Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectarea unitatii de invatare

Minibaschet, clasa a IV-a


Numar de lectii afectate: 41. Timp de exersare in lectii: 15-30'
Continuturi cuprinse in instruire:
- pozitii si deplasari pe teren - tinerea, prinderea si pasarea mingii
- driblingul, oprirea intr-un timp - aruncarea la cos cu doua maini de la piept sau cu o mana
- jocuri pregatitoare - oprirea si pivotarea
- marcajul normal - demarcajul si oprirea
- jocuri cu efective reduse la cos - joc bilateral la un panou

Nr. Ob. de Detalieri de Dozaj


lectiei referinta continut Exemple de activitati de invatare orient. Evaluare
1 1.3 Pozitia fundamentala si de- - exersarea pozitiei fundamentale si a deplasarii cu pasi adaugati 15' Predictiva
plasarile specifice inainte, inapoi si lateral
Prinderea si pasarea mingii - demonstratii
intreceri - exersarea tinerii, prinderii si pasarii mingii cu doua maini
- demonstratii
- explicatii
- corectari
- stafete cuprinzand procedeele predate
2-3 1.3 Driblingul - exersarea dribling. pe loc, din mers si din alergare (in ritm 10' Observare
Pasa cu doua maini de pe moderat) sistematica
loc si din deplasare - exersarea pasei cu doua maini de la piept de pe loc si cu de-
Structura compusa din plasare - demonstratii
dribling si pasarea mingii - corectari
Intreceri - dribling intercalat cu pase din alergare
- stafete cuprinzand procedeele predate
4 2.1 Driblingul - exersarea driblingului pe loc, alternativ, cu mana dreapta 20’ Observare
Pasa cu doua maini din si cu cea stanga sistematica
alergare - exersarea driblingului din alergare moderata
Intreceri - structura cuprinzand: pasa, driblingul intercalat cu
deplasarile variate
- demonstratie, corectari
- jocuri pregatitoare (cine tine mai mult mingea, folosind
driblingul si pasa)
5-6 2.1 Aruncarea la cos cu doua - exersarea aruncarii la cos cu doua maini de pe loc 30’ Tema la
maini de pe loc - demonstratie, corectari grupa
Driblingul - stafete cuprinzand: dribling, pasa, aruncare la cos
Structura tehnico-tactica - joc bilateral 2x2, 3x3 la un cos, cu tema: efectuarea
obligatorie a trei pase inainte de aruncare

1
7 1.3 Oprirea din dribling - exersarea driblingului si a opririi intr-un timp 30’ Observare
Aruncarea la cos - demonstratie sistematica
Procedee de aparare - corectari
- exersarea procedeelor tehnice de aparare: pozitia
fundamentala in aparare, deplasarea cu pasi adaugati si
lucrul de brate
- exersarea aruncarii la cos de pe loc, cu doua maini de la piept
- stafete si jocuri cu tema
8-9 2.1 Driblingul si oprirea intr- - exersarea structurii: dribling, oprirea intr-un timp, 25’ Observare
un timp aruncarea la cos cu doua maini permanenta
Aruncarea la cos cu doua - demonstratie
maini - exersarea procedeelor de aparare (deplasari cu pasi
Procedee de aparare adaugati pe directii diferite, insotite de lucru cu brate)
individuala - corectari
Intreceri - joc de baschet la un cos 2x2, 3x3 cu respectarea regulii de
pasi, fault
10-12 2.2 Pasa - exersarea pasei cu 2 maini de la piept de pe loc: in 25' Tema la grup
Driblingul perechi, triunghi, zig-zag de pe loc si din deplasare
Aruncarea la cos - exersarea driblingului din alergare, oprire intr-un timp si
Joc bilateral aruncare la cos
- demonstratii - corectari
- aplicarea procedeelor insusite in joc bilateral la un cos, 3x3,
respectand regulile de fault si pasi
13-14 2.2 Joc bilateral -exersarea structurii: pase in doi din deplasare, oprire, 20' Tema la
aruncare la cos cu 2 maini grupa
- corectari
-stafete cu efective mici
-joc 3x3 cu respectarea regulilor: pasi, fault, dublu dribling
15 1.3 Deplasari in pozitie - exersarea pozitiei fundamentale si a deplasarilor (alergare, 25' Predictiva
fundamentala schimbari de directii, exercitii specifice deplasarilor in
Pasa in doi din alergare aparare)
Aruncare la cos din - corectari generale si individualizate
alergare - exersarea pasei in doi din alergare-oprire si aruncarea la cos
cu 1 sau 2 maini (optional)
- stafete cu dribling si aruncare la cos
- joc bilateral 3x3 la un cos, respectand regulile: fault, pasi,
dublu dribling
- autoarbitrare
16 1.3 Oprirea cu mingea si - exersarea opririi cu mingea intr-un timp si pivotarea inainte- 30' Observare
pivotarea inapoi, prin pasire sistematica

2
Aruncarea la cos precedata - demonstratii
de dribling - corectari
- exersarea dribling. alternativ cu mana dreapta si cu cea stanga
- exersarea aruncarii la cos precedata de dribling si oprire
- stafeta cu procedee tehnice specifice
17 2.1 Pasa cu doua maini - exersarea pasei cu doua maini sau cu o mana (optional) 30' Observare
Driblingul - exersarea struct.: dribl. alternativ cu mana dreapta si stanga sistematica
Oprire-pivotare - oprire, pivotare -pas (pe grupe de 4-5 elevi)
Aruncare la cos de pe loc - demonstratie
Joc bilateral - exersarea aruncarii la cos de pe loc cu 2 maini de la piept sau cu
o mana de la umar de la diferite distante si unghiuri fata de cos
- corectari
- jocuri bilateral la un cos 3x3 in conditii de autoorg.si autoar-
abitrare cu respectarea regulilor de: pasi, fault, dublu dribling
18-19 2.1 Pozitiile de aparare - exersarea marcajului normal in aparare 25' Observare
Demarcajul - exersarea marcajului sistematica
Aruncarea la cos - depasirea adversarului cu dribling si schimbari de directie
- aruncare la cos prin procedeu optional, de pe loc sau prece-
dat de dribling
- corectari individuale
- joc bilateral cu aplicarea procedeelor tehnico-tactice insusite
3x3 la un panou
- arbitraj realizat de elevi prin rotatie
20-22 2.1 Pasa cu doua maini - exersarea pasei cu 2 maini de pe loc, in formatie de triunghi 30' Autoevaluare
Aruncarea la cos cu un adversar la mijloc cu sarcina de interceptie
Joc bilateral - pase in doi din deplasare
-demonstratie
- exersarea aruncarii la cos precedata cu dribling si oprire intr-
-un timp - corectari individuale
- joc bilateral 3x3 cu respectarea regulilor stabilite
- arbitraje realizate de elevi prin rotatie
23-25 2.1 Pasa din deplasare - exersarea pasei in trei in deplasare in prezenta unui 29' Tema la
Structura tehnica adversar semiactiv clasa
Intreceri - demonstratii repetate
- joc 4x4 in afara panoului ,,cine tine mai mult mingea"
- structura: dribl.-oprire-aruncarea la cos cu doua maini
- corectari
- demonstratii
- stafeta cu aruncare la cos: cine marcheaza mai multe co-
suri in tirnpul stabilit. Fiecare jucator executa dribling si
arunca la cos pana marcheaza (intrecere pe echipe)

3
26-30 2.2 Structuri tehnico- - exersarea structurilor: dribling, aruncare la cos.-deplasare- 25' Tema la
tactice cuprinzand reprimire- oprire- aruncare la cos grupa
procedurile tehnice - joc bilateral la un cos, 3x3 la un cos respectand regulile:
insusite fault, pasi, dublu dribling
Joc bilateral - arbitraje realizate de elevi prin rotatie
31-36 2.2 Structuri tehnico- - exersarea procedeelor tehnice in urmatoarele structuri: 25' Observare
tactice simple alergare-prindere-aruncare la cos; dribling printre jaloane- sistematica
Joc bilateral pasa-reprimire-aruncare la cos
- demonstratii - pase in doi din alergare-aruncare la cos-
recuperare - corectari
- joc bilateral 4x4 la un cos 5x5 la doua cosuri
- arbitrare de catre elevi prin rotatie, cu respectarea
regulilor
37-41 2.2 Formarea grupelor de - exersarea probei de evaluare potrivit optiunii elevilor 30' Evaluare
optiuni de cele 3 variante - evaluarea la cerere pe parcursul celor trei lectii sumativa
de evaluare - Joc bilateral cu reguli stabilite in regim de autoorganizare (Optional)
Evaluari optionale si autoarbitrare
Joc bilateral