Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: MIJLOCIE
TEMA CURRICULUMULUI: „Cine sunt / suntem? ”
PROIECTUL TEMATIC: „Corpul omenesc”
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: CORPUL UMAN
MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A CONŢINUTULUI: ACTIVITATE
INTEGRATĂ ( domenii experienţiale: DS şi DEC)

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

DOMENIUL ŞTIINŢE:

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Corpul uman”

MIJLOCUL DE REALIZARE: Observare

TIPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidare de cunoştinţe.

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Îmbogăţirea cunoştinşelor despre corpul uman.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

O1: Să exploreze şi să descrie părţile componente ale corpului


omenesc, folosind surse de informare diverse.
O2: Să utilizeze în vorbire cuvinte legate de descrierea corpului sau
organe de simţ sau organe vitale, obiecte de îmbrăcăminte, acţiuni
umane.
O3: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni şi jocuri în
care să aplice cunoştinţele dobândite.
O4: Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind
aceasta şi prin folosirea din proprie iniţiativă a obiectelor sanitare
personale;
O5: Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul,
hainele ,camera;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să recunoasca şi să indice părţile componente ale corpului omenesc;
O2: să precizeze care sunt funcţiile principalelor organe de simţ: ochi,
urechi, nas gură piele;
O3: să enumere asemănări si deosebiri dintre fetiţe şi băiţei;
O4: să enumere obiecte de igienă intimă.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:


SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Corpul uman”

MIJLOCUL DE REALIZARE: Pictură

TIPUL ACTIVITĂŢII:
Formare de priceperi şi deprinderi.

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Dezvoltarea sensibilitatii cromatice si consolidarea deprinderii de a


utiliza diferite tehnici de pictura in realizarea unei compozitii plastice;
Stimularea posibilitatii de exprimare liber-creativa a
impresiilor,emotiilor,trairilor legate de imagini vizuale sau imaginare in
legatura cu tema data.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ::

O1: sa reprezinte frumosul din realitatea inconjuratoare identificind


culori si forme
O2: sa compuna spatiul plastic folosind contrastul cromatic
preferat:culori calde –culori reci, contrastul de cantitate,contrastul de culori
complementare, contrastul de nonculori si gri(contrastul culorilor in
sine),etc.
O3: sa exprime liber-crativ, prin intermediul limbajului
plastic,sentimente,situatii sugerate de trairi proprii sau imaginare;
O4: sa finalizeze lucrarea inceputa si sa ordoneze materialele la
sfirsitul activitatii;
O5: sa analizeze si sa exprime pareri despre lucrarea proprie si/sau
despre lucrarile colegilor, sa reliefeze contrastul cromatic preferat.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să lucreze curat şi ingrijit;


O2: să imbine corect culorile, astfel incat sa obtina culorile
dorite;
O3: să-şi dezvolte muşchii mici ai mâinii;
O4: Să analizeze lucrările proprii şi pe cele ale colegilor;

RESURSE:
- procedurale: - metode si mijloace: exercițiul; conversația;
explicația; observarea.

- forme de organizare a elevilor: frontal


- materiale: acuarele, pensule, planşă, imagini smiley, imagini floricele,
- temporale: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:
Noul curriculum preşcolar.
Resurse
Etapele Continutul stiintific Procedurale
Modalitati
lectiei/activitatii de evaluare
Metode si Forme de Materiale Temporale
procedee organizare

Asigur climatul optim (de ordine si


1.Momentul disciplina, favorabil) necesar Conversatia Frontal ---- ----
organizatoric desfasurarii activităţilor.

2. Rectualizarea Discutăm despre corpul uman. Conversatia


cunostintelor Care sunt partile componente ale
corpului uman? Frontal Planse oral

La intrarea în grădiniţă am gasit trei


plicuri. oral
Ce credeti, ale cui sunt? Conversatia Frontal
3. Captarea atentiei Cred că le-a pierdut poştaşul. Plicuri
Dar uitati, pe plicuri scrie ca sunt
pentru grupa mijlocie. Voi ce grupă
sunteţi? Cred că sunt pentru voi.
Haideţi să vedem ce se află aici!
4. Anuntarea temei Astăzi vom vorbi despre CORPUL
si a obiectivelor UMAN. Conversatia Frontal

DS

Cu ajutorul copiilor poziţionăm Conversatia


componentele corpului uman (ale
fetiţei şi al băiatului). Explicatia Frontal
Găsim diferenţe şi asemănari între Planşă Oral
băieţi şi fetiţe. Observatia
Vorbim despre funcţiile
principalelor organe de simţ. Observarea
5. Dirijarea Pentru a ne păstra componentele
invatarii corpului uman sănătoase trebuie sa
respectăm reguli de igiena.
Cum credeţi că ne putem îngriji
corpul?

DEC
Intuirea materialului didactic:
Conversatia Frontal
Priviţi şi spuneţi ce aveţi pe măsuţe?
Ce credeţi că veţi face cu aceste
materiale?

Prezentarea si analiza modelului Observatia Planşă


Analizăm plansa impreuna:
Ce observaţi în planşa?
Care parţi ale copului se văd pictate?
Cum sunt ele?

Explicarea tehnicii de lucru


Le explic şi le demonstrez copiilor Explicatia Pensulă
tehnica de lucru: Demonstraţia Acuarele
Foaia se gaseste pe masa de lucru, cu Apă
mana stanga ţinem foaia şi pensula o Fisă pentru
ţinem cu mana dreapta. pictură

Exercitii pentru incalzirea


muschilor mici ai mainii
Executam impreuna câteva exerciţii
pentru încalzirea muşchilor mici ai
mâinii, de ex.: închiderea şi
deschiderea pumnilor, morisca, bate
vântul etc.

Executarea propriu-zisa a lucrarii


Le urez copiilor “Spor la treaba!”,
iar în timp ce copiii lucreaza,
urmaresc activitatea dandu-le
explicaţii şi ajutandu-i acolo unde
este cazul.
Tranziţie: „Chipul meu” – audiţie muzicală
Resurse
Procedurale Modalitati de
Etapele Continutul stiintific evaluare
lectiei/activitatii Metode si Forme Materiale Temporale
procedee de org.
Se organizeaza o expozitie in sala de
grupa, li se solicita copiilor sa
analizeze lucrarile si sa aleaga pe
Conversatia
cele mai bine realizate.
6. Evaluare Frontal Floricele
În alegerea celor mai frumoase Explicatia pentru Oral
lucrari se ţine cont de modul în care Individual recompensă
copilul a pictat, dacă a nu a depăşit
conturul, dacă a combinat bine
culorile, dacă lucrarea este executată
îngrijit, dacă a fost creativ.

Acum sa vedem ce se afla în al


treilea plic. Sunteti curioşi?
Imagini cu
Am gasit mai multe bileţele pe care Frontal smiley Oral
7. Evaluarea finală
sunt scrise nişte ghicitori. Daca
Conversaţia individual
răspundeţi corect la ghicitori veti
primi căte un smiley.
8. Încheirea Fac aprecieri privind implicarea Frontal
activităţii copiilor în activitate. Conversaţia Individual

S-ar putea să vă placă și