Sunteți pe pagina 1din 17

GRĂDINIŢA P.P. nr.

36, TIMISOARA

PROIECT TEMATIC

Călători prin
anotimpuri

EDUCATOARE: prof.Milutin Monica


Tema de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema proiectului: ,,Călători prin anotimpuri”
Perioada: 5 saptămâni – 16.10.2017-27.10.2017, 15.01.2018-19.01.2018, 16.04.2018-20.04.2018.
04.06.2018-08.06.2018

Subteme: 1. Pe cărările toamnei


2. Toamnă harnică și darnică
3. Cu iarna la joacă
4. Primăvară bun venit!
5. Vine vara!

Resurse:

-umane: preșcolari
educatoare
părinţi.

-materiale: cărți cu poze, cărți cu povești, păpuși, marionete, machete, calculator, materiale din
natură, creioane colorate, foi albe și colorate,acuarelă, lipici, atlase, enciclopedii, reviste, PPT

Strategii didactice:
Metode şi procedee:
Povestirea, observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, învăţarea prin
descoperire, explozia stelară, brainstorming.

Modalităţi de evaluare utilizate pe parcursul proiectului:


Realizarea unui centru tematic cu tema: „Tabloul anotimpurilor”
Produse ale activităţii copiilor;
Observaţia curentă a educatoarei;
Chestionarea orală
Activitate demonstrativă cu participarea părinţilor

Obiective de referință vizate :

Domeniul Limbă şi Comunicare


-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi de
auditor;
-Să reacţioneze la mesaje simple transmise;
-Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei proprii, activităţii personale şi
(sau a relaţiilor cu ceilalţi)
-Să utilizeze în exprimare un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical
-Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles, să reţină şi să
reproducă expresii ritmate şi rimate.

Domeniul Ştiinţă
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor prematematice referitoare la
recunoaşterea, denumirea obiectelor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor
însuşiri comune luate în considerare separat;
-Să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare (culori, fenomene ale naturii,
transformările care au loc în natură sub influenţa factorilor de mediu, fiinţa umană ca parte integrantă
a mediului);

Domeniul Om şi Societate
-Să respecte reguli simple de securitate personală;
-Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte (grădiniţa, grupul de joacă);
-Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive;
-Să manifeste prietenie faţă de colegii din grupul de joacă;
-Să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

Domeniul Estetic şi Creativ


-Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;Să intoneze cântece pentru copii accesibile
vârstei;
-Să asocieze mişcările sugerate cu textul melodiei;
-Să exerseze deprinderile tehnice specifice desenului şi modelajului în redarea unor teme plastice;

Domeniul Psihomotric
-Să aplice reguli simple de igienă personală şi colectivă;
-Să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi
-Să perceapă componentele spaţio-temporale; Să-şi formeze corect deprinderile motrice de bază;
Bibliografie:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008
- Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar- Ghid, vol. I şi II, 2009,
- Revista învăţământului preşcolar nr. 1-2/2008,
- Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar preşcolar, nivel 3-5
ani, Piteşti, 2009,
- Jocuri didactice matematice pentru gradinitele de copii,

Argument

Mergand cu copiii in curtea gradinitei in diferite perioade ale anului au observat că natura e
surprinzătoare şi într-o continuă schimbare. Fiecare anotimp areun tablou aparte,de farmec şi poezie,
de la culorile calde ale toamnei, la albul imaculat ale iernii, verdele crud al primăverii ,la verdele
pronuntat al verii. Copiii sunt primii şi cei mai receptivi la muzicalitatea şi frumuseţea naturii,
observă schimbările care au loc în natură sub influenţa factorilor de mediu, adresează întrebări,
cercetează şi descoperă tot ce-i înconjoară..
Copiii se intrebau ,,de ce’’natura este schimbatoare ,pentru a le raspunde la intrebare am demarat
proiectul tematic transsemestrial,,Călători prin anotimpuri”, proiect prin intermediul căruia, copiii
vor descoperi relaţia cauză-efect, vor cunoaşte evoluţia naturii pe parcursul anotimpurilor, vor
descoperi fenomene specifice fiecărui anotimp.

SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI


Dragi părinți,
După cum ştiţi , aveţi nişte copiii foarte curioşi şi dornici să afle lucruri noi. Din dorinţa de a
afla mai multe despre natură şi mediul înconjurător, copiii grupei mari împreunǎ cu educatoarea vor
derula proiectul tematic:,, Călători prin anotimpuri”,
Pentru că activităţile noastre să fie cât mai plăcute şi interesante, vă rog să discutaţi cu copiii
dumneavoastră despre această temă. Orice materiale legate de această temă – reviste, fotografii,
imagini, cd-uri, sunt binevenite.
Vă mulţumim, copii şi d-na educatoare !

 Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

-Cărţi de povești; -Creioane negre, -fructe


-CD cu poveşti şi colorate,pensule, acuarele, - coşuleţe, vase
cântecele; coli de hârtie;
- unelte de grădinărit
-imagini -lipici
Jetoane; -materiale din natură -legume
-Plastelină, planşete; -flori
-Cărţi de colorat -trusă de bucătărie
-perforatoare -casă de marcat
-jucării

CONSTRUCŢII ŞTIINŢE JOC DE MASĂ

-Cuburi din lemn; --Fișe de lucru -mozaic


-Cuburi de plastic, -Jetoane -puzzle
-Lego -materiale din natură -pioneze
-piese tubulare -figuri geometrice
-floricele -atlas
-forme geometrice -enciclopedii

 Inventar de probleme:

Ce ştiu copiii Ce urmează să afle copiii?

 Că există 4 anotimpuri  Care sunt lunile fiecărui anotimp


 Că toamna îngălbenesc și cad  Schimbările petrecute în natură în
frunzele, iarna e zăpadă, primăvara fiecare anotimp
înflorește ghiocelul și vara merg la  Cum are loc succesiunea
mare. anotimpurilor
●Cum să ne îmbrăcăm în fiecare  De ce e frig iarna și cald vara
anotimp.  Care sunt fenomenele naturii și
cum se formează ele
●Că fiecare anotimp este important  Care sunt activitățile oamenilor si
animalelor ți insectelor specifice
fiecărui anotimp?
HARTA PROIECTULUI

1. TOAMNA 2. IARNA

CĂLĂTORI PRIN
ANOTIMPURI

3. PRIMĂVARA 4. VARA
Săptămâna 16.10.2017-20.10.2017
Subtema: Pe cărările toamnei

Data ALA1 ADE ALA2 ADP

Luni Bibliotecă: Cele patru Activitate Jocuri Rutine


16.10 anotimpuri de E Jianu- integrată: distractive în Întâlnrea de
lect. educatoarei (DS1+DEC1) - curtea grădiniței dimineaţă:Cu
Joc de masă: Mozaic: Tablou de toamnă toamna la joacă
Copacul toamnei (observare+pictură)
Tranziţii: Bate
vântul

Marţi Construcții: Căsuțe DLC: ,,Balada unui Strângem Rutine


17.10 pentru păsărele greier mic- frunze- Întâlnirea de
Artă : Desen : Copacul memorizare activitate în dimineaţă: Ce
toamna natură știm despre
DȘ2: Numărul și toamnă?
cifra 1- ex cu mat. Tranziţii: Ursul
individual doarme- joc de
mișcare

Miercur Bibliotecă: Fișă de lucru: Activitate Cartofii la sac- Rutine


i Litera T de la Toamna- integrată: joc distractiv Întâlnirea de
18.10 recunoaștere (DȘ2+DOS2) Ne dimineaţă: Unde
jucăm cu frunze pleacă păsările
Joc de rol: De-a medicul ( lectura Tranziţii:
educatoarei+ ex. cu Zboară, zboară-
mat. individual- joc de atenție
aprecierea globală
a cantității)
Joi Științe: Când se DLC: Pleacă păsări Prinde frunza- Rutine
19.10 întâmplă- joc didactic colorate- propoziția joc de mișcare Întâlnirea de
enunțiativă dimineaţă:De
Artă: Modelaj-Frunze DPM: Zboară vorbă cu toamna
colorate păsări- mers în Tranziţii:Dă
echilibru frunza mai
departe- joc
distractiv
Vineri Joc de masă: Flori de Activitate Mergi cum bat- Rutine
20.10 toamnă- material mărunt integrată: (DOS1+ exerciții de mers Întâlnirea de
DEC2)- Toamna dimineaţă: Pic-
Științe: Fișe de lucru : (colaj+ învățare pic, povestea
Caută umbra frunzei cântec) ploii
Tranziţii: Pic,
pic, picătură,
vâjjj, vâjjj,
vâjâială-
frământări de
limbă

Tura a II-a

Data ALA -recreative ADE ADP


Luni Științe: Șiruri de DȘ1: Lectură după Cine vine după mine?-
16.10 castane imagini: Toamna joc distractiv

DEC1: Desen: Toamna


Marţi Bibliotecă: Lectura DLC: Balada unui greier Frunza buclucașă- joc
17.10 educatoarei: Ariciul mic- consolidare distractiv
vrea să fie bun prieten
DȘ2: Numărul și cifra 1-
fișă de lucru
Miercuri Artă: Modelaj : DȘ2: Cine are o grupă ca a Dansul șopârlei- joc
18.10 Crizanteme mea? Joc didactic distractiv

DOS2: Frunza de E
Gârleanu- repovestire
Joi Construcții: Vagoane DLC: Hai să facem o Ghicitori despre toamnă
19.10 pentru transport cereale poveste- poveste creată

DPM: Cine ajunge primul-


concurs
Vineri Joc de masă: Mozaic- DOS1: Pădurea toamna- Tocăm legume
20.10 Frunze lucrare colectivă

DEC2: Toamna –
consolidare cântec

Săptămâna 23.10-27.10.2017
Tema: Toamnă harnică și darnică

Tura I
Data ALA1 ADE ALA2 ADP
Luni Bibliotecă: Ce mi-a DȘ1: Joc La cules de Rutine
23.10 povestit toamna? didactic: Fructe castane- joc Întălnirea de
și legume distractiv dimineaţă:Vitamine
Joc de rol: Băiatul și fata de la cine?
pregătesc salata DEC: Bogățiile Tranziţii: Hora
toamnei- pictură legumelor

Marţi Joc de masă: Piramida Act. integrată Cursa Rutine


24.10 alimentelor- cu jetoane (DȘ2+DOS1) : iepurașilor după Întălnirea de
Așază fructele și morcovi- joc dimineaţă: Bogăția
Construcții: Depozitul de legumele la distractiv toamnei
legume locul lor ( joc Tranziţii: Pic, pic,
didactic + lipire) plouă!- joc de
mișcare

Miercur Artă: Pictură: Struguri DLC: În grădina Cine adună mai Rutine
i copți în vii de legume- multe fructe Întălnirea de
25.10 memorizare dimineaţă:Fructul
Joc de masă:Labirint: preferat
Ajută cartoful să ajungă DȘ2: Numărul și Tranziţii: Bate
în supă cifra 2-ex cu vântul frunzele- joc
mat. individual cu text și cânt

Joi Bibliotecă: U, u, u, a DOS2: Drumul Câte unul pe Rutine


26.10 venit și frigul- fișă de fructelor din cărare-joc Întălnirea de
lucru- litera U livadă pe masa distractiv dimineaţă: Leguma
noastră-lect. preferată
Știință: Cine trebuie să după imagini Tranziţii:
plece-joc de analiză și DEC2: Învățare Legumele merg în
sinteză cântec: Culesul cerc- joc distractiv
viilor
Vineri Știință: Fișă de lucru cu DLC: Al cui este Cine așază mai Rutine
27.10 conțimut interdisciplinar locul? dativul repede jucăriile Întălnirea de
la locul lor dimineaţă:Iubim
Artă: Desen: Legume și DPM: Aruncăm toamna pentru că...
fructe fructe în coș-
aruncarea cu o Tranziţii: Cartoful
mână fierbinte-joc
distractiv

Tura a II-a
Data ALA -recreative ADE ADP
Luni Joc de masă: DȘ1: Joc didactic: Fructe Culegătorii de fructe și
23.10 Culegătorii de fructe și și legume legume- joc imitativ
legume- joc imitativ
DEC: Desen: Fructe vesele
Marţi Bibliotecă: Aventurile DȘ2: Fișă de lucru: Vizionare PPT: Supă de
24.10 lui Cippolino de G Grupează după formă zarzavat
Rodari- audiție
DOS1: Legume vesele –
act. casnic-gospodărească
Miercuri Știință: Joc senzorial: Călare pe băț- joc cu text
25.10 Ghici ce-ai gustat? DLC: În grădina de și cânt
legume: consolidare

DȘ2: Numărul și cifra 2-


consolidare: fișă de lucru
Joi Construcții: Lădițe DOS2: De ce mâncăm Copil voinic- joc de
26.10 pentru fructe fructe?- conversație mișcare

DEC2: Culesul viilor-


consolidare
Vineri Joc de rol: De-a DLC: Povestea Scoatem morcovi din
27.10 gospodinele educatoarei: Motanul pământ
încălțat

DPM: Cine aruncă mai


departe- concurs sportiv

Săptămâna 15.01.2018-19.01.2018
Tema: Cu iarna la joacă

Tura I
Data ALA1 ADE ALA2 ADP

Luni Ştiinţe:Despre viața și Avtivitate Păsărică mută-ți Rutine


15.01 poeziile lui Eminescu integrată (DLC, cuibul- joc Întălnirea de
DOS1) distractiv dimineaţă:Despre
Joc de masă: Mozaic: Somnoroase Eminescu
Păsărele păsărele de M. Tranziţii:Sara pe
Eminescu deal- audiție
( memorizare şi
colaj)
Marţi Bibliotecă: Crăiasa Activitate Dansul fulgilor Rutine
16.01 Zăpezii- lect.educatoarei integrată: (DŞ1 * de nea- euritmie Întălnirea de
DEC1) Cu iarna dimineaţă: De
Construcții:Săniuţe și la joacă- vorbă cu zâna
skiuri observare şi iarnă
pictură Tranziţii: Ne
luptăm cu
bulgări- joc
distractiv

Miercur Joc derol: De-a familia de DŞ2: 6 dintr-o Ce fac eu să facă Rutine
i eschimoși lovitură- toți- joc imitativ Întălnirea de
17.01 predarea dimineaţă:
Bibliotecă: Sunetul șil numărului și a Jocurile de iarnă
itera ,,I cifrei 6 Tranziţii: Găsește
DEC2: Omul de omul de zăpadă-
zăpadă: învățare joc de orientare
cântec
Joi Artă: Modelaj- Omul de Activitate Vine trenul-joc Rutine
18.01 zăpadă integrată: distractiv Întălnirea de
( DȘ1+DPM) Cu dimineaţă:
Joc de masă: Puzz-le bulgări aruncăm Întâmplări hazlii
și probleme de iarnă
rezolvăm)-
compunerea și Tranziţii: Prin
descompunerea zăpadă câte doi-
nr-ului 6 + exerciții de mers
aruncarea la țintă
Vineri Știință: Transformările DLC:Rece-cald- Joacă, joacă- joc Rutine
19.01 apei- experiment cuvinte opuse- cu text și cânt Întălnirea de
joc didactic dimineaţă: Cum
Artă:Desen: Iarna ne DSOS2: Iarna pe ne îmbrăcăm
jucăm pe-afară! uliță: lect iarna?
educatoarei și
convorbire Tranziţii: Ghici,
ghicitoarea mea?

Tura a II-a

Data ALA -recreative ADE ADP


Luni Construcții: Casa lui DLC: Somnoroase Mănuși pereche- joc de
15.01 Eminescu păsărele- fixare și atenție
consolidare
DOS1: Expoziție de
lucrări
Marţi Joc de rol: De-a fulgii DȘ1: Iarna, anotimpul alb- În țara tăcerii- joc liniștit
16.01 de zăpadă lectură după imagini
DEC1: Pictură- Ninge
peste oraș

Miercuri Joc de masă:Labirint – DȘ2: Bulgări am format, Câte unul pe cărare- joc
17.01 Ajută copilul să ajungă câte 6 i-am așezat- cu text și cânt
pe derdeluș numărulși cifra 6

DEC2: Omul de zăpadă-


fixare și consolidare
Joi Artă: Cântece de iarnă- DȘ2: Fișă individuală cu Rece-cald-joc de atenție
18.01 audiție conținut matematic

DPM: Cine aruncă mai


departe- aruncarea la țintă
Vineri Bibliotecă: Căciula- DLC: Rece- cald- cuvinte Vine trenul-joc distractiv
19.01 semne grafice opuse- joc didactic

DOS2:Cum ne protejăm
de frig? conversație

Săptămâna 16.04.2018-20.04.2018
Tema: Primăvară bun venit!

Tura I
Data ALA1 ADE ALA2 ADP

Luni Bibliotecă: Răsfoim Activitate Grădinarul și Rutine


16.04 albume cu flori integrată: (DȘ1+ florile- joc Întălnirea de
Știință: Flori-mozaic DEC1) imitativ dimineaţă:
Construcții: Ronduri de Primăvara Prietenii florilor
flori (observare+ Tranziţii:Zboară,
învățare cântec) zboară
Marţi Artă: Pictură-Insecte din Activitate Caută insectele Rutine
17.04 ipsos integrată ( DȘ2+ ascunse în iarbă- Întălnirea de
Bibliotecă: Exerciții DOS1) joc distractiv dimineaţă:De ce
grafice: Dcorăm rochia Surprizele iubesc
Zânei Primăvara primăverii ( joc primăvara?
Nisip și apă: Castelul didactic Tranziţii:
Zânei Primăvara matematic+ Fluturașul,
colaj) Floricică de pe
șes- jocuri cu text
și mișcare

Miercur Joc de rol: Pregătim salata Activitate Hora florilor- Rutine


i Joc de masă: Lotto cu integrată euritmie Întălnirea de
18.04 imagini de primăvară ( DLC+DPM) dimineaţă:Culori
Știință: De ce au nevoie Balul florilor și flori
florile să crească ( povestea Tranziţii:Suflăm
educatoarei +pas praful păpădiei-
de defilare joc liniștit
pentru paradă)
Joi Joc de masă: Labirint- DȘ2: A câta Păsărică mută-ți Rutine
19.04 Ajută albina să ajungă la floare a ănflorit?- cuibul- joc de Întălnirea de
floare. numeralul mișcare dimineaţă:Un
Nisip și apă: Șanțuri ordinal copac, o bucurie
pentru irigații DEC2: Desen Tranziţii:Ghici
Joc de rol: De-a grădinarii Primăvara în unde s-a ascuns
grădină floarea
Vineri Știință: De la sămânță la DLC: Albinuța- joc Rutine
20.04 floare Memorizare: distractiv Întălnirea de
Bibliotecă: Litera Ț Primăvara dimineaţă: Îmi
Construcții: Sera de flori DOS2: Toate au place primăvara
un rost pe lume- pentru că…
convorbire
Tranziţii:
Înfloresc
grădinile- cântec

Tura a II-a

Data ALA -recreative ADE ADP


Luni Artă: Audiție- cântece DȘ1: Ce știi despre?- joc
16.04 de primăvară didactic
Construcții: Stupul DEC2: Primăvara-
consolidare cântec

Marţi Joc de masă: Puzz-le DȘ2: Numerele 1-10- Fișă


17.04 Joc de rol: De-a de lucru individuală
grădinarii DOS1: Tablou de
primăvară-finalizare
lucrări
Miercuri Construcții: Sera cu DLC: Balul florilor-
18.04 flori repovestire
Artă: Pictură: Flori DPM: Florile la paradă
Joi Joc de rol: De-a Zâna DȘ2: La a câta floare s-a
19.04 Primăvară oprit fluturașul?
Bibliotecă: Lectura DEC: Pictură: Primăvara
educatoarei: Legenda
Lăcrimioarei
Vineri Nisip și apă: Flori de
20.04 nisip
Știință: De la sămânță
la floare

Săptămâna
Tema: Vine vara!

Tura I
Data ALA1 ADE ALA2 ADP

Luni Biblioteca: ‘’La cireşe’’ – Activitate Plimbare pentru ÎD.,,Zâna Vară


15.01 observarea
lectura educatoarei integrată povesteşte’’
spontană a
Joc de masă: ‘’Soarele (DLC+DEC) naturii Rutine: ‘’Sunt
verii’’ ,,Cum voi punctual!‘’
Construcții: ,,Palatul petrece Tranziții:,,După
verii’’ vacanţa?’’ mine, cine
-lectură după vine?’’
imagini şi desen
Marţi Artă:,,Peisaj de vară’’- Activitate ‘’Cine nu mai ÎD.,,De ce îmi
16.01 poate, să stea
pictură integrată place vara?’’
deoparte!’’ –joc
Joc de rol: ,,Crăiasa verii (DEC+DOS) de mişcare Rutine: ’’Fie
face minuni’’ ‘’Înfloresc iarnă, fie vară,
Joc de masă: ‘’Ajută grădinile’’ bine-i să te joci
fluturaşul să ajungă la -învăţare cântec şi afară!’’
floare!’’ -labirint colaj Tranziții:
„Îmbraca-te,
dezbracă-te!”

Miercur Bibliotecă: ,,Vara’’ - Activitate ‘’Schimbaţi-vă ÎD.,,Roata morii


i locurile!’’- joc
memorizare integrată(DŞ+DŞ se-nvârteşte...’’
17.01 de atenţie şi
Ştiinţă: ‘’Roata ) mişcare Rutine:
anotimpurilor’’ ‘’Vară ai venit, ’’Preţuiesc
Joc de masă:’’Facem la timpul timpul!’’
ordine printre potrivit!’’ Tranziţii:
anotimpuri’’ -joc didactic ’’Anotimpuri
încurcate’’
Joi Ştiinţă: ‘’Vară caldă şi Activitate ,,Câte doi, cărăm ÎD.,,Patru flori,
18.01 lăzi de fructe’’
frumoasă, ce ai în integrată (DOS + patru surori’’
-joc de mișcare 
paneraş?’’ DLC) Rutine: ’’Vreme
Joc de masă:’’Flori’’ ‘’Orice anotimp bună şi
Joc de rol: ’’Gospodinele e-o zână, care-aş frumoasă, eu aş
pregătesc salată de fructe’’ vrea să fie vrea să ies din
bună!’’ casă!’’
-convorbire Tranziții: ’’Hora
anotimpurilor’’
Vineri Biblioteca: ‘’Vara’’ – Activitate ‘’Culori ÎD.,,Zânele
19.01 amestecate, la
memorizare integrată (DŞ+ anului’’
loc aşezate’’ -joc
Artă : ‘’Curcubeul’’ - DPM) de mișcare Rutine: ‘’Ştim
pictură ‘’Încărcăm noi, oare, să
Știință: ,,Ce ştii despre trenul citim în
vară?’’ anotimpurilor’’ calendare?’’
-joc didactic şi Tranziții: ’’Hora
exerciţii de anotimpurilor’’
aruncare şi
prindere

Tura a II-a
Data ALA -recreative ADE ADP
Luni Artă: ‘’Maci şi Activitate integrată Rutine: ‘’Sunt
15.01
albăstrele’’ –dactilopict. (DLC+DEC) punctual!‘’
Nisip şi apă: ‘’Marea ,,Cum voi petrece Tranziții: ,,Cireşele
mea e…mică!’’ vacanţa?’’ năzdrăvane’’ –joc
-lectură după imagini şi distractiv
desen
Marţi Construcţii : Activitate integrată Rutine: ’’Fie iarnă, fie
16.01
‘’Autostrada către (DEC+DOS) vară, bine-i să te joci
mare’’ ‘’Înfloresc grădinile’’ afară!’’
Bibliotecă: ‘’La -învăţare cântec şi colaj Tranziții: „La pescuit’’ –
scăldat!’’ –lect. ed. joc distractiv
Miercuri Bibliotecă: ,,Traseul de Activitate Rutine: ’’Preţuiesc
17.01
vacanţă’’ –ex. grafic integrată(DŞ+DŞ) timpul!’’
Construcţii: ‘’Cabana’’ ‘’Vară ai venit, la timpul Tranziţii: ’’Ecoul’’ –joc
potrivit!’’ muzical
-joc didactic
Joi Artă: ‘’Umbreluţe Activitate integrată (DOS + Rutine: ’’Vreme bună şi
18.01
colorate’’ DLC) frumoasă, eu aş vrea să
Nisip şi apă: ‘’Ne ‘’Orice anotimp e-o zână, ies din casă!’’
jucăm la nisipar’’ care-aş vrea să fie Tranziții: ’’Apă, aer,
bună!’’ sol’’ –joc distractiv
-convorbire
Vineri Construcţii: ‘’Piscina’’ Activitate integrată (DŞ+ Rutine: ‘’Ştim noi, oare,
19.01
Joc de rol: ‘’La piscină’’ DPM) să citim în calendare?’’
‘’Încărcăm trenul Tranziții: ’’Colacul de
anotimpurilor’’ salvare’’ –joc distractiv
-joc didactic şi exerciţii de
aruncare şi prindere cu
ambele mâini

S-ar putea să vă placă și