Sunteți pe pagina 1din 12

c 

  
 
   
  
 
  ..
Câteva cuvinte despre Radionicã
’ Gândul este energie.
Concentrându-ne asupra unui obiect sau asupra unei fiinte, asupra unui trend sau situatie, -chiar dacã în micã mãsurã,
dar- îi putem transmite energie.
’ Creierul uman este un strãlucit "instrument" pentru crearea si stabilirea legãturilor.
’ Dacã ne concentrãm mental asupra unor locuri, evenimente, asupra unei persoane sau a anumitor persoane, etc., creierul
nostru stabileste o "legaturã structuralã".
’ Dezavantajul major al acestei metode -din punct de vedere al programãrii mentale- este faptul cã nu ne putem gândi si
concentra tot timpul asupra unuia si aceluiasi lucru. Aceasta deoarece "miscarea", saltul de la o imagine mentalã la alta,
este una din caracteristicile creierului uman.
’ De aceea este foarte avantajos de a avea si de a utiliza o tehnicã si o tehnologie prin care putem "îngheta" aceste legãturi
structurale.
’ Anumite obiecte simbolice (sau magice) care sunt pregãtite cu intentia de a conecta cu o anumitã tinta (target), sau cu o
directie favorabilã sau tendintã, o situatie dorita (trend) sunt astfel de legãturi.
’ Cu ajutorul Echipamentelor de Energie Vitalã si ageneratoarelor de Fortã Vitalã am dovedit experimental de nenumãrate
ori si dincolo de orice urmã de îndoialã, cã asemenea legãturi structurale echivalente -sau similare- permit transferul de
Fortã Vitalã tot atât de eficient, ca si legãturile structurale "-aproape- identice".
’ Un dispozitiv radionic "îngheatã" legãturile structurale la fel cum o fac si obiectele simbolice sau sigiliile magice.
De aceea, dispozitivul radionic mai poate fi numit si «sigiliu -magic- universal».
Tot asa, putem afirma ca, un dispozitiv radionic poate "fotografia" o imagine mentala.
’ Dispozitivul radionic, este un dispozitiv psihotronic care stabileste legãturi structurale (stabile, sigure si non-fluctuante) si
pãstreazã aceste legãturi si structuri un timp mult, mult mai îndelungat si pe o perioadã mult mai lungã decât o poate
face creierul uman.
’ Ceea ce conteazã pentru succesul operatiilor efectuate cu dispozitivele radionice este cantitatea si intensitatea câmpului si
fluxului de Energie- si Forta Vitalã care înconjoarã dispozitivul radionic, precum si complexitatea si adaptabilitatea
energiilor tendintei vizualizate, complicitatea trend-ului si a scopurilor urmãrite.
’ Este evident de-acum, cã dispozitivul radionic este un instrument ideal pentru stabilirea unor legãturi structurale
echivalente care conecteazã si fac legãtura cu orice tintã sau tendintã doritã, sau chiar cu ambele.
’ Avantajul cel mai mare al dispozitivului radionic constã in deplina si totala sa flexibilitate. Dispozitivul radionic poate fi
setat si poate fi folosit pentru orice scop dorit. Este universal!
Dezavantajul enorm al dispozitivelor radionice traditionale este lipsa de Forta Vitala, esential pt reusita programarii.
’ Exista in comentul specializat din lume (mai ales in cel vestic -Britanic si cel din Statele Unite-, dar si in est -de ex. Rusia)
si alte -tipuri de- dispozitive radionice.
Totusi, este o diferenta enorma intre acele dispozitive si dispozitivele noastre radionice.
Celelalte dispozitive nu au inglobate Generatoare de Energie- si Forta Vitala cum au -toate- dispozitivele noastre !
Acele dispozitive duc lipsa de ceea ce este mai important pt succesul operatiunii radionice: fluxul masiv de Energie- si
Forta Vitala care face posibila reusita programarii.
Este ca si cand ei ar comercializa masini care nu au... motor (?!).
Energii invizibile
’ D 
  ’   

  
 
  

  
 
  

 
 
 

 
 !
  
 
 
’ D
    " 
 
   
  
 


    
  

 
 
  


 
 
#£ #
 
    
 
     
D
 
  
 
 ’ " $ 
      !
 %

 
 
 ’ 

  
  
 
  


  
 
 
 
      " 
    

   

 

  

·nformatii generale despre
Echipamentele de Energie-
Energie- si Forta
Vitala:
’ Echipamentele de Energie-
Energie- si Forta Vitala emit tot timpul,
genereaza incontinuu si transmit Energia Vitala / Forta
Vitala Universala
’ - cu accesoriile adecvate si cu ajutorul "legaturilor
"legaturilor
structurale"aceasta
structurale "aceasta Energie pura, creativa si vitala poate
fi transmisa si proiectata oriunde, in orice loc si oricui
’ - aceasta Energie Vitala pura, pozitiva si benefica poate
fi folosita si utilizata constient in toate activitatile si
indeletnicirile noastre, in ajutorul-
ajutorul- si avantajul nostru, a
apropiatilor, a celor dragi, respectiv a -tuturor-
tuturor- semenilor
nostrii
‰retul aparatelor este reflectat de puterea
Generatoarelor de Energie-
Energie- si Forta Vitala
inglobate, in complexitatea si eficacitatea lor cu
privire la diversele aplicatii.
’ Dacã scopul Dvs. este ca sã vã auto-auto-programati cu
succes, sã vã influentati cât mai eficient si sã puteti ajuta
si alte persoane (de la distantã!), sã puteti lucra cât mai
rodnic si mai corespunzãtor scopului propus, atunci
trebuie sã achizitionati echipamentele cele mai bune si
mai eficiente.
Acestea pot sã vã ajute efectiv în diverse cazuri (limitã);
atunci când programati o situatie de câstig reciproc cu
partenerul de afaceri, pentru toti participantii, sau când
într--o situatie mai dificilã trebuie sã influentati si sã
într
"înclinati" acul balantei de la esec, la succesul total, la
performantã si reusitã deplinã.
‰uteti obtine avantaje decisive în orice situatie.
RAD 2400 HD

’ Dispozitiv radionic cu 6 discuri (de 6 biti; - 3 discuri de setare


pentru realizarea legãturii cu tinta, 3 discuri pentru setarea
ratei trend-
trend-ului dorit), alimentat si propulsat cu Generator de
Energie Vitalã -înglobatã-
înglobatã- de mare putere.
Suprafata de aderentã pentru setare, este realizat din noul, si
totodatã si cel mai eficient material de acumulare a Energiei
Vitale -OrgoniteƬ-
OrgoniteƬ-.
Dispozitivul este prevãzut cu 2 suporti metalici pentru proba
martor (unul pentru trend, -evenimentul dorit-
dorit-, iar celãlalt
pentru tintã).
Se mai poate folosi -desigur-
desigur- si ca Echipament Mental.
Se livreazã cu douã discuri de transfer!
Cu acest aparat puternic rezultatele apar mult mai repede.
D·SCUR· TRANSFER
‰BT 2400
’ ë 
 
 
 


 

 


 
  


 
 

 
 
 
 

 

 


 


 
 


 
 

 

 
 
 


 
 
  

 

 

 
 

 
  


’ 
 
 

 
!

 
! 

 !
 
!

 !

" 
#


 
 $ 

 

 
 !
  
 

" 

 
! !


 

 

 
 


 

 
  
 

 % &

 

 
!
'()
*

 


 
 + 

,

 
 

! 


 

 
 
- ! 

 
 

 

 

 

'()
*+
 
 
 

 
 " 

 

  

.


 

  


 
!
’
RAD 5
’ Generator de TREND-
TREND-uri, dispozitiv radionic cu 5 generatorare de Energie
Vitala super puternice incorporate
’ Succesul enorm de care s- s-a bucurat ‰rogramul Radionic R· 2400 CD ll--a
indemnat pe Karl Hans Welz (si expertii si specialistii lui) sa proiecteze si sa
construiasca un nou Dispozitiv Radionic performant cu 5 Generatoare de
Energie Vitala (chi, ki, mana, prana, pneuma, orgon, od, elan vital, bio- bio-
energie, etc.) foarte puternice in forma de roata.
Tunul de iesire a celor 5 Generatoare de Energie Vitala puternice este din
argint si arata spre centrul energetic al sistemului.
’ Are 5 * 3 tunere pt aflarea si setarea codurilor radionice, care sunt in
legatura cu frecventa interna de pulsatie a celor 5 Generatoare de Energie-
Energie-
si Forta Vitala. Rezultatul este un acord si o armonie de frecvente care sunt
menite sa asigure succesul programului setat, si sa ajute utilizatorul-
utilizatorul- si
programatorul Echipamentului sa- sa-si atinga telurile-
telurile- si scopurile (trend-
(trend-ul
programat), si sa obtina succesul dorit.
’ Recomandam utilizarea si functionarea impreuna cu programul radionic R·
2400 CD si/ sau Manifestation ‰rogram.
è 

 
’ Cel mai nou si complex program radionic digital super performant. Ofera posibilitatea de setari a max.
22 de trend-
trend-uri complexe (!)

’ Tehno--Magie pe calculator!
Tehno

’ În cazul echipamentelor RAD 5 si ATGS 3000, se poate utiliza simultan pentru mai multe operatiuni si
setãri radionice!
’ Deasemenea; pe unele dintre CD- CD-uri, in subdirectorul "·magine" sunt înglobate mai mult de 1000 (o
mie) de imagini (!); pe lãngã toate talismanele si sigiliile magice, si filtrele si pachetele de filtre
archetipale ale Magiei Sacre ale lui Abramelin, Cheile Regelui Solomon, Talismanele dr.- dr.-lui Faustus,
Înteleptul ‰iramidelor, arcanele tarotului, precum si foarte multe alte sigilii, pãtrate, semne, simboluri si
talismane magice, cât si toate pachetele de filtre si simboluri archetipale!
’ CD--ul contine si cursurile importante si recomandate ale lui Karl Hans Welz, printre altele: "Magia
CD
Viitorului", "Constiintã Cosmicã (Unitate cu Divinitatea)", "Cursuri Rhuna"(Curs de bazã, Citirea Rhuna,
Rhuna Yoga), "Curs de Astrologie", "Talismanologie", "Magia Tarotului", "Meditatie Autogenã" (
’ ‰e CD existã si Manualul de utilizare al programului, care descrie foarte clar si amãnuntit tot ceea ce
aveti nevoie sã stiti si sã cunoasteti despre program, adicã toate informatiile necesare pentru a instala,
rula, utiliza si folosi programul digital radionic la capacitatea ei maximã, pentru beneficiul Dvs.
Simplu de instalat, usor de utilizat, cu rezultate uimitoare.
‰rogramul interior are încorporat anumite setãri radionice împotriva folosirii lui ilegale, respectiv a
utilizãrii de cãtre acele persoane care nu au intrat în posesia lui pe cãi cinstite sau baze legale.
‰rogramul este recomandat si pentru aceia care întâmpinã greutãti în gãsirea setãrilor corecte, în
setarea manualã -traditionalã-
traditionalã- a dispozitivelor radionice.
CE MA· ‰OT FACE A‰ARATELE
RAD·ON·CE
’ c 

c 
 
 


 


 

 
 


 
c 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
  


  

 
 

c 

 
 

c 
 
 

 

 
! 
"
c#
 c $
#%
 & $

'
 
 

 

 
()*

+((*

 
 


)((

*, 

 
-
 

 
 
  

  
  
 
  

 
 .
/

 
0)
* 
 

 

 
  
 
  


 
 

  
 
-0
* 
 

 
 
  

 


 

 

 
 
 

  
 
120
*  
3

' 
 


 
 


 
 
 

  
 
  

  
 
 
1
*
 c3' c 
3 $
' 
' 4 
 

 

' 
' 
c 
3 

 
 
 
 

 

 
+( * 
 

  
 
 
 
 

 
  


 

 
 
 
+5+
* 
 
 

 

 
 
  

 

 


 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 


 


 

1 

 
 
 
 
6

 

 


 
 
 
()
*


+((
*
 

 
)((
*
‰RETUR·
’ 2400 HD ƛ pret achizitie = 1800 ƪ
pret vanzare = 1100 ƪ
’ Discuri transfer ‰BT 2400
pret achizitie/pereche = 120 ƪ
pret vanzare/pereche = 60 ƪ
’ RAD 5 ƛ pret achizitie = 3300 ƪ
pret vanzare = 2500 ƪ
’ è 

 
ƛ pret achizitie = 500 ƪ
pret vanzare = 380 ƪ
L·NKUR· UT·LE
(mult mai multe informatii)

’www.radionica.ro
’ www.energie--vitala.com
www.energie
’ 0766 831 851

S-ar putea să vă placă și