Sunteți pe pagina 1din 5

Biologie clasa a XI-a

II.Funcțiile fundamentale ale organismului uman

Funcțiile măduvei spinării: funcția de conducere

Conducerea impulsurilor prin măduva spinării se face pe căi lungi (de proiecție): ascendente
(senzitive) și descendente (motorii) dar și pe căi scurte (de asociație, intersegmentare)
I.Căile ascendente (ale sensibilității) –transmit informații recepționate de la diverși receptori.
 Sensibilitatea generală a corpului este condusă pe căi specifice

-exteroceptivă: -tactilă grosieră (protopatică) și fină (epicritică)
-termică
-dureroasă
-proprioceptivă: -conștientă (kinestezică)
-inconștientă (de control al mișcării)
 Sensibilitatea interoceptivă (visceroceptivă) este condusă atât pe căi specifice (calea
spinotalamică) cât și pe căi nespecifice prin substanța reticulată medulară și prin cea din jurul
canalului ependimar.
1. Căile sensibilității exteroceptive
a) Calea sensibilității termice și dureroase
 Receptorii: în piele: -terminații nervoase libere
-corpusculii Krause pentru rece
-corpusculii Ruffini pentru cald
-algoreceptori (receptori ai durerii)
 Protoneuronul (primul neuron): ganglionul spinal
-dendrita lui este conectată cu receptorii
-axonul pătrunde în măduvă prin rădăcina posterioară a nervilor spinali
 Deutoneuronul (al doilea neuron): coarnele posterioare medulare
-axonul lui trece în cordonul lateral de partea opusă, formând fasciculul
spinotalamic lateral (termic-dureros) cu traseu ascendent prin măduvă,
trunchi, spre talamus
 Al treilea neuron: talamus
-axonul său proiectează în scoarța cerebrală (cortex) în aria somestezică SI
(aria sensibilității generale) –girusul postcentral din lobul parietal
b) Calea sensibilității tactile grosiere (protopatice) și presionale
 Receptorii: în piele: -terminații nervoase senzitive de la baza foliculului pilos
-corpusculii Meissner
-discurile Merkel
 Protoneuronul (primul neuron): ganglionul spinal
-dendrita lui este conectată cu receptorii
-axonul pătrunde în măduvă prin rădăcina posterioară a nervilor spinali
 Deutoneuronul (al doilea neuron): coarnele posterioare medulare
-axonul lui trece în cordonul anterior de partea opusă, formând fasciculul
spinotalamic anterior (tactil grosier sau protopatic) cu traseu ascendent
prin măduvă, trunchi, spre talamus
 Al treilea neuron: talamus
-axonul său proiectează în scoarța cerebrală (cortex) în aria somestezică SII
(aria sensibilității generale) –girusul postcentral din lobul parietal

c) Calea sensibilității tactile fine (epicritice) și vibratorie


 Are același traseu ca și sensibilitatea kinestezică (proprioceptivă conștientă)

2. Căile sensibilității proprioceptive


a) Calea sensibilității proprioceptive conștiente (kinestezice) –simțul poziției și al mișcării în
spațiu
 Receptorii: -pentru sensibilitatea tactilă fină se găsesc în piele fiind reprezentați de
corpusculii Meissner (pentru tact) și corpusculii Vater-Pacini (pentru
vibrații)
-pentru sensibilitatea kinestezică: -organele neurotendinoase Golgi,
corpusculii Vater-Pacini și terminații nervoase libere din mușchi, tendoane,
capsule articulare
 Protoneuronul: ganglionul spinal
-dendrita este conectată cu receptorii
-axonul pătrunde direct în cordonul posterior formând fasciculele
spinobulbare: gracilis (Goll) și cuneat (Burdach), urcând spre bulb
*fasciculul cuneat apare numai în măduva toracală superioară și cervicală
 Deutoneuronul: bulbul rahidian în nucleii gracilis și cuneat
-axonul acestuia se încrucișează (trece de partea opusă) formând decusația
senzitivă, după care pătrunde în lemniscul medial, având traseu ascendent
spre talamus
 Al treilea neuron: talamus
-axonul său proiectează în scoarța cerebrală (cortex) tot în aria somestezică
(aria sensibilității generale) –girusul postcentral din lobul parietal

b) Calea sensibilității proprioceptive inconștiente (de control al mișcării)


 Receptorii: -fusurile neuromusculare
-corpusculii Pacini
 Protoneuronul: ganglionul spinal
-dendrita formează sau este conenctată cu receptorii
-axonul pătrunde în măduvă prin rădăcina posterioară a nervilor spinali
 Deutoneuronul: coarnele posterioare medulare
-axonul trece în cordonul lateral de aceeași parte formând fasciculul
spinocerebelos direct (Flechsig) –dorsal sau în cordonul lateral opus
formând fasciculul spinocerebelos încrucișat (Gowers) –ventral
 Ambele fascicule au traseu ascendent, străbat măduva și ajungând la nivelul trunchiului
cerebral se comportă diferit:
-cel dorsal (Flechsig) străbate numai bulbul și apoi prin pedunculul cerebelos inferior
(PCI) ajunge la paleocerebel
-cel ventral (Gowers) străbate bulbul, puntea și mezencefalul și apoi prin
pedunculul cerebelos superior (PCS) ajunge la paleocerebel
*Fasciculul spinocerebelos direct (Flechsig) aduce informații proprioceptive
inconștiente din partea inferioară a corpului, iar fasciculul spinocerebelos încrucișat
(Gowers) aduce informații de la partea superioară a trunchiului și membrelor
superioare, fiind vizibil în regiunile cervicală și toracală

3. Căile sensibilității interoceptive (visceroceptive)


În condiții normale, viscerele nu reacționează la stimuli mecanici, termici sau chimici, iar
impulsurile nervoase interoceptive nu devin conștiente. Numai în condiții anormale, viscerele pot fi
punctul de plecare pentru senzații dureroase.
 Receptorii: -pereții vaselor de sânge
-pereții organelor interne: terminații nervoase libere sau corpusculi lamelați
 Protoneuronul: ganglionul spinal (neuroni viscerosenzitivi)
-dendrita este conenctată cu receptorii viscerali
-axonul pătrunde în măduvă prin rădăcina posterioară a nervilor spinali
 Deutoneuronul: -cornul posterior medular, dacă impulsurile sunt conduse pe căi
specifice
-cornul lateral medular, dacă impulsurile sunt conduse pe căi nespecifice
 Al treilea neuron: talamus –pentru calea specifică
Calea nespecifică este o cale multisinaptică și ajunge din aproape în aproape,
prin substanța reticulată, la talamus
Proiecția corticală este în zona somestezică –pentru calea specifică sau difuz pe toată
scoarța cerebrală –pentru calea nespecifică