Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL COMISIEI PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

ŞI NONFORMALE

NR. TIPUL DE OBIECTIVE ACTIVITĂŢI RASPUNDE PERIOADA


CRT. EDUCAŢIE

1 Educaţia ecologică Identificarea calităţilor - activităţi de Diriginţii IX. 2015


Mediului nepoluat ca premisă a igienizare a V. 2016
unei vieţi sănătoase, mediului Diriginţii
Conştientizarea interdependenţei - teme de ecologie în ocazional
Dintre calitatea mediului şi orele de dirigenţie Conducătorii
calitatea vieţii, dezvoltarea - plantare de flori claselor
unui comportament individual şi
social ecologic sănătos,
implicarea responsabilă în
acţiuni de protecţie a mediului.

2 Educaţie pentru - Promovarea sănătăţii şi a stării - Pregătirea de Conducătorii Ocazional


sănătate de bine mâncăruri claselor/diriginţii
- Dezvoltarea unor sănătoase 16-
comportamente de protejare a - Activităţile 22.XI.2015
sănătăţii personale şi a desfăşurate in
mediului săptămâna S.E.G.
- Dezvoltarea în direcţia - Activităţi de igienă ocazional
autocunoaşterii, a construirii personală
unei imagini positive de sine, a
comunicării şi relaţionării Diriginţii
interpersonale. - Activitate de ocazional
- Prevenirea accidentelor şi a prevenire a
Comportamentelor cu risc consumului de
pentru sănătate, în sensul ţigaretă, drog şi
prevenirii atitudinii negative faţă alcohol
de sine şi viaţă.

3 Educaţia pentru - Formarea aptitudinii şi - Zilele sportului- Bokor Katalin VI. 2016
pace şi cooperare atitudinii civice prin dialog şi activităţi sportive
participare la interşcolare
prin sport Educaţie rezolvareaconflictelor
civică/ - Cultivarea unor atitudini
democratica superioare si formarea - Participare la Conducătorii ocazional
individului în vederea evenimente claselor
promovarii dialogului sportive
constructiv.
- Cultivarea receptivităţii şi
flexibilităţii, a respectului faţă
de valori, faţă de sine
şi de semeni, respectarea
diversităţii
- Implicarea elevului în viaţa
socială prin angajarea sa în
acţiuni sportive

4 Educaţia pentru - Cunoaşterea şi respectarea - teme privint cunoaşterea Diriginţii ocazional


drepturile copilului/ drepturilor copilului/omului şi drepturilor şi obligaţiilor,
omului dezvoltarea completa a prelucrate în orele de
potențialului său într-o dirigenţie
atmosfera de libertate, demnitate
si justiție. - activităţi de
- Dezvoltarea imaginii de sine autocunoaştere
şi a respectului personal şi faţă
de semeni.

5 Educaţia pentru - Formarea unui stil de viaţă - învăţarea de jocuri Ocazional


timpul sănătos prin cunoaşterea şi populare XII 2015, III, V,
liber însuşirea de modalităţile diverse - serbări 2016
de petrecere activă a timpului XI. 2015
liber. - balul bobocilor X. 2015
- festivalul toamnei