Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare ca RED

Aplicaţie practică: Călătorie virtuală în Univers

Competențe specifice vizate: 1.1.,1.2.,3.1.,3.2.,4.1,4.3.

A. Elemente de proiectare a instruirii

Descrierea activității:

- Prezentarea, cu ajutorul unor instrumente TIC (PPT), a principalelor călătorii ale omului în
Univers, de-a lungul timpului

- Descrierea fenomenelor şi proceselor observate indirect, în Univers, cu ajutorul diferitelor


aplicaţii digitale

Resurse:

-  Metode: observația, conversația euristică, brainstorming-ul, explicația, problematizarea

- Mijloace: softuri de simulare, tutoriale, imagini, filme educaționale, fișe de lucru, planșe

Modalități de organizare: activităţi de învăţare şi sarcini de lucru individuale şi în grup

Succesiunea activităților de predare-învățare:

- Prezentarea principalalelor momente ale explorării Universului

 -Perceperea dimensiunii spațiale și temporale a Universului


(https://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U)

- Descrierea unei călătorii virtuale (brainstorming privind condițiile de realizare)

- Descrierea(dirijată) a unor modificări observabile (vezi video) sau imaginate în această


călătorie (simulator Celestia sau Sollarium)

- Clasificarea principalelor corpurilor cerești după mărime şi poziţionare faţă de Terra


(https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA)
Evaluare:

- Evaluare continuă 

-  Fișe de lucru

4. Extideri spre alte discipline:

      - Matematică, fizică, limbi, biologie