Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA
LOCALITATEA SEACA
STR. PRIMARIEI, NR 8

ÎNŞTIINŢARE

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că fiul/fiica d-voastră.......................................................


.................................. elev/elevă în clasa..........................la Şcoala Gimnaziala Seaca a acumulat un
număr de..................absenţe nemotivate la şcoală.
Această situaţie ne obligă să vă atenţionăm asupra necesităţii frecventării şcolii de către
fiul/fiica d-voastră.
Prin Acordul de parteneriat semnat cu şcoala, dumneavoastră, în calitate de
părinte/reprezentant legal, v-aţi asumat responsabilitatea de a urmări frecvenţa zilnică a copilului şi de
a ţine legătura cu dirigintele clasei pentru a vă interesa de situaţia şcolară a acestuia.
Vă informăm că în cazul neprezentării vom aplica Regulamentul Şcolar care prevede că la 10
absenţe se scade nota la purtare cu 1 punct, iar peste 40 absenţe nemotivate acumulate survine
exmatricularea.

Data.....................................

Diriginte
............................................................. Am luat la cunoştinţă,
Părinte/reprezentant legal
.........................................................

S-ar putea să vă placă și