Sunteți pe pagina 1din 19

Capitolul I - Constituirea unei societati comerciale

1. Ce acte sunt necesare pentru infiintarea unei firme?2. Care sunt costurile si durata necesare pentru infiintarea unei firme?

3. Cum se inregistreaza denumirea unei firme?

4. Dupa care criterii se apreciaza un obiect de activitate ca fiind principal sau secundar?

Capitolul II - Constituirea unui PFA sau IF

1. Care sunt actele necesare pentru infiintare persoana fizica autorizata sau asociatie familiala?

2. Ce este intreprinderea familiala? Dar intreprinderea individuala?

3. Cum se poate dovedi calificarea pentru meseria sau acupatia pentru care cereti autorizarea ca pfa?

Capitolul III - Modificarea actelor constitutive ale unei societati comerciale

1. Cum se poate vinde, respectiv cumpara 0 firma?

2. Ce acte sunt necesare pentru deschiderea unui punct de lucru al unei firme?

3. Ce acte sunt necesare pentru inchiderea unui punct de lucru al unei firme?

4. Ce acte sunt necesare pentru schimbarea la 0 alta adresa a sediului social al unei companii?

Capitolul IV - Inchiderea prin dizolvare sau radiere a unei societati comerciale

1. Care sunt atributiile asociatului sau actionarului unei firme?

2. Care sunt atributiile administratorului unei firme ?

3. Ce acte si proceduri necesita lichidarea unei firme?

Capitolul V - Asociatiile si fundatiile - aspecte generale

1. Ce acte sunt necesare pentru infiintarea unei asociatii sau fundatii?

2. Care sunt costurile si durata necesare pentru infiintarea unei asociatii sau fundatii?

3. Cum functioneaza din punct de vedere operational si financiar 0 asociatie sau fundatie?

4. Ce se intampla cu bunurile unei asociatii/fundatii in momentul dizolvarii acesteia?

Capitolul VI - Avize si autorizatii - aspecte generale

1. Care sunt autorizatiile si avizele necesare pentru functionarea unei firme?

2. Care sunt avizele si autorizatiile necesare pentru functionarea unei asociatii sau fundatii?

3. Cand este necesara autorizatia de mediu completa si cum se obtine aceasta?

4. Care sunt dispozitiile legale aplicabile autorizarii P.S.I.

Capitolul VII - Contractele comerciale

1. Care sunt elementele necesare pentru valabilitatea unui contract comercial?

2. Cum se realizeaza proba existentei si continutului unui contract comercial?

3. Care sunt principalele contracte comerciale care se folosesc in activitatea economica a unei compani mici?

4. Ce fel de contract comercial asigura folosinta linistita a imobilului sediu social sau punct de lucru al companiei?

Capitolul VIII - Aspecte generale despre activitatile imobiliare

1. Ce acte sunt necesare pentru obtinerea unui extras de carte funciara?

2. Care este procedura obligatorie pentru vanzarea respectiv cumpararea unui imobil?

3. Care sunt impozitele si taxele care se platesc pentru pentru detinerea unui imobil?

Capitolul IX - Aspecte generale despre fiscalitate

1. Care este capitalul social legal al unei firme?

2. Care sunt principalele impozite platite de a companie mica si cum se calculeaza acestea?

3. Este avantajos pentru a societate nou-infiintata sa plateasca taxa pe valoarea adaugata?

Capitolul X - Aspecte generale despre munca

1. Care sunt actele necesare pentru angajarea personalului intr-o companie mica?

2. Care sunt elementele necesare ale unui contract individual de munca?

3. Cand si in ce conditii se poate folosi conventia civila pentru prestari servicii?

Capitolul XI - Aspecte generale privind dreptul de autor si internetul in afaceri

1. Ce acte sunt necesare pentru inregistrarea unei marci la Oficiul de Stat pt. Inventii si Marci?

2. Ce acte sunt necesare pentru inregistrarea unui program de calculator/fonograme/videograme la Oficul Roman pt. Drepturi de Autor?

3. Ce drepturi detine "proprietarul" unui domeniu pentru internet?

Capitolul XII - Comert international si investitii straine

1. Care sunt actele si procedurile necesare pentru autorizarea in Romania a unei reprezentante a unei companii straine?

2. Ce elemente aparte trebuie sa cantina contractul comercial incheiat intre firme situate in state diferite?

3. Care sunt drepturile si obligatiile pe care trebuie sa Ie indeplineasca a companie straina care functioneaza in Romania?

Capitolul XIII - Aspecte generale privind finantarile

1. Care sunt principalele impozite platite de a companie mica si cum se calculeaza acestea?

2. Exista fond uri structurale adresate companiilor mici si cine Ie admnistreaza?

3. Ce conditii trebuie sa indeplineasca a societate pentru a beneficia de alocatie financiara nerambursabila prin fondurile structurale?

Capitolul XIV - Litigii si arbitraj

1. Care sunt avantajele si riscurile folosirii arbitrajului comercial intr-o situatie litiganta?

2. Care sunt costurile si durata unei proceduri arbitrare ?

3. Care este modalitatea cea mai rapida si eficienta de recuperare a unei creante comerciale?

Capitolul XV - Aspecte generale privind consultata juridica pentru micile afaceri

1. Care este rolul unui avocat intr-o procedura de negociere comerciala?

2. In ce conditii poate un avocat sau un consilier juridic reprezenta interesele clientului sau?

Capitolulll Constituirea unei societati comerciale

1. Ce acte sunt necesare pentru infiintarea unei firme?

Actele necesare pentru infiintarea unei firme sunt:

1. Cerere pentru verificarea disponibilitatii denumirii societatii ( formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul societatii );

2. Cerere pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului ( formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul societatii );

3. Formularul pentru autorizarea societatii ( formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul societatii );

4. Copie dupa cartea de identitate sau pasaportul asociatilor si administratorilor societatii;

5. Actul constitutiv al societatii ( inscris sub semnatura privata );

6. Foaia de varsamant (eliberata de banca ) ce reprezinta dovada depunerii capitalului social;

7. Specimen de sernnatura (formular tip disponibilla sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul societatii sau act autentic notarial);

8. Declaratia specifica calitatii de asociat si/sau administrator( formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul societatii sau act autentic notarial);

9. Extras de carte funciara de la sediul si de la punctele de lucru ale societatii ; 10.Contractul de comodat sau inchiriere de la sediul si de la punctele de lucru ale societatii;

11.Acordul asociatiei de I ocatari de la sediul si de la punctele de lucru ale societatii ( in situatia in care acestea sunt situate intr-un imobil cu mai multe apartamente );

12.Procura speciala ( in cazul in care 0 alta persoana decat asociatii sau administratorii vor depune actele la Oficiul Registrului Comertului ); 13.Dovada achitarii taxei de timbru judiciar si a taxei de Registrul Comertului (eliberata la depunerea actelor la Oficiul Registrului Comertului).

2. Care sunt costurile si durata necesare pentru infiintarea unei firme?

Costurile infiintarii unei societati includ in principal: taxa judiciara de timbru, taxa Oficiului Registrului Comertului, costurile cu extrasul de carte funciara si cazierul fiscal, taxa pentru rezervarea denumirii societatii, taxe notariale in functie de numarul de asociati si pot ajunge la 1.000 lei.

Durata necesara pentru inregistrarea unei societati include termenul de realizare al dosarului constitutiv la care se adauga termenul procedural de 5 zile lucratoare calculat de la data depunerii dosarului la Registrul Cornertului,

3. Cum se inregistreaza denumirea unei firme?

Inregistrarea denumirii se face la Registrul Comertului de la sediul viitoarei societati printr-o procedura ce include completarea formularului .cerere de verificare disponibilitate/si sau rezervare firma persoane juridice". Scopul acestei cereri este de a verifica disponibilitatea denumirii firmei si este recomandat a introduce mai multe denumiri, pentru ca, in cazul in care prima denumire nu este disponibila, sa fie verificata urmatoarea.

Exista restrictii privind denumirea unei firme, Oficiul Registrului Comertului va refuza inscrierea unei firme care prin denumirea sa, necontinand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea. Inscrierea unei firme care contine cuvintele "stiintific, academie, academic, universitate, universitar, scoala, scolar, national, roman" sau derivatele acestora se face doar in situatii speciale si in baza unui acord prealabil obtinut de la secretariatul general al Guvernului Romaniei.

4. Dupa care criterii se apreciaza un obiect de activitate ca fiind principal sau secundar?

Un obiect de activitate se apreciaza ca fiind principal sau secundar in considerarea veniturilor pe care Ie obtine compania din desfasurarea unuia sau altuia dintre obiectele declarate. Veniturile principale se obtin in principiu din obiectul principal.

Capitolulill Constituirea unui PFA sau IF

1. Care sunt actele necesare pentru infiintare persoana fizica autorizata sau asociatie familiala?

Actele necesare pentru infiintare PFA sau AF sunt urmatoarele:

1.Cerere verificare disponibilitate denumire (formular tip disponibilla sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul pta/at);

2.Cerere pentru inregistrarea pta/af la Registrul Comertului (formular tip disponibilla sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul pfa/at); 3.Formularul pentru autorizarea activitatii (formular tip disponibilla sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul pta/af);

4.Copie dupa cartea de identitate sau pasaportul persoanei ce se autorizeaza si a membrilor familiei acesteia in cazul af;

5.Copie dupa diploma sau adeverinta de studii a persoanei care se va autoriza ca pfa/af

6. Specimen de sernnatura (formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul pfa/af sau act autentic notarial);

7.Declaratia specifica calitatii de pfalmembru af (formular tip disponibilla sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul pta/af sau act autentic notarial); 8.Extras de carte funciara de la sediul si de la punctele de lucru ale pfalat;

9.Contractul de comodat sau inchiriere de la sediul si de la punctele de lucru ale pta/af;

10.Acordul asociatiei de locatari de la sediul si de la punctele de lucru ale pta/af (in situatia in care acestea sunt situate intr-un imobil cu mai multe apartamente); 11.Procura speciala (in cazul in care 0 alta persoana decat cea in cauza depune actele la Oficiul Registrului Comertului);

12.Dovada achitarii taxei de timbru judiciar si a taxei de Registrul Comertului (eliberata la depunerea actelor la Oficiul Registrului Comertului).

2. Ce este intreprinderea familiala? Dar intreprinderea individuala?

Conform dispozitiilor OUG 44/2008 intreprinderea economica, tara personalitate juridica organizata de catre un intreprinzator persoana fizica reprezinta 0 intreprindere individuala.

Conform acelorasi dispozitii intreprinderea familiala este acea intreprindere economica, fara personalitate juridica organizata de catre un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.

3. Cum se poate dovedi calificarea pentru meseria sau acupatia pentru care cereti autorizarea ca pfa?

Conform legii si practicii curente se apreciaza ca probe ale calificarii pentru autorizare: diploma de studii eliberata de 0 unitate de invatamant din sistemul de stat, 0 adeverinta care sa confirme urmarea unor cursuri sau specializari intr-o forma de invatamant acreditata, dovada eliberata de autoritatile publice locale care sa precizeze calificarea unei persoane si copie in extras dupa cartea de muncal contractul de munca care dovedeste vechimea in desfasurarea unei anumite activitati.

Capitolul III I Modificarea actelor constitutive ale unei societati comerciale

1.Cum se poate vinde, respectiv cum para 0 firma?

o societate se poate vinde/cumpara in intregime ( ca entitate juridica ) prin cesiunea partilor sociale/actiunilor sau a fondului de comert sau in parte prin vanzarea unora dintre active.Contractul de cesiune este un contract sub semnatura privata care reglementeaza conditiile transferului de proprietate si pretul.

Dosarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a cesiunii contine alaturi de contractul de cesiune, hotararea asociatilor privind cesiunea si actul aditional care consemneaza modificarile in actele constitutive ale societatii.

2. Ce acte sunt necesare pentru deschiderea unui punct de lucru al unei firme?

Actele necesare pentru deschiderea unui punct de lucru sunt:

1. Actul constitutiv al societatii actualizat conform dispozitiilor art.204, al.4 din Legea 31/1990 ( inscris sub semnatura privata );

2. Act aditlonal la actul constitutiv ( inscris sub semnatura privata);

3. Hotararea AGA conti nand 0 clauza in acest sens ( inscris sub semnatura privata );

4. Contract de comodatlinchiriere ( inscris sub semnatura privata );

5. Extras de carte funciara.

3. Ce acte sunt necesare pentru inchiderea unui punct de lucru al unei firme?

Actele necesare pentru inchiderea unui punct de lucru al unei firme sunt:

1. Actul constitutiv al societatii actualizat conform dispozitiilor art.204, al.4 din Legea 31/1990 ( inscris sub semnatura privata );

2. Act aditlonal la actul constitutiv( inscris sub semnatura privata );

3. Hotararea AGA conti nand 0 clauza in acest sens;

4. Mentiunea Oficiului Registrului Comertului privind deschiderea acelui punct de lucru (care se anuleaza in aceasta operatiune).

4.Ce acte sunt necesare pentru schimbarea la 0 alta adresa a sediului social al unei companii?

Actele necesare pentru schimbarea sediului social al unei firme sunt:

1.Actul constitutiv al societatii actualizat conform dispozitiilor art.204, al.4 din Legea 31/1990 ( inscris sub semnatura privata );

2. Act aditional la actul constitutiv( inscris sub semnatura privata );

3. Hotararea AGA conti nand 0 clauza in acest sens;

4. Contractu I de inchiriere sau comodat pentru noul sediu social (inscris sub semnatura privata);

5. Extras de carte funciara pentru noul sediu social al firmei;

6. Acordul asociatiei de proprietari daca imobilul care va fi sediul social este un apartament ( formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comertului de la sediul societatii )

CapitolullV [Inchiderea prin dizolvare sau radiere a unei societati comerciale

1. Care sunt atributiile asociatului sau actionarului unei firme?

Atributiile asociatului sau actionarului unei firme sunt reglementate de dispozitiile legii 31/1990 legea societatilor comerciale si se refera in principalla :

1.discutarea, aprobarea sau modificarea bilantului;

2. alegerea administratorilor si a cenzorilor;

3. sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

4. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul urmator;

5. sa hotarasca gajarea, inchiderea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii.;

6. sa hotarasca prelungirea duratei societatii;

7. sa hotarasca marirea sau micsorarea capitalului;

8. sa hotarasca schimbarea obiectului societatii;

9. sa hotarasca schimbarea formei societatii;

10. mutarea sediului;

11. sa hotarasca fuziunea cu alte societati;

12. reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

13. dizolvarea anticipata a societatii;

14. sa hotarasca emisiunea de obligatiuni;

15. orice alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.

2. Care sunt atributiile administratorului unei firme?

Administratorul realizeaza conducerea curenta a societatii, semnand valabil documentele comerciale si fiscale care implica societatea. Societatea poate fi condusa de un administrator unic in cazul societatii cu raspundere limitata sau de un consiliu de administratie care este obligatoriu in cazul unui SA Modificarile recente la legea societatilor permit inlocuirea consiliului de administratie cu directorul executiv la SA-uri, cu atributii identice cu ale admnistratorului.

3. Ce acte si proceduri necesita lichidarea unei firme?

In principal actele necesare pentru lichidarea unei firme sunt:

1. Hotarare AGA conti nand clauza in acest sens ( inscris sub semnatura privata );

2. Act aditionalla actul constitutiv;

3. Raportul de lichidare realizat de un expert in lichidare/reorganizare;

Procedura lichidarii contine doua etape: prima se declanseaza prin inregistrarea hotararii la ORC de la sediul societatii ( impotriva careia se poate face opozitie in termen de 30 zile de la depunere ) urmata de etapa a doua, finalizata cu incheierea judecatorului delegat la ORC privind lichidarea societatii.

Capitolul V I Asociatiile si fundatiile - aspecte generale

1. Ce acte sunt necesare pentru infiintarea unei asociatii sau fundatii?

Actele necesare pentru infiintarea unei asociatii/fundatii sunt urmatoarele:

1. Dovada diponibilitatii denumirii obtinuta la Ministerul Justitiei;

2. Actul constitutiv al asociatiei ( inscris autentic notarial );

3. Statut ( inscris autentic notarial);

4. Dovada depunerii patrimoniului initial al asociatiei ( eliberata de banca);

5. Contract de comodaVinchiriere pt sediu ( inscris sub semnatura privata);

6. Extras carte funciara pt. sediul social;

7. Procesul verbal al adunarii constitutive al asociatiei/fundatiei si numirea membrilor Consiliului Director al asociatiei sau fundatiei.

8. Copii dupa actele de identitate ale membrilor fondatori ai asociatiei/fundatiei.

2. Care sunt costurile si durata necesare pentru infiintarea unei asociatii sau fundatii?

1. Costurile necesare pentru Inflintarea unei asoclatli sau fundajii sunt de aproximativ 500 lei si contin taxe notariale si taxe judiciare de timbru;

2. Durata infiintarii unei asoclatll sau fundatll este de aproximativ 0 luna de zile dar depinde in mare masura de termenul acordat de instanta de judecata si evolutia ulterioara a dosarului.

3.Cum functioneaza din punct de vedere operational si financiar 0 asociatie sau fundatie?

Entitate de drept civil, asociatia actioneaza in urma hotararilor luate de Adunarea Generala a Asociatilor care dispunde de plenitudinea drepturilor si obligatiilor corelative, necesare si suficiente pentru buna functionare a asociatiei. Financiar, asociatia, care are prin definitie un caracter nelucrativ, nu plateste impozite asupra veniturilor obtinute in functionare. Utilizarea acestora este insa conditionata de realizarea obiectului pentru care a fost infiintata asociatia.

4.Ce se intampla cu bunurile unei asociatiilfundatii in momentul dizolvarii acesteia?

in cazul dizolvarii asociatiei/fundatiei in cazurile prevazute de Ordonanta 26 din 31 ianuarie 2000 destlnatia bunurilor asoclatiei va fi hotarata de membrii Consiliului Director al asoclatlel, cu rnentlunea ca aceste bunuri vor intra in folosinta unor fundatii sau asoclatil cu scop identic sau asemanator cu cel al acestei asociatii/fundatii.

Capitolul VI I Avize si autorizatii - aspecte generale

1. Care sunt autorizatiile si avizele necesare pentru functionarea unei firme?

Principale autorizatii si avize necesare pentru functionarea unei firme sunt urmatoarele:

1. Autorizatia de mediu care se sollclta la sediul autoritatii publice teritoriale pentru protectla mediului in cazul in care se desfasoara activitati cu impact

semnificativ asupra mediului ( ex.:uzina chimica) ;

2. Autorizatia prevenirea ~i stingerea incendiilor (PSI), se sollclta la sediul autoritatii publice teritoriale pentru protectla civila in cazul in care se desfasoara activitati cu impact semnificativ in acest domeniu (ex: benzinarie sau spalatorie auto);

3. Autorizatia sanatate umana se sollclta la sediul Directiei de Sanatate Publica teritoriala in cazul in care se desfasoara activitati cu impact semnificativ ( ex.: macelarie );

4. Autorizatia sanitar - veterinar ~i pentru slquranta alimentelor (ex.: abator, macelarie).

2. Care sunt avizele si autorizatiile necesare pentru functionarea unei asociatii sau fundatii?

1. Autorizatia de mediu care se sollclta la sediul autoritatii publice teritoriale pentru protectla mediului in cazul in care se desfasoara activitati cu impact

semnificativ asupra mediului ( ex.:conservarea biodiversitatii) ;

2. Autorizatia prevenirea ~i stingerea incendiilor (PSI), se sollclta la sediul autoritatii publice teritoriale pentru protectla civila in cazul in care se desfasoara activitati cu impact semnificativ in acest domeniu;

3. Autorizatia sanatate umana se sollclta la sediul Directiei de Sanatate Publica teritoriala in cazul in care se desfasoara activitati cu impact semnificativ ( ex.: grad in ita );

4. Autorizatia sanitar - veterinar ~i pentru slquranta alimentelor (ex.: scoala , gradinita).

3. Cand este necesara autorizatia de mediu completa si cum se obtine aceasta?

Autorizatia de mediu numita " in procedura completa" este necesara pentru obiectele de activitate prevazute in continutul Procedurii 20.12.2004 publicata in M.Of. nr31/11.01.2005.

Procedura completa pentru autorizarea de mediu implica depunerea unei cereri (formular tip disponibil la sediul Agentiei Teritoriale pentru protectia mediului) la care se adauga:

1.Fisa de prezentare a activitatii care contine si 0 declaratie pe propria raspundere ( formular tip care se obtine de la sediul Agentiei Teritoriale pentru protectia mediului);

2.Dovada publicarii intr-un ziar local a unui anunt pentru obtinerea autorizatiei de mediu ( se elibereaza de redactia respectivului ziar );

3. Extras carte funciara pt. imobilul unde se solicita autorizatia de mediu;

4. Contract de comodatlinchiriere pt sediu ( inscris sub semnatura privata);

Termenul de solutionare a cererii de autorizare este de 30 de zile iar taxele care vor trebui platite se ridica la 1.500 lei.

4. Care sunt dispozitiile legale aplicabile autorizarii P.S.I.

Actul normativ principal in domeniul autorizarii si functionarii societatilor din punct de vedere al protectiei civile si stingerea incendiilor este O.G. 60/30.08.1997 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare. Acesta reglementeaza conditiile specifice pe care trebuie sa Ie indeplineasca imobilele si operatiunile tehnologice pentru protectia eficienta impotriva incendiilor. Dispozitii privind protectia impotriva incendiilor contin si legile speciale din domeniul constructiilor, materialelor inflamabile si explozive si agrementele tehnice.

Capitolul VII I Contractele comerciale

1. Care sunt elementele necesare pentru valabilitatea unui contract comercial?

Elementele minime obligatorii pentru valabilitatea unui contract sunt:

1.Partile contractante (care trebuie identificate cu precizie si utilizand toate elementele de indentificare ce stau la dispozitie ) 2.0biectul contractului, adica obiectivele care se urmaresc prin incheierea lui ( obiectul trebuie sa fie legal si posibil de realizat ) 3.Drepturile si obligatiile partilor contractante

4.Semnaturile partilor

Contractele multilaterale trebuie incheiate intr-un numar minim de exemplare egal cu numarul partilor contractante.

2. Cum se realizeaza proba existentei si continutului unui contract comercial?

In materie comerciala existenta contractului se dovedeste, in principiu, prin orice mijloace de proba: inscrisuri (chitante, facturi, registre comerciale, bonuri de plata ), marturia unui rnartor, marturisirea partii adverse etc.

Privind continutul contractu lui este valabil principiul conform caruia nu se admit alte mijloace de proba peste continutul unui inscris. In lipsa unui inscris insa continutul contractului se poate face prin orice mijloace de proba.

3. Care sunt principalele contracte comerciale care se folosesc in activitatea economica a unei compani mici?

Principalele contracte comerciale care se folosesc in activitatea econornlca a unei companii mici sunt in principiu urmatoarele: 1.Contractul de inchiriere utilizat pentru folosinta imobilelor utilizate ca sediul social sau puncte de lucru;

2.Contractul de distributie care este 0 conventie complexa cu elemente de vanzare - cumparare marfa si transport;

3.Contractul de prestari servicii utilizat in activitatea economica de prestare servicii cum ar fi turism, consultanta, agentie imobiliara, reaparatia bunurilor gospodaresti sau electron ice.

4.Ce fel de contract comercial asigura folosinta linistita a imobilului sediu social sau punct de lucru al companiei?

Pentru folosirea unui imobil, fie ca este yorba de un spatiu comercial sau birou administrativ, in practica curenta se utilizeaza contractu I de inchiriere in care contraprestatia pentru folosirea spatiului comercial este chiria si contractu I de comodat in care cedarea folosintei se face cu titlu gratuit. In practica, contractul de comodat se utilizeaza atunci cand unul dintre asociatii companiei este si proprietarul spatiului folosit.

Capitolul VIII I Aspecte generale despre activitatile imobiliare

1. Ce acte sunt necesare pentru obtinerea unui extras de carte funciara?

In vederea obtinerll unui extras de carte funciara este suficient completarea unei cereri tip, care cuprinde elementele de identitate ale solicitantului si numarul de carte funciara a imobilului pentru care se coreste objlnerea extrasului.

2. Care este procedura obligatorie pentru vanzarea respectiv cumpararea unui imobil?

Vanzarea-cumpararea unui imobil se realizeaza prin act autentic notarial. Dosarul de vanzare-cumparare contine alaturi de un extras de carte funciara ( tip pentru tranzactionare ), 0 adeverinta obtinuta de la administratia financiara locala din care reiese ca impozitele privind acel imobil sunt platite la zi si un certificat dobandit de la aceasi administratie locala din care reiese valoare de impozitare a imobilului ( si care este necesara pentru stabilirea taxelor de timbru notarial si a onorariilor notariale ).

In principiu semnarea contractu lui de vanzare-cumparare este urmata de inscrierea in cartea funciara a noului proprietar, operatiune realizata de catre biroul notarial la care sa realizat tranzactia.

3. Care sunt impozitele si taxele care se platesc pentru pentru detinerea unui imobil?

Impozitul ce se plateste pentru detinerea unui imobil face parte, din punct de vedere al obiectului asupra caruia poarta, din categoria impozitelor pe avere iar din punct de vedere al alocarii bugetare din categoria impozitelor locale.

Impozitul care se plateste pentru detinerea unui imobil, indiferent ca este yorba de teren sau constructie este calculat procentualla valoarea de evaluare a respectivului imobil. Valoarea de evaluare este data de formule de calcul care includ locatia imobilului, caracteristicile tehnice ale acestuia, gradul de uzura si valoarea de piata a imobilului si se calculeaza de catre admnistratia financiara locala. In principiu procentul esre de 1-2% din aceasta valoare raportat si la calitatea platitorului persoana fizica sau juridica.

Capitolul IX I Aspecte generale despre fiscalitate

1. Care este capitalul social legal al unei firme?

Valoarea minima legala a capitalului social al unei firme este de 200 lei daca este yorba de un SRL si de 10 000 euro echivalent in lei daca este yorba de un SA.

2. Care sunt principalele impozite platite de 0 companie mica si cum se calculeaza acestea?

o intreprindere mica si mijlocie are posibilitatea de a opta pentru plata impozitului .claslc" de 16% pe profit sau impozitul in cota de 3% pe venit. Impozitul de 16% se calculeaza la profitul brut obtinut in timp ce impozitul pe venit se calculeaza la cifra de afaceri.

In situatia in care platitorul alege varianta de 2% el trebuie sa indeplineasca in termen de 60 de zile de la optiune conditiile prevazute in Codul Fiscal pentru a fi definit drept Intreprindere Mica si Mijlocie, in special pe aceea de a avea 1-9 angajati. In concret societatea trebuie sa angajeze cel putin un salariat in aceasta perioada.

3. Este avantajos pentru 0 societate nou-infiintata sa plateasca taxa pe valoarea adaugata?

Companiile nou infiintate au posibilitatea sa opteze pentru a devenii platitori sau neplatitori de TVA. Se apreciaza ca in activitatile cu mare valoare adaugata cum ar fi serviciile specializate sau consultanta este avantajos a opta pentru neplata TVA. Se apreciaza de asemenea ca in activitatile in care valoarea adaugata este mare, indiferent ca aceasta se datoreaza rabatului ridicat sau unor situatii conjuncturale avantajoase pe piata este indicat a se opta pentru neplata TVA. Recomandam totusi 0 analiza atenta si profesionista a fiecarei afaceri inainte de optinunea privind TVA-ul.

Capitolul X I Aspecte generale despre munca

1. Care sunt actele necesare pentru angajarea personalului intr-o companie mica?

Angajarea personalului intr-o companie se realizeaza printr-un contract de munca. Dosarul de angajare contine alturi de contractul de munca si urmatoarele acte: 1.Cererea de angajare;

2.Copie buletin/carte de identitate;

3.Carnetul de munca (sau declaratie ca angajatul nu detine camet de munca); 4.Cazierul judiciar al angajatului;

5.Copii dupa diplomele detinute;

6.Certificat medical ( eliberat de un cabinet medical specializat in medicina muncii);

2. Care sunt elementele necesare ale unui contract individual de munca?

Se apreciaza ca elementele necesare ale unui contract individual de munca sunt urmatoarele: 1.Datele de identitate ale angajatului respectiv ale angajatorului;

2.0biectul si locul muncii;

3.Timpul de lucru in nr de orel zi si saptamana; 4.Remuneratia cuvenita si momentul platii acesteia;

5.Clauze speciale privind protectia muncii, echipamente de protectie; 6.Clauze speciale privind concedii si alte perioade de odihna ale angajatului.

3. Cand si in ce conditii se poate folosi conventia civila pentru prestari servicii?

Conventia civila pentru prestari servicii se utilizeaza in cazul in care prestarea muncii se face periodic sau pe perioade scurte determinate (se apreciaza 0 perioada de lucru scurta ca fiind pana la 2 ore/zi).

Capitolul XI I Aspecte generale privind dreptul de autor si internetul in afaceri

1. Ce acte sunt necesare pentru inregistrarea unei marci la Oficiul de Stat pt. Inventii si Marci?

Procedura de inregistrare a unei marci la O.S.I.M. implica intocmirea si depunerea unui dosar care contine urmatoarele documente: 1.Cerere de inregistrare {formular tip care se obtine de la sediul O.S.I.M. sau de pe siteul oficial al institutiei };

2.Marca care se doreste a fi inregistrata in 8 exemplare alb negru si 8 exemplare color bidimensional respectiv tridimensional { in cazul in care se doreste inregistrarea in aceasta forma};

3. Dovada achitarii taxei de inregistrare.

Cererea se completeaza in conformitate cu clasificarea de la Nisa privind activitatile pentru care se inregistreaza marcile si indicatiile geografice. In vederea simplificarii procedurii si evitarii unei respingeri cu consecinte negative privind costurile de inregistrare si riscul de contrafacere este de preferat a se solicita 0 cercetare documentara prealabila asupra marcii.

2.Ce acte sunt necesare pentru inregistrarea unui program de calculator/fonograme/videograme la Oficul Roman pt. Drepturi de Autor?

Oficiul Roman pt. Drepturi de Autor gestioneaza Registrul National al programelor de calculator/fonogramelor/videogramelor care cuprinde toate programele de calculator/ fonogramele/videogramele protejate precum si producatorii, comerciantii si distribuitorii autorizati ai acestora.

Inregistrare in aceste registre se realizeaza prin depunerea unui dosar care contine urmatoarele documente:

1.Declaratie pe propria raspundere ca este titularul dreptului de autor sau contractul prin care a do bandit dreptul de autor; 2.Copia contractului de licenta destinat utilizatorilor creatiei;

3.Un exemplar din creatia intelectuala programul de calculator/ fonograma/videograma ce se doreste a se proteja prin inregistrare.

3. Ce drepturi detine "proprietarul" unui domeniu pentru internet?

Domeniul de internet se inregistreaza in Reg istru I Roman de domenii .ro administrat de RNC - ICI conform principiului .prirnul venit-primul servit", procesarea cererilor facandu-se automat. Domeniul devine activ dupa ce plata sa facut. Inregistrarea domeniul pe internet of era titularului un drept de folosinta el neputand sa il cesioneze ci doar sa renunte la el. In practica au aparut probleme juridice in cazul in care domeniul de internet inregistrat este 0 marca protejata, litigiile solutionandu-se in majoritatea cazurilor prin negociere si conciliere.

Capitolul XII I Comert international si investitii straine

1. Care sunt actele si procedurile necesare pentru autorizarea in Romania a unei reprezentante a unei companii straine?

Conform legii, societatile comerciale si organizatiile economice straine pot avea reprezentante in Romania pe baza de autorizatie eliberata, in acest scop, in conformitate cu prevederile legii.

Pasi premergatori depunerii dosarului sunt urmatorii:

1. Achitarea taxei de reprezentanta de 1.200 USD - in lei la cursul BNR , taxa pentru autorizatia de functionare pe un an de zile in contul trezoreriei din judetul unde va avea sediul reprezentanta.

2. Adresa oficiala catre Directia Generala a Finantelor Publice - Serviciul Reprezentante, prin care se solicita confirmarea primirii sumei; adresa si copia dupa OP se depune la registratura.

3. D.G.F.P. emite 0 adresa catre trezoreria de judet, cu care solicitantul trebuie sa se deplaseze la trezorerie pentru a i se confirma primirea platii taxei de reprezentanta.

4. D.G.F.P., elibereaza un certificat de plata care atesta achitarea taxei de functionare.

5. Intr-o ultima etapa se va intocmi dosarul in vederea autorizarii functionarii reprezentantei, cu urmatoarele documente:

· cererea de eliberare a autorizatiei taxei de reprezentanta,

· certificatul de plata

· procura privind reprezentantii desemnati sa angajeze valabil societatea, in original si traducere legalizata;

· statutul firmei-mama in original,copie legalizata si traducere legalizata;

· certificat de la camera de comert si industrie din orasul in care-si are sediul firma - mama, in original si copie legalizata;

· scrisoare de bonitate de la banca prin care firma-mama isi desfasoara principalele operatiuni;

· contract de inchiriere pentru sediul reprezentantei din Romania.

2. Ce elemente aparte trebuie sa contina contractu I comercial incheiat intre firme situate in state diferite?

Contractu I comercial cu element de extraneitate, dupa cum se numeste contractul international, contine alaturi de elementele de valabilitate necesare oricarui contract si un element aparte, respectiv legea aplicabila. In lipsa acestuia se aplica anumite prezumtii legale care pot complica raporturile de afaceri consemnate in aceste contracte. Din clauza conti nand legea aplicabila se prezuma instanta aplicabila pentru solutionarea litigiilor. Se recomanda totusi precizarea cu claritate si a instantei competente pentru rezolvarea acestor diferende.

3. Care sunt drepturile si obligatiile pe care trebuie sa Ie indeplineasca 0 companie straina care functioneaza in Romania?

In Uniunea Europeana este interzisa orice discriminare dupa criteriul national (ca si dupa orice alte criterii ) atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice. Prin urmare drepturile si obligatiile unei companii straine sunt identice cu cele ale unei firme romanesti aceasta trebuind sa functioneze in sistemul juridic national si european.

Capitolul XIII I Aspecte generale privind finantarile

1. Care sunt principalele impozite platite de 0 companie mica si cum se calculeaza acestea?

o intreprindere mica si mijlocie are posibilitatea de a opta pentru plata impozitului .claslc'de 16% pe profit sau impozitul in cota de 2% pe venit. Impozitul de 16% se calculeaza la profitul brut obtinut in timp ce impozitul pe venit se calculeaza la cifra de afaceri.

In situatia in care platitorul alege varianta de 2% el trebuie sa indeplineasca in termen de 60 de zile de la optiune conditiile prevazute in Codul Fiscal pentru a fi definit drept Intreprindere Mica si Mijlocie, in special pe aceea de a avea 1-9 angajati. In concret societatea trebuie sa angajeze cel putin un salariat in aceasta perioada.

2.Exista fonduri structurale adresate companiilor mici si cine Ie admnistreaza?

Fondurile structurale care se adreseaza cu precadere companiilor private sunt alocate prin Programul Operational Regional, daca este vorba de microintreprinderi, si prin Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii Economice daca este vorba de intreprinderi mici si mijlocii. Programul Operational Regional este gestionat la nivel local de Agentiile de Dezvoltare Regionala in timp ce Programul de Crestere a Competitivitatii Economice este gestionat de Ministerul pentru I.M.M. si Cooperatie, Ministerul Tehnologiei Informatiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii in functie de tipul de finantare solicitat. Se estimeaza ca alocatiile financiare adresate IMM-urilor pana in 2013 se ridica la 4 miliarde de euro.

3.Ce conditii trebuie sa indeplineasca 0 societate pentru a beneficia de alocatie financiara nerambursabila prin fondurile structurale?

Criteriile obligatorii pe care trebuie sa Ie indeplineasca un beneficiar al alocatiilor europene sunt in principal urmatoarele: firma sa aiba 0 vechime fiscala de cel putin un an la data depunerii cererii de finantare, sa inregistreze venit operational in anul anterior si sa nu fie debitor la bugetul de stat si bugetele locale. Pe langa criteriile obligatorii exista criterii de evaluare care vor imbunatatii scoringul acordat cererii si care se refera la capacitatea administrativa si financiara de a realiza proiectul, impactul local si regional al acestuia etc.

Capitolul XIV I Litigii si arbitraj

1.Care sunt avantajele si riscurile folosirii arbitrajului comercial intr-o situatie litiganta?

Pentru ca intr-un raport juridic devenit litigant partile sa introduca arbitrajul este necesara existenta unei conventii arbitrare, fie sub forma unei clauze compromisorii fie sub forma compromisului.

Arbitrajul comercial este solutionat de Curtea de Arbitraj organizata pe langa Camera de Comert si Industrie Locala. Regulamentul de arbitraj este adoptat si aplicat in cadrul fiecarei Curtii de arbitraj existente in conformitate cu dispozitiile prevazute in Cartea a IV a .depre arbitraj" din Codul de procedura Civila. Procedura arbitrara este in principiu cu caracter privat si pastreaza discretie cu privire la aspectele litigante dezbatute spre deosebire de procedura in sedinta publica in fata instantelor judecatoresti.

Hotararea arbitrara poate fi contestata in anulare in fata instantei de judecata ceea ce poate prelungii termenul de solutionare al litigiului si incarca costurile arbitrajului.

2.Care sunt costurile si durata unei proceduri arbitrare ?

Fara a putea estima macar aproximativ costurile solutionarii unui litigiu in procedura arbitrara, acestea diferentiindu-se in raport de natura si complexitatea cauzei si Curtea careia i se adreseaza petentii, apreciem totusi ca aceste costuri sunt semnificativ mai scazute decat cel care se ridica in fata instantei de drept comun. Legea reglementeaza ca un litigiu arbitrar trebuie solutionat in termen de maximum 5 luni de la constituirea tribunalului arbitrar, termen care este de asemenea semnificativ mai redus decat cele intalnite in practica judiciara a instantelor de drept comun.

3.Care este modalitatea cea mai rapida si eficienta de recuperare a unei creante comerciale?

Exista doua modalitati de recuperare a creantelor comerciale una "de drept comun" reglementata de codul comercial si codul de procedura civila si una reglementata de OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata.

OG 5/2001 se aplica in cazurile in care creanta este certa, lichida si exigibila apreciindu-se ca este a procedura accelerata de recuperare a creantelor in timp ce procedura clasica reglementata in art.371 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila este utilizata in situatiile in care creanta nu indeplineste conditiile reglementate de legea speciala, respectiv nu este certa, lichida si exigibila. Este recomandabil ca ori de cate ori sunt indeplinite conditiile prevazute in legea speciala OG 5/2001 sa se invoce dispozitiile sale legale simple si care solutioneaza cu rapiditate litigiul.

Capitolul xv I Aspecte generale privind consultata juridica pentru micile afaceri

1.Care este rolul unui avocat intr-o procedura de negociere comerciala?

Asistenta unui avocat intr-o procedura de negociere este importanta, acesta fiind garantul respectarii dispozitiilor legale in red acta rea documentelor de afaceri. In acelasi timp acesta are rolul de a proteja prin abilitatile sale tehnice vicierea consimtamantului prin inducerea in eroare sau prin diverse tehnici de dezinformare si manipulare a partenerilor care pot produce consecinte negative asupra avantajelor clientului reprezentat.

2.1n ce conditii poate un avocat sau un consilier juridic reprezenta interesele clientului sau?

Intinderea drepturilor si obligatiilor unui avocat este data de mandatul sau, care trebuie sa precizeze cu claritate cum va functiona reprezentarea. In situatia unui consilier juridic mandatul sau este dat de clauzele contractului de munca semnat cu angajatorul. Reprezentarea clientului este 0 indatorire de onoare a avocatului care trebuie sa 0 indeplineasca cu onoare si folosindu-si cu talent abilitatile profesionale si umane si in stricta limitare a intinderii mandatului sau si in conformare legala totala.

~ D&A

Micul ghid oferit de societatea Dumitrescu & Asociatii se bazeaza pe situatii teoretice si sunt conforme cu dispozitiile legale existente la data incarcarii acestora on-line. In anumite situatii raspunsurile reprezinta opinia autorilor care nu constituie doctrina juridica si cu atat mai putin izvor de drept si trebuie tratate ca atare.

Pentru intrebarile si problemele cu care va confruntati si care nu gasesc raspuns in Ghidul nostru contactati societatea Dumitrescu & Asociatii la adresa Str. Vasile Alecsandri nr.9, ap.4,Timisoara sau la nr. de telefon +40256436365; e-mail office@dumitrescuasc.ro

Dmnitn'sl U IX ASOL'iJtii