Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE PROGRAMĂ

PENTRU OPŢIONALUL: HANDBALUL PENTRU TOŢI

 Disciplina sportivă de specializare: handbal

Clasa a V-a B

Nivel de pregătire: Începători

           1. Notă de prezentare

Proiectul de programă pentru opționalul: Handbalul  pentru toți este elaborat conform


noului model curricular centrat pe competențe.

Documentul urmărește realizarea unui demers didactic personalizat care vizează


dezvoltarea progresivă a competențelor specifice și o diversificare a conținuturilor de
învățare în funcție de particularitățile de vârstă, interesele și plăcerile elevilor. Programa
școlară are în componența sa un sistem de evaluare, ce asigură elevilor posibilitatea de a
opta pentru metoda susținerii probelor de control.

             2. Competențe generale

1. Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice în scopul menținerii sănătății și asigurării


unei dezvoltări fizice armonioase.

2. Învățarea procedeelor tehnice specifice handbalului în funcție de  posibilitățile


individuale.

3. Participare la întreceri specifice disciplinei.

 
 

             3. Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1.        Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice în scopul menținerii sănătății și asigurării unei


dezvoltări fizice armonioase

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


1.1 Dezvoltarea capacității motrice -  exersarea deprinderilor motrice specifice
handbalului în vederea dezvoltării capacității
motrice.
1.2 Îmbunătățirea deprinderilor motrice, - exersarea deprinderilor motrice specifice;
de locomoție și de stabilitate
- exersarea deprinderilor motrice însușite în
întreceri;
1.3 Manifestarea unui comportament - respectarea regulilor stabilite în procesul
civilizat în cadrul lecției de opțional verbal de protecție a muncii.

 
   

1.4 Reguli de igienă personală și protecție - respectarea regulilor de igienă individuală în


individuală cadrul lecțiilor și după terminarea acestora;

- utilizarea echipamentului de protecție


individuală (cotiere, genunchiere);

- verificarea stării de funcționare a aparatelor și


instalațiilor sportive.
            

2.        Învățarea procedeelor tehnice specifice handbalului în funcție de  posibilitățile


individuale

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


2.1Însușirea elementelor și procedeelor  - exersarea elementelor și procedeelor tehnice;
tehnice specifice
2.2 Însușirea acțiunilor tehnico-tactice - exersarea acțiunilor tehnico-tactice specifice;
colective
2.3 Verificarea elementelor și procedeelor - exersarea elementelor și procedeelor tehnice
tehnice învățate în condiții de întrecere specifice în competiții școlare.
 

3.        Participare la întreceri specifice disciplinei

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


3.1Participare la întreceri și competiții - participare la concursuri cuprinse în cadrul
sportive Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar pentru
verificarea nivelului de pregătire;
 

              4.Conţinuturi vizate

Domenii Sisteme de acționare (exerciții) de:


Indici somato- funcționali - dezvoltare fizică armonioasă;

- troficitatea musculaturii membrelor inferioare și


superioare;

- masa și tonicitatea musculaturii șanțurilor


intervertebrale;

- tonicitatea musculaturii abdominale și intercostale;

- elasticitate toracică.

 
Deprinderi și priceperi motrice - variante de alergare pe distanțe scurte și medii;

- variante de sărituri cu desprindere de pe unul și


ambele picioare;

- variante de aruncări și prinderi la țintă și la distanță,


cu unul și ambele brațe.
   

Capacități motrice - viteza: de reacție față de: minge, partener, adversar;

  de execuție a deplasărilor, săriturilor și a procedeelor


tehnice de bază;
 
- forța explozivă la nivelul trenului inferior;
 
- îndemânarea: coordonarea tuturor segmentelor
  corpului în condiții variate; coordonarea spațio-
temporală; coordonarea vizual-motrică; dexteritate
  generală și specifică; echilibrul corpului aflat pe sol și
în aer;
 
- rezistența la efort mixt;
 
- mobilitatea articulară, la nivelul tuturor segmentelor;
  scapulară, lombară;

  - suplețe generală și specifică.

 
Indici somato-funcționali specifici - raport echilibrat între înălțime și greutate;

- masa musculaturii gambelor și coapselor;

- elasticitate toracică.
Metode și mijloace de dezvoltare - specifice vitezei de reacție, de repetiție, de execuție,
de deplasare;

- specifice îndemânării în manevrarea mingii;

- specifice rezistenței în eforturi aerobe;

- specifice forței explozive a diferitelor grupe


musculare;

- specifice mobilității și supleței musculare.


Acțiuni tehnico-tactice individuale - prinderea, ținerea și pasarea mingii;
de bază
- aruncarea la poartă;

- plonjonul;

- blocajul individual

- deplasarea în teren
Acțiuni tehnico-tactice colective Acțiuni tactice colective în atac:

- atacul în sistem 5+1si 4+2

-poziția fundamentală

-mișcarea în teren; alergare (cu fața, cu spatele, cu pas


adăugat), opriri, porniri, schimbări de direcție.

-școala mingii: ținere, prindere și pasare (de pe loc și


din deplasare în diverse planuri);

-dribling simplu și multiplu; aruncare la poartă zvârlită


de deasupra umărului (din alergare, din săritură, cu
pas adăugat, de la 7 m)

 -contraatac cu unu și două vârfuri

-trecerea rapidă din apărare în atac prin pase între 3-4


coechipieri

-acțiuni tehnico-tactice simple (încrucișare, învăluire,


paravan, angajarea jucătorilor la semicerc), în sistemul
de atac cu un pivot

Acțiuni tactice colective în apărare:

-poziția fundamentală, deplasări cu pas adăugat (în


toate direcțiile)

-ieșirea în întâmpinarea adversarului cu și fără minge


și retragerea oblică spre direcția de pasare

-blocarea mingi aruncate la poartă

-joc în sistemul “om la om” și 6+0


Trăsături psihice dominante - perseverență;

- eliminarea sentimentului de teamă față de adversar;

- atenție distributive;

- curaj;

- colaborare și întrajutorare;

- combativitate;

- dorință de victorie;

- autocontrol privind regulile de joc.


Protecție individuală - modalități de atenuare a șocurilor;

- cunoștințe teoretice despre: importanța „încălzirii”;

- respirația cu caracter de refacere; tehnicile de


acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuții.
Procedee tehnice specifice -prinderea si pasarea mingii

-aruncarea la poarta prin diferite poziții

-pașii pivotului
Randament sportiv - factorii care condiționează instruirea  cauzele care
reduc randamentul;

- criterii de apreciere a randamentului.


Prevederi regulamentare - regulamentul de întrecere;

- abaterile frecvente de la prevederile regulamentare.


Reguli de comportament - comportamentul în lecție, în afara lecției și în
întreceri;

- respectarea responsabilităților în cadrul grupei.


 
            5.Sugestii metodologice

 În vederea valorizării competențelor cheie și a asigurării transferabilității la nivelul


activității educaționale, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea
disciplinei să pună accent pe construcția progresivă a cunoașterii. Ținând seama de
particularitățile elevilor, profesorii vor folosi demersuri care să facă accesibil și atractiv
conținutul lecției de opțional.

La începutul anului școlar se va urmări organizarea grupelor de lucru (începători,


avansați) și se va pune accent pe lucrul în perechi și în grup, favorizând integrarea,
ajutorarea și încurajarea reciprocă. Se va asigura utilizarea unei cantități suficiente de
materiale didactice (mingi, jaloane, dispozitive, instalații, sisteme de protecție etc.) care să
asigure un volum de exersare crescut, cât și protecția elevilor, înlăturându-se orice
posibilitate de a se produce accidente.

Elementele de conținut ale primei părți ale activității didactice pot fi o temă a lecției doar
în primele 3-4 săptămâni ale semestrului I. Domeniile „Igiena și protecția individuală” și
„Comportamente și atitudini” vor fi abordate în fiecare lecție, prin intermediul tuturor
părților lecțiilor, fără a se constitui ca teme de lecție de sine stătătoare.

Când se optează în aceeași lecție pentru combinația de teme reprezentate de o calitate


motrică și de o deprindere motrică, se va avea în vedere relația dintre acestea, astfel încât
calitatea motrică să favorizeze învățarea/consolidarea deprinderii.

Calitățile motrice vor fi dezvoltate pe parcursul întregului an școlar, având în vedere


necesitatea atingerii unui nivel crescut al acestora, atât pentru o dezvoltare fizică
armonioasă, cât și pentru însușirea corespunzătoare a diferitelor deprinderi și priceperi
motrice din disciplina sportivă abordată.

 Predarea și exersarea se vor putea realiza: frontal, pe grupe, individual sau combinat, în
cadrul aceleiași lecții.

            6.Sistem de evaluare

Nr/ Capacități/ Instrumente de evaluare Clasa a V-a

crt competențe (probe opționale) băieți fete


evaluate
    Navetă 10x5m - -
Alergare de viteză pe 50 m plat, cu start din
1 Viteză - -
picioare
  Rezistența Alergare de durată pe distanța de 600(f),800
m(b) - -
2
3 Forță Flotări ,

Ridicarea trunchiului la 90  din culcat dorsal - -

Genoflexiuni
4 Triunghiul  
- -
 
5 Joc sportiv  structuri tehnice/ execuție tehnică - -