Sunteți pe pagina 1din 9

SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr.

01/
SERVICE SRL AMESTEC AGREGATE MINERALE Revizia : 0
NATURALE SI CONCASATE PENTRU Pagina 1/8
SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS )

APROBAT
AUTORITATEA
FEROVIARA ROMANA – AFER
DI
RECTOR GENERAL

DINU DRAGAN
AVIZAT
CNCF – CFR S.A.
DIRECTIA LINII
DIRECTOR
ing. HORIA MARUNTIS

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

SC. MCA SERVICE SRL


ADMINISTRATOR ,
CONSTANTIN MICU
SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. 01/
AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0
SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 2/8
FERATE ( PSS )

CUPRINS
1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

2. CLASA DE RISC

3. REFERINTE NORMATIVE

4. TERMEN SI DEFINITII

5. PRELEVAREA PROBELOR

6. CARACTERISTICI PETROGRAFICE – MINERALOGICE

7. CARACTERISTICI GEOMETRICE

7.1. Granulozitatea
7.2. Continutul de particule fine
7.3. Forma granulelor
7.4. Lungimea granulelor

8. CARACTERISTICI FIZICO – MECANICE

8.1. Coeficientul Los Angeles


8.2. Masa volumica reala
8.3. Absortia de apa a granulelor
8.4. Rezistenta la inghet – dezghet
8.5. Rezistenta la radiatia solara
8.6. Densitatea in gramada in stare de umiditate naturala

9. CONTINUTUL DE IMPURITATI AL PROBELOR

10. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

10.1.Categorii de incercari
10.2. Lista verificarilor / incercarilor
11. MANIPULARE, DEPOZITARE IN ZONELE DE PRODUCTIE

12. RECEPTIE

13. LIVRARE SI TRANSPORT


14. EVIDENTA MODIFICARILOR

SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. 01/


AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0
SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 3/8
FERATE ( PSS )

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta specificatie tehnica stabileste conditiile tehnice de calitate si realizare si


metodele de verificare ale amestecului de agregate minerale naturale si concasate
utilizate la realizarea subratului caii ferate ( PSS ).

Amestecul este realizat din balast de rau si refuz de ciur agregate minerale naturale
sortate si concasate.
Pentru aceasta specificatie tehnica agregatul mineral va fi denumit : amestec natural si
concasat – sort 0-63 mm.
Realizarea amestecului se face cand temperatura mediului este pozitiva si cand ploaia nu
duce la contaminarea sitelor de sortare. In rest nu necesita conditii specifice de mediu.

2. CLASA DE RISC
Conform prevederilor OMT 290 / 2000 , amestecul de agregate minerale natural si
concasat pentru substratul caii se incadreaza in clasa de risc ,,2B” .

3. REFERINTE NORMATIVE
Aceasta specificatie tehnica cuprinde , prin referinta, prevederi normative din alte
publicatii (standarde) care sunt citate in locurile corespunzatoare in text, publicatiile fiind
enumerate mai jos ; modificarile sau revizuirile ulterioare ale oricarei dintre aceste
publicatii nu se aplica acestei specificatii tehnice decat daca ele au fost incorporate prin
modificare sau revizuire .

SR EN 932 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.


1/1998 Partea 1. Metode de esantionare
SR EN 933 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
1/2002 Determinarea granulozitatii – analiza granulometrica prin cernere.
SR EN 932 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.
3/1998 Partea 3. Procedura si terminologia pentru descrierea petrografica
simplificata
SR EN 933 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.
1/2002 Partea 1. Analiza granulometrica prin cernere.
SR EN 932 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.
4/2002 Partea 4. Determinarea formei agregatelor. Coeficient de forma.
SR EN 1097 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
1/1998 agregatelor. Partea 1. Determinarea rezistentei la uzura.
SR EN 1097 – Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare.
2/2002
SR EN 1097 – Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii
3/2002 intergranulare.
SR EN 1097 – Determinarea masei volumice reale si de absortie a apei.
6/2002
SR EN 1367 – 1: Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate
1999 ale agregatelor. Partea 1. Determinarea rezistentei la inghet - dezghet.
SR EN 1367 – 2: Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate
1998 ale agregatelor. Partea 2. Incercarea cu sulfat de magneziu.
SR EN 1367 – 5: Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate
2003 ale agregatelor. Determinarea rezistentei la soc termic.
SR EN 1925/2000 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului de
absortie a apei prin capilaritate.
SR EN 1926/2000 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenteila
compresiune.
STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
Metode de incercare.
SR EN Agregate pentru balast de cale ferata.
13450:2003

SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. 01/


AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0
SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 4/8
FERATE ( PSS )

4. TERMEN SI DEFINITII
4.1. Agregat
Material granulat natural, sfaramat, nelegat, utilizat in constructii CF.
4.2. Concasat
Agregatul la care 100% din suprafata granulelor poate fi descrisa ca sparta in intregime,
utilizat in constructia caii ferate.
4.3. Granulozitate
4.3.1. Granulozitatea reprezinta felul de alcatuire al unui material granular ( agregat
) din punct de vedere al marimii garnulelor componente.
4.3.2. Notarea balastului de cale ferata se realizeaza in termeni de dimensiuni ale
sitei inferioare si superioare. Aceasta denumire accepta prezenta unor particule care vor fi
retinute pe sita superioara iar altele care vor trece prin sita inferioara.
4.4. Particula fina
Fractiunea granulometrica a particulei din agregatul mineral care trece prin sita de 0,5
mm.

5. PRELEVAREA PROBELOR

In scopul verificarii conformitatii, agregatele minerale trebuie prelevate de la locol


de productie. Valorile din aceasta specificatie tehnica se bazeaza pe incercarea probelor
prelevate din acest loc. Uneori, sunt situatii cand este necesar prelevarea probelor din
vagoanele de cale ferata. In toate situatiile, prelevarea probelor se va face SR EN 13450,
respectand si principiile SR EN 932-1.
Greutatea probei medii obtinute trebuie sa fie de aproximativ 125 kg., din care 25
kg. se retin ca proba etalon. Proba etalon se ambaleaza etans, se sigileaza, se
etiucheteaza cu datele necesare identificarii ei si se pastreza de producator pana la
urmatoarea verificare periodica.
Pentru verificari la solicitarea beneficiarului, probele de agregate minerale pot fi
prelevate din vagoane sau din cale, conform prevederilor Anexei A la SR EN 13450.

6. CARACTERISTICI PETROGRAFICE MINERALOGICE


Amestecul de agregate minerale naturale si concasate trebuie produs fara a se
amesteca materialele ( rocile ) din surse geologice ( zacaminte diferite ) diferite.
Natura si aspectul rocii se determina conform SR EN 932-3/1998 si sunt prezentate
in tabelul 1:

Tabelul 1 – Caracteristici petrografice – mineralogice

Caracteristica Conditii de admisibilitate


Natura magmatica ( roci plutonice : granite, sienite, granodiorite, diorite,
gabrouri, roci hipoabisale : micridiorite, microgranite, dolerite,
diabaze; roci vulcanice : riolite, trahite, adezite, dacite, bazalte )
Aspectul omogen din punct de vedere al compactitatii ;
sa nu prezinte zone alterate;
sa nu contina minerale care sa duca la o alterare rapida in timp
( pirita, oxizi de fier, saruri solubile, etc. )

SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. 01/


AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0
SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 5/8
FERATE ( PSS )
7. CARACTERISTICI GEOMETRICE

7.1. Granulozitatea
Granulozitea agregatelor minerale terebuie notata, in milimetri , in raport cu o
pereche de site cu dimensiunea ( d ) ca limita inferioara si cu dimensiunea ( D ) ca limita
superioara, intre care se afla cea mai mare parte a distributiei granulozitatii.
Pentru amestecul de agregate minerale naturale si concasate pentru substratul caii
ferate ( PSS ) , limita superioara ( D ) este 63 mm, iar limita inferioara ( d ) este 0,02 mm.
Granulozitatea se determina conform SR EN 933-1/2002 si trebuie sa se incadreze
in limitele stabilite in tabelul 2 :

Tabelul 2 – Limite de granulozitate

Amestecul de materiale granulare , %


Dimenisiunea sitei – treceri
ochiuri pătrate (mm)
63 100
45 80-100
31,5 70-95
16 50-73
8 37-60
4 26-48
2 18-40
1 14-32
0,5 8-25
0,25 4-18
0,125 0-10
0,063 0-3
0,02 -
Amestecul de agregate minerale naturale si concasate pentru substratul caii ferate
poate sa contina maxim 70% granule sparte.
Amestecul de materiale granulare rezistente la inghet – dezghet , obtinute din
minerale concasate si minerale naturale trebuie sa aibe caracteristici constante si o
compozitie omogena.

7.2 Continutul de particule fine


Procentul de particule fine , determinat de SR EN 933-1/ 2002 , cu dimensiunea sitei
(d) <0,5 mm , trebuie sa fie mai mic. de 3%.
Continutul de materii organice trebuie sa reprezinte mai putin de 1% din
greutate.
7.3.Forma granulelor
Forma granulelor va fi poliedrica.
Coeficientul de forma se determina conform SR EN 933-4/2002 – Cf (%) ≤20.
Coeficientul de neuniformitate Un≥15.

7.4. Lungimea granulelor


Lungimea granulelor se stabileste prin masurarea cu sublerul si treebuie sa se
incadreaza in diametrul echivalent d85 > 10 mm.
Coeficientul de permeabilitate K < 1 X 10⁻⁶ m/s pentru D = 95% Proctor normal.
SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. 01/
AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0
SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 6/8
FERATE ( PSS )

8. CARACTERISTICI FIZICO – MECANICE


8.1. Coeficientul Los Angeles al agregatelor se determina cu ajutorul masinii
tip ,,Los Angeles”.
Coeficientul Los Angeles (LA) se determina conform SR EN 1097-2, utilizand conditiile din
Anexa C a SR EN 13450.
8.2. Masa volumica reala se determina conform SR EN 1097-6, anexa B si trebuie
sa fie cuprinsa in intervalul 2,251 – 3 g/cm³.
8.3. Absortia de apa a granulelor se determina conform SR EN 1097-6, anexa B.
Valorile absortiei de apa trebuie sa se incadreze intre 0,5 – 3%.
8.4. Rezistenta la inghet – dezghet se determina prin incercarea la inghet –
dezghet conform SR EN 1367-1, utilizand conditiile stabilite in anexa F a SR EN 13450 sau
prin incercarea sensibilitatii la actiunea sulfatului de magneziu conform SR EN 1367-2,
utilizand conditiile sabilite in anexa G a SR EN 13450. Rezistenta la inghet dezghet
conforn SR EN 1367-1, exprimata ca pierdere de masa , sa fie mai mica de 0,3 %.
8.5. Rezistenta la radiatia solara – insolatia ( Sonnenbrand)
Daca se observa semne datorate insolatiei la roca bazaltica, incercarea se realizeaza
conform SR EN 1367-3 si rezultatele trebuie declarate.
8.6. Densitatea in gramada in stare de umiditate naturala se stabileste
conform STAS 4606 si rezultatele trebuie declarate.
Caracteristicile fizico – mecanice ale materialelor granulare sunt conform SR EN
13450 – 2003, SR EN 1097-02/1998 , SR EN 12620 si sunt descrise in tabelul de mai jos :

Caracteristici fizico – mecanice Conditii de admisibilitate


Rezistenta la inghet - dezghet
- nr. de epruvete cu deteriorari evidente 0
- coeficient de gelivitate ( pierderi de <0,3%
masa ) : μ
- coeficient de inmuiere dupa inghet – <25%
dezghet : μ
- nr. de cicluri de inghet - dezghet min. 50
Absortia de apa 0,5 – 3%
Rezistenta la sfaramare ( fragmentare ) ≤20 N / mm²
prin
metoda Los Angeles conform SR EN
1097-2/ 1998
Densitatea aparenta :
- roci semigrele 1,801 – 2,25 g/cm³
- roci grele 2,251-3,00 g/ cm³
Porozitatea aparenta :
- roci foarte putin poroase <1%
- roci putin poroase 1,0-5,0%

9. CONTINUTUL DE IMPURITATI AL PROBELOR


Proba prelevata nu trebuie sa contina corpuri straine ( bucati de lemn, carbune,
frunze, metal , plastic, etc. ). Determinarea se face vizual.
Este datoria producatorului sa se determine ca, daca sunt identificate substante
periculoase, continutul acestora nu depaseste limitele admisibile in vigoare conforme cu
prevederile valabile la locul de utilizare al agregatului.

SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. 01/


AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0
SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 7/8
FERATE ( PSS )
10. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII
10.1. Categorii de incercari
Amestecul mineral natural si concasat pentru substratul caii ferate se verifica prin
incercari de tip, de lot si periodice.
• Incercarile de tip se executa pentru a defini valorile caracteristicilor declarate
cu privire la produs, pentru a satisface cerintele. Incercarile de tip se executa
la deschiderea exploatarii zacamantului, cand se observa schimbari in natura
zacamantului, cand schimbarea procedurilor de fabricatie afecteaza valorile
caracteristicilor sau utilizarea produsului si consta in verificarea
caracteristicilor prevazute in tabelul de mai jos.

• Lotul este reprezentat de productia pe o perioada de timp declarata pentru


fiecare sortiment. Incercarile de lot se efectueaza pe maxim 2.500 to din
acelasi sortiment de amestec natural si concasat si consta in verificarea
caracteristicilor prevazute in tabelul de mai jos.

• Incercarile periodice se efectueaza o data la 2 ani/ 2 ani si jumatate , in


scopul verificarii conformitatii cu tipul.

10.1.1 Tinerea sub control a productiei se face conform SR EN 13450, Anexa 1.


Incercarile minime pe care trebuie sa le efectueze producatorul se efectueaza in
laboratoare autorizate AFER.

10.1.2. Incercarile de tip si periodice se efectueaza numai in Laboratorul AFER.


Prelevarea probelor se face de o comisie alcatuita din reprezentanti ai CNCF ,,CFR’’
SA, AFER si ai producatorului.
Daca la verificari s-au obtinut rezultate necorespunzatoare, acestea se repeta
pe o proba de aceeasi marime. Daca si in acest caz se obtine chiar si numai un
rezultat necorespunzator, se informeaza producatorul, care va lua masurile
corective necesare , conform SR EN 13450.

10.2. Lista verificarilor/ incercarilor este prezentata in tabelul de mai


jos
Nr. Denumirea încercării/verificării Metoda de Categorii de
Crt încercare/verifi încercare
. care De tip/ De lot
periodi

1 Caracteristici petrografice- SR EN 932 - 3 x x*
mineralogice
2 Granulozitate x x
SR EN 933 – 1
3 Conţinutul de particule fine x x
4 Forma granulelor SR EN 933 – 4 x x
5 Lungimea granulelor ŞUBLER x x
6 Coeficientul Los Angeles x -
SR EN 1097 – 2
7 Rezistenţa la fragmentare prin SR EN 13450 x -
impact
8 Rezistenţa la uzură SR EN 1097-1, x
SR EN 13450
9 Masa volumică reală SR EN 1097-6, x -
anexa B
10 Absorbţia de apă x -
11 Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ SR EN 1367 – x -
1,2, SR EN
13450
12 Rezistenţa la radiaţia solară SR EN 1367-3 x -
13 Conţinutul de impurităţi VIZUAL x x
14 Densitatea în grămadă STAS 4606 x -
SC. MCA SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. 01/
AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0
SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 8/8
FERATE ( PSS )
*Verificarea caracteristicilor petrografice – mineralogice in cazul incercarlor de lot se face
vizual , prin comparare cu proba etalon. In cazul in care aceasta verificare este
necorespunzatoare se trece la analizarea conform SR EN 932-3.
11. MANIPULARE, DEPOZITARE IN ZONELE DE PRODUCTIE

Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru amentine calitatea produsului,


in timpul manipularii si depozitarii. Aceste masuri trebuie sa previna contaminarea sau
segregarea agregatului. Producatorul este singurul responsabil de calitatea materialului
pentru fiecare livrare.

12. RECEPTIA
Amestecul de agregate minerale naturale si concasate pentru substratul caii ferate
trebuie agrementat de AFER, conform prevederilor OMT 290/ 2000, completata cu OMT
2068/ 2004.

Fiecare lot trebuie insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform


dispozitiilor legale in vigoare, in care se trec rezultatele verificarilor si procesul de receptie
; fiecare exemplar al procesului verbal de receptie va fi semnat in original de receptionerul
CFR. Materialul se receptioneaza conform prezentei specificatii tehnice de receptionerii
CNCF ,,CFR’’ SA , abilitati in acest scop.

13. LIVRARE SI TRANSPORT

Transportul materialului se efectueaza cu vagoane specializate autodescarcatoare sau cu


autotrenuri.

14. EVIDENŢA MODIFICĂRILOR

Descrierea Pagina/Data Capitolul/subcapi Alineatul Cauza Nume,


modificării tolul modificării prenume,
semnătură

INTOCMIT ,
VERIFICAT ,

MICU CAMELIA
MICU ADRIAN