Sunteți pe pagina 1din 8

MODEL 1 de teză:

Lucrare  scrisă  la matematicǎ clasa a V-a


pe semestrul al II-lea
*An şcolar 2018-2019*
 Subiectul  I  (50 de puncte):
5p  1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 19,7 şi 2,5.
5p  2. Calculaţi: a) 1,49∙10;  b) 49,5:100.
5p  3. Transformați în fracție zecimală:

6p  4.  Rezolvaţi ecuațiile:


a) x+3,9 = 45,7;   b) x-1,239 = 17,9.
6p  5. Se consideră fracțiile zecimale finite u=0,5 și v=1,4. Calculați:
a) u∙v;        b) v:u.
9p  6. Completați:
a ) Dintre numerele 4,24(45) şi 4,245 mai mare este numărul …
b) Numărul zecimal 0,1(6) scris sub formă de fracție ordinară ireductibilă este …
c) În diagrama de mai jos sunt prezentate distanțele parcurse de cinci alergători, în timpul unui
antrenament de o oră.

Conform diagramei, distanța parcursă de Cosmin este mai mare decât distanța parcursă de
Bogdan cu …km.
6p   7. Se consideră punctele A, B, C și D coliniare în această ordine. Știind că AB  = 3 cm, AC =
5 cm și BD = 6 cm, determină lungimile segmentelor BC, CD și AD.

8p   8. Un dreptunghi are lungimea egală cu 11,4 cm şi lăţimea de 3 ori mai mică.
a) Aflați lăţimea dreptunghiului.
b) Realizați un desen corespunzător.
c) Aflați perimetrul dreptunghiului.

Subiectul  II  (30 de puncte):


10p  1. Aflați rezultatul calculului:

1
           [(2,04:0,6 – 3)2 +5,035]∙1,2.

10p  2. Un biciclist parcurge o distanţă în 3 zile. În prima zi parcurge 76,2 km , a doua zi de 6 ori
mai puţin, iar a treia zi cu 5,6 km mai mult decât în a doua zi.
a) Ce distanţă a parcurs a doua zi?
b) Care este distanţa parcursă în cele 3 zile?

10p  3. Comparați numerele a și b:

Se acordă 20 puncte din oficiu!


SUCCES tuturor!

2
REZOLVARE Subiectul  I  (50 de puncte):
5p  1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 19,7 şi 2,5.
R: *suma=19,7+2,5=22,2. *diferența=19,7-2,5=17,2.

5p  2. Calculaţi: a) 1,49∙10;  b) 49,5:100.


R: a) 1,49∙10=14,9. b) 49,5:100=0,495.

5p  3. Transformați în fracție zecimală:

R: a) 13:4=3,25. b) 37:1000=0,037.

6p  4.  Rezolvaţi ecuațiile:


a) x+3,9 = 45,7;   b) x-1,239 = 17,9.
R: a) x+3,9 = 45,7 =>x=45,7-3,9=41,8.
R: b) x-1,239 = 17,9 =>x=17,9+1,239=19,139.

6p  5. Se consideră fracțiile zecimale finite u=0,5 și v=1,4. Calculați:


a) u∙v;        b) v:u.
R: a) u∙v=0,5∙1,4=0,7.
R: b) v:u=1,4:0,5=14:5=2,8.

9p  6. Completați:
a ) Dintre numerele 4,24(45) şi 4,245 mai mare este numărul … R:4,245
b) Numărul zecimal 0,1(6) scris sub formă de fracție ordinară ireductibilă este …
R: 0,1(6)=15/90(15 supra 90) =simplificare cu 5=3/18= simplificare cu 3=1/6.
c) Conform diagramei, distanța parcursă de Cosmin este mai mare decât distanța parcursă de
Bogdan cu …km.
R: Cosmin=12km, Bogdan=10km. Cosmin-Bogdan=12-10=2km.

6p   7. Se consideră punctele A, B, C și D coliniare în această ordine. Știind că AB  = 3 cm, AC =


5 cm și BD = 6 cm, determină lungimile segmentelor BC, CD și AD.

R: AC=AB+BC =>BC=AC-AB=5-3=> BC=2cm.


BD=BC+CD =>CD=BD-BC=6-2=> CD=4cm.
AD=AB+BC+CD=3+2+4=9cm.

8p   8. Un dreptunghi are lungimea egală cu 11,4 cm şi lăţimea de 3 ori mai mică.
a) Aflați lăţimea dreptunghiului.
R: lăţimea=l=lungimea:3=L:3=11,4:3=3,8cm.
b) Realizați un desen corespunzător.
R: Desenați un dreptunghi având lungimea=11,4cm și lăţimea=3,8cm.
c) Aflați perimetrul dreptunghiului.
R: Perimetrul=P=2·L+2·l=> P=2·11,4+2·3,8=22,8+7,6=30,4cm.

3
REZOLVARE Subiectul  II  (30 de puncte):
10p  1. Aflați rezultatul calculului:
  R: [(2,04:0,6 – 3)2 +5,035]∙1,2 =[(20,4:6 – 3)2 +5,035]∙1,2 =[(3,4 – 3)2 +5,035]∙1,2
=[(0,4)2 +5,035]∙1,2 =(0,16 +5,035)∙1,2 =5,195∙1,2 =6,234.
10p  2. Un biciclist parcurge o distanţă în 3 zile. În prima zi parcurge 76,2 km , a doua zi de 6 ori
mai puţin, iar a treia zi cu 5,6 km mai mult decât în a doua zi.
a) Ce distanţă a parcurs a doua zi?
R: *a doua zi=76,2:6=12,7km.
b) Care este distanţa parcursă în cele 3 zile?
R: *a treia zi=12,7+5,6=18,3km.
*în total a parcurs=76,2+12,7+18,3=107,2km.

4
5
6
7
8