Sunteți pe pagina 1din 1

CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI

Logica Indicatori ai performanţei Surse şi metode Presupuneri


intervenţiei verificabili în mod obiectiv de verificare
Obiective Care sunt obiectivele generale mai largi Care sunt indicatorii cheie Care sunt sursele de informaţii
generale la care va contribui acţiunea? referitori la obiectivele generale? pentru aceşti indicatori?

Obiective Ce obiectiv specific vizează acţiunea Ce indicatori arată clar Care sunt sursele de informaţie Ce factori şi condiţii, care nu ţin de
specifice să realizeze pentru a contribui la că obiectivul acţiunii a fost care există sau care pot fi responsabilitatea beneficiarului,
obiectivele generale? îndeplinit? colectate? Care sunt metodele sunt necesari pentru îndeplinirea
necesare pentru obţinerea respectivului obiectiv? (condiţii externe)
acestei informaţii? Ce riscuri trebuie luate în considerare?

Rezultate Rezultatele sunt acele eleente planificate Care sunt indicatorii care măsoară Care sunt sursele de informaţie Ce condiţii externe trebuie îndeplinite
estimate pentru îndeplinirea obiectivului specific. dacă şi până la ce nivel acţiunea pentru aceşti indicatori? pentru a obţine rezultatele aşteptate
Care sunt rezultatele aşteptate? obţine rezultatele aşteptate? sau programul?
(enumeraşi-le)

Activităţi Care sunt activităţile cheie ce trebuie Metode: Care sunt sursele de informaţie Ce pre-condiţii sunt necesare înainte de
efectuate şi în ce ordine pentru a produce Care sunt metodele necesare privind acţiunea în progres? începerea acţiunii?
rezultatele aşteptate? pentru implementarea acestor Costuri Ce condiţii care nu se află sub controlul
(grupaţi activităţile după rezultat) activităţi, ex. personal, Care sunt costurile acţiunii? direct al beneficiarului trebuie îndeplinite? ontrol hav
echipament, pregătire, studii, Cum sunt ele clasificate? pentru implementarea activităţilor
resurse, facilităţi operative etc. (defalcare în Bugetul acţiunii) planificate?

November 2010
Anexa C Matricea Cadru Logic.xls 1