Sunteți pe pagina 1din 2

Strategii didactice inovatoare pentru predarea online și creșterea motivației

pentru învățare
Când elevii sunt motivați să se implice în activitățile de învățare online, aceștia simt că
pot obține patru lucruri importante: succesul, originalitatea, curiozitatea și relațiile pozitive cu
ceilalți. Iată câteva tipuri de activități potrivite învățării online care pot crește motivația elevilor
pentru învățare:
Rezolvarea de probleme reale. Profesorii pot propune elevilor diverse probleme reale pentru
care aceștia să găsească soluții inedite.

Proiecte care pornesc de la personalitatea elevilor. Tehnologia le permite elevilor să se


exprime și să învețe în același timp. De exemplu, profesorii de limba engleză pot propune elevilor
lecturi ai căror protagoniști sunt de vârstă apropiată, pentru ca ei să analizeze apoi ce lucruri au în
comun cu aceștia și ce lucruri îi diferențiază.
Teme inedite pentru acasă. În învățarea online, temele pentru acasă la disciplina limba
engleză pot lua forme facilitate de tehnologie. Elevii își pot prezenta temele înregistrându-se
audio sau video sau sub forma unei postări de blog. Profesorul poate crea un blog al clasei, la care
toți elevii să contribuie cu articole și prezentări. Temele pentru acasă devin responsabilități
creative, pe care elevii și le asumă și pe care le pot arăta și altor persoane.

Invitați online interesanți. Întâlnirile online cu specialiști din domenii de interes pentru
elevi, cărora aceștia pot să le adreseze întrebări, webinariile gratuite la care pot participa și elevii,
atelierele online inedite sunt modalități prin care tehnologia poate trezi interesul elevilor pentru
învățare la disciplina limba engleză.

Jocuri de rol și de imaginație. Nu este vorba de jocuri de rol clasice, în care elevii
interacționează direct imaginându-și că sunt o altă persoană sau că se află într-o anumită situație,
ci de jocuri care permit elevilor să folosească internetul și tehnologia pentru a se informa și a-și
pune imaginația la contribuție. De exemplu, ei își pot imagina cum arată o zi din viața unui om de
știință, a unui scriitor sau artist preferat. Mai întâi vor folosi internetul pentru a afla cât mai multe
despre acesta, apoi pot scrie o pagină de jurnal imaginar. Dacă personalitățile alese de elevi sunt
încă în viață, ei pot fi încurajați să îi contacteze pe aceștia înainte de realizarea proiectului sau
după încheierea acestuia, pentru a-și exprima admirația și aprecierea față de munca acestora.

Platforma Adservio pune la dispoziția profesorilor de limba engleză cadrul virtual în care
pot comunica cu elevii sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate
programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor
sau de a oferi feedback-uri de modelare a performanței.
CLIL sau Context and Language Integrated Learning (Învӑțarea integratӑ de conținuturi
și limbӑ) este un termen umbrelӑ folosit în ultimii ani cu referire la predarea de conținuturi într-o
limbӑ strӑinӑ. Chiar și în mediul online, elevii sunt motivați sӑ învețe o limbӑ strӑinӑ atunci când
aceasta le stimuleazӑ capacitatea de gândire și cunoștințele globale despre lume și viațӑ pe care ei
le-au acumulat pânӑ în momentul respectiv. A transmite informații despre și a conștientiza
propriile abilitӑți reprezintӑ un bun exercițiu de situare într-o nouӑ lume, aceea pe care o vom
reinventa în momentul prezent.

Bibliografie
1. Brut Mihaela, Instrumente pentru e-learning. Ghidul informatic al profesorului modern,
Editura Polirom, 2006

2. Iepure Călin, Curcubata Răzvan, Vaida Bogdan, Captivează-ți elevii în online mai ceva
ca în clasă, Editura SELLification, 2020