Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


-----------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Ministerul Finanţelor:
1) va aloca Comisiei Electorale Centrale, din fondul de rezervă al
Guvernului, mijloace financiare în sumă de 22 468,0 mii lei pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate, stabilite pentru 11 iulie 2021;
2) va asigura finanţarea cheltuielilor menţionate pe măsura prezentării
documentelor de plată.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI