează) trei/patru cercuri la distanță de sistematică
3.1. lucru în echipă fi ocolit. La semnalul învățătoarei, primii copiiResurse  Aprecieri
din fiecare echipă ridică cei
procedurale:
(pune) câte un cartof în fiecare cerc (găletușă), apoi ocolesc fanionul verbale
Semănatul și următorului coechipier. conversația euristică, individuale și în
JM culesul cartofilor Elevii sunt organizați în trei echipe, dispuse în explicația, jocul
coloană câte unul, grup
2.2. înapoia unei linii de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe se
Ed. civică plasează(trasează) trei/patru cercuri la distanță de
3.1. de celălalt. La capătul traseului se așează un reper (fanion) care
poate fi ocolit. La semnalul învățătoarei, primii copii din fiecare
echipă ridică cei 3-4 cartofi așezați în fața lor
„seamănă” (pune) câte un cartof în fiecare cerc (găletu
ocolesc fanionul și revin la propria echipă, predând
(atingere cu palma) următorului coechipier.

Marți, Lb. și lit. română 1.1.; Textul literar în - exprimarea propriilor opinii în legătură cu Resurse materiale:  Observarea
10.09.2019 1.2. versuri un fapt cunoscut; manual,fișe de lucru sistematică
1.4.; - redactarea unor postere / texte după Resurse
1.5. Text suport criterii date; procedurale
2.5.;3.1. ,,Scrisoare” - exerciții de scriere corectă; conversaţia,explicaţi
AVAP 3.2.; de Ana Blandiana - completarea unui tabel, folosind culori în a,
3.4. scrierea exerciţiul,
Matematică cuvintelor (substantive / adjective); organizatorul grafic
1.2.; - povestirea unei întâmplări;
2.4. - exerciții diverse cu substantive / adjective

3
5.2.
Lb.engleza - 
Matematică 2.4.; Elemente intuitive Numirea unor forme și corpuri geometrice; Resurse materiale: Observare
3.1. de geometrie Stabilirea de asemănări / deosebiri între manualul, fișe de sistematică
3.2. figurile geometrice date; lucru
AVAP Observarea unor axe de simetrie; Resurse
1.2. Rezolvare de probleme; procedurale:
Desenarea unor corpuri geometrice și numirea Conversaţia,
Ed. civică vârfurilor, laturilor etc. Explicația
3.1. Calcularea unor sume / diferențe. Diamantul,
Exercițiul,
Analiza gramaticală,
Jocul didactic
Matematică 2.4.; Elemente intuitive Numirea unor forme și corpuri geometrice; Resurse materiale : Evaluare după
3.1. de geometrie Stabilirea de asemănări / deosebiri între manual, fișe de lucru rezolvarea
3.2. figurile geometrice date; Resurse sarcinilor de
AVAP Observarea unor axe de simetrie; procedurale: lucru
1.2. Rezolvare de probleme; conversația,
Desenarea unor corpuri geometrice și numirea observarea dirijată,
Ed. civică vârfurilor, laturilor etc. explicația, exercițiu,
3.1. Calcularea unor sume / diferențe. problematizarea

Ed,fizica

Miercuri,
11.09.2019

Lb. și lit. 1.1.; Textul literar în - exerciţii de scriere corectă (ortograme); Resurse materiale:  Temă de lucru
română 1.2. versuri - reformularea mesajului soarelui; manualul, fișe de în clasă

4
1.4.; - sublinierea unor substantive / adjective pe un lucru - formulare de
1.5. Text suport text dat, analiza acestora; Resurse răspunsuri la
Ed. civică 2.5.;3.1. ,,Scrisoare” - povestirea unei întâmplări din vacanță; procedurale: întrebări
3.2.; de Ana Blandiana - confecționarea / redactarea unei cărți poștale; conversaţia euristică,
AVAP 3.4. 3.6. - transformarea unor substantive în adjective; explicaţia, exerciţiul,
- interpretarea cântecului ,,Școala mea” , metode de citire
Laura Luca; ativă
JOC ,,Copacul ideilor”
3.1. Se pornește de la cuvântul ,,Scrisoare”(scris
într-un dreptunghi, pe o foaie), fiecare copil va
1.1 scrie, în copacul desenat, o idee despre vacanța
de vară, ce au făcut / ce le-a plăcut / de ce au
fost impresionați etc. (presupunând că această
scrisoare o trimite unui prieten/prietenă).
Matematică 2.4.; Elemente intuitive Numirea unor forme și corpuri geometrice; Resurse materiale :  Evaluare după
3.1. de geometrie Stabilirea de asemănări / deosebiri între manual, fișe de lucru rezolvarea
A.V.A.P 3.2. figurile geometrice date; Resurse sarcinilor de
Observarea unor axe de simetrie; procedurale: învățare
1.2. Rezolvare de probleme; conversația,
Desenarea unor corpuri geometrice și numirea observarea dirijată,
vârfurilor, laturilor etc. explicația, exercițiu,
3.1. Calcularea unor sume / diferențe. problematizarea

Istorie 1.3.; Ce este Descoperirea unor indicii care ne transmit Evaluare


3.2. istoria?a informații din trecut; Resurse materiale : reciprocă
- precizarea unor activități din imagini date; manual, laptop, fișe
A.V.A.P 3.3. - exemplificarea unor obiecte specifice celor de lucru
două izvoare istorice; Resurse
1.1.. - observarea unei expoziții de monede și procedurale :
bancnote vechi; conversația,explicați
- formulare de răspunsuri pentru întrebarea: a, observarea

5
Ce este istoria? dirijată, exercițiul,
ciorchinele

Ed. fizică

Limba română 1.1.; Textul literar - lectură activă, cu creionul în mână; Resurse materiale: Temă de lucru în
1.2. narativ - citirea individuală, în gând, a textului suport ; manual, fișe de clasă
1.4.; - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al lucru, caietul - redactarea
1.5. Text suport expresiilor din text prin raportare la contextul în elevului planului de idei
2.5.;3.1. ,,Pinocchio în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Resurse
3.2.; Țara Jucăriilor” dicţionar; procedurale: Interevaluare
3.4. 3.6. de Carlo Collodi - citirea în forme variate a unor enunţuri din text , conversația
în lanţ, ştafetă; euristică, explicația,
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează
exercițiul, jurnalul
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
cu dublă intrare,
textul citit;
problematizarea
Ed. civică - citirea selectivă a textului pe baza unor repere
date de învățător;
MM 3.1. - relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
ce?);
AVAP 2.1.
- citirea pe roluri a textului literar;
- completarea unor spații lacunare cu informații
2.3.
din text.

Matematică 4.1. Unități și -selectarea unității de măsură corespunzătoare; Resurse materiale: Observare
4.2. instrumente de - stabilirea duratei (de timp) pentru o activitate manual, fișe de lucru sistematică
5.3. măsură dată; Resurse procedurale:
- rezolvare de probleme; conversaţia euristică,
- exerciții cu unități monetare; explicaţia, observarea
- calcularea unor distanțe; dirijată, exerciţiul,
Ed. civică 3.1. problematizarea
- exerciții cu unități de măsură pentru

6
măsurarea lungimii / capacitate;
Științe ale naturii 2.3. Activitate practică: Preprarea unei limonade

Joi, Religie
12.09.2019. Educatie fizica

Vineri, Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar - precizarea unor criterii de identificare a unui text Resurse materiale: Observarea
13.09. 1.4.; 1.5. literar; manual, fișe de lucru, sistematică
2018 Matematică 2.5.;3.1. ,,Pinocchio în Țara - realizarea planului de idei, după un desen sau un Resurse
3.2.; 3.6. Jucăriilor” fragment dat; procedurale:
JM de Carlo Collodi - discuții în perechi despre ,,măgar”; conversația,
- exprimarea unor păreri PRO / CONTRA cu privire exercițiul, explicația,
AVAP la Țara Jucăriilor; diamantul, metoda
5.2. Lectura - selectarea unui răspuns și argumentarea pălăriilor gânditoare,
acestuia; jocul didactic
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a
unor cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau
produc anumite emoții sau reacții, asocierea
acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în
propriul semafor (care va avea cel puțin 3 culori) ;
- discutarea rolului unor cuvinte din text de a
crea / sugera anumite imagini vizuale / auditive
/olfactive, de a induce emoții și de a provoca
reacții cititorului;
- desenarea lui Pinocchio;
- interpretarea cântecului ,,Pinocchio”
1.1.; Viețuitoare: etape recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor Resurse materiale:  Temă de lucru în
Științe ale 1.2. de viață și hrănire pornind de la prezentarea unor scurte texte manual, fișe de clasă
naturii 2.1; 2.2. științifice adaptate vârstei copiilor; lucru, laptop -completarea unui
2.3.; Despre om: - dezbatere cu privire la proverbul ,,Cine vrea Resurse organizator grafic
2.5. părinți și urmași să știe cum sunt tatăl și mama să privească la procedurale:
(asemănări și fiul și fiica lor”; conversația
deosebiri) - aflarea unor asemănări / deosebiri între euristică, explicația,
Matematică 5.2. persoane

7
date; observarea dirijată,
LLR 1.1. - completarea unei fișe de observație despre organizatorul grafic,
membrii propriei familii; diagrama Venn
Ed. civică 3.1. - realizare unui grafic cu date despre membrii
familiei;
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri
date.

Arte vizuale şi 1.1.; Frumuseţile -realizarea de creaţii funcţionale şi estetice; Resurse materiale :  Observarea
abilităţi 1.2. toamnei -valorificarea unor materiale şi tehnici frunze,hârtie colorată, sistematică a
practice 3.1.; adecvate, acuarele, pensule comportamentulu
M.M. 3.3. -exprimarea de opinii proprii referitoare la Resurse procedurale: i
L.L.R. mesajele comunicate prin limbaj vizual; conversația euristică,
elevilor
- realizarea unei compoziţii plastice, folosind explicația,
 Temă de lucru
materiale şi tehnici de lucru la alegere; demonstraţia,
exerciţiul în clasă
 Evaluare după
rezolvarea
sarcinilor de lucru
Muzica si 2.1.; Cum cântăm. -precizări privind dicția, emisia naturală, Resurse materiale: Observare
miscare 2.2. Cântarea vocală în poziția manual, caietul, sistematică
colectiv corectă a corpului și respirația; laptop
-audiția unor lucrări corale; Resurse procedurale
MM 3.3. -jocuri de cântare vocală în grupuri mici; conversaţia,explicaţia,
-exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelorexerciţiul, jocul
EFS 1.1; 3.3. didactic
şi mişcării, faţă de o stare emoţională, impresie etc.
-interpretarea vocală a cântecelor cu utilizarea
percuţiei ciorporale-aplauze, bătăi din picior;
-poziție, emisie naturală, ascultarea și
preluarea tonului, semnal de debut, dicție,
sincronizare cu colegii și /sau cu
acompaniamentul

8
Săptămâna 2
Luni, Matematică 2.1.;2.2. Formarea, citirea -scrierea cu cifre / litere a unor numere din Materiale: manual,  Evaluare după
16.09. ; și scrierea intervalul 0 – 1 000 000 culegere de exerciții rezolvarea
2.3. numerelor - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1 000 și problem, fișe de sarcinilor de
naturale cuprinse 000 lucru învățare
LLR între 0 și 1000000 - identificarea cifrelor unităţilor/ zecilor / Procedurale:
1.4.; sutelor / miilor / zecilor de mii/sutelor de mii explicația,
dintr-un număr exercițiul,
- compunerea şi descompunerea numerelor problematizarea,
din/în sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi conversația
unităţi
- numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi
descrescătoare, cu precizarea limitelor
intervalului (de la ... până la ..., mai mic
decât ... dar mai mare decât ...)
-stabilirea poziției unei cifre (clasa pe care o
ocupă);
- scrierea predecesorului și a succesorului unor
numere date.

Lb. și lit. 1.1.; Textul literar - recitirea textului în lanț; Resurse materiale: Observarea
română 1.2. - exprimarea acordului / dezacordului față de manual, fișe de sistematică
1.4.; ,,Pinocchio în anumite acțiuni, atitudini ale personajelor din lucru,
1.5. Țara Jucăriilor” textul suport ; Resurse
2.5.;3.1. de Carlo Collodi - realizarea fișei Harta textului; procedurale:
3.2.; - exerciții cu verbe și pronume; conversația,
3.6. - numirea părților de vorbire care determină exercițiul,

9
cuvintele subliniate dintr-o invitație dată; explicația,
Matematică - realizarea de corespondențe între verbe și diamantul, metoda
pronume; pălăriilor gânditoare,
JM 5.2. - completarea unor spații lacunare cu forma jocul didactic
corectă a verbelor;
AVAP 2.1. - realizarea unui afiș;
JOC Arta scobitorilor:
1.2. Se dă fiecărui copil câte 2 – 3 scobitori. Apoi li
se cere să găsească 2 -3 propoziții prin care să
rezume lecția. După 5 minute se cere fiecărui
copil să spună ce a scris. Se trag concluzii și se
stabilește rezumatul final.
Ed. civică 1.1.; 1.2. -să prezinte domiciliul şi locurile de apartenenţă; Resurse materiale: Evaluare după
2.1.; 2.2. Locuri de -să identifice elemente relevante pentru manual, laptop, fișe rezolvarea
2.4.; 2.5. apartenenţă apartenenţa la diferite comunităţi în texte literare, de lucru sarcinilor de
Geografie Localitatea şi istorice, filme sau imagini; Resurse procedurale: învățare
domiciliul - să participe activ la realizarea unor proiecte cu conversația euristică,
Istorie conţinut moral-civic în cadrul clasei, explicația, exercițiul
-să propună măsuri de îmbunătăţire a unor organizatorul grafic,
LLR 3.3. acţiunu în cadrul comunităţii locale ; diagram Venn

MM 5.2.

AVAP 1.1.; 4.2.

Joc și mișcare 1.1.;1.3.; Cântarea vocală în Se alcătuiesc 2/3 echipe formate din câte 8, Resurse materiale:  Aprecieri verbale
3.3. grupuri mici. 10 sau 12 elevi. Fiecare echipă se așază în coloană manual, laptop individuale și
Cântarea vocală câte doi, înapoia unei linii de plecare/sosire. În Resurse procedurale colective
Ed. civică 3.1. individuală fața fiecărei echipe, la distanță de 10/15/20m se conversația,explicația,
plasează un reper care poate fi ocolit. Fiecare exercițiul, jocul
AVAP 2.1. echipă primește un cerc sau o coardă. La semnalul didactic
de începere un elev din prima pereche se
JM 1.1. „înhamă” cu cercul sau coarda, iar celălalt apucă

10
cu ambele mâini „hățurile”, respectiv cercul sau
capetele corzii, pornind în alergare până la reper, îl
ocolesc și revin la propria echipă, predând cercul
sau coarda următoarei perechi și deplasându-se la
coada șirului.
Câștigă echipa care reușește să revină prima
în formația inițială. La reluarea jocului, rolurile se
schimbă în cadrul fiecărei perechi.

Marți, 17.09. Lb. și lit. română 2.1.;2.2.; Recapitulare -precizarea unor criterii de identificare a unui text Resurse materiale:  Tema de lucru în
2.5.;3.2.; literar; manualul, fișe de lucru clasă:
3.4.;4.1. Text suport ,,Vizita - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse procedurale: - alcătuirea de
lui Winnie” după A. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin conversaţia euristică, propoziții
A. A. Milne raportare la contextul în care apar şi confruntarea explicaţia, exerciţiul, utilizând
Ed. civică 3.1. cu sensurile oferite de dicţionar; metode de citire cuvintele nou
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri activă învățate în text
Istorie 4.3. proprii;  Proba orală:
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - - formulare de
în lanţ, ştafetă; răspunsuri la
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează întrebări referitoare
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din la conţinutul
textul citit; textului
- completarea unor spații lacunare cu informații
din text.
Lb.engleza

Matematică Formarea, citirea și - compunerea şi descompunerea numerelor Resurse materiale: Evaluare după
scrierea numerelor din/în sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi manual, fișe de lucru, rezolvarea
naturale cuprinse unităţi; culegere sarcinilor de
între 0 și 1000000 - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, Resurse procedurale: învățare
care îndeplinesc anumite condiţii; conversația, explicația - dictare
-scriere de numere ca sumă de produse; exercițiul, matematică
-scrierea de numere care au fost descompuse; problematizarea
- indicarea locului unei cifre din numere date;

11
- scrierea unor numere consecutive;
- exerciții de numărare;
- exerciții de ordonare crescător / descrescător;
- scrierea unor numere după criterii date.

Ed.fizica

Miercuri, Limba engleză –


18.09. Lb. și lit. română 2.1.;2.2.; Textul narativ - realizarea de corespondențe între personaje și Resurse materiale:  Aprecieri verbale
2.5.;3.2.; însușirile acestora; manual, fișe de lucru individuale și
3.4.;4.1. Text suport ,,Vizita - numerotarea unor enunțuri date, în ordine Resuse procedurale: colective
lui Winnie” după A. cronologică; conversația euristică,
A. A. Milne - identificarea unor părți de vorbire, în textul dat / exercițiul, rețeaua
exerciții de analiză gramaticală; personajelor, jocul
- redactarea unei invitații; didactic
- exprimarea unor păreri privitor la
Ed. civică comportamentul personajelor / protejarea
Științe ale naturii mediului înconjurător
Istorie JOC: Mesajul prenumelui
Elevii își vor scrie prenumele, pe verticală.
Fiecare elev va găsi câte un cuvânt pentru fiecare
literă a prenumelui propriu astfel încât toate
cuvintele împreună să formeze un mesaj care are
legătură cu textul studiat.
Matematică 2.1. Compararea și compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 Resurse materiale:  Evaluare după
2.4. ordonarea 000 000 utilizând algoritmul de comparare manualul, fișe de lucru rezolvarea
numerelor naturale - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse procedurale: sarcinilor de
utilizând semnele <, >, = conversaţia,explicaţia, învățare
Științe ale naturii 1.2. -precizarea succesorului şi/sau a predecesorului problematizarea,
unui număr exerciţiul, jocul
AVAP 2.1. - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor didactic.
numere mai mici sau egale cu 1 000 000.

12
Istorie . .1.; 1.2. Timpul istoric Resurse materiale:  Observarea
3.1.; 3.3. -observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse manualul, fișe de lucru sistematică
care să ofere informații din prezent și din trecut; Resurse
Ştiinţe 4.3. -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt procedurale:
Geografie menționate date, perioade de timp și nume de conversaţia,
1.3. locuri; exercițiul, explicaţia,
-citirea și discutarea unor biografii ale unor jurnal cu dublă
3.3.; 4.5. personalități din diferite domenii (istoric, literar, intrare,
artistic etc.), ținând cont de încadrarea în timp; brainstorming,
1.1. - precizarea evenimentelor dintr-un text citit cadranele
/audiat folosind expresii precum: la început/mai
1.1. întâi/prima dată, apoi/după aceea, la urmă în
final/în același timp etc.
-localizarea pe harta României a unor locuri / zone
de importanță istorică;
- exemplificări de măsurare a timpului în istorie
(deceniu, secol, mileniu);
- numirea epocilor istorice și stabilirea timpului
istoric pentru fiecare dintre ele.

Ed. fizică

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ameliorare- Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea
1.4.; 1.5. dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe după rezolvarea
2.5.;3.1. vor stabili în funcţie de problemele de dezvoltare, sarcinilor de
3.2.; 3.4. Textul literar - (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale: ameliorare/
3.6. narativ identificate după evaluarea sumativă. conversația, dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat explicația, exercițiul

13
Joi, 19.09. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care
Ed. civică 3.1. vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Autoevaluarea
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
Matematică 2.1. Compararea și - compararea unor numere mai mici sau egale cu Resurse materiale:  Evaluare după
2.4. ordonarea 1 000 000 utilizând algoritmul de comparare manualul, fișe de lucru rezolvarea
numerelor naturale - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse procedurale: sarcinilor de
utilizând semnele <, >, = conversaţia,explicaţia, învățare
Științe ale naturii 1.2. -precizarea succesorului şi/sau a predecesorului problematizarea,
unui număr exerciţiul, jocul
AVAP 2.1. - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor didactic.
numere mai mici sau egale cu 1 000 000.

Religie
Ed.fizica

Vineri, 20.09. Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ameliorare- Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea
1.4.; 1.5. dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe după rezolvarea
2.5.;3.1. vor stabili în funcţie de problemele de dezvoltare, sarcinilor de
3.2.; 3.4. Textul literar - (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale: ameliorare/
3.6. narativ identificate după evaluarea sumativă. conversația, dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad explicația, exercițiul
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
Ed. civică 3.1. elevii care vor demonstra realizarea tuturor Autoevaluarea
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.

14
Ştiinţe ale naturii 1.1.; 1.2. Suntem -identificareaunor relaţii între corpuri în cadrul Resurse materiale:  Temă de lucru în
M.E.M. 2.1; 2.2. asemănători sau ne unor fenomene şi procese; manual, fișe de lucru, clasă
M.M. 2.3.; 2.5. deosebim între noi? -ex. de ordonare şi clasificare a unor corpuri, laptop -completarea unui
Despre om: părinţi fenomene şi procese; Resurse procedurale: organizator grafic
şi urmaşi - utilizarea unor criterii pentru ordonarea şi conversația euristică,
5.2. clasificarea unor corpuri, fenomene şi procese; explicația, observarea
dirijată, organizatorul
1.1. grafic, diagrama Venn

3.1
Arte vizuale şi 1.1.; 1.2. Frumuseţile - realizarea de creaţii funcţionale şi estetice; Resurse materiale :  Observarea
abilităţi practice 3.1.; 3.3. toamnei -valorificarea unor materiale şi tehnici adecvate, frunze,hârtie colorată, sistematică
-exprimarea de opinii proprii referitoare la acuarele, pensule
mesajele comunicate prin limbaj vizual; Resurse procedurale:
- realizarea unei compoziţii plastice, folosind conversația euristică,
materiale şi tehnici de lucru la alegere; explicația,
demonstraţia,
exerciţiul

Muzica si mișcare 2.1;2.2 Cântarea vocală în -precizări privind dicția, emisia naturală, poziția  Observare
grupuri mici. corectă a corpului și respirația sistematica
-audiția unor lucrări corale Resurse materiale:  Probă practică
Cântarea vocală -jocuri de cântare vocală în grupuri mici manual, laptop
individuală -exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi Resurse procedurale
mişcării, faţă de o stare emoţională, impresie etc. conversația,explicația,
Ed. civică 1.3.; 3.1. -interpretarea vocală a cântecelor cu utilizarea exercițiul, jocul
percuţiei ciorporale: aplauze, bătăi din picior/ didactic
Ed. fizică 1.1.; 3.2. jucării muzicale;
-poziție, emisie naturală, ascultarea și
preluarea tonului, semnal de debut, dicție,
sincronizare cu colegii;
- Audiție ,,Carnavalul animalelor”/ Numirea

15
personajelor care apar în compoziția muzicală.

16