Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieți pe foaia de examen noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmațiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte
Contracţiile muşchiului inimii se numesc ………… iar relaxările ……………
Capilarele realizează conexiunea între …………… şi ………………………..
Cordul este situat între ………….. şi sprijinit pe ……………………..

I.B. Numiți două boli ale aparatului cardio-vascular; precizați pentru fiecare boală câte o
caracteristică a acesteia

I.C. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Sângele cu grupa A(II) aglutinează (se distruge) în prezenţa:
a) antigenelor A
b) antigenelor B
c) anticorpilor α
d) anticorpilor β

2. Artera pulmonară îşi are originea în:


a) AD
b) AS
c) VD
d) VS

3. Îngustarea calibrului arterelor coronare este o cauză a:


a) leucemiei
b) anemiei
c) cardiopatiei ischemice
d) hemoragiei cerebrale

I.D. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F si modificați
parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația stiințifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
Valva mitrală separă VD de AD.
Persoanele cu grupa sanguină AB(IV) pot dona sânge celor care au grupa de sânge A(II).
Prin arterele pulmonare circulă sânge încărcat cu oxigen.
II. O persoană cu grupa sanguină B(III) şi Rh negativ are nevoie de o transfuzie cu o cantitate mică de
sânge. Medicii au la dispoziţie rezerve de sânge cu următoarele grupe sanguine: 0(I) Rh negativ, A(II) Rh
negativ şi AB(IV) Rh negativ.
Stabiliţi următoarele:
a. grupa / grupele sângelui care poate fi ales de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la dispoziţie;
motivaţi răspunsul dat.
b. schema generală, în cazul transfuziei, a compatibilităţii grupelor de sânge

III. La om circulaţia sângelui este dublă: sistemică şi pulmonară


a. Ce reprezintă hemoglobina?
b. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între artera aortă şi artera pulmonară
c. Construiţi 4 enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– circulația la plante
– imunitate

S-ar putea să vă placă și