Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIȚA:
GRUPA: mică
DATA:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Tradiții și obiceiuri românești”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Iarna a sosit din nou”
TEMA ZILEI: „Povești de iarnă”
DOMENII EXPERIENȚIALE: D.Ș./D.O.S.
MIJLOACE DE REALIZARE: Activitate integrată (povestirea educatoarei/aplicație practică)
TIPUL ACTIVITĂȚII: „Predare-învățare”

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.)
Întâlnirea de dimineață: „A sosit Zâna Iarnă!”
Rutine: „Ne spălăm, ne îngrijim și apa n-o risipim!”
Tranziții: „Un doi, un doi/ Mergem toți în pas vioi”
II. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (A.L.A.I)
Construcții: „Vizuina vulpii”
Joc de masă: puzzle – „Ursul”
Bibliotecă: „Cărticica cu povești” – citire de imagini din cărți de povești.
III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (A.D.E.) – Activitate integrată (D.Ș./D.O.S.)
D.Ș.: Povestirea educatoarei: „Ursul păcălit de vulpe”
D.O.S.: Aplicație practică: „Ursul”
IV. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (A.L.A.II)
Joc de mișcare: „Ursul doarme”

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Dezvoltarea capacității copilului de a audiacu atenție un text; utilizarea uneltelor simple pentru
realizarea unei lucrări practice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

A.D.P.:
 să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei;
 să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire);
 să observe cu atenție vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici alea acesteia, marcându-
le prin simbolul adecvat;
 să schimbe impresii, opinii, păreri.

A.L.A.I:
1. CONSTRUCȚII: „Vizuina vulpii”
 să construiască din piese lego vizuina vulpii.
2. JOC DE MASĂ: puzzle „Ursul”
 să asambleze piesele unui puzzle într-o imagine corectă reprezentând ursul.
3. BIBLIOTECĂ:„Cărticia cu povești”
 să citească imagini din cărți cu povești.

A.D.E.:
 să asculte cu atenție o poveste;
 să răspundă la întrebări privind conținutul unei povești;
 să discute despre personajele din poveste;
 să identifice materialele puse la dispoziție;
 să realizeze o compoziție practică cu subiect dat;
 să lucreze ordonat și curat;
 să finalizeze lucrările.

A.L.A.II:
 să execute corect mișcările și să respecte regulile jocului de mișcare.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei.
Mijloace didactice: planșe reprezentând principalele momente din poveste, culegere de texte
literare, cărticele cu povești, lipici, șervețele, foi, hârtie glasată maro, coșuleț, modelul educatoarei,
scrisoare, calendarul naturii, puzzle, piese lego, recompense etc.
Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual.
Locul de desfășurare: sala de grupă.
Durara: o zi.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti 2009;
 Aplicaţii ale noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ghid pentru cadrele didactice, vol.
II, III, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti 2009;
 Breben S, Gongea, E.(2007) E. Metode interective de grup, Editura Arves, Bucureşti.

SCENARIUL ZILEI
A.D.P.: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
Debutează cu salutul: „Dimineața a sosit/ Toți copiii au venit/ În semicerc ne adunăm/ Și frumos
ne salutăm”, iar copiii așezați în semicerc se salută reciproc.
Împărtășirea cu ceilalți. În această etapă se face prezența copiilor: „Acum că ne-am adunat/ Și
frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit?” (se verifică copiii absenți). Se va
completa calendarul naturii cu data și fenomenele specifice, apoi se vor purta scurte discuții despre
anotimpul iarna și despre sărbătorile specifice acestui anotimp.
Noutatea zilei: citim mesajul unei scrisori lăsate de Zâna Iarnă.
„Dragi copii,
Eu sunt Zâna Iarnă. Am fost mai devreme la grădinița voastră, dar voi nu erați ajunși. Am văzut ce
frumos ați împodobit grădinița și sala de grupă special pentru venirea mea. Am vrut să mă joc astăzi cu
voi, dar fiindcă nu v-am găsit, v-am lăsat un coșuleț cu surprize. Am aflat că ați învățat multe lucruri
frumoase și interesante. De aceea v-am pregătit multe alte surprize pe care le veți descoperi pe rând cu
ajutorul doamnei voastre educatoare.
Cu drag,
Zâna Iarnă”
Activitatea de grup: copiii vor desfășura jocul cu text și cânt „Ninge, ninge”.
RUTINE: „Ne spălăm, ne îngrijim, și apa n-o risipim”
TRANZIȚII: copiii părăsesc sala de grupă pentru a merge să servească micul dejun pe versurile:
„Un, doi, un, doi/ Mergem toți în pas vioi/ Facem rândul câte doi/ Noi la baie ne-ndreptăm/ Mâinile să le
spălăm.”

A.L.A.I.: ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES


Li se prezintă copiilor centrele la care urmează să se desfășoare activitățile, apoi sarcinile pe care
le au de realizat, și intuirea materialelor de la fiecare centru, urmând ca ei să-și aleagă centrul la care
doresc să lucreze.

A.D.E.: ACTIVITATE INTEGRATĂ: D.Ș./D.O.S. (Povestirea educatoarei/aplicație practică)

A.L.A.II: Joc de mișcare - „Ursul doarme”.


Copiii fac un cerc, iar unul dintre ei stă în interiorul cercului ghemuit în prealabil, legat la ochi cu
un batic sau o eșarfă. Copiii se învârt în timp ce cântă: „Ursul, ursul, doarme/ C-a uitat de foame/ Ce să-i
dăm noi de mâncare?/ Lapte, miere și-o cafea,/ Să prindă pe cineva”. Când s-a terminat cântecul copiii se
opresc. Copilul din mijlocul cercului prinde pe unul dintre colegii săi. Ceilalți colegi îl întreabă: „Pe cine
ai prins?” „Ex. Dragoş”. Dacă cel legat la ochi ghicește, se schimbă locurile între cei doi. Jocul continuă
până când cei din grup sunt pe rând ,,ursul”.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

STRATEGII DIDACTICE
SECVENȚE CONȚINUTUL EVALUARE
DIDACTICE ȘTIINȚIFIC Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

Se creează condițiile necesare desfășurării eficiente a activității: Instructajul


1.Moment  aranjarea mobilierului;
organizatoric  pregătirea materialului didactic;
 intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă și așezarea
lor pe scăunele în semicerc.

2. Captarea Se va realiza prin descoperirea coșulețului cu surprizele pregătite Conversația Coș cu Frontală Obs. comport.
atenției de Zâna Iarnă. surprize copiilor la
activitate
3. Anunțarea Educatoarea le propune copiilor să asculte povestea „Ursul Conversația Culegere de
temei și a păcălit de vulpe”, iar în încheierea activității, copiii au sarcina să texte literare
obiectivelor lipească bucățele de hârtie pentru a reda corpul ursului.

4. Reactualizarea Educatoarea adresează întrebări copiilor: Conversația Obs. comport.


cunștințelor „Mai cunoașteți și alte povești?” copiilor la
(Maricica, Povestea nucii lăudăroase, etc). activitate

Se va expune povestea respectând momentele cronologice Povestirea Planșe cu Frontală Obs. comport.
5. Prezentarea ale acțiunii folosind nuanțarea vocii, cât și o mimică adecvată. imagini din copiilor la
noului conținut Se va ține cont de planul de idei principale: poveste activitate
și dirijarea 1. Într-o iarnă geroasă, vulpii îi se face foame și iese din
învățării vizuină să caute mâncare.
2. Deodată, simte mirosul peștelui din căruța unui țăran și se
preface moartă, aceasta aruncând-o lângă pește.
3. Vulpea aruncă toți peștii din căruță, și se ospătează cu ei în
vizuină.
4. Simțind miros de pește, ursul se trezește din hibernare și
merge să-i ceară vulpii măcar unul.
5. Vulpea refuză, dar îl învață cum să pescuiască, păcălindu-l.
6. Ursul credul, merge seara la baltă, iar când și-a simțit
coada grea, trage cu putere rupând-o. Povestirea Planșe cu Frontală Obs. comport.
7. Urlând de durere, s-a dus la vulpe să o pedepsească. imagini din copiilor la
8. Vulpea s-a ascuns în vizuină, păcălindu-l din nou. poveste activitate
Educatoarea va prezenta copiilor pe rând planșele, ilustrând
momentele principale din poveste. Se vor explica cuvintele Observația
și expresiile necunoscute (geroasă - friguroasă, vizuină - Explicația
casa vulpii, bârlog - casa ursului, „să-și pună pofta în cui”-
să rabde, naiv - credul)

Copiii se vor așeza la măsuțe unde au pregătite materialele Conversația Individual Obs. comport.
6. Obținerea pentru activitatea practică. Ei vor trebui să lipească bucățele de copiilor la
performanțelor hârtie maro pentru a realiza corpul ursului. activitate
Se intuiesc materialele necesare realizării lucrării. Foi, hârtie
Se prezintă modelul educatoarei. Explicația glasată, lipici,
Se va explica și demonstra modul de realizare a lucrării. Demonstrația șervețele
Se efectuează exerciții de încălzire a mușchilor mici ai Exercițiul Modelul
mâinii, li se atrage atenția să lucreze ordonat în vederea educatoarei
finalizării lucrării și li se va ura „Spor la lucru!”.
Copiii vor lucra pe un fond muzical adecvat, iar dacă va fi Exercițiul Individual
nevoie, vor primi ajutor individual, sau unele explicații
suplimentare.
Copiii vor face „Turul galeriei” pentru a analiza lucrările, Turul galeriei Frontală Aprecieri
după care acestea vor fi expuse pe un panou. verbale

Educatoarea va adresa copiilor întrebări referitoare la Conversația Frontală


7. Asigurarea poveste și la personajele ei. Copiii trebuie să-și exprime părerea Explicația Individual
feedback-ului în legătură cu comportamentul fiecărui personaj și să motiveze
care dintre acestea le-a plăcut, care nu le-a plăcut și de ce.

8. Încheierea Se fac aprecieri pozitive asupra modului în care copiii au Conversația Frontală Aprecieri
activității participat la activitate. Se oferă recompense. verbale