Sunteți pe pagina 1din 7

Biologie clasa a XI-a

II.Funcțiile fundamentale ale organismului uman

Nervii cranieni

În număr de 12 perechi, fac parte din SNP și cu excepția perechilor I și II aparțin de trunchiul
cerebral. La nivelul acestuia se află:
- Nucleii de origine pentru fibrele motorii din nervii motori și micști
- Nucleii terminali (cu deutoneuronii căilor) pentru fibrele senzitive din nervii senzitivi și micști
- Originea aparentă –locul intrării sau ieșirii nervilor din nevrax
Nervii cranieni sunt:
a) Motori: III, IV, VI, XI, XII
b) Senzitivi: I, II, VIII
c) Micști: V, VII, IX, X
Perechile III, VII, IX și X au și fibre parasimpatice preganglionare cu originea în nucleii vegetativi din
trunchiul cerebral
Nervii cranieni se deosebesc de cei spinali neavând distribuție metamerică și nici cele 2 rădăcini:
anterioară și posterioară.

I. Nervii olfactivi (senzoriali)


Originea reală: neuronii bipolari ai mucoasei olfactive, care au și rol de receptor
Rol: conduc impulsuri legate de miros la scoarța cerebrală

II. Nervii optici (senzoriali)


Originea reală: neuronii multipolari din retină, ai căror axoni părăsesc globul ocular prin pata oarbă
Rol: conduc impulsuri legate de stimuli vizuali la scoarța cerebrală
III. Nervii oculomotori (motori)
Originea reală: -nucleul oculomotorului (somatic) din mezencefal
-nucleii accesori ai oculomotorului (vegetativi) din mezencefal
Originea aparentă: fosa interpedunculară (între picioarele pedunculilor cerebrali)
Alcătuire: 2 ramuri -somatică –se distribuie mușchilor externi ai globului ocular: drept superior,
drept inferior, drept intern și oblic inferior dar și mușchiului
ridicător al pleoapei superioare
-vegetativă –se distribuie mușchilor circulari ai irisului și mușchilor circulari ai
corpului ciliar
Rol: -asigură mișcările globilor oculari,
-ridică pleoapa superioară,
-participă la realizarea reflexului pupilar fotomotor (mioza),
-asigură reflexul de acomodare, pentru vederea de aproape

IV. Nervii trohleari sau patetici (motori)


Originea reală: nucleul trohlearului din mezencefal (pedunculii cerebrali)
Originea aparentă: fața posterioară a mezencefalului, sub coliculii cvadrigemeni inferiori
Rol: au numai fibre somatomotorii ce se distribuie la mușchiul oblic superior al globului ocular
V. Nervii trigemeni (micști)
Originea reală: -ganglionul trigeminal (Gasser) de pe fața anterioară a stâncii temporalului, pentru
fibrele somatosenzitive
-nucleul masticator din punte, pentru fibrele somatomotorii
Originea aparentă: fața anterioară a punții, de o parte și de alta a piramidelor pontine
Alcătuire: 3 ramuri: ramurile oftalmică și maxilară –senzitive și ramura mandibulară –mixtă
a) Ramura oftalmică –asigură inervația senzitivă a pielii frunții și a pleoapelor superioare, a
globului ocular și mucoaslor nazală și a sinusurilor
b) Ramura maxilară –asigură inervația senzitivă a palatului moale, gingiilor și dinților superiori,
mucoaselor nazală și respiratorie, pielii regiunilor temporale, malare, buzei superioare și
pleopelor inferioare
c) Ramura mandibulară
– prin fibrele senzitive se distribuie la mandibulă, cele 3 perechi de glande salivare
mari, partea anterioară a limbii, pielea feței și a pavilionului urechii, buzei
inferioare, gingiilor și dinților inferiori
– prin fibrele motorii se distribuie mușchilor masticatori, mușchilor tensori ai
timpanului și ai vălului palatin
Cele 3 ramuri au anexați funcțional ganglioni vegetativi: ciliar, pterigoidian și otic
Rol: -asigură sensibilitatea exteroceptivă de la nivelul feței și capului
-asigură sensibilitatea proprioceptivă pentru mușchii masticatori
-realizează actul masticației prin fibrele motorii ce inervează mușchii masticatori
VI. Nervii abducenși sau oculomotori externi (motori)
Originea reală: nucleul motor din punte
Originea aparentă: șanțul bulbo-pontin, deasupra piramidelor bulbare
Rol: conțin fibre somatomotorii ce inervează mușchiul drept extern al globului ocular

VII. Nervii faciali (micști)


Originea reală:-ganglionul geniculat din stânca temporalului, pentru fibrele senzoriale (somatice)
-nucleul motor din punte, pentru fibrele somatomotorii
-nucleii lacrimal și salivator superior din punte, pentru fibrele visceromotorii
Originea aparentă: șanțul bulbo-pontin
Rol: -prin fibrele senzoriale gustative se distribuie mugurilor gustativi din 2/3 anterioare ale limbii
-prin fibrele somatomotorii se distribuie musculaturii mimicii, asigurând expresia feței
-prin fibrele visceromotorii asigură secreția lacrimală muco-nazală și secreția salivară a
glandelor sublinguale și submandibulare
VIII. Nervii acustico-vestibulari sau vestibulo-cohleari (senzoriali)
Originea reală: -ganglionul Corti pentru fibrele senzoriale auditive
-ganglonul Scarpa pentru fibrele senzoriale vestibulare
Originea aparentă: șanțul bulbo-pontin
Rol: -prin fibrele senzoriale auditive trimite informații legate de auz de la urechea internă, către
nucleii cohleari din punte
-prin fibrele senzoriale vestibulare trimite informații legate de echilibru, tot de la urechea
Internă, către nucleii vestibulari din bulb

IX. Nervii glosofaringieni (micști)


Originea reală: -nucleul ambiguu din bulb pentru fibrele somatomotorii
-nucleul salivator inferior din bulb pentru fibrele visceromotorii
-ganglionul superior de lângă gaura jugulară pentru fibrele somatosenzitive
-ganglionul inferior de lângă gaura jugulară pentru fibrele viscerosenzitive
Originea aparentă: șanțul retroolivar
Roluri și distribuție:
- prin fibrele somatomotorii asigură ridicarea faringelui distribuindu-se la musculatura acestuia
- prin fibrele visceromotorii parasimpatice se distribuie glandelor salivare parotide asigurând
secreția acestora
- prin fibrele somatosenzitive se distribuie urechii medii și faringelui, precum și 1/3 posterioare a
limbii asigurând sensibilitatea exteroceptivă (farige, trompa lui Eustachio, urechea medie) și
sensibilitatea gustativă pentru treimea posterioară a limbii
- prin fibrele viscerosenzitive se distribuie zonelor reflexogene cardiovasculare, constituind calea
aferentă a reflexului depresor cardiorespirator
X. Nervii vagi sau pneumogastrici (micști)
Originea reală: -nucleul ambiguu din bulb pentru fibrele somatomotorii
-nucleul dorsal al vagului din bulb pentru fibrele visceromotorii
-ganglionul nodos și ganglionul plexiform pentru fibrele senzitive
Originea aparentă: șanțul retroolivar
Roluri și distribuție:
- prin fibrele somatomotorii se distribuie la musculatura laringelui, faringelui și vălului palatin
- prin fibrele visceromotorii parasimpatice se distribuie mușchilor netezi ai viscerelor toracice și
abdominale precum și glandelor din aceste regiuni
- prin fibrele senzoriale gustative asigură inervația mugurilor gustativi de la rădăcina limbii,
faringe
- prin fibrele somatosenzitive se distribuie la tegumentul urechii externe, mucoasa laringelui și
faringelui
- prin fibrele viscerosenzitive se distribuie zonelor reflexogene cardiovasculare și la interoceptorii
din viscere

XI. Nervii accesori sau spinali (motori)


Originea reală: -nucleul ambiguu din bulb, pentru rădăcina bulbară
-coarnele anterioare medulare cervicale, pentru rădăcina spinală
Originea aparentă: -șanțul retroolivar pentru rădăcina bulbară
-șanțul lateral anterior medular pentru rădăcina spinală
Rol: -prin ramura internă, care intră în nervii vagi, inervează mușchii laringelui
-prin ramura externă inervează mușchii sternocleidomastoidieni și mușchii trapezi asigurând
mișcările capului și umerilor
XII. Nervii hipogloși (motori)
Originea reală: nucleul motor alhipoglosului din bulb
Originea aparentă: șanțul preolivar
Rol: are fibre somatomotorii ce se distribuie la musculatura limbii