Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 27.01.2021
UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național de Informatică Matei Basarab
CLASA: Pregătitoare B
PROPUNĂTOR: Olaru Elena Cristina
ARIA CURRICULARĂ: Limbă si comunicare
DISCIPLINA: CLR
UNITATE DE ÎNVĂȚARE: “La săniuș”
SUBIECTUL LECȚIEI: Litera si sunetul “s”
TIPUL LECȚIEI: Consolidare
INTERVAL DE TIMP: 9:00 – 9:40
PROFESOR METODIST: Bălăceanu Elena Gabriela
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Stârcea Denisa
PROFESOR COORDONATOR: Andrei Simona
SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea cu sunetul și litera “s” prin rezolvarea de exerciții

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare.
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare.
4. Redactarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare.
COMPETENȚE SPECIFICE:
C1.4: Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
C1.5: Sunetul “s” și literele “S”, “s”;
C3.2: Asocirerea unor litere șI sunete
C4.2: Desenarea literelor de tipar

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: Să recunoască litera si sunetul “S”.


O2: Să scrie corect litera „S”
O3: Să deseneze imaginile cerute de exerciții.
O4: Să manifeste interes pentru ora de curs, participând activ la desfășurarea ei.

MANAGEMENTUL RESURSELOR SI AL TIMPULUI:

 Resurse umane:
1. Elevi: 25
2. Profesor învățământ primar: Stârcea Denisa
3. Profesor metodist: Bălăceanu Elena Gabriela
4. Profesor coordonator: Andrei Simona
 Resurse temporale: 40 min
 Resurse spațiale: platforma Classroom
 Resurse materiale: manual, culegere, fișă de lucru.

STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE ȘI PROCEDEE: Conversația euristică, explicația, exercițiul, demonstrația;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Manual, caiete, fișă de lucru.
3. FORME DE ORGANIZARE: Frontală, individuală.
BIBLIOGRAFIE:
 https://www.edums.ro/invprimar/Lb%20romana%20P%20I%20II.pdf
 https://wordwall.net/resource/9831628/litera-s
 https://jamboard.google.com/d/1qat6aO4yIPlEl7iz3A1rzPy3Qgs-_1KIDwdbBSysvs0/viewer?f=2

Proiectare didactică
Evenimentul Continutul activitatii Metode și procedee Mijloace Forme de organizare Evaluare
didactic
Momentul Se vor asigura condițiile Conversația Manual Frontală Observarea
organizatoric necesare pentru desfășurarea comportamentului
(1 min) optimă a lecției: Caiet elevilor

-pregătirea materialului didactic


necesar;
-pornirea camerelor web;
-executarea unei probe de
sunet.
Captarea atenției Captarea atenției se va realiza Conversația Frontală Observarea
(3 min) printr-un jocu în care elevii sistematică
trebuie să recunoască litera „S”
și să separe cuvintele care nu
conțin litera “S” de cele care
cnțin litera “S”.
Linkul jocului: Anexa 1
Anunțarea temei Propunătorul anunță elevii că Conversația Caiet Frontală Observarea
(6 min) vor lucra fișe de lucru pentru comportamentului
fixarea cunoștințelor acumulate Manual Individuală elevilor
în ora anterioară.
Elevii își vor deschide caietul de
lucru.

Dirijarea Propunătorul solicită elevilor să Conversația Caiet Frontală Observarea


învățării (20 își deschidă caietul special 6 la comportamentului
min) pagina 36, intitulată „La Săniuș”. Observația elevilor

Propunătorul partajează fișa Explicația Manual Individuală


digitală (Anexa 2):
La exercițiul unu, elevii trebuie
să traseze drumul pe care copii
trebuie să îl parcurgă prin
labirint pentru a se întâlni.
Fiecare elev lucrează individual.
La exercițiul doi, elevii trebuie
coloreze imaginea ascunsă în
fiecare nor și să încercuiască
literele care compun denumirea
sa.
La exercițiul trei, elevii trebuie
să unească câte două steluțe
pentru a forma litera S mare de
tipar și să completeze căsuțele
cu litera S mare de tipar.
Elevii marchează cu o steluță
literele care li se par cele mai
reușite.
Obținerea Propunătorul partajează cea de- Conversația Caiet dictando Frontală
performanței a doua fișă intitulată „Clubul de
lectură”(Anexa 3) . Elevii vor citi
coloanele ce corespund zilei de
miercuri și le vor scrie în caietul
dictando doar cu litere mari de
tipar.
Încheierea Se fac aprecieri generale şi Conversația Frontală Evaluare formativă
lecției
(2 min) individuale asupra participării
elevilor la lecţie, precum şi
asupra comportamentului lor pe
parcursul orei.

Anexa 1
 https://wordwall.net/resource/9831628/litera-s

Anexa 2
Anexa 3