Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

3
la Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor

Republica Moldova
Aparatul Președintelui Republicii Moldova
(denumirea entității publice)

REGISTRUL
DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE
nr. 01-11/IX

anul 2021

trimestrul II
Nr. de Data, luna Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea relației Descrierea Valoarea Decizia luată în Soarta cadoului
Înregistrare și anul beneficiarului persoanei/denumire (personală, împrejurărilor de piață a raport cu cadoul admisibil (se
predării cadoului admisibil, a instituției care a profesională) în care a fost cadoului admisibil (se indică indică, după caz,
(descrierea funcția deținută oferit cadoul dintre beneficiar și primit cadoul admisibil una dintre cele trei returnat
cadoului) admisibil persoana/ admisibil (lei) decizii luate de beneficiarului,
instituția Comisie1, precum și returnat
(denumirea) care a numărul și data beneficiarului ca
oferit cadoul procesului-verbal) urmare a
admisibil răscumpărării
sau trecut în
proprietatea
entității publice2)
și data

21 09.04.2021 Maia Sandu, Președintele Directorul general al profesională Întrevedere de lucru 4 470 Trecut în
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova Uniunii Industrial- cu șefa statului proprietatea
proprietatea Aparatului
Recirculator- Financiare Ruse, Aparatului
Președintelui Republicii
iradiator de aer Stanislav Pughinskii Președintelui
Moldova
bactericid și Republicii Moldova
Proces Verbal nr.17 din
ultraviolet ОРБ-2П
12.04.2021
„POZIS” 12.04.2021

22 19.04.2021 Maia Sandu, Președintele Dirijorul principal al profesională Transmis prin 600
Republicii Moldova Orchestrei Filarmonice intermediul Trecut în
Trecerea cadoului în
Înregistrările din Barcelona, Dirijor reprezentantei proprietatea
proprietatea Aparatului
simfoniilor lui laureat al Orchestrei dirijorului, prin Aparatului
Președintelui Republicii
P.Ceaikovsky nr. Filarmonice din poștă Președintelui
Moldova
1-6 cu Orchestra Moscova, Republicii Moldova
Proces Verbal nr.18 din
Filarmonicii din dl Iurii Botnari
22.04.2021
Moscova, pe Flash 22.04.2021
Drive USB
personalizat

23 22.04.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Curții profesională Vizita de lucru a 500 Trecerea cadoului în Trecut în
Republicii Moldova Europene pentru Președintelui proprietatea Aparatului proprietatea
Carte „Cour Drepturile Omului, Republicii Moldova Președintelui Republicii Aparatului
Européenne des domnul Robert Spano la Strasbourg, Moldova Președintelui
Droits de l’Homme” Republica Franceză Proces Verbal nr.19 din Republicii Moldova
26.04.2021
26.04.2021
Trecerea cadoului în
24 22.04.2021 Maia Sandu, Președintele Paramedicul și artistul profesională Întrevedere de lucru 350 Trecut în
proprietatea Aparatului
Republicii Moldova grafic, cu șefa statului proprietatea
Președintelui Republicii
Tablou personalizat domnul Sergiu Țopa Aparatului
Moldova
în ramă
Proces Verbal nr.20 din Președintelui
26.04.2021 Republicii Moldova

26.04.2021

25 17.05.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Republicii profesională Vizita oficială a 2 985 Trecerea cadoului în Trecut în
Republicii Moldova Lituania, dl Gitanas Președintelui proprietatea Aparatului proprietatea
Album de artă în Nausėda Republicii Lituania Președintelui Republicii Aparatului
două volume „The în Republica Moldova Președintelui
Radziwills – Moldova Proces Verbal nr.22 din Republicii Moldova
History and Legacy 20.05.2021
of the Princes” 20.05.2021

26 24.05.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Federal al profesională Vizita oficială a 3 350 Trecerea cadoului în Trecut în
Republicii Moldova Republicii Federale Președintelui proprietatea Aparatului proprietatea
Vază – suvenir din Germania, Republicii Moldova Președintelui Republicii Aparatului
porțelan fabricată de dl Frank-Walter la Berlin, Republica Moldova Președintelui
„Königliche Steinmeier Federală Germania Proces Verbal nr.23 din Republicii Moldova
Porzellan- 27.05.2021
Manufaktur Berlin” 27.05.2021

27 24.05.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Federal al profesională Vizita oficială a 6 200 Trecut în
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova Republicii Federale Președintelui proprietatea
proprietatea Aparatului
Set DVD-uri Germania, Republicii Moldova Aparatului
Președintelui Republicii
„25 years of dl Frank-Walter la Berlin, Republica Președintelui
Moldova
Berliner Steinmeier Federală Germania Republicii Moldova
Proces Verbal nr.23 din
Philarmoniker
27.05.2021
Europakonzert 27.05.2021
1991-2015”

28 23.06.2021 Maia Sandu, Președintele Ambasadorul Statului profesională Întrevedere de lucru 300 Trecut în
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova Israel în Republica cu șefa statului proprietatea
proprietatea Aparatului
Tablou în ramă de Moldova, dl Eliav Aparatului
Președintelui Republicii
lemn „Jerusalim of Belotsercovsky Președintelui
Moldova
Gold” Republicii Moldova
Proces Verbal nr.24 din
25.06.2021
25.06.2021

În situația în care la început a fost adoptată decizia prevăzută la pct. 22 subpct. 3), iar ulterior, întrucât beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenței, a fost adoptată
1

decizia prevăzută la pct. 22 subpct. 2), se indică ambele decizii, separate prin bară.
2
Dacă după trecerea cadoului în proprietatea entității publice, aceasta decide transmiterea lui către muzeu, bibliotecă, instituție, transmiterea gratuită în scopuri de caritate sau
înstrăinarea, acest fapt, de asemenea, se indică.