Sunteți pe pagina 1din 1

De acord cu îndrumarea,

Cadru didactic coordonator___________________________,

Semnătura____________________

CERERE

Subsemnatul(a), ____________________________________, student (a) al


Facultății de Matematică și Informatică, la Programul de
studii___________________________, anul _________, vă rog să-mi aprobați realizarea
lucrării de licență/disertație cu
titlul_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________, pentru sesiunea de
licență/disertație___________________________.

Data, Semnătură student,

______________ ________________

S-ar putea să vă placă și