Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea unitatii de invatare

Gimnastica acrobatica, clasa a IV-a


Numar de lectii afectate: 18, Timp de exersare in lectii: 20-30'
Continuturi cuprinse in instruire: - cumpana pe un genunchi, cu sprijinul mainilor pe sol - rostogolirea inapoi din ghemuit in departat
- semisfoara - sfoara (fete) - rostogoliri laterale
- podul de jos - stand pe omoplati
- stand pe cap (baieti) - rulari inapoi
- rostogolirea inainte si inapoi - linie acrobatica
Nr. Ob.de Dozaj
Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Evaluare
lectiei referinta orient.
Pozitiile de baza in gimnastica - exersarea pozitiilor stand, stand departat, ghemuit, stand cu diferite pozitii de brafe 20' Predictiva
Rulari inapoi si laterale - exersarea rularilor inapoi din stand cu spatele la saltea si respectiv din culcat facial 10'
1 1.1 Intreceri transversal la saltea
- Jocuri dinamice: alunga-1 pe al treilea, mingea prin tunel
Dezvoltarea fortei lanturilor - dezvoltarea fortei abdominale si a spatelui 20' Observare
musculare implicate in efectu - exersarea cumpenei pe un genunchi si pe un picior sistematica
area elementelor acrobatice - exersarea rostogolirilor inainte si inapoi din ghemuit in ghemuit
2 1.2 cumpana pe un picior - demonstratii
Intreceri - corectari
- stafete adecvate spatiului de lucru
Dezvoltarea musculaturii de - dezvoltarea fortei bratelor, spatelui si abdomenului, folosind banca de gimnastica, mingi 20' Observare
prima importana pentru exe umplute si exercitii invingand greutatea propriului corp sistematica
cutarea elementelor acrob. - dezvoltarea mobilitatii coxo-femurale si a coloanei vertebrale, utilizand exercitii
Dezvoltarea mobilitatii coxo- individuale si in perechi
femurale si a coloanei verteb. - exersarea rostogolirilor inainte si inapoi din ghemuit in ghemuit
3 1.2 1.3 Rostogolire inainte si inapoi; - exersarea pozitiilor sfoara, semisfoara
Semisfoara -sfoara(fete) - ajutor
Intreceri - demonstratie
- corectari
- jocuri de miscare colective
Rostogoliri inainte si inapoi - exersarea rostogolirilor inainte si inapoi in structuri inlantuite 30'
Semisfoara-sfoara (fete) - cumpana pe un genunchi - sfoara
Podul de jos - semisfoara - sfoara
Cumpana pe un genunchi - demonstratii
4 1.3 Intreceri - corectari individuale
- exersarea podului dejos
- demonstratie
- stafete cu rostogoliri inainte
Dezvoltarea mobilitatii coloa- - efectuarea unor exercitii de mobilitate cu bastonul de gimnastica si partener 30'
nei vertebr. si coxo-femurale - exersarea structurii: rostogolire inainte si inapoi din ghemuit
Rostogoliri inainte si pod - podul de jos
5 1.3 Semisfoara-sfoara - demonstratii
- corectari
- exersarea pozitiilor: semisfoara si sfoara
- jocuri dinamice
6 2.1 Stand pe omoplati - exersarea pozitiei stand pe omoplati cu ajutorul partenerului 30' Tema la
Podul de jos - demonstratii grupa

1
Sfoara - exersarea podului de jos
Legari de elemente Intreceri - corectari si ajutor (dupa caz)
- exersarea structurii: rostogolire inainte din ghemuit in culcat dorsal - stand pe omoplati
- podul de jos
- corectari individuate
- stafete cu elemente acrobatice
Dezvoltarea mobilitatii - exersarea in perechi a exercitiilor pentru marirea mobilitatii coloanei vertebrale si coxo- 25' Observare
Rostogolirea inapoi din ghe- femurale sistematica
muit in departat - stand pe cap
Stand pe omoplati - exersarea structurii: rostogolire inapoi din ghemuit in departat
Podul dejos -rostogolire inainte
7 2.1 Stand pe cap (baieti) - stand pe omoplati
- podul dejos
- demonstratie
- corectari individuale
- sprijin diferentiat
Podul - exersarea urmatoarelor structuri: rostogolire inainte - stand pe cap - pod; cumpana pe 30'
Stand pe cap (baieti) un genunchi - sfoara (fete) - rostogolire inapoi din ghemuit in departat - pod - semisfoara Observare
Sfoara (fete) (fete) - cumpana pe un genunchi sistematica
8-9 2.1 Linii acrobatice diferentiate - demonstratie
cuprinzand 3-4 elemente din - ajutor
cele invatate
Sfoara (fete) - exersarea elementelor acrobatice sfoara (f); stand pe cap(b) 30' Autoevaluari
Stand pe cap (baieti) - corectari - ajutor (dupa caz)
Linii acrobatice diferentiate - exersarea a doua linii acrobatice constand din: fete cumpana pe un picior-rostogolire
10 2.2 fete-baieti inainte-podul de jos-stand pe omoplati-rostogolire inapoi in cumpana pe un genunchi;
baieti stand pe cap-trecere in culcat dorsal-podul de jos-revenire in culcat pe sol-stand pe
omoplati-ridicare in stand -rostogolire inapoi in departat -saritura cu intoarcere 90°
- asistenta si ajutor reciproc intre elevi
Efectuarea unor linii - exersarea urmatoarelor linii acrobatice: fete cumpana pe un picior-rostogolire inainte in 30' Observare
acrobati ce diferentiate (fete- ghemuit-sfoara-asezat - stand pe omoplati-rostogolire inapoi in cumpana pe un genunchi- sistematica
baieti) cu prinzand ghemuit-rostog. inapoi in departat-saritura in sprijin ghemuit-saritura cu intoarcere 180°
11-14 2.2 elementele acrobat-tice - corectari individualizate
insusite, in vederea susti- nerii - baieti rostogolire inainte din ghemuit in ghemuit- stand pe cap-rostogolire in culcat dorsal-
probei de Evaluare stand pe omoplati-rostogolire inapoi in cumpana pe un genunchi-ghemuit-saritura cu extensie
- corectari individualizate
Efectuarea elementelor acroba - exersarea separata pe grupe valorice constituite pe baza de optiuni: 30’ Sumativa
tice insusite, in mod izolat sau a) minimum 2 elemente, in mod separat: cumpana, sfoara (f), rostogolire inapoi din ghemuit in
sub forma unor linii diferentia- departat, stand pe omoplati, stand pe cap (b), podul de jos
te (fete-baieti) asa dupa cum op b) linii acrobatice concepute de elevi sau efectuate in lectiile anterioare, dar cuprinzand elemen-
15-18 2.2 teaza elevii sa fie evaluati,in tele acrobatice invatate
con cordanta cu prevederile
,,Siste- mului national scolar de
evalu- are"
Evaluari optionale (la cerere)