Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieţi pe foaia de examen, noţiunile cu care să completaţi spaţiile libere din afirmaţiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte.

1. Bradul aparţine regnului…………………..şi prezintă sămânţa…………………în fruct


2. Angiospermele cuprind două clase……………………………….şi……………………….
3. Pielea amfibienilor este umedă, ……………..şi………………….pentru că este adaptată
funcţiei de respiraţie.
4. Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote, ………………., fungi,……………… şi
animale

I.B. Daţi două exemple de grupe de amfibieni: scrieţi în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu
reprezentativ

I.C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.

1. Drojdiile sunt

a. ascomicete

b. filicate

c. sporozoare

d. procariote

2. Sporozoarele aparţin regnului:

a. animale

b. fungi

c. plante

d. protista

3. Iepurele

a. aparține mamiferelor placentare

b. este adaptat mediului de viață acvatic

c. face parte dintre chiroptere

d. prezintă membre cu dezvoltare egală


4. Păsările au:

a. fecundație internă

b. nutriție parazită

c. temperatura corpului variabilă

d. respirație branhială

I.D. Citiţi cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera „A”. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei,
litera”F” şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aeasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest
scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Elefantul este un mamifer placentar


2. Fungii se hrănesc autotrof, saprofit sau parazit
3. Bacilul tetanosului este un reprezentat al regnului Prostita

II.A.

Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale

a. Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă

b. Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acestuia

c. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două enunţuri pentru fiecare conţinut, utilizând
limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

– ferigi

– angiosperme

II.B. Clasa Mamifere cuprinde vertebrate extrem de diverse

a. Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare
grup

b. Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere

c. Alcatuiti un mini eseu intitulat “Producţiile pielii la mamifere”. In acest scop enumerati 6
notiuni specifice acestei teme. Construiti cu ajutorul acestora, un text coerent format din 3-4
fraze, folosind corect si in corelatie notiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și