Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ……………………………….


Sediul ……………………………….
CUI …………………………….……
Nr. I.T.M. : …………………………

Decizia nr. .........../ ..............................

Dnul./ Dna. ...................................................................., administrator al S.C.


................................................................, cu sediul in ................................................
......................................................................., avand in vedere conditiile stabilite
prin contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern si urmare
situatiei absentelor nemotivate:

DECIDE:

Art. 1 Incepand cu data de ........................................... inceteaza suspendarea


contractului individual de munca al salariatului(ei) ..................................................
.................................................. (CNP ............................................), in conformitate
cu prevederile art. 51 alin. 2 din Codul Muncii si va relua activitatea in baza
aceluiasi contract, cu un salariu tarifar de ..................... lei.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se imputerniceste dl.
(dna.) ………….…...…………………….., avand functia de ……………………...

Am luat cunostiinta, S.C. ...........................................


.................................................... ...................................................

S-ar putea să vă placă și