Sunteți pe pagina 1din 1

Măsurarea vitezei

Viteza poate fi liniară (caracterizează mişcarea liniară) sau unghiulară (caracterizează mişcarea de rotaţie).
Viteza liniară-mărime vectorială care caracterizează mişcarea unui punc în raport cu un sistem de referinţă.
Viteza se exprimă ca raportul dintre spaţiul parcurs în unitatea de timp.

unde: v=viteza; Δs=spaţiul parcurs;


Δt=timpul necesar parcurgerii spaţiului s.
Unităţi de măsură
Viteza este o mărime derivată, care în SI se măsoară în metri pe secundă (m/s).
Măsurarea vitezei liniare
Sunt utilizate pentru măsurarea vitezei apei.tuburile PITOT
Tubul se scufundă în apă. Presiunea curentului de apă produce o ridicare a apei. Viteza de curgere se
determină cu formula:
unde:
v-viteza curentului de apă;
C-constanţa tubului;
H-înălţimea coloanei de apă în tub.
Sunt utilizate pentru determinarea vitezei gazelor.ANEMOMETRE
Pentru determinarea vitezei vântului se folosesc anemometrele cu cupe, iar pentru determinarea vitezei
curentului de aer la aparatele de aer condiţionat se folosesc anemometrele digitale.
Viteza unghiulară-reprezintă unghiul corespunzător arcului de cerc parcurs în unitatea de timp de către un
mobil în mişcare circulară uniformă.
Viteza unghiulară se exprimă cu relaţia:
unde:
=viteza unghiulară;
=unghiul corespunzător arcului de cerc parcurs;
=timpul necesar parcurgerii spaţiului.
Unităţi de măsură
Viteza unghiulară este o mărime derivată care în Si se măsoară în rad/s.
rotaţie pe secundă; rotaţie pe minut
Măsurarea vitezei de deplasare a vehiculelor
Viteza de rotaţie se măsoară cu tahometrul. Tahometrele mecanice pot fi:
- tahometre centrifugale;
- tahometre cu dispozitiv cronometric.
Viteza de deplasare a autovehicolelor se măsoară cu vitezometrul.

Anemometre

Tahometru Vitezometru