Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

1
Lucrare scrisă la matematicǎ
Semestrul al II-lea_An şcolar 2017-2018 Nr.2 Lucrare scrisă la matematicǎ
Semestrul al II-lea_An şcolar 2017-2018
Subiectul I (50 de puncte)
Subiectul I (50 de puncte)
5p 1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 95,3 şi 3,476.
5p 2. Calculaţi 15,45 : 0,5. 5p 1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 85,95 şi 63,273.
5p 3. Efectuaţi 24 – 8,05 · 0,6. 5p 2. Calculaţi 27,15 : 0,3.
5p 4. Punctele A, B și C sunt coliniare în această ordine.Știind 5p 3. Efectuaţi 84 – 3,29 · 1,6.
că AB=2,6cm și BC =4,5cm, află lungimea 5p 4. Punctele A, B și C sunt coliniare în această ordine.Știind
segmentului AC. că AB=3,2cm și BC =2,7cm, află lungimea
5p 5. Calculaţi media aritmetică a numerelor 3,5 şi 4,76. segmentulu AC.
5p 6. Transformaţi în m: 3,45 dam; 14,6 km. 5p 5. Calculaţi media aritmetică a numerelor 73,8 şi 114,76.
5p 7.Construiește un unghi cu măsura de 1240. 5p 6. Transformaţi în m:25,65 dam; 84,17 km.
5p 8. Transformaţi în m2: 1200dm2; 0,42 ha. 5p 7. Construiește un unghi cu măsura de 780.
5p 9. Calculaţi perimetrul şi aria unui dreptunghi 5p 8. Transformaţi în m2: 156dm2; 12,62 ha.
cu dimensiunile 6,5 m şi 5,62 m 5p 9. Calculaţi perimetrul şi aria unui dreptunghi
5p 10. Să se deseneze un pătrat cu latura de 5,8 cm şi să se cu dimensiunile 4,7 m şi 8,63 m
calculeze perimetrul şi aria. 5p 10. Să se deseneze un pătrat cu latura de 6,3 cm şi să se
calculeze perimetrul şi aria.
Subiectul II (40 de puncte)
Subiectul II (40 de puncte)
1 3
10p
2 4 (
1. Calculaţi: a) 0,5− ∙ −0,25 ) 10p 1. Calculaţi: a) 0,75−0,75 ∙ ( 1910 −1,5);
b) 1800 - 67034' 28''. b) 900 - 45026' 48'' .

10p 2. Pentru 4 pixuri și 3 creioane, Ana a plătit 13,70 lei. 10p 2. Pentru 3 batoane de ciocolată și 5 pachete de biscuiți,
Pentru 2 pixuri și 5 creioane, de același fel, Dan plătește Radu plătește 10,50 lei. Pentru 2 batoane de ciocolată
12,10 lei. Căți lei costă un pix? Dar un creion? și 3 pachete de biscuiți, de același fel, Mara a plătit 6,55 lei.
Căți lei costă un baton de ciocolată? Dar un pachet de biscuiți ?
10p 3. Sa se calculeze: [ 3,6 – 2,9 :(3,1+5,4 : 2 )]· 2,7.
10p 4. Sa se calculeze: [ 20,4 – 41,9٠( 1,82 – 0,4 ٠ 7,1)]: 0,28.
10p 4. Aria unei grădini dreptunghiulare este de 103,7 ari.
10p 3. Un teren de joacă are formă de dreptunghiulară
Ştiind că lungimea grădinii este de 122 m, să se afle cât va
cu lungimea egală cu triplul lăţimii, iar diferenţa
costa împrejmuirea grădinii cu gard dacă 1m de gard
dintre lungime şi lăţime este de 48 m.
costă 15 lei.
Câţi ari are suprafaţa terenului.