Sunteți pe pagina 1din 2

Cod: PO.G23.

05
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 5 Ediţia III Revizia 0

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII-CENTRUL


Pagina 1 din 16
DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI

APROB,
DIRECTOR GENERAL

Data___________
Semnătura
AVIZAT,
PREŞEDINTE COMISIE

Data__________
Semnătura

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND


RELAŢIA PERSONALULUI CU COPII
AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA
DREPTURILOR COPILULUI

Data __________
Semnătura

COD:PO.G23.05
Ediţia: 3, Revizia: 0, Data:

Funcția Nume şi prenume Data Semnătura

Verificat/Întocmit Șef. Centru Manolache Olimpia