Sunteți pe pagina 1din 16

NEDELCU CONSŢANTA VERONICA

Stagiar EC – Anul II, sem.I


Nr. în Registrul matricol : 39918

CONTABILITATE
Categoria XI

15. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie


N: cont 371 – SI 1.071 lei, cont 378 – SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii
ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de
adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042
lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%,
cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190
lei. Inregistraţi operaţiile din lună şi regularizarea TVA la sfârşitul lunii.

Rezolvare:
Inregistrari in luna ianuarie N:

- achizitie marfuri:
% = 401 1.190 lei
Furnizori
1.000 lei 371
Marfuri
190 lei 4426
TVA deductibila

487,50 lei 371 = %


Marfuri
378 250 lei
Diferente de pret la marfuri
4428 237,50 lei
TVA neexigibil

- vanzare si incasare marfa:


2.042 lei 5311 = %
707 1.715,96
Venituri din vanzarea lei
marfurilor
4427 326,04 lei
TVA colectat

- descarcare gestiune marfuri vandute:


% = 371 2.042 lei
Marfuri
1.702,96 lei 607
Cheltuieli cu marfurile
13 lei 378
Diferente de pret marfuri
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

326,04 lei 4428


TVA neexigibil

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (150+250)/(900+1250) = 0,18


ACS = 0,18 X 2.150 = 387
ACE = 400 – 387 = 13

-regularizare TVA:
326,04 LEI 4427 = %
TVA colectata
4426 190 lei
TVA deductibila
4423 136,04 lei
TVA de plata

Inregistrari in luna februarie N:

- achizitie marfuri:
% = 401 595 lei
Furnizori
500 lei 371
Marfuri
95 lei 4426
TVA deductibila

273,50 lei 371 = %


Marfuri
378 150 lei
Diferente de pret la marfuri
4428 123,50 lei
TVA neexigibil

- vanzare si incasare marfa:


1.190 lei 5311 = %
707 1.000 lei
Venituri din vanzarea
marfurilor
4427 190 lei
TVA colectat

- descarcare gestiune marfuri vandute:


% = 371 1.190 lei
Marfuri
995 lei 607
Cheltuieli cu marfurile
5lei 378
Diferente de pret marfuri
190 lei 4428
TVA neexigibil
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (150+400)/(900+1900) = 0,19


ACS = 0,19 X 2.800 = 532
ACE = 537 – 532 = 5

-regularizare TVA:
190 lei 4427 = %
TVA colectata
4426 95 lei
TVA deductibila
4423 95 lei
TVA de plata

17. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de


la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt.
achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze
primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind
ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar.

Rezolvare:

- achizitia utilajului:
% Furnizori de imobilizari 5.950
5.000 Instalatii,mijloace de
transport
950 TVA deductibila

- primirea subventiei pentru investitii:


3.000 Subventii = Subventii pentru investitii 3.000

- inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea


in primul an:
1.000 Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea 1.000
imobilizarilor corporale instalatiilor,mijloacelor de
transport

- virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent:


600 Subventii pentru investitii = Alte venituri din exploatare 600

125. Se înregistrează cheltuieli de dezvoltare efectuate cu ocazia realizării unui


prototip de forţe proprii în sumă de 10.000 u.m.n. Durata de viaţă utilă 5 ani. După 2 ani de
utilizare a prototipului în care a fost amortizat după metoda liniară, se vinde prototipul la
preţul de 8.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se primeşte în contul creanţei un efect comercial (bilet
la ordin) care se depune la bancă şi se încasează.

Rezolvare:
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

-inregistrarea cheltuielilor de dezvoltare :


10.000 203 = 233 10.000
Cheltuieli de dezvoltare Imobilizari necorporale in curs
de executie
Sau
721
Venituri din productia de
imobilizari necorporale

- amortizarea anuală a imobilizărilor


necorporale:
10.000/5 ani 6811 = 2803 2.000
= 2.000 Cheltuieli de exploatare Amortizarea chelt. De
privind amortizarea dezvoltare
imobilizarilor

- vanzarea prototipului:
8.000 461 = %
Debitori diversi
7583 6.722,68
Venituri din vanzarea activelor
4427 1.277,32
TVA colectata

- scoaterea din evidenţă:


% = 203 10.000
Cheltuieli de dezvoltare
4.000 2803
Amortizarea cheltuielilor
de dezvoltare
6.000 6583
Cheltuieli privind activele
cedate

- acceptarea efectului de comert


8.000 413 = 461 8.000
Efecte de primit Debitori diversi

- primirea biletului la ordin:


8.000 5113 = 413 8.000
Efecte de incasat Efecte de primit

- incasarea biletului la ordin:


8.000 5121 = 5113 8.000
Conturi la banci in lei Efecte de incasat
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

131. Societatea comercială A înregistrează un plus de mobilier, evaluat la 40.000 u.m.n,


pe care îl amortizează într-o perioadă de 2 ani.

Rezolvare:
- inregistrarea plusului la inventar:
40.000 214 = 131 40.000
Mobilier Subventii pentru investitii

- inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea:


20.000/an 6811 = 2814 20.000/an
Cheltuieli de exploatare Amortizarea altor imobilizari
privind amortizarea corporale

imobilizarilor

- virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent:


20.000/an 131 = 7588 20.000/an
Subventii pentru investitii Alte venituri din exploatare

116. La o societate comercială ce are un capital social de 150.000 u.m.n, profitul brut este
de 80.000 u.m.n. Se decide utilizarea sumei astfel:
- se constituie rezerve legale în limita maximă admisă de lege;
- constituire de rezerve statutare în procent de 10 % din profitul net;
- profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv
acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. Presupunem că printre asociaţi avem doar persoane
fizice.

Rezolvare:
- constituirea rezervei legale:
5% x 80.000 = 4.000 ; 20% x 150.000 = 30.000
4.000 129 = 1061 4.000
Repartizarea profitului Rezerve legale

- constituirea de rezerve statutare:


Impozit pe profit = 80.000 x 16% = 12.800
Profit net = 80.000 – 12.800 = 67.200
67.200x 129 = 1063 6.720
10%=6.720 Repartizarea profitului Rezerve statutare

- majorarea capitalului:
900 1171 = 1012 900
Rezultatul reportat Capital subscris varsat

- acordarea de dividende:
50.000 1171 = 457 50.000
Rezultatul reportat Dividende de plata
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

- plata dividendelor si retinerea impozitului pe dividende:


50.000 457 = %
Dividende de plata
5121 42.000
Conturi la banci
Sau 5311
Casa in lei
446 8.000
Alte impozite,taxe

124. O societate comercială înregistrează, conform devizului, cheltuieli de dezvoltare


(materiale, salarii etc.) în sumă de 30.000 u.m.n, pentru realizarea unui prototip cu forţei
proprii. După 2 ani se vinde lucrarea de dezvoltare la preţul de 20.000 u.m.n inclusiv TVA.
Durata de viaţă utilă este stabilită la 5 ani.

Rezolvare:
-inregistrarea cheltuielilor de dezvoltare:
30.000 203 = 233 30.000
Cheltuieli de dezvoltare Imobilizari necorporale in curs
de executie
Sau
721
Venituri din productia de
imobilizari necorporale

- amortizarea anuală a imobilizărilor necorporale:


30.000/5 ani 6811 = 2803 6.000
= 6.000 Cheltuieli de exploatare Amortizarea chelt. De
privind amortizarea dezvoltare
imobilizarilor

- vanzarea prototipului:
20.000 461 = %
Debitori diversi
7583 16.129,03
Venituri din vanzarea activelor
4427 3.870,97
TVA colectata

- scoaterea din evidenţă:


% = 203 30.000
Cheltuieli de dezvoltare
12.000 2803
Amortizarea cheltuielilor
de dezvoltare
18.000 6583
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

Cheltuieli privind activele


cedate

32. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia
capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat
30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) şi rezerve 6.000.000. Sa se determine
valoarea unui DS şi sa efectueze operatiile contabile.

Rezolvare:
Capital social…………………………30.000.000
Rezerve………………………………. 6.000.000
36.000.000
Capitalul este reprez. de ……………….. 30.000 actiuni

Valoarea nominala ………………………. 1.000


Valoarea contabila ………………………. 36.000.000/30.000 = 1.200

Cresterea capitalului propriu ……………… 11.000.000


( 10.000 actiuni x 1.100)

Din care:
-cresterea capitalului social ……….. 10.000.000
( 10.000 actiuni x 1.000)
-primele de emisiune ………………. 1.000.000
(10.000 actiuni x 100)
Valoarea matematica contabila noua: (36.000.000+11.000.000)/(30.000+10.000) = 1.175
Dreptul de subscriptie: 1.200 – 1.175 = 25

Sau 1DS = 10.000/(30.000+10.000)X ( 1.200-1.100) = 25

11.000.000 457 = %
Decontari cu asociatii
privind capitalul
1011 10.000.000
Capital subscris nevarsat
1041 1.000.000
Prime de emisiune

25. La începutul lunii o societate prezintă următoarele solduri: 371 Mărfuri – 14.875
lei; 378 Diferenţe de preţ la mărfuri – 2.500 lei; 4428 Taxa pe valoare adăugată neexigibilă –
2.375 lei. În cursul lunii se achiziţionează mărfuri în valoare de 5.000 lei, TVA 19%.
Întreprinderea practică un adaos comercial de 25% şi ţine evidenţa mărfurilor la preţ de
vânzare cu amănuntul. În cursul lunii se vând mărfuri de 17.850 lei. Să se efectueze
înregistrările contabile.

Rezolvare:

- achizitie marfuri:
% = 401 5.950 lei
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

Furnizori
5.000 lei 371
Marfuri
950 lei 4426
TVA deductibila

2.437,50 lei 371 = %


Marfuri
378 1.250 lei
Diferente de pret la marfuri
4428 1.187,50
TVA neexigibil lei

- vanzare si incasare marfa:


17.850 lei 5311 = %
15.000 lei
707
Venituri din vanzarea
marfurilor
4427 2.850 lei
TVA colectat

- descarcare gestiune marfuri vandute:


% = 371 17.850 lei
Marfuri
12.000 lei 607
Cheltuieli cu marfurile
3.000 lei 378
Diferente de pret marfuri
2.850 lei 4428
TVA neexigibil

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (2.500+1.250)/(12.500+6.250) = 0,20


ACS = 0,20 X 3.750 = 750
ACE = 3.750 – 750 = 3.000

40. Întreprinderea Alfa avea în stoc la 1.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul
unitar de 10 lei/buc.
În cursul lunii au avut loc următoarele operaţii:
-3.11.N – achiziţie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura);
-5.11.N – achiziţie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%;
-10.11.N – vânzare mărfuri 350 buc la preţul unitar de 20 lei, remiză 5%, scont de decontare
2%, TVA 19% (factura);
- 15.11.N – se primeşte un rabat de 20% pentru achiziţia care a avut loc la data de 5.11.N
(factură ulterioară);
- 25.11.N – achiziţie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 19%
(factura);
- 27.11.N – vânzare 300 buc la preţul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura)
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

- 30.11.N – se acordă un risturn pentru vânzarea din 27.11.N (factură ulterioară).


Se cere:
1)să se contabilizeze operaţiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, ştiind că pentru
descărcarea de gestiune se utilizeză LIFO;
2)să se întocmească fişa stocului;
3)să se prezinte informaţia în Contul de profit şi pierdere.

Rezolvare:
- 3.11.N –marfuri …………. 200 buc x 12 lei = 2.400 lei
- rabat 10% ……….10% x 2.400 lei = 240 lei
Neta comerciala……………….. 2.160 lei (2.160 lei/200 buc = 10,80 lei)

Tva 19% ………………….. 410,40 lei


% = 401 2.570,40
Furnizori lei
2.160 lei 371
Marfuri

410,40 lei 4426


TVA deductibila

- 5.11.N: -marfuri……………… 300 buc x 15


lei = 4.500 lei
% = 401 5.355 lei
Furnizori
4.500 lei 371
Marfuri
855 lei 4426
TVA deductibila

-10.11.N – vanzare marfuri ………………………….. 350 buc x 20 lei = 7.000 lei


- remiza 5 % …………………………………5% x 7.000 = 350 lei
Net comercial ……………………………..6.650 lei
- scont de decontare 2% ……………………..2 % x 6.650 = 133 lei
Net financiar …………………………….. 6.517 lei
- TVA 19% ………………………………… 19% x 6.517 = 1.238,23 lei

7.888,23 lei 4111 = %


Clienti
707 6.650 lei
Venituri din vanzarea
marfurilor
4427 1.238,23
TVA colectat lei

133 lei 667 = 4111 133 lei


Cheltuieli privind Clienti
sconturile acordate
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

- descarcare gestiune : 350 buc x


3.910 lei 607 = 371 3.910 lei
Cheltuieli privind Marfuri
marfurile

-15.11.N –marfuri ……………………… 300 buc x 15 lei = 4.500 lei


-rabat 20% ……………………. 20% x 4.500 = 900 lei
3.600 lei (300 buc x 12 lei)
- TVA 19% ………………….. 19% x 3.600 = 684 lei
4.284 lei 401 = %
Furnizori
371 3.600
Marfuri
4426 684
TVA deductibila

-25.11.N-marfuri ……………………………. 150 buc x 20 lei = 3.000 lei


-scont de decontare 5% ……………. 5% x 3.000 = 150 lei
-TVA 19% ………………………… 19% x 2.850 = 541,50 lei

% = 401 3.541,50
Furnizori lei
3.000 lei 371
Marfuri
541,50 lei 4426
TVA deductibila

150 lei 401 = 767 150 lei


Furnizori Venituri din sconturi obtinute

-27.11.N.- vanzare marfuri ………………………….. 300 buc x 25 lei = 7.500 lei


8.925lei 4111 = %
Clienti
707 7.500 lei
Venituri din vanzarea
marfurilor
4427 1.425 lei
TVA colectat

-descarcare gestiune marfuri ………. 300 buc


x
4.000 lei 607 = 371 4.000 lei
Cheltuieli privind Marfuri
marfurile

-30.11.N. –acordarea risturnului de 5% …………… 5% x 7.500 = 375 lei


NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

- TVA 19%
…………………………….. 19% x 375 = 71.25
lei
= 4111 446,25 lei
Clienti
375 lei 707
Venituri din vanzarea
marfurilor
71,25 lei 4427
TVA colectat

INTRARI IESIRI
DATA
Cantit.(buc) PU (lei) Valoare (lei) Cantit. (buc) PU (lei) Valoare (lei)
1.11.N 100 10,00 1.000,00
3.11.N 200 10,80 2.160,00
5.11.N 300 15,00 4.500,00
10.11.N 100 10,00 1.000,00
200 10,80 2.160,00
50 15,00 750,00
350 3.910,00
15.11.N Stoc = 250 12,00 3.000,00

25.11.N 150 20,00 3.000,00


27.11.N 250 12,00 3.000,00
50 20,00 1.000,00
300 4.000,00
Stoc 100 20 2.000,00

Contul de profit si pierdere


Nr.crt. Explicatii Valoare (lei)
1 Venit.din vanz.marfurilor (cont.707) (6.650+7.500- 13.775
375)
2 Total venituri din exploatare 13.775
3 Cheltuilei privind marfurile (cont 607) 7.910
(3.910+4.000)
4 Total cheltuieli de exploatare 7.910
5 Rezultatul din exploatare (rd.2-rd.4) 5.865
6 Venituri din sconturi obtinute (cont 767) 150
7 Total venit.financiare 150
8 Chelt.priv.sconturile acordate (cont 667) 133
9 Total cheltuieli financiare 133
10 Rezultatul financiar (rd.6-rd.8) 17
11 Total venituri (rd.2+rd.7) 13.925
12 Total cheltuieli (rd.4+rd.9) 8.043
13 Rezultatul brut (rd.11-rd.12) 5.882
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

55. La 1 ianuarie N, o întreprindere achiziţionează dintr-o emisiune 1.000 obligaţiuni


ale căror caracteristici sunt după cum urmează:
Valoarea nominală 100 de lei;
Preţul de emisiune 99,271360 de lei;
Preţul de rambursare 105 de lei;
Rata dobânzii 10%;
Durata 5 ani.
Rambursarea totală are loc la 1 ianuarie N+5. Dobânzile se încasează în fiecare an pe 1
ianuarie.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile.

Rezolvare:

- achizitia obligatiunilor:1.000 oblig x


99,271360 lei = 99.271,36
99.271,36 lei 506 = 5121 99.271,36
Obligatiuni Conturi la banci in lei lei

- incasarea dobanzii : 99.271,36 x 10% = 9.927,13 lei


9.927,13 lei 5121 = 766 9.927,13
Conturi la banci Venituri din dobanzi lei

- rambursarea obligatiunilor: 1.000 obligatiuni x 105 lei = 105.000 lei


105.000 lei 5121 = %
Conturi la banci in lei
506 99.271,36
lei
Obligatiuni
7583 5.728,64
Venit.din vanzarea activelor si lei
alte operatii de capital

132. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constată lipsa unui utilaj a cărui
valoare de intrare este de 20.000 u.m.n. Valoarea amortizată 13.000 u.m.n, iar valoarea de
piaţă 8.000 u.m.n, fără TVA. Se impută gestionarului şi se reţine din salariu.

Rezolvare:
- scoaterea din evidenta a utilajului lipsa:

= 2131 20.000
Echipamente tehnologice
13.000 2813
Amortizarea
instalatiilor,utilajelor
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

7.000 6583
Cheltuieli privind activele
cedate

- se imputa gestionarului lipsa utilajului:


9.920 4282 = %
Alte creante in legatura cu
personalul
7583 8.000
Venit.din vanzarea activelor si
alte operatiide capital
4427 1.920
TVA colectat

195. La o societate comercială en detail stocurile de mărfuri sunt evaluate la preţ cu


amănuntul. Societatea se aprovizionează în cursul lunii cu 1.000 kg marfă, sortimentul X, preţ
de achiziţie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. În cursul lunii se vinde întreaga
cantitate de mărfuri achiziţionată. Să se efectueze înregistrările contabile.

Rezolvare:

- achizitie marfuri : 1.000 kg x 2.000 lei =


2.000.000 lei
% = 401 2.380.000
Furnizori lei
2.000.000 lei 371
Marfuri
380.000 lei 4426
TVA deductibila

975.000 lei 371 = %


Marfuri
378 500.000
Diferente de pret la marfuri lei
4428 475.000
TVA neexigibil lei

- vanzare si incasare marfa:


2.975.000 lei 5311 = %
707 2.500.000
Venituri din vanzarea lei
marfurilor
4427 475.000
TVA colectat lei

- descarcare gestiune marfuri vandute:


% = 371 2.975.000
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

Marfuri lei
2.000.000 lei 607
Cheltuieli cu marfurile
500.000 lei 378
Diferente de pret marfuri
475.000 lei 4428
TVA neexigibil

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se
vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%.

Rezolvare:
- înregistrare obţinere produse finite la preţ standard:
90.000 lei 345 = 711 90.000 lei
Produse finite Variaţia stocurilor

- vânzare produse finite:


142.800 lei 4111 = %
Clienţi
701 120.000
Venituri din vânzarea lei
prodiselor finite
4427 22.800 lei
TVA colectata

- scădere din gestiune a produselor vândute la preţ standard:


90.000 lei 711 = 345 90.000 lei
Variaţia stocurilor Produse finite

- înregistrarea diferenţelor de preţ :


90.000- 348 = 345 3.500 lei
86.500 = Diferente de pret la Produse finite
3.500 lei produse

35. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2


ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza
in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an.

Rezolvare:
- obtinere credit:
2.400.000 5121 = 1621 2.400.000
Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen
scurt

- inregistrare si plata dobanda in primul an:2.400.000 x 10% = 240.000


240.000 666 = 1682 240.000
Cheltuieli privind Dobanzi aferente creditelor
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

dobanzile bancare pe termen lung

240.000 1682 5121 240.000


Dobanzi aferente Conturi la banci in lei
creditelor bancare pe
termen lung

- rambursare credit in primul an : 2.400.000/2 = 1.200.000 ( 1.200.000/12luni = 100.000


pe luna)
1.200.000 1621 = 5121 1.200.000
Credite bancare pe termen Conturi la banci in lei
scurt

112. Se răscumpără şi se anulează acţiuni proprii la valoarea nominală de 20.000.


Valoarea de răscumpărare 18.000 u.m.n

Rezolvare:
- rascumpararea actiunilor proprii:
18.000 1091 = 5121 18.000
Actiuni proprii detinute pe Conturi la bănci în lei
termen scurt

- anularea acţiunilor şi diminuarea capitalului social:


20.000 1012 = %
Capital subscris varsat
1091 18.000
Actiuni proprii detinute pe
termen scurt
7583 2.000 lei
Venituri din vanzarea activelor
si alte operatii de capital

121. Societatea Comercială “A” emite 1.000 de obligaţiuni la valoarea nominală de


2.000 u.m.n/obligaţiune, pe care le încasează imediat în contul bancar. Dobânda este de 10%
pe an, iar durata emisiunii este stabilită la doi ani. După primul an se decide răscumpărarea a
500 de obligaţiuni proprii, la preţul de 2.500 u.m.n/obligaţiune, iar restul obligaţiunilor sunt
convertite în acţiuni.

Rezolvare:
- emiterea si incasarea obligatiunilor: 1.000 oblig x 2.000 = 2.000.000
2.000.000 5121 = 161 2.000.000
Conturi la banci in lei Imprumuturi din emisiunea de
obligatiuni
NEDELCU CONSŢANTA VERONICA
Stagiar EC – Anul II, sem.I
Nr. în Registrul matricol : 39918

- plata anuala a dobanzilor: 2.000.000 x 10% = 200.000


200.000 666 = 5121 200.000
Cheltuieli privind Conturi curente labanci
dobanzile

- rascumpararea obligatiunilor proprii :


500 x 2.500 = 1.250.000
1.250.000 505 = 5121 1.250.000
Obligatiuni emise si Conturi curente labanci
rascumparate

- anularea obligatiunilor emise si


rascumparate:
% = 505 1.250.000
Obligatiuni emise si
rascumparate
500 x 2.000 161
= 1.000.000 Imprumuturi din
emisiunea de obligatiuni
1.250.000 – 664
1.000.000 = Cheltuieli prinvind
250.000 investitiile financiare
cedate

- convertirea obligatiunilor in actiuni si cresterea capitalului: 500 oblig x 2.000 =


1.000.000
1.000.000 161 = 1012 1.000.000
Imprumuturi din Capital subscris varsat
emisiunea de obligatiuni

S-ar putea să vă placă și