Sunteți pe pagina 1din 5

Dobânda 

simplă

Cea mai simplă investiție care să aducă un venit este depunerea banilor la o bancă pe o
anumită perioadă cu o anumită dobândă (care reprezintă o anumită sumă de bani pe care
deponentul o primește după o perioadă de timp).
Aceasta este dobânda simplă. 
Dacă însă această sumă se adaugă la cea inițială și pentru ea se calculează dobânda
pentru aceeași perioadă de timp, aceasta adaugându-se la sfârșitul perioadei etc. atunci vorbim
de o dobândă compusă.
Pentru cele două tipuri de dobânzi distingem: dobânda plătită, care este dobânda plătită
de bănci depondenților pentru sumele depuse și dobânda încasată, care este dobânda încasată
de banci de la datornici pentru sumele împrumutate.
Notiunea de baza a matematicilor financiare este dobanda. Dobanda este suma de bani care se
plateste de catre debitor creditorului pentru un împrumut banesc.

Dobânda simplă
 
Definiție:
Dobânda simplă reprezintă dobânda calculată pentru suma depusă pentru o anumită
perioadă.
Notație: Dobânda simplă se noteaza cu D. 
Procentul dobânzii
Reprezintă suma care se plătește pentru suma depusă de 100 unități monetare (u.m.)
pentru o perioadă de un an.

Formule pentru calculul dobânzii simple

Dacă S este suma depusă, n numărul de ani pe care s-a depus suma, iar p este
procentul dobânzii, atunci D=S∙p∙n , iar suma acumulată după cei n ani este S’=S+D=S(1+p∙n)
100 100

Dacă notăm cu d= p/100, procentul dobânzii

atunci D=S∙d∙n, S’=S(1+dn).

Formula dobânzii simple după m luni este dată de formula:


D= S∙d∙m
12
Formula dobânzii simple după k zile este dată de formula:
D= S∙d∙ k
360

Exemple:
1) La o bancă un deponent pune suma de 100.000 lei cu un procent al dobânzii
de 15%. Care este dobânda obținută după un an? Dar după trei ani?
Rezolvare:
După un an dobânda este egală cu: 100000∙15 100=15000 lei, iar după trei ani valoarea
acesteia este egală cu: 3∙100000∙15 100=45000 lei
2) Să se determine procentul dobânzii, dacă o sumă de 12.000 u.m. aduce în 6 ani o
dobândă de 2.880 u.m.?
Rezolvare:
Aici S=12.000 u.m., D=2880, n=6. Din formula dobânzii simple => p=100∙DS∙n=4, ceea ce
înseamnă că procentul anual al dobânzii este de 4%. 

Dobânzi simple diferite


 Este posibil ca pe termenul de depunere al banilor într-o bancă, aceasta să-și modifice
dobânzile simple. Se pune problema determinării dobânzii în acest caz. Fie t termenul de
plasare a banilor t=t1+t2+t3+...+tn, unde ti este perioada de timp pentru care dobânda bancară
este pi. Atunci dobânda simplă totală este egală cu suma dobânzilor simple pentru cele
n perioade.

Exemple:
Suma de 2.000.000 lei a fost depusă la o bancă (cu dobânda simplă) cu procentele
anuale de 6%, 7%, 8% pentru perioade de 30, 60 respectiv 90 zile. Dobânda obținută pe
perioada 180=(30+60+90) zile este egală cu:
S=200000030∙6100∙360+60∙7100∙360+90∙8100∙360=73333

Dobânda compusă
Dobânda câștigată, care se adaugă periodic la suma dată și care produce dobândă cu
același procent se numește dobândă compusă.

PROBLEME REZOLVATE

S-ar putea să vă placă și