Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic pentru o activitate integrată

NIVELUL/GRUPA: 3-5 ani, I, Grupa mică


Prof. înv. preșcolar: Mihăilă Mariana
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA PROIECTULUI: Zvon de primăvară
TEMA SĂPTĂMÂNII: În lumea magică a culorilor
TEMA ACTIVITĂŢII: Culorile primăverii

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

- ADP: Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți: Culoarea mea preferată
- ALA:
Construcţii – Turnulețul colorat
Ştiinţă – Așază-mă în căsuța mea!( formare de mulțimi după criteriul culoare)
Artă- Amprentare- Fluturi colorați

- ADE: „Culorile primăverii,, (DLC –lectura educatoarei: Povestea culorilor; DOS – Natură și culoare- activitate practică- Mozaic)
- ALA – Drumul culorilor- joc –concurs în perechi

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


*Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
*Conceptul de sine
*Autocontrol și expresivitate emoțională
*Activare și manifestare a potențialului creativ
*Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
*Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
*Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
*Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a executa o mișcare (a merge, a alerga, a
prinde/a arunca o minge etc.).
*Participă active în jocuri, dansuri.
*Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
*Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
*Recunoaște și denumește emoții simple (teamă, bucurie, tristețe)
*Manifestă creativitate în activități diverse.
*Finalizează proiecte simple (ex.: un puzzle din 3-5 piese).
*Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă).
*Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum.

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor privind culorile și dezvoltarea capacității de înțelegere a
schimbărilor din natură, a emoțiilor și a capacității de exprimare orală corectă.
OBIECTIVE:
O1 - să demonstreze înțelegerea mesajului unui text, ca urmare a audierii acestuia;
O2 – să realizeze o construcție după un model dat;
O3 - să grupeze elemente după culoare;
O4 – să realizeze o lucrare folosind tehnica amprentării;
O5- să realizeze o lucrare practică prin tehnica mozaicului;
O6- să colaboreze cu un coleg pentru a parcurge drumul spre Zâna Albă.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, jocul, problematizarea, expunerea


Resurse materiale: cuburi colorate,imagini cu elemente din natură, foi albe pe care sunt desenate mulțimi, acuarele, bureței în formă de
fluture, siluete cu imagini din povestire, șnur, capace de sticlă, buline, medalii, panou, calculator
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual, în perechi

BIBLIOGRAFIE:
-Curriculum pentru educația timpurie, 2019.
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani.
-Viorica Preda, Mioara Pletea, Filofteia Grama, Aureliana Cocoș, Daniela Oprea, Marcela Călin, Ghid pentru proiecte tematice, Editura
Humanitas Educațional, 2005.
- Revista învățământul preșcolar, nr. 1-2, București 2002
Scenariul activității

Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de semicerc, intonând versurile:

Dimineaţa a sosit,
Noi la grădi am venit.
Pe scăunele ne-aşezăm
Şi frumos să ne salutăm.

Le voi transmite copiilor un salut, însoţit de o apreciere:,,Bună dimineaţa, copii isteţi și frumoşi! Mă bucur că suntem şi astăzi
împreună!’și le voi prezenta copiilor musafirii din grupă. Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare:,,Bună dimineaţa, doamna
educatoare!’’dar vor saluta și invitații.
Voi iniția o discuție legată de culoarea îmbrăcămintei unui copil, provocându-i astfel să spună ce culori au hainele lor și care este
culoarea preferată a fiecăruia completând în același timp și panoul cu prezența. Eu sunt.... și coloarea mea preferată este....
Vom număra fetițele și apoi băieții precizând care număr este mai mare, prin punerea în corespondență.
Vom completa și calendarul naturii precizând anotimpul, luna, ziua în care ne aflăm și starea vremii.
Le voi comunica tema zilei copiilor: Culorile primăverii și voi solicita câteva păreri despre activitățile ce urmează a fi desfășurate: Ce
activități cred că vom face; despre ce? după care vom preciza câteva reguli de comportare în timpul activităților.

Tranziția spre centrele de activitate se face cu ajutorul cântecului Culorile se ceartă.

Se trece apoi la ALA, pe centre


Împărţirea copiilor pe cele trei centre de interes deschise se realizează cu ajutorul bulinelor primite în piept la Întâlnirea de dimineață( roșii,
galbene și verzi).
Copiii vor lucra la :
-sectorul Artă- Fluturi multicolori- amprentare
-sectorul Construcţii- Turnul culorilor
-sectorul Ştiinţă- Așază- mă în căsuța mea- sortare și alcătuire de mulțimi după culoare.

La finalul activităţii se realizează o expoziţie a tuturor produselor activității. Lucrările de la artă și știință vor fi expuse pe un panou iar
cele de la sectorul Construcții vor fi puse pe o măsuță. Se va pune accent pe autoevaluarea copiilor.

Tranziția spre activitățile pe domenii experiențiale se va face pe melodia unui cântecel ce sugerează diferite mișcări.

DLC- Povestea culorilor- povestea educatoarei- se va realiza cu ajutorul unei planșe cu elemente atașabile ( Zâna albă, soarele, iarba,
florile, fluture, buburuze, fetițe. Pe măsură ce voi povesti voi expune pe planșă fiecare personaj.
Voi începe povestirea cu prezentarea primului personaj și pe măsură ce vor apărea și altele le voi expune pe planșă pe rând. Vom puncta apoi
emoția Zânei Albe, cum se simțea cand era totul alb și cum s-a simțit după ce a făcut cunoștință cu alte personaje, de diferite culori. Vom numi
personajele care au înveselit-o pe zână iar copiii care vor dori vor spune cum s-ar simți dacă totul în jur ar avea culoarea lor preferată.

Voi propune apoi copiilor să o ajute pe Zâna Albă să găsească și alte culori și să împartă naturii culorile potrivite. Astfel ne vom îndrepta
spre măsuțe, unde vom desfășura următoarea activitate DOS- Natură și culoare- mozaic. Aici copiii vor lipi biluțe colorate din hârtie creponată
lucrate într-o altă zi pe diferite elemente din natură: ghiocei, rândunică, flori, fluturi, copăcei. Fiecare copil își va prezenta lucrarea și va fi
aplaudat de către colegi.
Copiii vor fi invitați apoi să- și aleagă un coleg cu care să parcurgă drumul către Zâna Albă. Fiecare echipă va parcurge drumul
reprezentat de un șnur pe care va trebui să așeze capace de sticlă de două culori, alternându-le. Lucrările realizate la activitatea practică vor fi
folosite în etapa jocului concurs în care primii copii care parcurg drumul către Zâna Albă vor putea completa imaginea poveștii.
Activitatea se încheie cu părerea copiilor despre ce s-ar întâmpla dacă totul în jur ar avea culoarea preferată și cum ar arăta pentru ei
lumea perfectă care să-i facă mereu fericiți.
Copiii vor fi recompensați cu o medalie pentru activitățile pe care le-au desfășurat.
Demersul instructiv- educativ

Evenimentul didactic Continutul stiintific Strategiile didactice Evaluare


1.Organizarea activității Voi pregăti materialul didactic și voi organiza grupa de observarea comportamentului
copii. initial-interesul
2.Captarea atenției Se realizeaza prin intalnirea de dimineață, in cadrul careia voi conversația
prezenta musafirii și îi vom saluta, vom completa panoul cu
prezența și calendarul naturii, după care vom numi culoarea evaluarea orala
hăinuțelor fiecăruia.

Fiecare copil care va fi recompensat cu o bulină de o anumita


culoare.
3.Anunțarea temei si Voi anunța copiii că tema zilei este: “Culorile primăverii” și explicatia observarea capacitatii de
enunțarea obiectivelor prin intermediul activităților propuse vom explora natura și atentie voluntara
culorile. Vom recunoaște culorile, le vom grupa, vom construi
din cuburi colorate, vom amprenta, pentru a surprinde un
musafir deosebit ce va apărea în povestea noastră. După ce o
sa-i cunoaștem povestea vom încerca sa-l ajutăm.
4.Dirijarea învățării prin Vom face tranziția spre activitățile pe centre prin intermediul
abordarea integrată a cântecelului Culorile se ceartă, apoi în funcție de bulinele din
conținuturilor piept copiii se vor așeza la măsuțe.

La sectorul Artă copiii vor numi materialele cu care vor lucra explicatia
și vor amprenta fluturi multicolori, după ce demonstrează că
au înțeles modalitatea de lucru. Lucrările vor fi expuse pe un conversatia
panou.
demonstratia aprecieri verbale
La sectorul Știință copiii vor forma mulțimi de obiecte după
criteriul culoare și formă și le vor lipi conform culorii exercitiul
conturului diagramelor apoi vor verbaliza acțiunea pe care au
făcut-o.
exercițiul
La sectorul Construcții copiii vor construi turnulețe din observarea capacității de a
cuburi de lemn de diferite culori, după un model dat, grupa imaginile date
respectându-l. Vom verifica împreună modul de îndeplinire a
sarcinii.
exercițiul
Vom face aprecieri asupra modului în care au îndeplinit
sarcinile și a felului în care s-au comportat în timpul activității.

Ajutându-ne de tranziția: Fă ce îți sugerează melodia, vom


conversația
trece la activitatea de educarea limbajului. aprecieri verbale

Cu ajutorul unei planșe și a unor elemente atașabile, voi


prezenta copiilor conținutul poveștii: Povestea culorilor. Vom
pune accent pe identificarea emoțiilor Zânei Albe și pe
recunoașterea elementelor din natură specifice anotimpului
Primăvara. povestirea

În continuare vom încerca să o ajutăm pe Zâna Albă să dea


culoare cât mai multor elemente specifice primăverii, prin
mânuțele copiilor care vor face o lucrare practică de tip observarea capacității de a-și
mozaic, prin lipirea bulinuțelor de diferite culori, din hârtie concentra atenția asupra
creponată. Lucrările vor fi semnate iar copiii vor fi atenționați povestirii
că vor putea completa tabloul povestirii dacă îndeplinesc o
ultimă sarcină. activitatea
practică
5.Obținerea performanței Copiii vor fi împărțiți în perechi. Fiecare echipă va parcurge explicatia evaluarea prin proba practica
un traseu până la Zâna Albă, pe un drum șerpuit, reprezentat de
un șnur, pe care va trebui să pună capace de două culori
alternându-le. În ordinea în care vor finaliza traseul vor putea
atașa tabloului elementele confecționate la activitatea practică. demonstratia

Voi face aprecieri asupra îndeplinirii sarcinii și a felului în exercitiul


care au colaborat cu partenerul de echipă.
lucrul în perechi
6.Asigurarea feed-back-ului Copiii vor fi puși în situația de a spune cum s-ar simți dacă problematizarea evaluarea orala
totul în jur ar avea culoarea preferată și cum cred că ar fi mai
bine, cum ar trebui să arate lumea ca să fie mereu bucuroși și
fericiți.
7.Incheierea activității Voi face aprecieri verbale globale și individuale și voi aprecieri verbale
recompensa copiii cu câte o medalie.
recompense

S-ar putea să vă placă și