Sunteți pe pagina 1din 3

Nume .............................................................

Inițiala tatălui .....................

Prenume .........................................................

........................................................................
ADMITERE ÎN CLASA A V-A, 2017
Școala de proveniență ....................................
SUBIECT – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

MODEL ........................................................................

Partea I 30 de puncte

Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi scrie răspunsul cerințelor formulate.

„Acu, vezi tu, cică un băiat și-a făcut odată un zmeu de hârtie, un zmeu mare, mare cât o casă și,
dacă l-a-nălțat, s-a prins și el de coada zmeului și-a pornit-o prin văzduh. Și-apoi l-a purtat zmeul, l-a purtat
o săptămână pân’ la a norilor țâțână, l-a purtat o lună-ntreagă peste a mărilor viroagă1, ba – pe câte înțeleg –
l-a purtat și-un an întreg. Iar dacă se scurse anul, ameți băiatul și-și duse dreapta la ochi, iar zmeul odată
cârmi spre dreapta. Lăsă mâna jos și-și ridică stânga, iar zmeul, ascultător, apucă spre stânga. Văzând cum
vine treaba, își ridică amândouă mâinile deodată și zmeul porni să coboare lin. [...] Locul era neted ca sticla,
alb ca spuma, uitat ca uitarea. De jur împrejur se căscau hăuri neștiute, iar pe culmea lustruită de coatele
norilor și de suflarea vântului nimic nu se zărea. [...]
Dar numai ce făcu trei pași, că totul prinse a se întuneca și cea mai lungă noapte de peste an se lăsă
pe culmea netedă ca sticla, albă ca spuma, uitată ca uitarea. Și culmea se acoperi fără veste cu o iarbă roșie,
nemaivăzută. [...] O liniște grea se lăsă peste culmea cu iarbă roșie, iar în liniștea aceea răsună de-odată un
tunet, care zgudui muntele. Ecourile purtară tunetul din depărtare-n depărtare, și când larma se stinse tună
din nou, mai asurzitor, iar muntele se clătină din temelie. Al treilea tunet despică muntele și din
străfundurile lui sui încet, sui și se opri pe iarba cea roșie, sui și se opri ca pe o catifea roșie, o carte de
piatră.
Era aceea Cartea Pământului, și filele-i uriașe cât muntele erau groase de-un cot.”

(Vladimir Colin, Cartea de piatră)

viroagă s.f. = râpă mică, mocirloasă, formată de apa ploilor


hău s.n. = prăpastie adâncă, abis, genune
1. (2p) Ești în locul băiatului și ți-ai construit un zmeu de hârtie. Descrie locul/locurile unde ai vrea să
te ducă și explică de ce ți-ar plăcea să călătorești acolo.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. (2p) Și zmeul tău poate vorbi. Pune-i două întrebări și răspunde din perspectiva lui.
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3. (2p) Cartea de piatră se deschide. Ce scrie în ea? Notează un posibil cuprins al acesteia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4. (2p) Explică rolul cratimei din structura și-a.


............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5. (2p) Scrie patru cuvinte înrudite pornind de la cuvântul a prinde.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6. (2p) Formulează un enunț în care cuvântul o să aibă altă valoare morfologică decât cele din text.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

7. (3p) Alcătuiește trei enunțuri în care cuvântul „zmeu” să fie pe rând:


Subiect.....................................................................................................................................................
Parte secundară de propoziție care să determine un substantiv
..................................................................................................................................................................
Parte secundară de propoziție care să determine un verb
..................................................................................................................................................................
8. (6p) Notează subiectele verbelor subliniate din fragmentul dat.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

9. (4p) Înlocuiește expresiile cu un cuvânt:


a. părere de rău =
b. a lua parte =
c. a înceta din viață =
d. a face din tânțar armăsar =

10. (5p) Subliniază forma corectă din variantele de mai jos.


a. Odată/O dată, demult am visat acest loc.
b. Aceasta este o dată/odată importantă pentru el.
c. Nu mai/numai merg acolo.
d. Am rezolvat exercițiul nu mai/numai eu.
e. Aș dori alt fel/altfel de mâncare.
Partea a II-a 15 puncte

Scrie o compunere de minimum 10 rânduri, sugerată de lumea basmelor și găsește-i un titlu potrivit.
Pentru a obține punctajul maxim:
 vei introduce în text expresiile: puteri nebănuite, cântecul tainic al zânelor
 vei utiliza ortogramele: cal/ca-l
 vei folosi un limbaj expresiv;
 vei respecta regulile de exprimare corectă.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 60 minute.

S-ar putea să vă placă și