Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE DE LABORATOR – MĂSURAREA DENSITĂŢII UNUI LICHID PRIN

METODA PICNOMETRICĂ
1. SCOPUL LUCRĂRII:
 Selectarea mijloacelor de măsură în funcţie de mărimea măsurată
 Utilizarea mijloacelor pentru măsurarea densităţii
 Aplicarea unor relaţii matematice între mărimile fizice masă, volum, densitate
 Interpretarea datelor obţinute
 Formularea unor concluzii
2. APARATE UTILIZATE: Picnometru de 50 cm3
3. DESFĂŞURAREA LUCRĂRII
3.1. Se va determina densitatea unui lichid: ulei, alcool….
Pentru determinarea densităţii se parcurg următoarele etape:
 Se cântăreşte picnometrul gol, aflând masa m1.
 Se cântăreşte picnometrul umplut cu apă distilată afland masa m2.
 Se înlocuieşte apa cu lichidul a cărui densitate dorim să o determinăm.
 Se cântăreşte picnometrul umplut cu lichidul de analizat, aflând masa m3.
 Se determină densitatea prin calcul.
Densitatea relativă a lichidului se calculează la temperatura de lucru, cu relaţia:
m3−m1
ρr =
m2−m1
Densitatea absolută şi cu formula:
m3−m1
ρa = +ρ aer
V
în care: V – volumul picnometrului ( 50cm3);
ρ aer = 0,0012 g/cm3 – densitatea aerului pt. temperatura de lucru ( între 15 - 30 0C) presiunea
atmosferică (între 750 – 770 mmHg).
3.2. Rezultatele obţinute se inregistrează în Fişa de laborator.
3.3. Interpretarea datelor.

FIŞA DE LABORATOR

Substanţa lichidă cu densitate m1 m2 m3 ρr ρa


necunoscută

Ulei

Alcool

Clorură de sodiu- soluţie saturată

4. CONCLUZII
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
LUCRARE DE LABORATOR – MĂSURAREA DENSITĂŢII UNUI SOLID PRIN
METODA PICNOMETRICĂ
1. SCOPUL LUCRĂRII:
 Selectarea mijloacelor de măsură în funcţie de mărimea măsurată
 Utilizarea mijloacelor pentru măsurarea densităţii
 Aplicarea unor relaţii matematice între mărimile fizice masă, volum, densitate
 Interpretarea datelor obţinute
 Formularea unor concluzii

2. APARATE UTILIZATE: Picnometru de 50 cm3


3. DESFĂŞURAREA LUCRĂRII
3.1. Se va determina densitatea unui solid: pilitura de fier, nisip,………………………………
Pentru determinarea densităţii se parcurg următoarele etape:
 Se umple picnometrul cu apă distilată, după care se cântăreşte, aflând masa m1
 Se adaugă pe platanul balanţei o mică cantitate din substanţa solidă
 Se recântăreşte picnometrul cu apă distilată alături de substanţă, aflându-se masa m2
 Se introduce substanţa solidă in picnometru; apa distilată dezlocuită va curge.
 Se cântăreşte picnometrul, aflând masa m3
 Se calculează densitatea substanţei solide:
m2−m1
ρ= ρ lichd
m2−m3
ρ lichd –densitatea lichidului în cazul nostru apa: ρ apă =1g/cm3
3.2. Rezultatele obţinute se înregistrează în Fişa de laborator.
3.3. Interpretarea datelor.

FIŞA DE LABORATOR
Substanţa solidă cu densitate m1 m2 m3 ρ
necunoscută

Pilitură de fier

Nisip

4. CONCLUZII
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și