Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

CONCURSULUI ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE


„TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE” – ediţia a IV-a,
ETAPA JUDEŢEANĂ – 9 aprilie 2016
CLASA a V-a

 Timpul de lucru este de 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I 27 puncte
1. Scrieţi, pe foaia de concurs, elementele unui vulcan, marcate în imaginea de mai jos cu
numerele 1, 2, 3 şi 4.

12 puncte

2. În coloana A sunt numerotate lanţuri montane, iar în coloana B continentele unde sunt situate
acestea. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierea corectă dintre lanţul montan şi continentul în care
acesta este situat.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1. Munţii Alpi a. Africa
2. Munţii Anzi b. America de Nord
3. Munţii Appalachi c. America de Sud
4. Munţii Atlas d. Asia
5. Munţii Himalaya e. Australia
f. Europa 15 puncte

SUBIECTUL I I 25 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns, pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Prezintă un sistem de inele, alcătuite din praf şi gheaţă, planeta:
a. Marte b. Jupiter c. Saturn d. Venus 5 puncte
2. Distanţa, măsurată în grade, de la Ecuator spre nord sau spre sud se numeşte:
a. altitudine b. latitudine c. longitudine d. meridian 5 puncte
3. Raportul numeric ce arată de câte ori a fost micşorată o suprafaţă de teren reprezentată pe o
hartă, faţă de mărimea ei din realitate, se numeşte:
a. legenda b. scară de proporţie c. semn convenţional d. titlu 5 puncte
4. În climatul subecuatorial bat vânturile numite:
a. alizee b. brize c. vânturile de vest d. vânturile polare 5 puncte
5. Temperatura aerului se măsoară cu instrumentul numit:
a. anemometru b. barometru c. girueta d. termometru 5 puncte

1
SUBIECTUL I II 16 puncte
Analizaţi harta de mai jos, în care sunt reprezentate diferite regiuni ale Terrei.

Precizaţi:
1. tipul climatic specific fiecăreia dintre regiunile marcate, pe hartă, cu literele A, B şi C;
2. un lanţ muntos din regiunea marcată, pe hartă, cu litera B;
3. numele a două fluvii care străbat regiunea marcată, pe hartă, cu litera A;
4. o cauză a prezenţei reliefului de dune în regiunea marcată, pe hartă, cu litera B;
5. denumirea singurelor locuri cu apă şi vegetaţie din regiunea marcată, pe hartă, cu litera B.

SUBIECTUL I V 22 puncte
1. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos, în care este reprezentat circuitul apei în natură.

a. explicaţi, pe scurt, procesele care se


produc în fiecare dintre zonele marcate, pe
imagine, cu literele A, B şi C;
b. precizaţi trei moduri de utilizare a apei.

12 puncte

2. Analizaţi imaginea de mai jos, în care este


reprezentat un bazin hidrografic.

Precizaţi denumirea elementelor marcate cu


numere de la 1 la 5.

10 puncte

2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

CONCURSULUI ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE


„TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE” – ediţia a IV-a,
ETAPA JUDEŢEANĂ – 9 aprilie 2016
CLASA a V-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Notă:
 Se acordă 10 puncte din oficiu;
 Se acceptă orice formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate;
 Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă jumătate din punctaj;
 Se acceptă orice alt răspuns corect.

SUBIECTUL I 27 puncte

1.Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:


1. vatra vulcanului; 2. coşul vulcanic; 3. crater; 4 conul vulcanic.
2. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. f; 2. c; 3. b; 4. a; 5. d.

SUBIECTUL II 25 puncte

Se acordă 25 puncte, câte 5p pentru fiecare răspuns corect :


1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. d.

SUBIECTUL III 16 puncte

Se acordă 16 puncte astfel:


1. A- climat ecuatorial (2p); B - climat tropical-uscat/deşertic (2p); C – climat subpolar (2p);
2. un lanţ muntos din regiunea B – exemplu Munţii Atlas (2p);
3. câte 2p pentru fiecare fluviu corect precizat (ex. Amazon, Zair/Congo etc.) – 4p;
4. exemplu: climatul arid/lipsa precipitaţiilor/acţiunea vânturilor etc. – 2p;
5. oaze – 2p.

SUBIECTUL IV 22 puncte

Se acordă 22 puncte astfel:


1. a – se acordă câte 2p pentru fiecare explicaţie corectă (6p);
b – se acordă câte 2p pentru fiecare mod de utilizare a apei (6p).

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare element corect denumit: 1- izvor; 2 – cursul râului; 3 – afluent;
4 – confluenţă; 5 – gura de vărsare (5x2p=10p).

S-ar putea să vă placă și