Sunteți pe pagina 1din 18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

1
CAREI

CINE ȘI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZĂ O


ACTIVITATE?

Prof.inv.prescolar:Dull Noémi / Sebestyén Júlia


PROIECT TEMATIC
Tema anuală de studiu: “Cine și cum planifică / organizează o activitate?”
Tema proiectului: “Eu sunt unic”
Subtemele proiectului: “Eu și corpul meu”
“Îmbrăcămintea și încălțămintea”
Grupa: prescolarii grupei combinată – Florilor
Durata: 2 săptămâni (16.11 - 27.11. 2020)
Dimensiuni ale dezvoltării:
- motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiare
- sănătate (nutritive, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea
personală;
- activare și manifestare a potențialului creativ;
- activare și manifestare a potențialului creative;
- cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de problem și
cunoașterea mediului apropiat;
- caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare;

Comportamente vizate:
- utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
- manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
- utilizează reguli de securitate fizică personală;
- manifestă creativitate în activități diverse;
- demonstrează creativitate prin activități artistico – plastice , musicale și practice,
în conversații și povestiri creative;
- demonstrează simț musical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans
etc;
- demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate,
înâlțime, lungime, volum;
- efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
- identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător;
Resurse:

Materiale: planşe, cărţi, reviste de specialitate, mulaje, atlas, imagini cu corpul omenesc și părți
ale acestuia, pagini web, calculator, imprimantă, C.D.
Umane: copii, părinţi, bunici, educatoarea, asistentă medicală
De timp: 2 săptămâni

Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, experimentul, problematizarea, exerciţiul,


învăţarea prin descoperire, brainstorming-ul

Descrierea proiectului: Cei doi copii Irina şi Bogdan au trezit interesul colegilor din clasă şi
întrebările au curs.
Am direcţionat comentariile copiilor prin întrebări de genul : Ce ştiu despre
înfăţişarea lor?, despre îngrijirea corpului, despre regulile de igienă, care la rândul lor au
provocat alte întrebări din partea copiilor .
În felul acesta am aflat cunoştinţele pe care le aveau copiii, stabilind astfel nivelul de
la care trebuia să pornesc în descoperirea noilor cunoştinţe şi totodată a ,, Inventarului de
probleme’’.
Concomitent cu „Intervalul de probleme” am realizat împreună cu copiii
„Harta proiectului”, folosind imagini decupate de ei în alte activităţi.
„Intervalul de probleme” şi „Harta proiectului” rămân deschise pentru noi întrebări,
pentru adăugări şi detalii. Ele au fost expuse într-un loc în care copiii au acces.
Următoarea etapă a fost stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi întocmirea planificării
pe o săptămână, atât cât a fost preconizat că se va derula proiectul tematic.
O desfăşurare optimă şi eficientă a proiectului presupune şi un „Centru tematic” cu
bogate resurse materiale.
În acest sens, împreună cu copiii am conceput scrisori de se intenţie către părinţi şi
partenerii educaţionali, care să ne ofere colaborarea şi procurarea materialelor necesare
finalizării cu succes a proiectului.
Desigur am impulsionat şi copiii să caute, să descopere, să aducă la grădiniţă
materialele necesare studiului în fiecare zi, astfel încât să se bucure că au contribuit la buna
desfăşurare a activităţilor zilnice. Toate materialele sunt la îndemâna copiilor pe tot
parcursul desfăşurării proiectului şi se pot completa cu materiale confecţionate de ei în
timpul activităţilor zilnice.
Pentru o bună motivaţie a copiilor şi o participare cu interes, întregul proiect a fost
direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema,
scenariul şi finalitatea zilei.
Activitatea fiecărei zile se desfăşoară sub imperiul unui dicton, care se regăseşte în
imagini la „Centrul tematic” pentru a fi mai uşor de înţeles :
Luni : „Să ne cunoaştem corpul”
Marţi : „Gura mereu curăţată
Miercuri : „Când soarele nu intră în
casă, Intră medicul pe uşă”
Joi şi Vineri : „Minte sănătoasă în corp sănătos”.
Pe tot parcursul derulării proiectului am urmărit să realizez o abordare integrată, care
presupune o pregătire minuţioasă, obiective clare, alegerea unor activităţi îmbinate cu jocuri,
astfel încât să existe întotdeauna o corelaţie între laturile învăţării : cognitivă, afectivă,
psihomotorie.
În prima parte a proiectului am planificat activităţile de cunoaştere a corpului uman
(părţi componente, organe de simţ – funcţii, deosebiri şi asemănări – fete, băieţi) a obiectelor
şi regulilor de igienă corporală.
Întregul proces de cunoaştere se reflectă în toate disciplinele : Activităţi Matematice,
Educarea Limbajului, Educaţie Fizică. De exemplu : în cadrul activităţii de Educarea
Limbajului, copiii formează propoziţii cu cuvinte date, acestea fiind obiectele de uz
personal, citesc, corect din punct de vedere gramatical, imagini ce reprezintă reguli de igienă
şi le aşează în ordinea firească a consumării fiecărui moment al zilei, creează o scrisoare cu
ajutorul imaginilor ce reprezintă obiecte de uz personal. (vezi Anexa 1)
Activităţile matematice şi cele de Cunoaşterea mediului le-au facilitat copiilor
contactul cu lumea ştiinţelor prin intermediul operaţiilor intelectuale, accentul fiind pus pe
utilizarea cunoştinţelor în contexte variate, pe construirea şi rezolvarea de probleme, pe
deprinderea ordinii în gândire, care pot influenţa copiii în plan atitudinal şi social.
Activitatea de Educaţie fizică desfăşurată în mod integrat cu cea de matematică au
dat posibilitatea copiilor să se bucure simultan atât de performanţele lor cognitive cât şi de
cele psihomotrice. Copiii au înţeles că activitatea de Educaţie fizică, şi în general mişcarea,
sportul au o deosebită importanţă în menţinerea tonusului de viaţă plăcută, sănătoasă cu
rezultate intelectuale evidente.
În a doua parte a proiectului predomină jocul ca activitate fundamentală la vârsta
preşcolară, prin intermediul căruia copilul învaţă să descifreze lumea reală, să aplice practic
cunoştinţele însuşite prin investigaţii proprii.
Sarcinile didactice accesibile, îmbinarea elementului de joc cu cele formative, le fac
plăcute şi atractive.
Unele jocuri sunt reluate în activităţi liber-creative unde copii sunt îndrumaţi să vină
cu alte reguli , astfel încât jocul să-şi menţină noutatea, prospeţimea şi să le dea posibilitatea
de manifestare liberă şi deplină a gândirii,
vorbirii, imaginaţiei şi voinţei. Exemplu : Dialogul dintre periuţă şi pasta de dinţi (Joc de
rol).
Planificarea activităţii pe arii de stimulare a permis completarea şi întregirea actului
educaţional în conformitate cu subiectul abordat. Exemple : Ştiinţa : Inima – „motorul
vieţii”, creierul – „şeful întregului organism”, etc.
Vizitele la cabinetul medical, cabinetul stomatologic au ajutat la concretizarea
cunoştinţelor acumulate şi la punerea lor în practică prin exerciţii de periere corectă a
dinţilor, prin respectarea unor reguli de comportament într- un cabinet medical, prin crearea
unei relaţii corecte copil (pacient) – medic, prin desfăşurarea unor jocuri de rol cu reguli de
ei stabilite .
Exemplu : „De doctor nu ne este frică El ne
face sănătoşi.
Doctorul se îngrijeşte De
cei mici şi curajoşi.”
Ultima zi a proiectului a fost destinată evaluării, care se desfăşoară sub forma unui
concurs „Cine ştie mai multe?” cu reguli bine stabilite şi la care sunt invitaţi părinţii, bunicii,
partenerii educaţionali.
Evaluarea cunoştinţelor prin concurs m-a convins că aceşti copii au înţeles mesajul
proiectului „Mens sana in corpore sano!”
Finalitatea proiectului a dovedit eficienţa colaborării. Implicarea copiilor, părinţilor,
partenerilor educaţionali, a fost deosebit de fructuoasă, toţi dându-şi seama de beneficiile
acestei colaborări.

INVENTAR DE PROBLEME:

CE ȘTIU COPII? CE NU ȘTIU ȘI DORESC SĂ AFLE?


 cunosc părţile componente ale corpului
omenesc, ce pot fi văzute din exterior;  Care sunt organele interne;
 cunosc funcţiile acestora;  Cum auzim, vedem, mirosim, pipăim;
 cunosc organele de simţ;  Omul este o fiinţă care se naşte, se
 copii se împart în fete şi băieţi; dezvoltă, se înmulţeşte,
 oamenii ştiu să vorbească să scrie şi să îmbătrâneşte şi moare;
citească;
 Omul gândeşte;
 cunosc norme simple de igienă
personală;  Omul are cap, trunchi şi membre
 cunosc hainele prefeată a anotimpuli? ca toţi cei din jurul;
diferit şi unic pentru că are un nume
şi părinţi numai ai lui;
 Organele vitale (creier, inimă, plămâni) şi
rolul lor;
 Reguli de igienă personală;
 Reguli de igienă colectivă;
 Medicul ne ajută să fim sănătoşi;

Mai târziu, ne-am gândit să îi anunțăm și pe părinți, și, atunci, am început să le scriem o scrisoare:
Scrisoare către părinți:

Dragi părinți,

Suntem curioşi să aflăm cât mai multe despre corpul omenesc şi îngrijirea lui
Ce-i aceea o răceală? O
durere sau o boală? Cine
oare ne-ngrijeşte Şi de
boală te păzeşte?
Cum să mâncăm sănătos Să
cresc mare şi voios? Cum să
ne comportăm Pe microbi
să-i evităm?
Pentru a afla mai uşor răspunsurile la aceste întrebări, pentru a înţelege şi a fi mai
plăcute activităţile noastre, vă rugăm să ne ajutaţi cu orice fel de materiale informative şi
educative.
În final, vă puteţi bucura împreună cu noi de rezultatele obţinute şi de descoperirile
pe care le-am făcut.
Și pentru că ziua este lungă, am găsit loc să facem și o hartă cu ideile noastre! Fiecare a
contribuit cu câte o idee, cu o aprobare sau cu un dezacord, iar eu am scris totul pe tablă.

Evaluarea proiectului:
- Expoziţii cu lucrări ale copiilor – Autoportret, Fete şi băieţi;
- Concurs : „Cine ştie mai multe?”
- Înfiinţarea unei grupe sanitare denumită „Doctorul Ştie Tot”;
- Scrisoare invitaţie de mulţumire;

Bibliografie:
-“Să învăţăm despre noi” – Ştefania Antonovici, ed. Aramis
-“Prietena mea natura” – coaut. Maria Comanescu, ed Carminis
-“Singurel mă îngrijesc” – Adriana Manolache, ed Aramis
-“Orientări metodice” – Ana Secrieru, ed. Şcoala Gălăţeană
-“Ghid pentru proiecte tematice” – Viorel Preda, ed Humanitas
-“Programa activităţilor instinctiv-educative în grădiniţa de copii” –
MEC, Buc 2002
-“Metoda proiectelor la vârstele timpurii” – MEC, Buc 2002.
Harta proiectului
“EU SUNT UNIC”

1. EU ȘI CORPUL MEU

EU SUNT UNIC 2. ÎMBRĂCĂMINTEA ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEA

S-ar putea să vă placă și